И,й әріптерінің жазылуы

И,й әріптерінің жазылуы

Сабақтың мақсаты: И, й әріптері бар сөздерді дұрыс жазуға үйрету.

Олардыңдауыстынемеседауыссызекенінажыратабілу. Сауттылыққатәрбиелеу.

Түрі: Жаңасабақ.

Әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, іздену

Көрнекілігі: Интерактивтітақта.

 

Сабақтыңбарысы:

I.Ұйымдастырукезеңі:

аАмандасу, түгендеу.

ә) Үйтапсырмасынтексеру.

— У дыбысынқайкездедауысты, қайкездедауыссызболатынын, олардыңжуанне жіңішкеболыпайтылуы неге байланыстыекенінсұрау. У дыбысы бар сөздердібуынғадұрысбөлулерінеерекшекөңілаудару.

 1. Жаңа сабақ.

Барлығымыз дәптерді ашамыз бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы: И, й әріптерінің жазылыуы.

Көркемжазу.

Ии

Йй

Е Р Е Ж Е:

 • И әрпісөзбасындажәнедауыссыздыбыстанкейінжазылады: икемді,киік,қиын. Дауыстыдыбыстанкейінй әрпіжазылады: үй, айна, қаймақ, оймақ.
 • И – дауысты, й – дауыссыздыбыс.

Оқулықпенжұмыс.

42-жаттығу.

Суреттерге қараңдар,аттарын жазыңдар

 

И

 

 

Сәйкестендірутесті:

 

1.ти…нт
2.и…о
3.киі…а
4.…йнаук
5.Кіт…пі
6.…лгішы
7.ад…мм
8.Ти…на

 

Шығармашылықтапсырма.

Өлеңдіқұрастыр.

Абай атам.

Жатқаайтыпберемін,

Абай атаөлеңін.

,

.

 

Сергітусәті:

 • 1, 2, 3
 • Ал қәнекиұш,
 • 4, 5, 6, 7
 • Бұлауылдыңшеті,
 • 8, 9, 10
 • Ал қәнекиқон,
 • Асықпа да, саспа,
 • 1-ден қайтабаста.

 

Берілгенсөздерденсөйлемқұрастырыпжаз.

Хат жаздыНазым. Бейсенкөмктестіапасына. ПісірдітамақГүлнұр.КестеАнартікті. Сайрадыбұлбұл. Қарқылдадықарға.

Көпнүктеніңорнынаи,йәріптерініңтиістісінқойып,сөйлемдердікөшіріпжаз.

АуылшетіндегіТастөбеалыстанкөрінеді. Балалар осы жердеәртүрлі о…ындар

ойна…ды. Ақшағалада… ү…лералыстанкөзтартады. Төбебаснанқызылша т…егенмаш…наларанықкөрінеді.

Көру диктанты.

Мәншүкапай-батыр қыз!

Ардақтаймызатынбіз.

ҰқсапМәншүкапайға,

Өсіпкележатырмыз.

Осы сөздердгесөйлемқұрапжаз.

Айна. Тиын. Ине. Биші.Алақай!

 

Қорытынды,бекіту:

жазыладыәрпі й кейіндыбыстанДауысты. жазыладыкейінидыбыстандауыссызжәнебасындасөзәрпі И

Дұрысы:

И әрпісөзбасындажәнедауыссыздыбыстанкейінжазылады.Дауыстыдыбыстанкейін й әрпіжазылады.

 

Үйтапсырмасы:

4-жаттығу. 49 бет. И дыбысыжуанестілетінсөздердібірбөлек, и дыбысыжіңішкеестілетінсөздердібірбөлекжазу. И дыбысыныңкейдежуанкейінжіңішкеестілусебебі.