Орта мерзімді жоспар Ағылшын тілі 7 сынып

Орта мерзімді жоспар  Ағылшын тілі 7 сынып

  • Пән мұғалімі: Батимова Гүлжайна
  • Пәні: Ағылшын
  • Сынып : 7 сынып
  • Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
  • Оқулық: «Ағылшын тілі – 7 » авторы: Т.Аяпова,З.Әбілдаева
  • Орта мерзімді жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқулықтың оқу бағдарламасы негізінде жасалды.

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ

тақырыптары

 

 

1.Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары

 

2.Оқытуда

қолданыла-

тын әдіс-

тәсілдер

 

 

3.Бүкіл

оқушылар

үйренгенін

қайдан

білесіз?

 

4.Оқып-

үйренудің

нәтижесі

 

5.Үйрену

мақсатын-

дағы баға-

ны қоса

бағалау

 

6.Бәрін қоса

есептегенде

(дарынды

балалар)

 

7.Негізгі

дерек

көздер

 

8.Сағат

саны

 

9.Күні

 

Unit 4

Step 1

It really works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2

At the doctor’s

 

Оқушылардың ойын,түсінігін тапсырмалар арқылы анықтау,оқушыларды ізденімпаздыққа,жауапкершілікке,ұйым-шылдыққа тәрбиелеу

Нақ осы шақ туралы білімдері мен түсініктерін анықтау; бірлесіп жұмыс жасауға қалып-тастыру;

 

Өтілген тақырыптарды пысықтау,дәрігерлік анықтамалар тұрғысынан сөздік қорларын кеңейту,осы тақырыпта диалог арқылы оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

 

 

Топқа  жеміс-жидектер арқылы бөлу;  Жеке жұмыс, топпен жұмыс, пікір алмасу,

диалог әдісі (жұптық әңгіме), АКТ

 

 

 

 

 

Топқа  сандар арқылы бөлу.

АКТ қолдану,  диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс,

«Сұрақтар шеңбері»

 

 

Деңгейлік тапсырмалар

А)Сөздерді толықтыру

В)Сөйлем-дер құрас-тыру

С) Мәтін бойынша сұрақтар қою. Ролдік ойындар

 

 

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,

«жұптас-ойлан- бөліс» стра-тегиясы,

Венн диаграм-масы

 

Грамматикалық құрылымды түсі-неді, оларды қол-данады;Жаңа сөздерді үйрену  арқылы сөздік қорын байытады;

Мысалдар келті-реді, суреттейді;

сыни тұрғыдан ой қорытындысын  жасауға дағдыланады.

 

Өткен тақырып бойынша алған білімдерін анықтайды.Сөздік қорлары кеңейеді.

Диалог құру арқылы сөйлеу дағдылары қалыптасады.

 

Кері байланыс, рефлексия,мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

 

 

Өзін-өзі  бағалау, топтық бағалау,

формативті

бағалау

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

Ағылшын

тілі

7 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер

 

 

 

 

 

Step 3

Health problem

 

 

 

 

 

 

 

Step 4

School rules

 

 

 

 

 

 

 

Step 5

What should

you do to keep

fit it?

 

 

 

 

Тақырып бойынша жаңа сөздер беру.

Денсаулық тақы-рыбында білімдері мен түсініктерін қалыптастыру.Тақырып бойынша мәселе қозғап,ойларын ортаға салу.Осы арқылы зерттеушілік  жұмыс жасауға,сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасауға дағдыландыру.

 

“must” ,“mustn’t”,

“have to” модальді етістіктерімен таныстыру, модальді етістіктердің жасалуын      түсіндіру;

Have to , must модальді етістіктерінің айырмашылықтарын анықтау,сөздік қорларын жаңа сөздермен толықтыру.

“should”, “ may”,

“can” модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік

қорларын кеңейту.

Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау

белсенділігін арттыру.

 

 

Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер.

Диалогтік оқытуды қолдану.

АКТ қолдану

( слайд арқылы суреттер,бейнема-териалдар көрсету)

 

 

 

 

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,

«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,

Венн диаграммасы

 

 

 

 

 

АКТ қолдану,  диалогтік оқытуды қолдану, топпен, жұппен жұмыс,

«Сұрақтар шеңбері»

 

 

Оқушыларға деңгейлік тапсырма беру.

Сөйлем құрастыру

Суреттегі сөздердің аудармасын табу сәйкес-

тендіру.Постер дайындау, үлестірмелі

қағаздармен

жұмыс жасау.

Жеке тапсыр-

малар,ББҮ

арқылы,бағ-

даршам арқылы кері байланыс жасау.

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

Тақырып бойынша сөздік қорлары кеңейеді

Денсаулық тақырыбында

білімдері мен түсініктері қа-

лыптасады,зерттеу-шілік жұмыс жа-сауға,сыни тұрғыдан ой қоры-

тындысын жасау-

ға қалыптасады.

 

“must” ,“mustn’t”,

“have to” модальді етістіктерімен танысады, модаль-ді етістіктердің жасалуын      түсі-неді;Have to , must модальді етістік-терінің айырмашы-лықтарын анық-тайды,сөздік қор-ларын жаңа сөз-дермен толық-тырады.

 

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар, өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

 

 

 

 

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар, өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар

 

 

 

Ағылшын

тілі 7 сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

 

Ағылшын

тілі 7 сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

 

 

 

Unit 5

Step 1

How do you get to Central Asia?

