Көмекші программалар туралы жалпы түсінік. Стандартты кітапханалық модульдер

Көмекші программалар туралы жалпы түсінік. Стандартты кітапханалық модульдер

Негізгі ұғымдар: Адамның түсінуіне мен қабылдауына ыңғайлы тәсілдер жиынын құрылымдық программалау деп атайды. Әрбір программа бөліктері бір-бірімен тығыз логикалық байланыста болады,  оның бір жерінен екінші бір жеріне «секіру» болмауы тиіс. Кез келген программа шектеулі стандартты логикалық  құрылымдардан құралады.

 

Логикалық құрылымдар
Тармақталу – берілген шарттың орындалуы  — орындалмауы бойынша алдын ала көрсетілген бірнеше мүмкіндіктңғ бірін таңдауды жүзеге асыратын басқару құрылымы;

 

Қайталау – көрсетілген шарттың орындалуына байланысты операторлар тобының циклде қайталануы

 

Сызықтық құрылым – программадағы операторлардың немесе олардың топтарының жазылу реттілігімен тізбектеле орындалуы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі ұғымдар: Белгілі бір ат қойылып, жеке программа түрінде бөлек жазылған, керек кезінде  оны қайталап пайдаланып отыруға болатын негізгі программаның арнайы бөлігін көмекші программа деп атайды.

Белгілі бір әрекеттерді орындау мақсатыннда алдын ала бекітілген аты бойынша шақырылып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі процедура деп аталады.

Стандартты кітапханалық модульдер

Жұмысының нәтижесі бір ғана мән болатын процедура функция деп аталады.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сабақтың өтілген күні: ____________________________________

 

Тапсырма№1: Берілген жолдағы сұрау белгілерді үтірмен алмастыратын программаны құрыңыз.

 

Тапсырма№2: Төмендегі берілген программаны толықтырып жаз:

Program esep2;

Var I,k: integer;

A: array (1…10) of integer;

B :array (1…10) of integer;

Begin

For i:=1 to do

Read ln(a[i]);

B[i]:= (1-a[i])/(1+n);

Writeln (‘B[i]=’B[i]);

End; end.