Орта мерзімді жоспар Ағылшын тілі 6 сынып

Орта мерзімді жоспар Ағылшын тілі 6 сынып

  • Пән мұғалімі: Батимова Гүлжайна
  • Пәні: Ағылшын
  • Сынып : 6 сынып
  • Сағат саны: 68, аптасына 2 сағат
  • Оқулық: «Ағылшын тілі – 6 » авторы: Т.Аяпова,З.Әбілдаева Алматы « Атамұра» 2011ж
  • Орта мерзімді жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқулықтың оқу бағдарламасы негізінде жасалды.
 

Сабақ

тақырыптары

 

 

1.Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары

 

2.Оқытуда

қолданыла-

тын әдіс-

тәсілдер

 

 

3.Бүкіл

оқушылар

үйренгенін

қайдан

білесіз?

 

4.Оқып-

үйренудің

нәтижесі

 

5.Үйрену

мақсатын-

дағы баға-

ны қоса

бағалау

 

6.Бәрін қоса

есептегенде

(дарынды

балалар)

 

7.Негізгі

дерек

көздер

 

8.Сағат

саны

 

9.Күні

 

Step 3

Looking for the sun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4

Keep warm!

 

 

 

 

 

 

Step 5

How green you are!

 

 

 

 

 

Дұрыс және бұрыс етістіктер туралы білімдері мен түсінік-

терін анықтау.Ауа-райы туралы сөйлеуге үйрету.Зерттеушілік

жұмыс жасауға дағдыландыру.

 

 

 

 

Денсаулық ,спорт

туралы сөйлеуге дағ-

дыландыру,сөйлеу мәнерін қалыптас-

тыру,сыни тұрғыдан

ой қорытындысын жасауға дағдылан-

дыру.

 

Қоршаған ортаны қорғау туралы сөз-

дік қорларын кеңей-

ту,өзара бір-бірінің пікірін тыңдай білуге,

ұжымдаса кеңесе білуге дағдыландыру.

 

 

 

Топтық жұмыс,жеке жұмыс,

кластер,

диалогтік оқыту,АКТ

 

 

 

 

 

 

Топтық

жұмыс,жеке

жұмыс,АКТ

(слайд,сурет-

тер көрсету)

сыни ойлау

 

 

 

Топтық

жұмыс,жеке

жұмыс,АКТ

(слайд,сурет-

тер көрсету)

сыни ойлау

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

Дұрыс және бұрыс етістік-

тер туралы білімдері мен түсініктерін

қайталайды.Ауа-райы туралы сөйлеуге

үйренеді.Зерт-

теушілік

жұмыс жасауға дағдыланады.

Денсаулық,

спорт туралы

сөйлеуге дағды-

ланады,сыни

тұрғыдан ой

қорытындысын

жасауға қалып-

тасады.

 

Қорашаған ортаны

қорғау туралы сөздік қорлары кеңейеді,өзара бір-

бірінің пікірін тың-

дай білуге,ұжымда-

са кеңесе білуге

дағдыланады.

 

Форма-

тивті,кри-териалды бағалау,

жиынтық

бағалау.

 

 

 

 

 

 

Критерий

лерді бел-

гілеу,

сұрақ-жауап,

өзін-өзі бағалау.

 

 

Форма-

тивті,кри-териалды бағалау,

жиынтық

бағалау.

 

 

Қалың,

жұқа сұрақтар,

проблема-лық тап-

сырмалар

 

 

 

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

Қалың,

жұқа сұрақтар,

проблема-лық тап-

сырмалар

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

Unit 6 Leisure

Step 1 Invitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2

Talking of time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3

Gardening in

England

 

 

 

Ағылшын тілінде шақыру қағаздың 

жазылуын үйрету. Достыққа ,жолдастыққа тәрбиелеу .Сыни

тұрғыдан ойлауға дағдыландыру,оқу дағдыларын дамыту: өздігінен мәтінді оқып отыра толық түсінуді қалыптас-

тыру.,                                                                                                                                            

Past Continuous шағы

туралы мәлімет беру,

Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту: тағам туралы сөйлеуді, есту қабілет

тері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуді үйрету.

 

 

 

Тақырып бойынша диалогты сөйлеуге

үйрету. Өзін-өзі

және бірін-бірі тәрбиелеуге  дағды-

ландыру.

Сөйлеу тілін дамыту

арқылы  сыни ойлауға қалыптас-

тыру.

 

Түртіп алу әдісі

Диалогтік оқыту

Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ

(слайд,сурет-

тер көрсету)

 

 

 

 

Диалогтық оқыту

(сұрақ жауап)

Өзін өзі реттеу

Топтық жұмыс

Рефлексия

 

 

 

 

 

 

 

 

СТО страте-

гиялары ,

диалогтік оқыту,

сыни ойлау

 

 

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

 

 

 

 

 

 

Мұғалімнің көшбасшы-

лығы.Тренинг өткізу.

Психологиялық дайын

дық .Топтық жұмыс(Әр оқушы өз пікірін орта-

ға салады

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

Бағалау кезінде.;

Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгілі жағдайға анализ жасай алу

Таблица  және жоспар түрінде берілген ақпаратпен жұмыс жасай алу дағдысы.Алып отырған ақпараттың дұрыс, бұрыстығын анықтай алу.Тыңда

ғаны не оқығаны жайлы диалогқа қатыса алу дағды-

сы.

Тақырып бойынша

еркін сөйлеуге үй-

ренеді.Өзін — өзі және бірін-бірі сыйлауға дағдыланады. Тақырып бойынша жаңа сөздерді меңгереді.

 

 

 

Форма-

тивті,кри-териалды бағалау,

жиынтық

бағалау.

 

 

 

 

 

 

Критерий-

лер бойын-

ша бағалау

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзін-өзі бағалау,формативті бағалау,

жиынтық

 

Қалың,

жұқа сұрақтар,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

Step 4 Celebrating

Holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5

Post test

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 7 Future

Step 1 What is Jane

going to do?

 

Мейрамдар туралы оқушылардың

білімдерін кеңейту. Жаңа мәтінмен

жұмыс істеу

Өзін-өзі және бірін-бірі тәрбиелеуге

дағдыландыру

Ойлау қабілетін дамыту

 

 

Өткен тақырыптар бойынша оқушы-

лардың   білімін тексеру.Оқушылар-

дың білімге қуштар-

лығын арттыру.

Есте сақтау қабі-

летін  дамыту.

 

 

 

to be going to do тіркесі туралы мәлімет беру,

Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту:

сыни тұрғыдан

ой қорытындысын жасауға дағдылан-

дыру.

 

 

 

Топтық жұмыс,жеке жұмыс,

кластер,

диалогтік оқыту,АКТ

 

 

 

 

 

 

Түртіп алу әдісі

Диалогтік оқыту

Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ

(слайд,сурет-

тер көрсету)

 

 

 

СТО страте-

гиялары ,

диалогтік оқыту,

сыни ойлау

 

 

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

Бағалау кезінде.;

Оқушыларды бақылау нәтижесі бойынша

 

 

 

 

 

 

 

 

Өткен тақырыптар бойынша оқушылар

өз білімдерін бекіте-

ді.

 

 

 

 

 

 

 

Созылмалы келер шақ туралы білімдері қалыпта-

сады,тілдік қоры кеңейеді, сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасауға дағдыланады.

 

 

Форма-

тивті,кри-териалды бағалау,

жиынтық

бағалау.

 

 

 

 

 

 

Критерий-

лер бойын-

ша бағалау

 

 

 

 

 

 

 

Критерий

лерді бел-

гілеу,

сұрақ-жауап,

өзін-өзі бағалау.

 

 

 

 

Қалың,

жұқа сұрақтар,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.Тест арқылы.

 

 

 

Қалың,

Жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

Step 2 When I’m 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3

Fortune teller

 

 

 

 

 

 

 

Step 4 I’ll be a doctor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларға келер шақ туралы түсіндіру, оның жалғаулары туралы мәлімет беру, оқушыларды өз армандарын ағылшын тілінде жеткізе білуге қалыптастыру,

тақырып бойынша алған білімдерін анықтау және бағалау.

 

Өткен тақырыптар бойынша оқушы-

лардың   білімін тексеру.Оқушы-лардың білімге қуштарлығын арттыру.

Есте сақтау қабі-

летін  дамыту.

 

Оқушыларды  өздерінің қалаған мамандық түрлері туралы ойларын ортаға салу , елдер мен мамандық атаулары  берілген жаңа сөздермен таныстыру,сол арқылы есте сақтау қабілет-

терін дамыту;

 

Топтық жұмыс, жеке жұмыс, кластер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс, жеке жұмыс

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс

 

Жеке тапсырма-

лар (тест тапсырма-

лары, дейін не білемін, кейін не білдім т.б.)

 

 

 

 

 

 

 

ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

 

Жеке тапсырма-лар (дейін не білемін, кейін не білдім т.б.)

 

Оқушылар келер шақ туралы, оның жалғаулары туралы мәліметтер алады, оқушылар өз армандарын ағылшын тілінде жеткізе білуге дағдыланады,

өзара бағалауды үйренеді;

 

 

 

 

Өткен тақырыптар бойынша оқушылар

өз білімдерін бекіте-

ді.

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сөздерді меңгеру,мәтінді қатесіз оқу,

тақырыпқа сай ақпаратты игеруі.

 

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

 

 

Формативті және сумма-

тивті бағалау түрлерін пай-

далану,ынталандыру арқы-

лы балалар-

дың білімге деген құштар-

лығын арт-

тыру;

 

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

Қалың, жұқа сұрақтар, проблема-

лық, тап-

сырмалар

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалың,

жұқа сұрақтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танымдық, құзырлы-лылық

Тапсырма-лар

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

Step 5 Will people live in the moon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 8  Planning Holiday

Step 1 I want to visit

Astana

 

 

 

 

 

Step 2

Where are you going to spend your holiday?

 

 

 

 

 

 

Тақырып бойынша диалогты сөйлеуге

үйрету. Өзін-өзі

және бірін-бірі тәрбиелеуге  дағды-

ландыру.

Сөйлеу тілін дамыту  арқылы  сыни ойлауға қалыптастыру.

 

Оқушыларға шақ түрлерін қайталата отырып, аяқталған осы шақ формасы-мен таныстырып, түсіндіру.Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен  таныс-тыру Оқушыларды қатесіз оқуға, жазуға дағдыландыру.

Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту: тағам туралы сөйлеуді, есту қабілет

тері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуді үйрету.

 

 

 

Топтық жұмыс,жеке жұмыс,

кластер,

диалогтік оқыту,АКТ

 

 

 

 

Топқа  жеміс-жидектер арқылы бөлу Топтық жұмыс,жеке жұмыс,

кластер,

диалогтік оқыту,АКТ

 

Топқа сандар арқылы бөлу Диалогтік оқыту

Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл АКТ

(слайд,сурет-

тер көрсету)

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

 

 

ББҮ

арқылы,

бағдаршам

арқылы

кері бай-

ланыс

жасау.

 

 

 

Жеке

тапсырма-

лар,ББҮ

арқылы

 

 

 

 

 

 

Тақырып бойынша

еркін сөйлеуге үй-

ренеді.Өзін — өзі және бірін-бірі сыйлауға дағдыланады. Тақырып бойынша жаңа сөздерді меңгереді.

 

 

Оқушылар аяқталған осы шақ түрімен танысып, қолданылу ережесімен танысып,қатесіз оқуға,жазуға дағдыланады.

 

 

 

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығының артуы. Ағылшын тілін ары қарай оқып үйренуге , әр түрлі өмірлік жағдайлардақолдана алуға үйрете отырып, бұл тілдің практикадағы  қолдану қажеттілігін көрсету.

 

Форма-

тивті,кри-териалды бағалау,

жиынтық

бағалау.

 

 

 

 

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

Қалың,

жұқа сұрақтар

 

 

 

 

 

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер ,

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер

 

  

 

 

Step 3

What are you going to do during your holiday?

 

 

 

 

Step 4

Welcome to Disneyland!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5

Post test

 

 

 

 

 

Оқушылардың тілдік қорын, ой-өрісін дамыту. Ауызша сөйлеу дағдысын дамыту: демалыс туралы сөйлеуді, есту қабілеттері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуді үйрету.

 

Disneyland тақырыбында оқушылардың ойларын,ізденістерін ортаға салу.Тарихымен таныстыру.

Оқу дағдыларын дамыту: өздігінен мәтінді оқып отыра толық түсінуді қалыптастыру. Басқа ел дәстүріне  деген  қызығушылықтарын арттыру арқылы мәдениеттілікке тәрбиелеу.

Оқушылардың тарау бойынша игерген базалық білімдерін еске түсіру; ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; тарау бойынша  алған білімдерін анықтау және бағалау .

 

 

Топқа  түстер арқылы бөлу Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс

 

 

 

 

 

 

Топқа  жеміс-жидектер арқылы бөлу Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс,

АКТ( слайд,

бейнефильм,

суреттер)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестпен

жұмыс

 

Жеке тапсыр-

малар,ББҮ

арқылы,бағ-

даршам арқылы кері байланыс жасау.

