Сұрақ – жауап. Әр жауапқа 1 ұпай. Сұрақ кезектесіп беріледі

Сұрақ – жауап. Әр жауапқа 1 ұпай. Сұрақ кезектесіп беріледі

 1. Қандай теңдеуді квадраттық теңдеу дейміз?
 2. Толымсыз квадраттық теңдеулер дегеніміз не?
 3. Келтірілген квадраттық теңдеу дегеніміз не?
 4. Теңдеудің түбірі дегеніміз не?
 5. Теңдеуді шешу дегеніміз не?
 6. а мен с қандай болғанда ах2 +с = 0 теңдеуінің шешімі бар болады?
 7. Квадраттық теңдеу түбірлерінің дискриминантын қалай табамыз?
 8. Квадраттық теңдеудің түбірлерінің санын қалай анықтаймыз?
 9. Квадраттық теңдеуде в=2к яғни жұп сан болса, түбірдің формуласын қалай жазамыз?
 10. Келтірілген квадраттық теңдеудің түбірінің формуласын қалай жазамыз?

 

 

Сұрақ – жауап. Әр жауапқа 1 ұпай. Сұрақ кезектесіп беріледі.

 1. Қандай теңдеуді квадраттық теңдеу дейміз?
 2. Толымсыз квадраттық теңдеулер дегеніміз не?
 3. Келтірілген квадраттық теңдеу дегеніміз не?
 4. Теңдеудің түбірі дегеніміз не?
 5. Теңдеуді шешу дегеніміз не?
 6. а мен с қандай болғанда ах2 +с = 0 теңдеуінің шешімі бар болады?
 7. Квадраттық теңдеу түбірлерінің дискриминантын қалай табамыз?
 8. Квадраттық теңдеудің түбірлерінің санын қалай анықтаймыз?
 9. Квадраттық теңдеуде в=2к яғни жұп сан болса, түбірдің формуласын қалай жазамыз?
 10. Келтірілген квадраттық теңдеудің түбірінің формуласын қалай жазамыз?

 

1.     Төмендегі теңдеуді ax2+bx+c=0 түріндегі теңдеуге келтіріп a, b, c  — ның мәндерін анықтаңдар:

(x+4)2-6x2=x(x-7);

1.       Төмендегі теңдеуді ax2+bx+c=0 түріндегі теңдеуге келтіріп a, b, c  — ның мәндерін анықтаңдар:

(x+5)(x-7)+20=(2x-1)2 .

 

6.  Бір сан екінші саннан 7-ге артық, ал көбейтіндісі 198-ге тең. Осы сандарды табыңдар.
5.  Теңдеуді жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарыңдар:

(x2-1)2+2(x2-1)-80=0;

 

 6. Тікбұышты үшбұрыштың бір катеті екіншісінен 1 см артық, ал гипотенузасы 5 см. Катеттерін табыңдар.
5.     Теңдеуді жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарыңдар:

(x2+7x)2-2(x2+7x)-8=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Білгенге маржан». Өмірмен байланысты есеп: Қай топ дұрыс және бірінші боп шешімін табады сол топқа 5 ұпай, келесі топқа дұрыс шешімі болған жағдайда 4 ұпай беріледі.

Айдың басында әкеміз 67000 теңге жалақы алды. Осы ақшадан – 15000 тг коммуналдық төлемге төленді, -40000 тг банктен алынған несиесін төледі, жанұядағы үлкен ұлдың сыртқы киімін алуға-20000 тенге қажет болды. Айдың ортасында анамыз +50000 тенге жалақы алды. Балалардың мектептегі күнделікті тамағына -8000 тг, жанұяның тамағына -20000 тг, машинаның қысқы дөңгелегіне -20000 тг бөлінсе, жанұяға кірген бір айлық табыс жетеме?

 

 

 

«Білгенге маржан». Өмірмен байланысты есеп: Қай топ дұрыс және бірінші боп шешімін табады сол топқа 5 ұпай, келесі топқа дұрыс шешімі болған жағдайда 4 ұпай беріледі.

Айдың басында әкеміз 67000 теңге жалақы алды. Осы ақшадан – 15000 тг коммуналдық төлемге төленді, -40000 тг банктен алынған несиесін төледі, жанұядағы үлкен ұлдың сыртқы киімін алуға-20000 тенге қажет болды. Айдың ортасында анамыз +50000 тенге жалақы алды. Балалардың мектептегі күнделікті тамағына -8000 тг, жанұяның тамағына -20000 тг, машинаның қысқы дөңгелегіне -20000 тг бөлінсе, жанұяға кірген бір айлық табыс жетеме?

 

 

 

 

 

 

 

 

Теңдеулертолықтолымсызкелтірілгенкелтірілмегенбиквадрат
1. х4 + 5х+3 = 0+++
2. 9х2 — 9 = 0++
3. х2 – 4х = 0++
4. –х2 + 5х +6 = 0+++
5. 5х + 3х2 -2 =0+
Теңдеулертолықтолымсызкелтірілгенкелтірілмегенбиквадрат
1. х4 + 5х+3 = 0+++
2. 9х2 — 9 = 0++
3. х2 – 4х = 0++
4. –х2 + 5х +6 = 0++
5. 5х + 3х2 -2 =0++
Теңдеулертолықтолымсызкелтірілгенкелтірілмегенбиквадрат
1. х4 + 5х+3 = 0
2. 9х2 — 9 = 0
3. х2 – 4х = 0
4. –х2 + 5х +6 = 0
5. 5х + 3х2 -2 =0
Теңдеулертолықтолымсызкелтірілгенкелтірілмегенбиквадрат
1. х4 + 5х+3 = 0
2. 9х2 — 9 = 0
3. х2 – 4х = 0
4. –х2 + 5х +6 = 0
5. 5х + 3х2 -2 =0