Тәртіптік жаза қолдану

Тәртіптік жаза қолдану

Өскери қызметшілерге теріс қылықтары үшін төртіптік жазалар қолданылады. Теріс қылыктардың төмендегідей түрлері болады:

  • болымсыз теріс қылық;
  • жауапкершілікті теріс қылық;
  • ©те жауапкершілікті теріс қылық.

Өскери қызметші аңдаусызда бірінші рет теріс қылық көрсетсе, оған істеген әрекетіне қарай ескерту, сегіс, қатаң сөгіс беріледі жөне ол болымсыз теріс қылыққа жатқызылады.

Егер өскери қызметкер істеген теріс қылығын алты ай ішінде қайталайтын болса, ол жауапкершілікті теріс қылық болып саналады және оған алдында алған сөгісіне қоса келесі жолы кайталанса, қызметінен босатылатыны ескертіледі.

Ал өте жауапкершілікті теріс кылық үшін әскери қызмет атқару ережелеріне сөйкес қызметтен босатылады.

Болымсыз теріс қылықтар болған жағдайда командир (бастық) жауынгерге әскери тәртіптің бүзылғаны жөнінде ескертумен ғана

шектелуі мүмкін.

Тәртіпсіздік қайталанбауы үшін командир (бастық) жауынгерді

талқыға салуға қүқылы.

  • солдаттар мен матростар — жеке қүрам жиналысына салынады;
  • сержанттар (старшиналар) — сержанттардың (старшиналардың)

жиналысында айтылады;

Мүнан әрі төзу мүмкін болмаған жағдайда әскери қызметкер оның жауапкершілік мәселесі шешілгенше уақытша қызметінен босаты-

лады.

Өскери қызметшіні қызметінен оны сол кызметке тағайындаған командир (бастық) ғана босатады. Қол астындағыны қызметінен босатқан командир (бастық) ол жөнінде және қызметтен босатудың нақты себептерін жоғарғы басшылыққа, сондай-ақ әскери прокура-тураға хабарлауға міндетті.

Қол астындағы қызметкерді накты себептерсіз орнынан босатқан ісомандир (бастық) тәртіптік немесе басқадай жауапкершілікке тартылады.

Мерзімді қызметтегі әскери кызметшілер мен әскери оқу орындары курсанттарына (оқушылар) қолданылатын жаза

түрлері

Теріс қылықтары үшін мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер мен әскери оку орындары курсанттарына (оқушыларына) төмендегідей жазалар қолданылуы мүмкін:

  • ескерту;
  • сөгіс;
  • қатаң сөгіс.

Бөлімше командирінен бастап, оған теңестірілгендер және жо-ғарыдағылар қол астындағы мерзімді әскери қызмет атқарушы-ларға Тәртіптік жарғыда көрсетілген мөлшерде жаза қолдануға толық күкы бар.