Нысандармен жұмыс істеу

Сабақтың тақырыбы: Нысандармен жұмыс істеу

 

Сабақтың мақсаты: \Үіпёо\¥8 нысандарымен жүмыс істеу, оларды бір орыннан екіш орынға жылжыту дағдыларын қалыптастыру. Іздестіру, көшіру, тасымалдау, жою, файлдг бумалар, жарлықтар атауларын өзгерту жүмыстарын сауатты орындаудың дағдыларын лыптастыру.

Оқушылар білуі тиіс: іздестіру, көшіру, тасымалдау, жою, файлдар, бумалар, жарлыі атауларын өзгерту тэсілдерін; «алмастыру буфері» түсінігін, себет (корзина) қызметін. К| жатты іздеу, көшіру, жылжыту, файлдардың аттарын өзгерту, өшіру, қапшықтар мен таңбаиш ларды, себетті (корзина) тазалау.

Оқушылар үйренуі тиіс: қойылған талапқа байланысты ыңғайлы, оңай көшіруді, жыя жытуды, файл, бума, жарлықтар атауын өзгерту, өшіруді, қалпына келтіруді.

Сабақтыц барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • Білімді өзектендіру Сұраңтар:

 

 1. Файлға, бума жэне жарлыққа анықтама беріңдер.
 2. Белгілер мен жарлықтар арасында қандай айырмашылық бар?

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру Оқушылардың зерттеу жұмысын үйымдастыру

Оқушылар нысанды (объектіні) көшіруді, жылжытуды, файл атын өзгертуді жэне өшіру-ді білуі мүмкін. Сондықтан мүғалім жаңа тақырыпты түсіндіруді олардың зерттеушілік эрекетіне ауыстыруы мүмкін.

Ол оқушыларға мэселелі (проблемалық) сұрақтар қояды:

 1. Нысандарды қалай көшіреміз?
 2. Нысандарды қалай жылжытамыз?
 3. Бірнеше нысандарды бірден көшіре аламыз ба? Қалай?

Мэселелі (проблемалық) сүрақтар шешілген соң, алмасу буфері мен нысандарды жүйелі көшіру, жылжыту үғымы енгізіледі (оқулық бойынша). 3-мэселені шешу үшін жапсарлас жэне көршілес нысандарды белуге үсыныс беріледі. Мәселелі сурақтар:

 1. Нысанға қалай жаңа атау береміз?
 2. Нысанды қалай көшіреміз?
 3. Себет (корзина) не үшін керек?
 4. Нысанды қалай калпына келтіреміз?
 5. Дискіден файлды себетке алып тастағаннан кейін, дискіде орын босай ма?
 6. *Дискіден өшірген нысандар, себетте (корзинада) сақталмай, бірден өшіп қала ма?
 7. Соңғы мэселелі сүрақтарға ерекше тоқталу керек.

VI    Сабақты бекіту

Компьютерде тэжірибелік жүмыс орындау

VII  Сабақты корытындылау
Оқушылардың тэжірибелік жүмысын бағалау

УІІІҮй тапсырмасы

 • 12 оқу, сүрақтарға жауап беру. Тест жауаптары:

 

12345
иАСВВ