Физикалық және химиялық құбылыстарды зерттеу

Тақырыбы:    Физикалық және химиялық құбылыстарды зерттеу

Мақсаты:  Физикалық және химиялық құбылыстардың айырмашылығы мен ұқсастығын ажырату,

заттардың өзгерістерін сипаттай білу.

Құрал-жабдықтар: 1-2 сынауық, сынауық қоятын тұрғы, парафин, таттанған темір шеге, мыс сым,

таттанбаған темір шеге, спиртшам, сіріңке, кішкене алма, кішкене ағаш шиі, мұз, суы

бар стакан, қысқыш.

 

                                Практикалық жұмысты орындау барысы:

 

Жұмысқа нұсқау    Тәжірибенің орындалуы
1Мұзды, суды, су буын салыстырыңдар. Су буын алу үшін суды сынауыққа құйып, спиртшаммен қыздырып, буландырыңдар.
2Парафинді жағып, аз уақыттан соң сөндіріңдер.
3

 

Таттанған темір шеге мен таттанбаған темір шегені салыстырыңдар.
4Ағаш шиін қысқышпен ұстап, спиртшамның жалынында қыздырыңдар.
5Мыс сымды төске балғамен ұрып жапырыңдар. Дәл сондай мыс сымды жалынға ұстаңдар. Құбылыстарды салыстырыңдар
6Алманы кесіп, аз уақытқа қоя тұрыңдар. Не байқалды? Бұл қандай құбылыс?

Қорытынды: