Компьютердің қосымша құрылғылары

Сабақтың тақырыбы: Компьютердің қосымша құрылғылары

Сабақтың мақсаты: компьютерге қосылатын шеткі қүрылғылардың қызметімен таныс-тыру. Оқушыларға алғашқы жэне қазіргі ақпарат тасығыштар жайында түсінік беру, ақпарат тасығыштардың эртүрлілігін корсету.

Оқушылар білуі тиіс: көп тараған қосымша құрылғылардың (дыбыстық бағандар, мик­рофон, принтер, сканер, модем) қызметін жэне олардың сипаттамасын, ақпарат тасығыш-тардың түрлерін, олардың қызметі мен сипаттамаларын, «ақпарат көздерінің ақпараг сыйымдылығы» түсінігін.

Оқушылар үйренуі тиіс: құрылғыны сыртқы пішініне қарап анықтауды, оның қызме-тін, ақпарат сыйымдылығын.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру

Мүғалім жүйелік блоктың бөлімдерін көрсетеді, оқушылар оның аттары мен не үшін пайдаланылатынын жазады. Егер «компьютер қүрылғылары» тақырыбына сөзжұмб» қүрастырғандар болса, түсаукесер (презентация) түрінде үсынады. Сөзжүмбақты басқа оқушылардың шешуіне болады.

IV Білімді өзектендіру
Оқушыларға сүрақтар қойылады:

 1. Компьютердің негізгі қүрылғыларына қандай күрылғылар жатады?
 2. Неліктен бүл тізімге тышқан кірмейді?
 3. Өткен сабақта қүрылғылардың бэрін оқыдық па?
 4. Қүрылғылардың қайсысын компьютерге қосуға болады?
 5. V Жаңа тақырыпты түсіндіру
 6. Компьютерге қосылатын қүрылғылар қосымша құрылгылар деп аталады. Оларды атайық.
 7. Құрылғының қайсысы ақпаратты енгізуге қызмет етеді? Қайсысы шығаруға?
 8. Принтер — мэтіндік жэне графикалық ақпаратты қағазға шығару қүрылғысы.
 9. Сканер — компьютерге мэтіндік жэне графикалық ақпаратты енгізу қүрылғысы.
 10. Модем — телефон желілері бойымен ақпарат тарату құрылғысы.
 11. Баган (колонка) — дыбыстық ақпаратты шыгару қүрылғысы.
 12. (ЭУО) СЭ-ЯОМ — лазерлік дискілерді көруге арналган құрылғы.
 13. Тышкан — компьютермен жүмыс істеуге арналган ыңғайлы құрылғы.
 14. Мұғалім принтердің жіктелуін көрсетеді. «Ақпарат иесі» түсінігін, ақпарат тасушының
 15. эр түрінің қолдану саласын анықтайды.
 16. VI Тақырыпты меңгергендерін тексеру
  Тексеру тапсырмалары