8-сынып. Геометрия «Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының технологиялық матрицасы

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының

технологиялық матрицасы

1-нұсқа

Тапсырма мазмұныБілімді

 көрсету

Білімін

 қолдану

Білімін интеграциялауТапсырмалардың проценттік қатынастары
Теңбүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген биіктікті табу.110%
Есептеу (тригонометрия)110%
Үшбұрыштың қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табу.110%
Нүктелердің ара қашықтығы110%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасы мен гипотенузасы бойынша периметрін табу.110%
Берілген бұрыштың синусы бойынша тангенсті табу.110%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу110%
Үшбұрыштың қабырғалары110%
Үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу110%
Үшбұрыштың ауданын табу110%
Тапсырмалартың проценттік қатынастары50%30%20%100%

 

 

8-сынып. Геометрия

«Пифагор теоремасы» тақырыбы бойынша тест тапсырмаларының

технологиялық матрицасы

2-нұсқа

Тапсырма мазмұныБілімді

 көрсету

Білімін

 қолдану

Білімін интеграциялауТапсырмалардың проценттік қатынастары
Теңбүйірлі үшбұрыштың табан қабырғасын табу.110%
Есептеу (тригонометрия)110%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табу.110%
Нүктелердің ара қашықтығы110%
Тікбұрышты үшбұрыштың бүйір қабырғасын табу.110%
Берілген бұрыштың косинусы бойынша тангенсті табу.110%
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері бойынша сүйір бұрыштың синусын табу110%
Үшбұрыштың қабырғалары110%
Тікбұрышты үшбұрыштың

ауданын табу

110%
Тікбұрышты үшбұрыштың биіктігін табу110%
Тапсырмалартың проценттік қатынастары50%30%20%100%