Тәуліктік кезекшінің құрамы және тағайындалуы

Тәуліктік кезекшінің құрамы және тағайындалуы

Төуліктік наряд әскери даярлык пен ішкі тәртіпті сақтауға, өскери бөлімнің (бөлімшенің) жеке қүрамын, қару-жарағын, әскери техникасы мен оқ-дөрілерін, материалдық қорларын, үй-жайлары мен мүліктерін күзетуге, бөлімшелердегі істің жай-күйін бақылауға және құкық бұзудың алдын алу жөнінде дер кезінде шаралар кабылдауға, сондай-ақ осы жарғыда белгіленген тәуліктік наряд қызметі бойынша басқа да міндеттерді орындауға арналған.

Оқу кезеңіндегі тәуліктік нарядтың құрамы бөлім бойынша бұй-рыкта жарияланады.

Бөлімнің тәуліктік нарядының құрамы былайша қарастырылады:

 • бөлім бойынша кезекші;
 • бөлім бойынша кезекшінің көмекшісі;
 • қарауыл;
 • кезекші бөлімше;
 • парк бойынша кезекші жөне тәуліктік кезекшілер, сондай-ақ кезекші сүйреткіштердің механик-жүргізушілері (жүргізушілері);
 • кезекші фельдшер (санитарлық нүсқаушы) және медициналық пункт бойынша тәуліктік кезекшілер;
 • бақылау-өткізу пункті бойынша кезекші жөне оның көмекшілері;
 • асхана бойынша кезекші және жүмысшылар;
 • бөлім штабы бойынша кезекші;
 • кезекші белгі беруші-барабаншы;
 • шабармандар;
 • өрт наряды.

Бөлім бойынша бүйрықпен күнделікті тағайындалатындар: бөлім бойынша кезекші, бөлім бойышпа кезекшінің көмекшісі, қарауылдың бастығы, парк бойынша кезекші, кезекші бөлімше, сондай-ақ тәуліктік наряд пен жүмыстарға наряд болінетін бөлімшелер. Қажет болған жағдайда, бөлім командирінің тәуліктік нарядтың қүрамын өзгертуге қүқы бар.

Ротаның тәуліктік нарядына:

—      рота бойынша кезекші;

—      рота бойынша тәуліктік кезекшілер тағайындалады.
Ротадағы тәуліктік кезекшілердің ауысым санын бөлім командирі

белгілейді. Жатақхана бойынша тәуліктік нарядтың қүрамы, сондай-ақ олардың міндеттері ротаның тәуліктік нарядына сәйкестендіріліп белгіленеді.

Қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Қорғаныс ми-нистрінің бүйрығымен кейбір әскери бөлімдерде тәуліктік кезекші мен бақылау-өткізу пункті бойынша кезекшінің көмекшісі, ротаның төуліктік наряды мен парк бойынша төуліктік кезекшілер жабдық-талған екі окжатары бар (ок калтада 30 патрон) автоматтармен (карабиндермен) қарулануы мүмкін. Қаруды үстаудың, сондай-ак оны қолданудың тәртібі осы жарғы талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.