Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған Бағдарлама.

 

 

Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған

Бағдарлама.

 

Бағдарламаны құрастырушы:Тайманова Зоя,Шадиева Фатима

Қызылорда облысы,Сырдария ауданы,№35 мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері

Қолданбалы курс тақырыбы:Грамматика

 

Түсінік хат.

 

Мақсаты:Оқушылардың алған білімін өмірде,тұрмыста,тіршілікте қажет екендігін ұғындыру.

Міндеттері:Сынып оқушыларына грамматикадан тереңірек білім беру.Оқушылардың өз бетімен  білім алу дағдыларын қалыптастыру.

Талаптары:ағылшын тілінің грамматикасын тереңірек білім беру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін арттыру.

Пәнаралық кіріктіру:қазақ тілі,орыс тілі, география,тарих,өнер,әлемдік әдебиет.

Кәсіпке бағдарлау:халықаралық қатынастар жөніндегі маман,аудармашы,ағылшын тілінің,шығыстану тілдерінің мамандары.

Уақыт көлемі:жалпы сағат саны-34,аптасына 1 сағат.

Тақырып жоспарының мазмұны:Бағдарлама құру.Курстық тақырып бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу,күнтізбелік жоспар құру.

Курстың ұйымдастыру формасы:

-жоба қорғау

-реферат

-топтық жұмыс

Курсты оқытуды аяқтау формасы: тест сұрақтары.

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі:тестік тапсырма.

Ұсынылған әдебиеттер:

Оқушылар үшін:

 1. «Шың»Ағылшын тілі.

2.English in two years after U.V.Rogova

3.Тесты «Дрофа»

Мұғалімдер үшін:

1.Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал.

2.Грамматические пособие. Изд-ио, «Дрофа»

3 «.Happy English» T.Klementyeva.Grammar book.

4.Оқулықтар.

5.Журналдар.

 

 

 

 

 

 

Күнтізбелік жоспар.

 

Тақырыптың мазмұны сағат саны күні
1. Демеуліктер (предлогтар) 5  
2. Жақсыз сөйлемдер

Герундий

2  
3. Инфинитив 2  
4. Есімше 2  
5. Тұйық етіс 2  
6. Туынды сөздер 1  
7. Сан есім 1  
8. Сын есім 3  
9. Зат есім 2  
10. Етістік 2  
11. Есімдік 2  
12. Үстеу 2  
13. Құрмалас сөйлем. Complex senteence. 2  
13. Төл және төлеу сөздер 2  
14. Ырықсыз етіс 4  

 

 

Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған

Бағдарлама

 Бағдарламаны  құрастырушы:  Шадиева Фатима, Тайманова Зоя

Сырдария ауданы №35 мектеп-лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі

Қолданбалы курс тақырыбы: Тест сұрақтары

Түсінік хат

 Мақсаты: Сынып оқушыларына грамматика, лексика тақырыптарында алған

білімдерін тексеру, тереңдету

Міндеттері: Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, ойлау

дағдыларын, өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру

Оқушылардың дайындығына қойылатын талаптар:

Жұмыс дәптерлерінің болуы, басқа ғылыммен байланысын, компьютер техникасын пайдалану

Пәндік кірістіру: қазақ тілі, орыс тілі, әдебиет, тарих, география, дене

Кәсіпке бағдарлау: халықаралық қатынастар, аудармашы, ағылшын тілінің, шығыстану, бағытында бағдарлау

Уақыт көлемі: жалпы сағат саны – 34 аптасына 1 сағат

А) тақырып жоспарлық мазмұны (бағдарлама құру)

Б) курстық тақырыптар бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу (күнтізбелік жоспар құру)

Курстық  ұйымдастыру формасы:

А) электрондық оқулықтар, тесттер

Курсты оқытуды  аяқтау формасы:

Тест сұрақтары

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі:

Тесттік тапсырма

Ұсынылатын әдебиеттер

А) Оқушылар үшін

«Шың» ағылшын тілі

Тесты «Дрофа»

Оқушы анықтамалығы

Оқулықтар

Ә) мұғалімдер үшін

Методика обучения англ.языку. Г.В.Рогова

English for Teachers. B.E.Zarubin

Тесты. 10-11 кл. «Дрофа»

Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал

2770 упражнений и тестов по англ. Языку «Дрофа»

 

 

 

 

 

 

 

 

Күнтізбелік жоспар.

