Бақылау жұмысы №4 Тақырыбы: Туынды, туындыны есептеу тарауы

Алгебра

Бақылау  жұмысы №4

Тақырыбы: Туынды, туындыны есептеу тарауы


1-Нұсқа                                                                          2- нұсқа

1-Деңгей

1)Төменде көрсетілген шектерді табыңдар:

 

2)Көрсетілген функциялардың  туындысын табыңдар:


у(х)=10х3+21х-14

3)

у=3-15х

4)Туындысын есептеңдер :

У=                                                                                  y=5x5

2-Деңгей

5)Функцияның көрсетілген нүктелердегі туындысын табыңдар :

У=

6) Функциялардың    графигіне     х=1  нүктесінде жанаманың теңдеуін жазыңдар :

f

7) Күрделі функцияның туындысын табыңдар :

У=

 

3- деңгей

8)        теңдеуінің түбірлерін табыңдар: