8-сынып. Геометрия «Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

1-нұсқа

Рет

саны

Тапсырма мазмұны Қысқаша түрі Деңгейі
1 Теңбүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген биіктікті табу. ТҮБ А
2 Есепте (тригонометрия) Е А
3 Үшбұрыштың қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табу. ҮБ Б
4 Нүктелердің ара қашықтығын табу. НАҚ А
5 Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы мен гипотенузасы бойынша периметрін табу. П Б
6 Берілген бұрыштың синусы бойынша тангенсті табу. Т Б
7 Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу СБС А
8 Үшбұрыштың қабырғалары ҮҚ А
9 Үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу БҚ С
10 Үшбұрыштың ауданын табу С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының спецификасы

2-нұсқа

Рет

саны

Тапсырма мазмұны Қысқаша түрі Деңгейі
1 Теңбүйірлі үшбұрыштың табан қабырғасын табу. ТҮТ А
2 Есепте (тригонометрия) Е А
3 Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табу. ТҮК Б
4 Нүктелердің ара қашықтығын табу. НАҚ А
5 Тікбұрышты үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу. ТҮҚ Б
6 Берілген бұрыштың косинусы бойынша тангенсті табу. Т Б
7 Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу СБС А
8 Үшбұрыштың қабырғалары ҮҚ А
9 Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу С
10 Тікбұрышты үшбұрыштың биіктігін табу            ТҮБ С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша

тест құрылымы

1-нұсқа

Рет

саны

Тақырыптың атауы Тапсырма саны
1 Пифагор теоремасы 4
2 Кейбір бұрыштардың синусының,

косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

1
3 Координаталық жазықтықтағы екі нүктенің ара қашықтығы 1
4 Тригонометриялық функциялар және олардың мәндерін анықтау 1
5 Сүйір бұрыштың синусының, тангенсінің және котангенсінің анықтамасы 1
6 Үшбұрыштар теңсіздігі 1
7 Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар 1

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша

тест құрылымы

2-нұсқа

Рет

саны

Тақырыптың атауы Тапсырма саны
1 Пифагор теоремасы 4
2 Кейбір бұрыштардың синусының,

косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері

1
3 Координаталық жазықтықтағы екі нүктенің ара қашықтығы 1
4 Тригонометриялық функциялар және олардың мәндерін анықтау 1
5 Сүйір бұрыштың синусының, тангенсінің және котангенсінің анықтамасы 1
6 Үшбұрыштар теңсіздігі 1
7 Үшбұрыштағы метрикалық қатынастар 1

 

 

 

Түсінік хат

Берілген тест ҚР жалпы білім беретін мектептеріне арналған «Жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты» және «Математика» — жалпы білім беретін мектептің 5-6 сыныптарына арналған оқу бағдарламасы аясында 8-сыныптың геометрия пәні бойынша оқытылатын «Пифагор теоремасы» тақырыбына құрылған. Тест  2 нұсқадан тұрады. Әр нұсқа 10 тапсырмадан құрастырылған.

А деңгейдегі, В деңгейдегі, С деңгейдегі берілген тест тапсырмалары ашық, төрт жауаптан тұрады.

Тест тапсырмаларының технологиялық матрицасы төмендегідей :      білімін көрсетуге – 50%;

білімді қолдануға – 30%;

білімін интеграциялауға — 20%.

 

Бағалау критерийі:

«3» — тік баға  6 немесе 7 тапсырма дұрыс орындалса;

«4» — тік баға 8  тапсырма дұрыс орындалса;

«5» — тік баға 9 немесе 10  тапсырма дұрыс орындалса қойылады.