 

Тақырыптың мазмұны Сағат саны күні
Грамматикалық тесттер  
1. Артикль 2  
2. Предлог 4  
3. To be етістігі 1  
4. English Tenses 3  
5. Модальді етістіктер 3  
6. The Passive Voice 3  
7. Антоним 1  
8. Синоним 1  
9. Герундий 3  
10. Инфинитиф 3  
11. Participle I 1  
12 Participle II 1  
13. Есімдік 1  
14. Шырайлар 2  
15. Есімше 1  
Лесикалық тестер  
16. «Третий лишний» (Odd-One- Out) 1  
17. Көпше түр 1  
18. Етістік және предлог 1  
19. Words Denoting Quality and Quality 1  

 

Бейіндік оқытудың қолданбалы курсына арналған

Бағдарлама

 

Бағдарламаны құрастырушы: Тайманова Зоя, Шадиева Фатима №35 И.Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицейінің ағылшын тілі мұғалімдері.

Бағыты: Гуманитарлық

Бағдары: Шетел тілі

Тақырыбы:Лексика

                                                          Түсінік хат

 Мақсаты: Оқушылардың лексикалық білім деңгейін тереңдету.

Міндеті: Сынып оқушыларына тереңірек білім беру. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, ойлау дағдыларын қалыптастыру, өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру.

Пән аралық кіріктіру: қазақ тілі, орыс тілі, тарих география, дүниетану,өнер.

Кәсіпке бағдарлау: ағылшын тілі, шығыстану мамандары, халықаралық қатынастар жөніндегі маман.

Тақырып жоспарының мазмұны: (бағдарлама құру)

Курстық тақырыптар бойынша сағаттарға бөлінген мазмұнын іріктеу (күнтізбелік жоспар құру)

Курсты  ұйымдастыру формасын  анықтау:

жоба қорғау

-реферат

-топтық жұмыстар орындау

-буклет

Курсты оқытуды аяқтау формасы: жоба қорғау, тестік тапсырма

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі: тестік тапсырма

Ұсынылған әдебиеттер:

Оқушылар үшін:

 1. Ағылшын тілі «Шың»
 2. Ағылшын тілі- оқу әдістемелік құрал 2009 жыл
 3. Тесты 10-11 Изд. «Просвещение»
 4. Оқулықтар
 5. Оқушының анықтамалығы

Мұғалімдер үшін

 1. Английский язык. Интенсивный курс. Изд. «Просвещение»
 2. Английский язык. Изд. «Шың»
 3. 2770 упражнений и тестов по английскому языку Изд. «Дрофа»
 4. «Speak Uood English» Z.S. Uolovchiskaya
 5. Ағылшын тілінен тест бойынша көмекші құрал
 6. Журналдар
 7. English for Buizness

 

 

 

 

 

Күнтізбелік жоспар

 

Тақырыптар Сағат саны Өткізетін уақыты
1. Мәтінмен жұмыс 1
2. English-speaking contries Australia 3
3. Canada 2
4. New Zealand 2
5. USA 3
6. Great Britain 1
7. England 2
8. Scotland 2
9. Ireland 1
10. Wales 1
11. The Numeral 1
12. Word Building 2
13. Тұрақты тіркестер. Идиомалар 1
14. Мақал-мәтелдер 1
15. Мәтінді оқып сұраққа жауап беру 2
16. Қазақстан 2
17. Working on the text

Progress and Problems

2

2

18. Undestandig Financial English 1
19. Working on the words 1
20. Сынақ сабаөқ жалпы курс үшін (тестік тапсырма ) 1
21. Барлығы: 34

 

 

 

Рефераттар тақырыбы:

 1. «АҚШ президенттері»
 2. «Мерекелер»
 3. «Scotland»
 4. «Қазақстан парламенті»

 

Жоба қорғау:

Ағылшынның атақты ақыны

 1. Шекспирдің өмірі мен қызметі
 2. Қорқыт атаның өмірі мен қызметі