Мәтінді теру және түзету ережелері. Мәтін бөліктерін ерекшелеу

Сабақтың тақырыбы: Мәтінді теру және түзету ережелері. Мәтін бөліктерін ерекшелеу

Сабақтыц мақсаты: мэтін теруді ережеге сэйкес үйрету, мэтін бөліктерін көшіруді, ауыстыруды үйрету.

Оқушылар білуі тиіс: мэтін теру ережесін, «редакциялау» түсінігін, редакциялаудағы пернелер мен командалардың қолданылуын, мэтінді ретімен теруді, пернетақта мен тышқан-ды пайдаланып мэтінді жылжытуды, эрекетті кері қайтару командаларын.

Оқушылар үйренуі тиіс: ережеге сэйкес мэтін теруді, пернетақта мен тышқанды пай­даланып мэтінді жылжытуды, алмасу буферін пайдаланып экранда мэтінді көшіруді, мэтінді жоюды, мэтін енгізудің тэртібін өзгертуді.

 

Сабақтың барысы

 • ¥йымдастыру кезеңі
 • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
 • Үй тапсырмасын тексеру
 • 20 бойынша бақылау сүрақтарына жауап беру.

IV  Білімді өзектендіру

 1. Мэтін қүрған кезде қүжатта қандай белгі пайда болады? (азатжол белгісі).
 2. Оны өшіруге бола ма?
 3. Жаңа азатжолды қалай қоямыз?
 4. Жаңа жол қалай қосылады?
 5. Тыныс белгілері үшін қандай пернелер пайдаланылады?

3-5 бақылау сүрақтарына жауап беру, 7-тапсырманы орындау.

V    Жаңа такырыпты түсіндіру

Мэтінді пішімдегенде қате терілген мэтінмен не болатындығын корсету (бос орындар-дың жоқтығы, жақшалар ашылғанда, тырнақшаларда). Мэтінді енгізуде мэтін қүжатта-рының маңыздылығы туралы қорытынды шығару.

Тэжірибелік тапсырма ретінде мэтін теруді үсыну. Компьютерде А деңгейінің тапсырма­сын орындау.

VI  Сабақты бекіту

Таңдалған деңгей бойынша тэжірибелік жүмысты компьютерде орындау. Сүраңтар:

 1. Алмасу буферінен мэтіннің қанша көшірмесін қоюға болады?
 2. Алмасу буферінен басқа күжатқа бөлікті қоюға бола ма?
 3. «Вырезать» және «Копировать» командалары арасында қандай айырмашылық бар?

VII Сабақты қорытындылау

Тэжірибелік жүмыстарын тексеріп, бағалау. УІІІҮй тапсырмасы

 • 21, бақылау сүрақтарына жауап беру. Тэжірибелік жүмысты аяқтау. Тест жауаптары:

 

12345
АСС