8-сынып. Геометрия «Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының технологиялық матрицасы

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының

технологиялық матрицасы

1-нұсқа

Тапсырма мазмұны Білімді

 көрсету

Білімін

 қолдану

Білімін интеграциялау Тапсырмалардың проценттік қатынастары
Теңбүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген биіктікті табу. 1 10%
Есептеу (тригонометрия) 1 10%
Үшбұрыштың қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табу. 1 10%
Нүктелердің ара қашықтығы 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы мен гипотенузасы бойынша периметрін табу. 1 10%
Берілген бұрыштың синусы бойынша тангенсті табу. 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу 1 10%
Үшбұрыштың қабырғалары 1 10%
Үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу 1 10%
Үшбұрыштың ауданын табу 1 10%
Тапсырмалартың проценттік қатынастары 50% 30% 20% 100%

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының

технологиялық матрицасы

2-нұсқа

Тапсырма мазмұны Білімді

 көрсету

Білімін

 қолдану

Білімін интеграциялау Тапсырмалардың проценттік қатынастары
Теңбүйірлі үшбұрыштың табан қабырғасын табу. 1 10%
Есептеу (тригонометрия) 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табу. 1 10%
Нүктелердің ара қашықтығы 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу. 1 10%
Берілген бұрыштың косинусы бойынша тангенсті табу. 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу 1 10%
Үшбұрыштың қабырғалары 1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың

ауданын табу

1 10%
Тікбұрышты үшбұрыштың биіктігін табу 1 10%
Тапсырмалартың проценттік қатынастары 50% 30% 20% 100%