«Судың электролизі арқылы оттек пен сутекті алу»

 

Тақырыбы:    «Судың электролизі арқылы оттек пен сутекті алу»

 

Мақсаты: Суды тұрақты электр тогының көмегімен айырып, оттек пен сутекті алу

 

Құрал-жабдықтар:   Шыны стакан, электродтар, тұрақты ток көзі, ток өткізгіш сымдар, токты қосып-ажырататын кілт, дистилденген су, күшті электролиттер(NaOH, H2SO4, Na2SO4)

 

Жұмысқа нұсқау    Тәжірибенің орындалуы
1Электролиз жүргізетін приборды (электролизер) құрастырыңдар: екі электродты токтың екі полюсіне жалғап, ток көзіне өткізгіш сымдар арқылы жалғаңдар.
2Стаканға су құйып, оған судың электр өткізгіштігін арттыру үшін күшті электролит қосыңдар, мәселен (NaOH, H2SO4, Na2SO4)

Енді оған электродтарды батырып, кілтті қосыңдар. Катодта сутегінің 2 көлемі, анодта оттегінің 1 көлемі түзілетінін бақылаңдар.

 

Қорытынды: