«Судың электролизі арқылы оттек пен сутекті алу»

 

Тақырыбы:    «Судың электролизі арқылы оттек пен сутекті алу»

 

Мақсаты: Суды тұрақты электр тогының көмегімен айырып, оттек пен сутекті алу

 

Құрал-жабдықтар:   Шыны стакан, электродтар, тұрақты ток көзі, ток өткізгіш сымдар, токты қосып-ажырататын кілт, дистилденген су, күшті электролиттер(NaOH, H2SO4, Na2SO4)

 

Жұмысқа нұсқау     Тәжірибенің орындалуы
1 Электролиз жүргізетін приборды (электролизер) құрастырыңдар: екі электродты токтың екі полюсіне жалғап, ток көзіне өткізгіш сымдар арқылы жалғаңдар.
2 Стаканға су құйып, оған судың электр өткізгіштігін арттыру үшін күшті электролит қосыңдар, мәселен (NaOH, H2SO4, Na2SO4)

Енді оған электродтарды батырып, кілтті қосыңдар. Катодта сутегінің 2 көлемі, анодта оттегінің 1 көлемі түзілетінін бақылаңдар.

 

Қорытынды: