Көпөлшемді жиымдар.

Көпөлшемді жиымдар.

Көпөлшемді жиымдармен жұмыс атқарғанда бір цикл операторының ішінде бірнеше цикл операторлары болуы мүмкін. Мысалы, жиым екіөлшемді болса, онда қайталау екі рет, ал үшөлшемді болса, қайталау үш рет және т.с.с  орындалады.Демек, жиым элементтерін енгізу немесе экранға  шығару үшін цикл операторларын мына түрде пайдалануға болады:

For I :=1 to n do

For j:=1 to m do

Read ( B[I,j] );

немесе  экранға мәлімет шығару үшін:

for i:=1 to n do

begin

writeln;

for j:=1 to m do

write (B [ I, j ] :8:3 );

end.

Мысал: Берілген кестені пайдаланып, бес пән бойынша қай топтың орташа бағасы жоғары екенін және оның шамасын анықтайтын программа құру керек.

Program baga;

Const n=5; m=3;

Var k,I,j:integer;

S:real;

B:array [1. . n, 1. . m] of real;

A: array [1. . m] of real;

Begin

S:=0;

Writeln (‘Жиым элементтерін бос орын арқылы енгізіңдер:’);

For i:=1 to n do

For j:=1 to m do read ( b[I,j] ); {жиым элементтерін енгізу}

For j:=1 to m do

Begin

For i:=1 to n do s:=s+b [I,j]; {Баған элементтерін қосу}

A[j]:=s/n; s:=0;

Write (‘’:4, a[j] : 4 : 2);

End;

K:=1; s:=a[1];

For j:=2 to m do

If a[j]>s then

Begin

S:=a[j]; k:=j;

End; writeln;

Writeln (‘’:4:k,’- топтың бағасы жоғары, ол ‘,s:4:2, — ге тең’ );

End.

Тапсырма№1: Төмендегі берілген программаны толықтырып жаз.

Program esep1;

Var (; integer;

A: array (1…7) of integer;

Begin

For i:=1 to 7 do readln4(a(i));

For i:=1 to 7do begin

A(i):=a(i)+6

Writeln (‘a(i)=’, a(i) );

End.