іл білімі салаларын оқыту

 

Тақырыбы: Тіл   білімі    салаларын  оқыту

 

Мақсаты:   Оқушыларға    тіл  тарихының    тарихи   принципінен  бастап,  фонема – морфеманың    түрленуінен,  тіл   категориялары,  грамматика  салалары,   орфоэпиялық,   орфографиялық   заңдылықтары    туралы   түсінік   бере  отырып,    оқытуда    даралауға    және   әлеуметтендіруге     болашақ    кәсіби   іс — әрекет     саласын   саналы   және   жауапты    түрде  таңдауға   және  дайындауға     бағдарлау.

 

 

Міндеттері:    

 1. Оқушылардың шығармашылық  қабілеттерін дамыту, ойлау   дағдыларын қалыптастыру.
 2. Оқушылардың байқағыштық,  зейінді,   ойлау сияқты танымдық    қабілетін дамыту   арқылы    құзырлылығын арттыру.
 3. Оқушылардың өз   бетімен    білім    алу     дағдыларын қалыптастыру.

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың     дайындығына   қойылатын    талаптар:

 • Қазақ тілі  грамматикасы  —  халық   тілінен   бүкіл  фонетикалық,   лексикалық,    морфологиялық,   синтаксистік   категориялардың   барлық  салаларын,     орфоэпиялық,   орфографиялық   даму   заңдарын,   өзгеріске    түсу  сипаттары,    фонетикалық   және   грамматикалық    өзгерістердің   түрлері,     олардың   тіл  құрылымын    қамту   дәрежесі  туралы   ғылым    екендігін   анықтау.
 • Қазақ тілінің   дыбыстық   жүйесін,  лексикасымен   граматикалық  құрылымды    терең  меңгеру   арқылы    бір  жүйеде    сауатты  жазу,   тілдік   грамматикалық    құрылымды    орынды   пайдалану   деңгейін   тест    тапсырмалары   арқылы   анықтау.
 • Ауызекі сөйлеуде    адам  ойының    кейбір    жетпей   тұрған    жерлерін     бет – жүз,    қол    қимылы,    дауыс   ырғағы    сияқты    қосымша    құралдарын    ажырату.
 • Оның       бәрін     қағаз      бетіне       әріппен      түсіре      алмайсың,     тыныс

белгілері – жазуда       осы      сияқты      нәрселерді       айнытпай    белгілеудің

құралы   екендігін   таныту.

 • Оқушыларды оқыту  бағдарына   сәйкес     практикалық    іс — әрекетке    тарту.

 

Пәнаралық     кіріктіру:                          Әдебиет,   әуез,    театр

Уақыт   көлемі:             Аптасына  — 1   сағат,  жылына  —  34  сағат

Курсты   ұйымдастыру   формасы:   Семинар,    лекция,  сынақ   тапсырмалары,    тест.

Курсты   оқытуды   аяқтау   формасы:     Реферат,    баяндама,  тест.

Оқушылардың   оқу  жетістіктерін   бағалау   жүйесі:   Тест.

 

 

 

 

 

11- сыныпқа  арналған  таңдау  курсының  «Тіл  білімінің  салаларын   оқыту»

тақырыбындағы   қазақ  тілі  пәнінің   күнтізбелік   жоспары  (2011 – 2012 ж.ж.)

 

Р/с Сабақтың  тақырыбы   Сағат Мерзімі
1 І Фонетика.   Фонетика   туралы    жалпы   түсінік Лекция 2
2 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
3 Үндестік     заңы Лекция 1
4 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
5 ІІ Лексика.  Лексика   жайлы  жалпы  түсінік Лекция 2
6 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
7 ІІІ Сөзжасам    туралы  түсінік Лекция 1
8 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
9 IV Морфология.    Сөз  таптары. Лекция 2
10 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
11 V Синтаксис Лекция 1
12 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
13 VI Сөйлем  мүшелері Лекция 2
14 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
15 VII Жай  сөйлем Лекция 1
16 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
17 VIII Құрмалас  сөйлем Лекция 1
18 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
19 ІХ Төл  сөз  бен  төлеу  сөз Лекция 1
20 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
21 Х Стилистика    және  сөйлеу  мәдениеті.  Әдеби  тіл. Лекция 1
22 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
23 ХІ Сөйлемнің  бірыңғай  мүшелері Лекция 1
24 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
25 ХІІ Айқындауыш,   үйірлі   мүшелер Лекция 1
26 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
27 ХІІІ Оқшау  сөздер Лекция 1
28 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 1
29 Тест  тапсырмалары  бойынша  жұмыс Семинар 2

 

Ұсынылатын     әдебиеттер:

 

 

 1. А. Байтұрсынов   «Жазу   қосымша   белгілері   мен   тыныс   белгілерінің   жалпы    ережесі»,    «Тіл   тағлымы».
 2. Қазақ грамматикасы.Фонетика,   лексика,   морфология,   синтаксис,  сөзжасам. Астана.  2002 – 784  бет.
 3. С. Құрманғалиева.  «Қазақ   тілін   тереңдіп  оқыту»  Алматы,  1995 ж. 160  бет
 4. Р. Сыздықова «Емле   және   тыныс   белгілері»  Алматы,  1996 ж
 5. М. Шәбжантайқызы « Ана тілім – азығым , адастырмас қазығым »

Көкшетау -2002 ж

 1. Орфографиялық сөздік Алматы -2007 ж

7.С. Исаев  «Қазақ тілі» Алматы -1991 ж