Деңгейлік тапсырмалар№18 Тотығу дәрежесі. Тотығу-тотықсыздану реакциясы. (§64)

 

Деңгейлік тапсырмалар№18

Тотығу дәрежесі. Тотығу-тотықсыздану реакциясы. (§64)

 

 І-деңгей.

 1. Тотығу дәрежесі дегеніміз не?
 2. Тотығу және тотықсыздану процесі дегеніміз не?
 3. Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш дегеніміз не?
 4. Тотығу дәрежелері тұрақты элементтерге мысал келтіріңдер.
 5. Тотығу дәрежелерін анықтаңдар:

 

ІІ-деңгей

 1. Мына қосылыстардың тотығу дәрежесін анықтаңдар:
 2. Реакция теңдеулерін аяқтап, қайсысы тотығу-тотықсыздану реакцияларына жататынын анықтаңдар:
 3. a) K + Cl2 =
 4. b) CaO + H2O =
 5. d) Fe + CuSO4
 6. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының теңдеулерін құрыңдар.
 7. a) Mg + O2=
 8. b) N2 + O2 =
 9. d)
 10. e) PbO + H2 =

 

ІІІ- деңгей

 1. Тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулерінің коэффициенттерін қойыңдар:
 2. a) H2S + Cl2 = HCl + S
 3. b) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 4. c) HCl + MnO = MnCl2 + H2O + Cl2
 5. Тотығу-тотықсыздану реакциялары теңдеулерін құрыңдар:

А) күкірттің сутекпен әрекеттесу реакциясы

Ә) калийдің сумен әркеттесу реакциясы