8-сынып. Геометрия «Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

1-нұсқа

Рет

саны

Тапсырма мазмұныҚысқаша түріДеңгейі
1Теңбүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген биіктікті табу.ТҮБА
2Есепте (тригонометрия)ЕА
3Үшбұрыштың қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табу.ҮББ
4Нүктелердің ара қашықтығын табу.НАҚА
5Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы мен гипотенузасы бойынша периметрін табу.ПБ
6Берілген бұрыштың синусы бойынша тангенсті табу.ТБ
7Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табуСБСА
8Үшбұрыштың қабырғаларыҮҚА
9Үшбұрыштың бүйір қабырғасын табуБҚС
10Үшбұрыштың ауданын табуС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

2-нұсқа

Рет

саны

Тапсырма мазмұныҚысқаша түріДеңгейі
1Теңбүйірлі үшбұрыштың табан қабырғасын табу.ТҮТА
2Есепте (тригонометрия)ЕА
3Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табу.ТҮКБ
4Нүктелердің ара қашықтығын табу.НАҚА
5Тікбұрышты үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу.ТҮҚБ
6Берілген бұрыштың косинусы бойынша тангенсті табу.ТБ
7Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табуСБСА
8Үшбұрыштың қабырғаларыҮҚА
9Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табуС
10Тікбұрышты үшбұрыштың биіктігін табу           ТҮБС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша

тест құрылымы

1-нұсқа

Рет

саны

Тақырыптың атауыТапсырма саны
1Пифагор теоремасы4
2Кейбір бұрыштардың синусының,

косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

1
3Координаталық жазықтықтағы екі нүктенің ара қашықтығы1
4Тригонометриялық функциялар және олардың мәндерін анықтау1
5Сүйір бұрыштың синусының, тангенсінің және котангенсінің анықтамасы1
6Үшбұрыштар теңсіздігі1
7Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар1

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша

тест құрылымы

2-нұсқа

Рет

саны

Тақырыптың атауыТапсырма саны
1Пифагор теоремасы4
2Кейбір бұрыштардың синусының,

косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

1
3Координаталық жазықтықтағы екі нүктенің ара қашықтығы1
4Тригонометриялық функциялар және олардың мәндерін анықтау1
5Сүйір бұрыштың синусының, тангенсінің және котангенсінің анықтамасы1
6Үшбұрыштар теңсіздігі1
7Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар1

 

 

 

Түсінік хат

Берілген тест ҚР жалпы білім беретін мектептеріне арналған «Жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты» және «Математика» — жалпы білім беретін мектептің 5-6 сыныптарына арналған оқу бағдарламасы аясында 8-сыныптың геометрия пәні бойынша оқытылатын «Пифагор теоремасы» тақырыбына құрылған. Тест  2 нұсқадан тұрады. Әр нұсқа 10 тапсырмадан құрастырылған.

А деңгейдегі, В деңгейдегі, С деңгейдегі берілген тест тапсырмалары ашық, төрт жауаптан тұрады.

Тест тапсырмаларының технологиялық матрицасы төмендегідей :      білімін көрсетуге – 50%;

білімді қолдануға – 30%;

білімін интеграциялауға — 20%.

 

Бағалау критерийі:

«3» — тік баға  6 немесе 7 тапсырма дұрыс орындалса;

«4» — тік баға 8  тапсырма дұрыс орындалса;

«5» — тік баға 9 немесе 10  тапсырма дұрыс орындалса қойылады.