Қолтаңбаңыз бойынша өзіңізді байқап көріңіз тапсырмасы Психологиялық ой-сергіту.

 

 

Қолтаңбаңыз бойынша өзіңізді байқап көріңіз тапсырмасы

Психологиялық ой-сергіту.

 

І. Әріптің көлемі

 1. Өте кішкентай.
 2. Жай кішкентай.
 3. Орта.
 4. Ірі.

 

ІІ. Әріптердің енкеюі.

 1. Солға.
 2. Жеңіл солға.
 3. Оңға.
 4. Қатты оңға.
 5. Тіке жазу.

 

ІІІ. Әріптердің қалпы (формасы).

 1. Дөңгеленген.
 2. Қалыпсыз (формасыз).
 3. Қырлы.

 

 1. Қолтаңбаның бағыты.
 2. Жоғары қарай кеткен қатар.
 3. Тіке қатар.
 4. Төмен түскен қатар.

 

 1. Қолтаңбаның қарқындылығы және қысымның күші.
 2. Жеңіл.
 3. Орта.
 4. Өте күшті.

 

VІ. Сөз жазудың еректігі.

 1. Әріптерді біріктіріп жазуға бейім.
 2. Әріптерді бір-бірінен алшақ жазуға бейім.
 3. Аралас стиль.

 

VІІ. Жалпы баға.

 1. Қолтаңба ынталы. Әріптер ұқыпты жазылған.
 2. Қолтаңба ойлы-қырлы, бір сөздері анық, кейбіреулері қыиындықпен оқы-лады.
 3. Әріптер қалай болса солай жазылған, ұқыпсыз, талғамсыз.

 

Жұмыстың өңделуі

 

Қолтаңбаның                 Тапсырма             35-51 б. Мұндай қолтаңба денсау-

варианты                                                      лығы нашар және 80-ге жақында-

ған адамдардан байқалады.

 

І         ІІ       ІІІ    IV     V  VІ   VІІ         52-63 б. Ынжық, жасық, енжар,

флегматик (былжыр) адам-

дар осылай  жазады.

 1. 3 2        9      16      8    11   13        64-75 б. Бұл қолтаңбаға жасқаншақ,

жұмсақ, жуас, нәзік мінезді адамдар

жатады. Олар аздап аңқаулау болға-

нымен оларды өздік абыройлық

сезімдері құр  қалдырмайды .

 1. 7 5        9      12      15    18    9      76-87 б. Мұндай қолтаңба тік мінезді

ашық жарқын адамдарда кездеседі.

олар жатырқамайтын, сөйлескіш, өте

әсерлі және жанұяға жайлы адамдар.

 1. 17 14        19     1        2      15   4      88-98 б. Мұндай ұпай алғандар адал-

дығымен және ақкөңілділігімен

ерекшеленеді. Күшті берік психи-

калы, қайсар, өте ынталы, талапты

шешімді және өткір.

 1. 20 6           —       —         —        —     —      99-109 б. Бұл қолтаңба дарашыл

адамдардікі. Мұндай адамдар ашу-

ланшақ, өткір және шапшаң, ақыл-

ды. Күнделікті өмірде ой пікірімен

қылықтары тәуелсіз, сонымен бірге

өкпелегіш және ортамен қарым-қа-

тынас жасауы қиын. Олардың ара-

сында таланттылар көптеп кездеседі.

 1. —        10          —      —          —       —        —    110-121 б. Мұндай қолтаңба жауап-

кершілік сезімі жоқ, тәртіпсіз, дө-

рекі, мақтаншақ адамдарда

кездеседі.