«MathCad бағдарламасы»

Тақырыбы: «MathCad бағдарламасы»

Абстракт

Зерттеу жұмысының мақсаты: Mathcad бағдарламасын зерттеп, бағдарламаның мүмкіндіктерін көрсету әрі бағдарламаны информатика, физика, математика пәндерінде оқытудың маңызын таныту.

Гипотезасы:  Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыру үшін,  мемлектіміздің әрбір азаматы инновациялық технологияларды толық меңгеріп, күнделікті өміріне енгізуі керек.

Зерттеу кезеңдері:

 • Mathcad туралы жалпы мәлімет
 • Mathcad – тың қарапайым құрылымы
 • Mathcad көмегімен физика – математикалық есептеулер жүргізу

Эксперимент әдісі: кітапханамен, ғаламтормен, информатика пәніне арналған журналдармен жұмыс.

Зерттеу жұмысының жаңашылдығы: еліміздегі ақпараттық – коммуникациялық технология  құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіру.

Эксперименттің қолдану аясы: : жасалған жұмысты мектеп бағдарламасына енгізу үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінеұсынуға болады.

Зерттеу нәтижесі мен қорытынды: Mathcad бағдарламасының пайдасы дәлелденіп, мектеп бағдарламасында қолдану аясы көрсетілді.Зерттеу барысында маңызды ойлар түйінделіп, ұсыныстар мен шешу жолдары көрсетілді.

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

Кіріспе………………………………………………………………………………………………………. 4

1    Mathcad туралы жалпы мәлімет ………………………………………………………………….. 5

 • Mathcad – тың негізгі мүмкіндіктері ……………………………………………………………. 6
 • Негізгі түсініктер мен бұйрықтар ………………………………………………………. 11
 • Mathcad – тың қарапайым құрылымы ……………………………………………………… 12
  • Калькуляторда есеп шығару үлгісі …………………………………………………….. 14
  • Өрнектер  …………………………………………………………………………………………. 15
  • Mathcad көмегімен физика–математикалық, есептеулер жүргізу………………. 16

2.4 Графиктер тұрғызу ……………………………………………………………………………. 20

Қорытынды……………………………………………………………………………………………. 21

Қолданылған әдебиеттер тізімі ……………………………………………………………….. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                               КІРІСПЕ

 

Бұл жұмыс Mathcad бағдарламасын зерттеп, оның информатика, физика – математика пәндерінде пайдалану маңыздылығын көрсетуге арналған.Қазіргікездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті  күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі  бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты  жолдауында « Білім  беру  реформасы – Қазақстанның  бәсекеге  нақтылы  қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі » деп атап көрсетті [1]. Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол болғандықтан, бұл бағдарламаны игеру маңызды.

 

Болжамы: Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыру үшін,  мемлектіміздің әрбір азаматы инновациялық технологияларды толық меңгеріп, күнделікті өміріне енгізген болуы керек[1].Білім беру реформасын дамытудағы маңызды фактор — ақпараттық – коммуникациялық технологияларды білу. Сондықтан қарастырылатын зерттеу жұмысының өзектілігі білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту. Бұл жұмыста  Mathcad бағдарламасын зерттеліп, қолдану аясы көрсетілген.

 

Зерттеу жұмысының мақсаты оқушылардың, ұстаздардың мүмкіндіктерін, сабаққа қызығушылығын арттыру үшін Mathcad бағдарламасын пайдалану.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

—  Mathcad – тың негізгі мүмкіндіктерімен танысу;

-Бағдарлама арқылы математикалық, физикалық есептер шығару;

—  Графиктер тұрғызып үйрену;

 

 


 

Зерттеу жұмысының деректік негізі:КомпьютерПресс №3’2000 журналы, Математика – Плюс, Castlecamelot, books.net-soft.ru сайттары., ғаламтор.

 

Зерттеу жұмысы екі бөлімнен тұрады:

 

 • Бірінші бөлімде Mathcad туралы жалпы мәлімет беріліп, негізгі

мүмкіндіктеріне сипаттама берілді..

 • Екінші бөлімде Mathcad көмегіменкалькуляторда есеп шығару үлгісі, өрнектермен жұмыс, физика–математикалық есептеулер жүргізу, графиктер тұрғызу мүмкіндіктері қарастырылып,зерттеу нәтижелері мен қорытынды жасалды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mathcad туралы жалпы мәлімет

1.1Mathcad – тың негізгі мүмкіндіктері

Компьютерлік математика – ғылымы техникадағы жаңа бағыт. Ол классикалық математика  мен информатиканың  түйісумен туындайды.Компьютерлік математиканың маңыздылығы оның прогрммалық жүйемен қамтамасыз етілуінде  және кез-келген математикалық есептерді шешу қабілетінде.Компьютерлік математика жүйесі батыстың mathsost, ,Maple,Wolsrom

секілді  фирмаларда жасалған [2]. Mathcad ғылыммен білімнің және техниканың әр түрлі аймақтарын автоматтандыру үшін математикалық есептеулеге арналған.Жүйенің  аталуы екі  сөзден құралған,яғни  MATHematica ( математика) және САД  (Computer Aided Desing –автоматты жобалау жүйесі немесе АЖЖ ).

Сондықтан MATHCAD математикалық автоматты  модельдеу жүйесі деп аталады.MATHCAD-тың көмегімен кітап ,диссертация,ғылыми есеп дипломдық және  курстық жобаларды тек әртүрлі үлгідегі  сапалы мәтін мен ғана емес,ең күрделі математикалық формула жиынтығымен,есептеулермен,графиктік көрністермен дайындауға болады.MATHCAD программасының мұндай мүмкіндіктері электрондық
сабақтар,лекциялар курсы,электронды кітаптар жазуда  маңызы жабдыққа  айналып отыр. Сонымен бірге компьютерлік математика жүйесі көркем өнер, графика, линвистика саласында кеңінен қолданыс табылды.MATHCAD-тың жаңа нұсқасында құжаттардың көркем түсті эффектілі құрылғы және графикті анимациялау,дыбысты қосып шығару мүмкінділігі қосылған.Осы  артықшылықтарына байланысты  мәтіндік,формулалық және графиктік  редакторлар  қуатты есептеуіш