What is Jane going to do?

What is Jane going to do?

Категориясы: Ағылшын тілі

Subject: English

Teacher: Shagatayeva Uazina

From: 6a

The theme of the lesson: Unit6. Step1. What is Jane going to do?

The type of the lesson: Explain the new lesson.

The aims of the lesson:

 1. 1. Educational(білімділігі): «to be going to» құрылымынәр

Түрлі тапсырмалар арқылы түсіндіріп, пысықтау, лексикалық тақырыппен байланыстыру.

 1. Bringing up(тәрбиелілігі): оқушылардың бос уақыттарын дұрыс жоспарлай білуге баулу, достыққа, бірлікке шақыру.
 2. Developing(дамытушылығы): оқушылардың пәнге деген қызығушылығынарттыру, ағылшын тіліндегі сөздік қорларын молайту.

 

The type of the lesson: new technology way of teaching.

The methods of the lesson: question-answer, group work, individual work, brainstorming, the interactive method.

Visual aids: Slides, the blackboard, the interactive board.

 

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі.

A)Greeting

Good morning, children! I’m glad to see you.

You’re welcome to an English lesson!

I hope you’re ready for the lesson.

 1. B) Conversation with pupils.

Who is on duty today?

Who is absent?

What is weather like today?

What day is it today?

What date is it today?

2.Checking up the home task: to read the text “66 days at sea”, vocabulary to learn by heart.

3.Brainstorming: regular verbs & irregular verbs( слайд 7)

4а.Vocabulary work

Shower – нөсер

To take a shower – душқа түсу

Play –ойнау

Play tennis – теннис ойнау

Play computer games – компьютер ойнау

Watch – қарау

Watch TV – теледидар қарау

Have – бар, болу

To have lunch – түскі ас ішу

Cook – пісіру

Cook a meal – ас пісіру

Ride a horse – атқа міну

Ride a bike – велосипед тебу

4b.Presentation of grammar material: to be going to.Слайд(10-12)

To be going to құрылымы біреудің болашаққа жасаған жоспарынжәнемақсатынбілдіреді. Қажетті бір ақпаратты пайдалана отырып, ертең белгілі бір уақытта не болатынын болжау.

Мысалы: I am going to ride a bike tomorrow.

Мен ертен велосипед теппекпін.

5a.Practice: make up sentences using “to be going to”-

to play tennis,  to watch TV, to listen to music, to read the book, to write an exercise, to play computer games.

5b.Work with books and notebooks: exercise 1    слайд(14)

What is Jane Evans going to do at 8 o’clock?

She is going to cook a meal

Carol is going to take a shower at 8 o’clock

Ann is going to play tennis at 4 o’clock

Jennifer is going to watch TV at 6 o’clock

Jane is going to read a book at 10 o’clock

5c.  Practice. (тақтамен жұмыс)

 1. Doing   of  consolidation  exercises.
 2. Complete the sentences using the structure “ going to”&

put the necessary form of the verb “ to  be”.

 1. She … …  to play the piano.
 2. I … not …  to buy  this book.
 3. … you … to write a composition tomorrow ?

2.Write sentences  using  “ be going to”.

Example:   It / rain        It  is going to rain.

 1. They / eat / a hamburger.
 2. He / not / watch/   a film.
 3. We /  play/ volleyball.

 

 

. 3.      Working at  the  cards.

Card  #1.    Write   negative  sentences  using “ be going to”

 1. Asel /not / visit / the British Museum.
 2. She /  not / have / a holiday this summer.
 3. They / not / play / computer games.

Card # 2.     Ask   questions   using   “ be going to”

 1.    (   stay    at hotel) ———-    ?
 2. (   eat    in a restaurant)  ———?
 3. (   swim   in the sea )  ———?

6a.    Production

 1. Working at pictures   &   making up of  sentences

using   “ be going to”

 1. Making up of dialogues.        P1  —-P2,    P3 —P4.

Example:   What are you going to do   tomorrow?

I  am going  to  write a composition.

next  week                        visit my grandparents

at   10  o`clock                    do homework

tomorrow                        help my friend

in  summer               swim in the sea

6с.Әңгіме құрастыр

Оқушылар  1-топ Ceллидің жоспары жайлы суретке қарап әңгіме құрастырады (Слайд №22)           2-топ Суретке қарап сұраулы сөйлемді құрастырып, суретке сәйкес жауап     жазады.

 

 1. Evaluation  
 2.   Conclusion   of the lesson.        T—Cl.

What have we done today on the lesson?

What   have we   learnt   today?

Рефлексия :Балалар сіздер жақсы жұмыс жасадыңыздардар .Сіздерде жасыл және қызыл стикерлер бар.Егер сабақты жақсы түсіндік, жоспар құрастыра білеміз десеңіздер жасыл стикер,ал  үйренген жоқпыз десеңіздер қызыл стикер жапсырасыздар.Мұғалім оқушылармен бірге сабақты бағалайды.Егер жасыл алма көп болса сабақтың мақсатына жеттік.

I want to finish our lesson with the words of John Galsworthy   “  If  you do  not think about future you can not have one»

 1. Home task: Өздеріңіз  демалыста не істеуді жоспарлайсыздар? Жазып келу a.   learning   of words by heart  b.  Grammar     Reference   p.   c.    Ex.12    p.217