Не етермін

48

Не етермін

 


Өмірім өтермісің,

Ойлардың арасында.

Төзімім өшермісің,

Ақ, қара таласында.

 

Алыстан жарқыраған,

Бақытқа жетемін бе?

Өзендей сарқыраған,

Ағып мен кетемін бе?

 

 

Тағдырым, жазармысың,

Бағыма ақын болу.

Ұраншыл өлеңіммен,

Халқыма жақын болу.

 

Көңілді  үміттенген,

Сен әлде, алдайсың ба?

Шындықты көзге айтсам,

Жұртым-ау, қолдайсың ба?


 


                                                     Баршаны сынға алсам,

                                                     Менімен жырлайсың ба?

                                                     Өткеннің ісін істеп,

                                                     Қастандық қылмайсың ба?