 

 

 

 

Жеке  жұмыс(Блум таксаномия-сы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың  тіл-

дік қоры, ой-өрісі қалыптасады,Ағылшын тілінде еркін,ауызша сөйлеуге дағдыланады.

Есту қабілеттері арқылы сөздің мағынасын толық түсінуге үйренеді.

 

 

Оқушылар Disneyland

туралы көптеген мағлұматтар алады.Өз армандары мен ойларын еркін жеткізуге дағдыланады.

Өздігінен мәтінді оқып отыра толық түсінуге қалыптасады.

Тақырып  бойынша алған білімдерін анықтауға және бағалауға дағдыланады.

 

Оқушылардың тарау бойынша игерген базалық білімдерін еске түсіру; ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптасады; тарау бойынша  алған білімдерін анықтау және бағалау .

 

 

Кері байланыс,

рефлексия,

мадақтау,жұп-

тарда өзара

бағалау.

 

 

 

 

 

 

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынтық бағалау

 

Танымдық, құзырлылылық

тапсырмалар

қалың, жұқа сұрақтар

 

 

 

 

 

 

Танымдық, құзырлылылық

тапсырмалар

қалың, жұқа сұрақтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өтілген тарау бойынша тесттік тапсырмалар

 

 

 

 

 

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер

 

  

 

 

Unit 9

Step 1

A good place to spend your time

 

 

 

 

 

 

 

Step 2

Describing places

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3

Houses and flats

 

 

 

 

 

Аяқталған осы шақ формасын қайталау.

Өтілген  грамма-тикалық мате-риалдарға бай-ланысты әр-түрлі тапсырмалар орындату. Тыңдап түсіну,сөйлеу әрекеттерін дамыту тілге деген қызығу-шылықтарын арттыру;Сөздік қорларын молайту.

Диалог арқылы оқушыларды сөйлеуге дағдыландыру.Сыни тұрғыдан ой қорытындысын жасау,топпен жұмыс істеу белсенділігін арттыру.

 

Оқушылардың сөздік қорын кеңейту мақсатында жаңа сөздермен жұмыс жасау,зерттеушілік жұмыс жасауға дағдыландыру,сыни тұрғыдан ой қоры-

тындысын  жасау;

 

Топқа сандар арқылы бөлу Түртіп алу әдісі

Диалогтік оқыту

Сыни тұрғыдан ойлау, миға шабуыл

 

 

 

Топқа  жеміс-жидектер арқылы бөлу АКТ қолдану,  диалог әдісі: топпен, жұппен жұмыс,

«Сұрақтар шеңбері»

 

 

 

Екі жақты күнделік әдісі.

Диалогтық оқыту

 

Топтық  тапсырмалар

Жұптық   тапсырмалар

(ББҮ)

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларға А, В, С дең-гейіндегі тап-сырма беру.

А)Жаңа сөз-дерден сөй-лем құрас-тыру.В) Диа-лог құрас-тыру

С)  «Зерттеу-шілік әңгіме» топпен жұ-мыс.Постер дайындау

 

Өтілген грамматикалық материалдарды еске  түсіреді,ауызша сөйлеу дағдылары қалыптасады,сөздік қорлары кеңейеді.

 

 

 

 

 

Грамматикалық құрылымды түсінеді, оларды қолданады;

Жаңа сөздерді үйрену  арқылы сөздік қорын байытады;

Мысалдар келтіреді, суреттейді;

Бала өз қатесін түсінеді, әрі қарай ынталанады.

 

 

Критерийлерді белгілеу, сұрақ-жауап, ынталандыру, деңгейлік тапсырмалар, өзін-өзі бағалау, топтарда өзара бағалау

 

 

 

Сұрақ-жауап, ынталандыру, бағалау парағы, өзін-өзі бағалау, жұптарда өзара бағалау

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс, рефлексия, мадақтау, жұптарда өзара бағалау

 

Қалың,

жұқа

сұрақтар,

күрделілігі

жоғары

тапсырма-

лар.

 

 

 

Тапсырмалар жиынтығы, күрделілігі жоғары тапсырмалар

 

 

 

 

Болжау, түсіндіру, сұрақ-жауап, демон-страциялау,

 

Ағылшын

тілі

6 сынып,

Google-вебсайтынан алынған мәтіндер