Ана – қымбатты жан

Тәрбие сағат тақырыбы: Ана – қымбатты жан Тәрбиесағатмақсаты:Балалардыңаналарына, бар адамзатанасынасүйіспеншілігінояту. Ананыңеңбегінақтауға, ардақтауға, құрметтейбілугетәрбиелеу. Көрнекіліктері:Ертеңгіліктіңтақырыбыжазылғанплакат,слайдтар, шар, гүлсуреттері. Мұғалім: — Құрметтіаналар, әжелер,ұстаздар,әріптестер! Сіздердіәйелжаныменбайланыстытамашакөктеммерекесі – 8 Наурызбеншынжүректенқұттықтаймын! Әлемдегіеңасылжанол – Анадесек, жүрегіміздесүйіктіжанғадегенмаххабатсезіміоянады. Анабұлаяулы да мейірімдіжан. Ару — ана, Ару — асыл жар, Ару – көңілдіңгүлі, Ару — өмірдіңжыры, тіптіайтаберсеңсөзжетпейді. Олайболса, бүгінгіаналарға, қыздарғаарналған, «Ана — қымбатжан!»аттыкешімізгеқошкеліпсіздер! Би :Жүрекбиі Азамат:Бізғанаемес Қадіртұтқанбабалар Аналардантуғаннебірданалар Анадегентіршіліктіңтірегі Хор:Армысыздар,қасиеттіаналар! Балалар,менсендергежұмбақжасырғымкеліптұр.Тауыпкөріңдер Жұмбақ: Бала,бала,баладеп […]

» Читать далее