Терезелер

Сабақтың тақырыбы: Терезелер

 

Сабақтың мақсаты: \¥іпсіо\¥3 ОЖ-ның негізгі нысаны — тереземен, қүрылымдык элен менттерімен оқушыларды таныстыру, қызметімен, жүмыс аймағында басқару элементам мен таныстыру.

Оқушылар білуі тиіс: \Үіпёо\Ү8 ОЖ-ның қүрылымын, басқару элементтерін, күрыльм дық элементтердің қызметін, қапшықтардың басқару элементтерін.

Оқушылар үйренуі тиіс: \¥іп<іо\У8 ОЖ-ның құрылымын, диалогтық (сұхбат) терезсЯ нің элементтері мен тағайындалуын, терезені басқару (жабу, орын алмастырып, өлшемдері өзгертіп, ашылған терезе арасында ауыстырып қосу) пернетақта батырмасының көмегіме^ қалып-күй жолындағы ақпаратты оқып, терезені күйге келтіру.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Үй тапсырмасын тексеру 9 бойынша тест тапсырмасы
  • Білімді өзектендіру Сүрацтар:

 

  1. Біз қандай ОЖ-мен жүмыс істейміз?
  2. Неге олай аталады?

Бүтінгі сабақта терезе қүрылымын, терезелердің қандай болатынын, олармен қалай мыс істеу керектігін үйренеміз.

  • Жаңа сабақты түсіндіру Мүғалім экраннан терезе, қапшық қүрылымы сипаттамасын көрсетіп түсіндіреді. 0| шылар терезе элементтері, атауы жэне қызметі туралы бұрыннан таныс болуы мүм «Терезелермен жүмыс» бөлімін оқумен қатар компьютерде жүмыс орындалады. Әр мысты мүғалім окушылармен бірге жасайды. Оқушылар терезе, қапшық мүмкіншілі рін оқиды.
  • Компьютермен жүмыс Деңгейлік тапсырмаларды орындау;

В жэне С деңгейлік тапсырмалары, Раіпі графикалық редакторымен жүмыс.

VI     Сабақты қорытындылау

Мүғалім оқушыларды өзіндік жэне тэжірибелік жүмыс арқылы бағалайды.

VII   Үй-тапсырмасы

  • 10 оқып түсіну, сүрақтарға жауап беру жэне тапсырманы орындау. Тест жауаптары:

 

1234567
вСсоВСА