Масштаб. Суреттің трансформациясы

Сабақтың тақырыбы: Масштаб. Суреттің трансформациясы

Сабақтың мақсаты: сурет трансформациясын орындауды үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: масштаб қүралы қай кезде пайдаланылатынын, трансформация-ның не екенін.

Оқушылар үйренуі тиіс: суреттің масштабын эртүрлі тэсілдермен өзгертуді, көлбеуді, суретті бүруды жэне сурет бөліктерін өзгертуді.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Мэселе (проблема) қою

Біздің алғашқы тэжірибелік жүмысты естеріңе түсіріңдер (ойыншық). Суретті бояу үшін оның контуры қандай болуы керек? Қандай құрал контурдагы тесіктерді жабуга көмек-тесті? Сэтсіз эрекетті қалай болдырмауға болады?

IV   Жаңа тақырыпты түсіндіру

Суреттің бөлшектері масштабта дэл алынады. ХҮіпсіохуз операциясындай масштабты бір-

неше тэсілдермен өзгертуге болады.

Өз бумаларынан суретті ашу үсынылады.

Параграф мэтінінен тэжірибелік жүмысты орындау. Жүмыстың мақсаты — сүрақтарға жа­уап беру.

 1. Максималды масштабты қалай қоямыз?
 2. Негізгі режимге қалай ораламыз?
 3. Масштабты өзгертуде пернетақтаның қай пернесін басып түрып, тышқанмен қозғал-тамыз?
 4. Белгіленген бөліктің масштабын өзгертуге бола ма?
 5. Мэтінді масштабтағанда мэтіннің эріп өлшемі өзгере ме?
 6. Мэтін масштабын қандай жағдайда өзгертеміз? Жауапты жүмыстың эр кезеңін орын-дағанда эвристикалық эңгіме түрінде айтуға болады. «Трансформация» — латын тілі-і нен аударғанда, «өзгерту», «айналу» дегенді білдіреді.

Сұраңтар:

 1. Өзгертулермен қай жерде кездесеміз?
 2. Сурет бөліктерімен орындалатын операциялардың қайсысын трансформациямен са-| лыстырар едіңдер? Сендер сурет бөлігі өлшемін өзгертуді үйрендіңдер. Бүл да транс-формацияға жатады (өзгерту). Өлшемін өзгерту, кесіп алу, суретті бөлу командам-^ рын барлық суреттерде, белгіленген суреттерде, интерактивті тақтаны, проектор-] ды пайдаланып көрсетеді. Оқушыларға суреттің көлбеуін орындауға тапсырма беру. Жүмыс нэтижесін талқылау.
 3. Бүрыш белгісі теріс болуы мүмкін бе?
 4. Бүрыштың максималды белгісін қоюға бола ма? Неліктен?

Кесіп алу командасы — суреттің ерекшеленген бөлігін қалдырады. Бүл өте ыңғайлц мысалы, өрнектерді салуда олардың элементін саламыз, одан кейін оларды көшірі өрнекті жасаймыз, белгілеп, керек емес суретті өшіреміз.

V    Сабақты бекіту

Тақырыптағы тэжірибелік жүмысты оқушылар өздері орындайды, мүғалім кеңесші лінде, бақылап, нүсқау береді.

 • Жүмыс үстелінде «Пуск => Панель управление» — «Оформление» жэне «Персона-лизация» «Персонализация => Фон» командаларын орындау.
 • Таңдалған суретке тышқанның оң жағын басу.
 • «Открыть с помощью» — Раіпі; командасын таңдау.
 • Персонализация командасына оралу.
 • «Изменение рисунка» сілтемесін басу.
 • Терезені алмасу буферіне көшіру.
 • Тағы бір Раіпі терезесін ашу.
 • Алмасу буферінен суретті қою.
 • ¥наған персонажды белгілеу.
 • «Обрезка» командасын орындау.
 • Суреттерді бумаларында «персонаж» атымен сақтау.
 • Раіпі терезесіне фон суретімен өту.

13) «Вставить => вставить из» командасын орындап, персонаж файлын корсету.
Таңдалған деңгей бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау.

VI   Сабақты қорытындылау

Тэжірибелік жүмыс нэтижесін тексеру, бағалау.

VII Үй тапсырмасы

 • 18. Тэжірибелік жүмысты аяқтау. Тақырып бойынша сурет дайындау. Тест жауаптары:

 

123456
сВААА