Графикалық редактордың сурет салу құралдары

Сабақтың тақырыбы: Графикалық редактордың сурет салу құралдары

Сабақтың мақсаты: Раіпі графикалық редакторы мүмкіндіктерімен танысуды жалғас-] тыру.

Оқушылар білуі тиіс: қүралдардың қызметін, қосымша күйге келтіру мүмкіндіктерін.

Оқушылар үйренуі тиіс: өшіргіш қүралын 2 режимде пайдалануды. Фигуралардың тік-төртбұрыш, доғал, қисық, бүріккіш болатындығын. Фигураларды дүрыс салуды. Жұмыс үш телі фоны ретінде суретті пайдалануды.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Үй тапсырмасын тексеру
  • 15 бақылау сүрақтарына жауап беру.

IV     Білімді өзектендіру
Сүрақтар:

  1. Графикалық редакторда сурет салу үшін пайдаланған қүралдарды атап шығыңдар.
  2. Қазір қайсы қүрал қалай белгіленіп түрғанын қалай білеміз?
  3. Өшіргіш қандай түсте жүмыс істейді?
  4. Тақырыпты түжырымдап, мақсатын анықтау.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру Раіпі-ты қосыңдар. Тіктөртбүрыш қүралын таңдаңдар, заливка арқылы қылқал (кист) — жасыл, фон — қызыл түсін таңдаңдар. Тышкан батырмасын жібермей сол жзне -оң батырмасын кезекпен басып, екі тіктөртбүрыш саламыз: жасыл жэне қызыл. Өшіргіш құралын таңдаңдар. Бірінші тіктөртбүрыштың бір бөлігін, одан кейін екіншісін өшірің-дер. Не шықты? Енді тышқанның оң жағын басып, өшіріп көріңдер. Қандай айырмашы-лықты көрдіңдер?

Сонымен өшіргіш 2 режимде жұмыс істейді — кэдімгі жэне түрлі түсті. Қарапайым өшір-гіш барлығын өшіреді (тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы). Тек белсенді -қылқалам түсін.

Жүрек салып көрейік. ¥қсас фигуралар үшін «қисық сызықты» таңдау ыңғайлы. Сурет салу үшін екі бүгілісті міндетті түрде көрсету керек (45 градус бүрыш салу үшін 8һій пернесін пайдалану).

VI  Бекіту

Таңдалған деңгей бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау.

VII Қорытынды

Сабақта орындалған тэжірибелік жүмысты бағалау. ҰІІІҮй тапсырмасы

  • 16, сүрақтарға жауап беру, 4-сүраққа дэптерде жазбаша жауап беру. Тест жауаптары:

 

123456
АСАВОв