Ақпаратты іздеу, жазу және оқу

Сабақтың тақырыбы: Ақпаратты іздеу, жазу жэне оку

Сабақтың мақсаты: \Уіпс1оүу8 қосымшасында ақпаратты сақтау, оқу, нысандарды іздеу ережелерімен таныстыру.

Оқушылар білуі тиіс: ақпаратты сақтау ережесін, «Сохранить» жэне «Сохранить как» командасынан өзге, жүмысты іздестіру алгоритм командасынан «Пуск — Поиск» орында-луын.

Оқушылар үйренуі тиіс: нысандарды іздестіруді жүзеге асыруды, \Үіпсю\у8 стандарт тық программасында ақпаратты сақтауды, оқуды; «Сохранить» жэне «Сохранить как» комані дасын пайдаланып, ыңғайлы тэсілдерді пайдалануды.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру 12 бойынша тест алу
 • Білімді өзектендіру Сұраңтар:

 

 1. Жүмыс үстелінде қандай нысандар орналасқан?
 2. Бас мэзірді не үшін пайдаланамыз?
 3. Экранный шектелген аумағы қалай аталады?
 4. Программамен жүмысты аяқтауда кандай тэсілдерді білесіңдер?
 5. Программаны қалай іске қосамыз?
 6. Өз істеген жүмыстарымызды программада қалай сақтаймыз?
 7. Аты белгілі файл мен қапшықты қалай табамыз?

Соңғы екі сүрақ тақырыпты түжырымдаушы болып табылады.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Тақырыпты түсіндіру 2 бөліктен түрады: ақпаратты оқу жэне жазу, нысанды іздеу. Мүғалім жаңа сабақты баяндау мен сүрақ қою арқылы түсіндіреді. Мысалы:

 1. Раіпі-та жасалған суретті қалай сақтаймыз?
 2. Мэтінді блокнотта қалай сақтаймыз?
 3. Осы программада сақтау тэсілдерінің арасында қандай айырмашылық бар?
 4. Басқа программада ақпарат қалай сақталады?
 5. Сақталған сурет пен мэтінді қалай ашамыз? Ол үшін қосымша программаның ісв қосылуы міндетті ме?
 6. «Сохранить» жэне «Сохранить как» командасын табыңдар. Бүл командалар кызм нің ерекшеліктері неде?

Нысанды іздестіру. Нысанды тез іздестіру жолын мүғалім экранда көрсетеді, окушыла| оз компьютерінде орындайды.

VI   Бекіту

Деңгейлеріне қарай компьютерде тэжірибелік тапсырманы орындау.

 • Сабақты қорытындылау
 • Үй тапсырмасы 13, сүрақтарға жауап беру.

Тест жауаптары:

 

1234567
АВСАВСС