 

 

 

 

 

 

 

Step 2

Going to

Britain

 

 

 

 

 

 

Step 3

Holiday

Postcards

 

 

 

 

 

 

 

never,almost,really,always,

often, usually деген

үстеулердің қолданылуы

туралы түсініктерін қалыптастыру.Транспорт түрлерін ағылшынша аталуына дағдыландыра

отырып сөздік қорларын кеңейту.Тақырып бойынша ойларын жинақтап,қорытындылауға дағдыландыру.

 

“need”, “ needn’t”,

модальді етістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру.Сөздік

қорларын кеңейту.

Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау

белсенділігін арттыру

 

 

 

Аяқталған созылыңқы осы шақ формасы туралы білімі мен түсініктерін қалыптастыру.өзара бір-

бірінің пікірін тыңдай білуге ,ұжымдаса кеңесе білуге дағдыландыру.Жаңа сөздерді ауызекі тілде айта алу мен жаза алуға дағдыландыру.

 

Диалогтық оқыту

(сұрақ жауап)

Өзін өзі реттеу

Топтық жұмыс

Рефлексия

 

 

 

 

 

Диалогтық оқыту

(сұрақ жауап)

Өзін өзі реттеу

Топтық жұмыс

Рефлексия

 

 

 

 

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,

«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,

Венн диаграммасы

 

СТО страте-

гиялары ,

диалогтік оқыту,

сыни ойлау, шығармашы-

лық жұмыс

 

 

 

 

 

Топтық  тапсырмалар

Жұптық   тапсырмалар

(ББҮ)

 

 

 

 

Деңгейлік тапсырмалар:

Сөздерді толықтыру

Сөйлемдер

құрастыру

Мәтін бойынша сұрақтар қою.

Ролдік ойындар

 

 

Грамматикалық құрылымды түсінеді, оларды қолданады.Сөздік қорлары кеңейеді.

Тақырып бойынша ойларын жинақтап,

қорытындылауға дағдыланады.

 

 

 

 

“need”, “ needn’t”,

модальді етістіктері туралы түсініктері қалыптасады.Сөздік

қорлары кеңейеді.

Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау белсенділігін артады.

 

Аяқталған созылыңқы

осы шақ формасы туралы білімі мен түсініктері қалыптасады.өзара бір-бірінің пікірін тыңдай  білуге,

ұжымдаса кеңесе білуге дағдыла-нады.Жаңа сөздерді ауызекі тілде айта алу мен жаза алуға дағдыланады.

 

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

Өзін-өзі  бағалау, топтық бағалау,

формативті

бағалау

 

 

 

Критерийлер бойынша бағалау,

бағалау парағы, өзін-өзі бағалау

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

 

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы

 

 

 

 

 

 

 

 

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

Ағылшын

тілі 7сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

 

 

 

Ағылшын

тілі 7 сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

 

 

 

Step4

Travelling light

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5

Have you been to

Central Asia?

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6

Step 1

Having fun

 

 

 

 

 

“ can be done”, “ must be done” модальді етістіктері туралы білімдері мен түсінік-терін қалыптастыру.

Саяхатқа байланысты мәтіндерді оқып ,аударуға дағдыландыру.Сөйлеу мәнерін қалыптастыру.

Сыни тұрғыдан ой

Қорытындысын жасай алуға дағдыландыру.

 

Өткен шақ пен осы шақ формасындағы етістіктерді қайталау,

Орталық Азияның атақты елдері туралы әңгімелеу, тақырып бойынша зерттеушілік жұмыс жүргізуге дағдыландыру.Бірлесіп

жұмыс жасауға үйрету.

 

 

Грамматикалық құры-

лымды түсіндіру,

арнайы сұрақ туралы білімдерін  нақтылау.

Етістіктің шақ формаларын қайталау.Сөздік қорларын жаңарту.

 

СТО страте

гиялары ,

диалогтік оқыту,

сыни ойлау,

шығармашы

лық жұмыс,

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер.

Диалогтік оқытуды қолдану.

АКТ қолдану

( слайд арқылы суреттер,бейнема-териалдар көрсету)

 

Топпен, жеке, жұппен жұмыс, «Уақыт шеңбері»,

«жұптас-ойлан- бөліс» стратегиясы,

Венн диаграммасы

 

 

Жеке тапсыр-

малар,ББҮ

арқылы,бағ-

даршам арқылы кері байланыс жасау.

 

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

Топтық  тапсырмалар

Жұптық   тапсырмалар

(ББҮ)

 

 

“ can be done”, “ must be done” модальді етістіктері туралы білімдері мен түсінік-тері қалыптасады.

Саяхатқа байланыс-ты мәтіндерді оқып,

аударуға дағдыла-нады.Сөйлеу мәнері қалыптасады.

Сыни тұрғыдан ой

қорытындысын жасай алуға дағдыланады.

 

Өткен шақ пен осы шақ формасындағы етістіктерді қайта-лайды,Орталық Азияның атақты елдері туралы білген-дерін нақтылайды, тақырып бойынша зерттеушілік жұмыс жүргізуге дағдыла-нады.Бірлесіп жұмыс жасауға үйренеді.

 

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, өзін-өзі бағалау

 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс,

рефлексия,

мадақтау, жұп-

тарда өзара

бағалау.

 

 

 

 

 

 

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар, өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

Деңгейлік тапсырма-лар беру арқылы

 

 

 

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы

 

 

Ағылшын

тілі 9 сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер

 

Ағылшын

тілі 9 сынып.

Т.Аяпова.,

З.Әбілдаева

Ғаламтор жүйесінен www.ourkids.ru

www.google.kz, сайттары бойынша мәліметтер