Ағылшын тілі пәнінен 8-сыныпқа арналған тереңдетілген оқу бағдарламасы

Бекітемін:

Мектеп директоры

Кожаханова Ш. Т.

«__»__________2013 ж.

Келісемін:

Оқу ісінің меңгерушісі

Еңсебаев Р.Е.

«__»__________2013 ж.

Каралды:

ӘБ жетекшісі

Хайруллина М. Д.

«__»__________2013 ж.

 

 

 

 

Павлодар облысы, Май ауданы, Баскөл ауылы

А. Иманов атындағы жалпы орта білім беретін лицей-мектеп

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі орта білім беру деңгейінің

ағылшын тілі пәнінің тереңдетілген

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(8 сынып)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрастырған: Енсебаева А.А., А.Иманов атындағы жалпы орта білім беретін лицей-мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

 

 

 

 

 

2013-2014 оқу жылы
1. Түсініктеме хат

 

Ағылшын тілі пәнінен 8-сыныпқа арналған тереңдетілген оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысымен бекітілген орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

Күнтізбелік жоспар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім беру деңгейінің «Тіл және әдебиет» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламасын (5-9 сыныптар) басшылыққа ала отырып құрылды.

Бұл бағдарлама оқушылардың танымдық қабілетін дамытуға және коммуникативтік құзыреттерін кеңейтуге, сөйлеу дағдыларын және әлеуметтік-мәдени біліктерін толықтырып жетілдіруге көптілді тұлға қалыптастыруға бағытталған.

Сонымен қатар, оқу бағдарламасында тілді үйретумен қатар ұлттық мәдениетті және тілін меңгеріп отырған елдің мәдениетін үйрету үрдісі, салыстырмалы түрде Қазақстан мен АҚШ-тың білім беру реформасы, ағылшындық атақты ақын-жазушылардың еңбектерін таныстыру, т.б. негізгі мәселелер қарастырылды.

Оқу жүктемесінің көлемі аптасына 4 сағат (стандарт бойынша 2 сағат, оқушы компонентінен 2 сағат), оқу жылында 136 сағат.

Көрсетілген сағат сандарына оқушылардың білім тексер үшін бақылау жұмыстары, білім бекіту үшін қайталау сабақтары енгізілген.

       

        Бағдарламаның мақсаты: Оқушының қарым-қатынас мәдениетін дамытуға жағдай туғызу, грамматикалық ережелерді ескере отырып, еркін таза сөйлеуге бейімдеу, үйрету.

        Міндеттері:

 • сөздік қорын молайту арқылы сөйлете білу;
 • оқушылардың тілдік сауаттылығын арттыру;
 • шығармашылық қабілеттерді дамыту;
 • оқушылардың логикалық ойлауының бірізді болуын қалыптастыру.

        Күтілетін нәтижелер

 • мәтінге сүйене отырып оның негізгі мазмұнын айта алуы;
 • маған ұнайды/ұнамайды деген сияқты сөздерді қолдана отырып оқығанына өз пікірін айта алуы;
 • сұрақ-жауап түрінде сөйлеу;
 • танысу, өзін таныстыру және жауап бере алуы;
 • естігенақпарат хабарды өз тәжірибесімен салыстыру, ой елегінен өткізу, оларды бағалай білуі;
 • жаңа сөздердің мағынасын пайымдай білу.

 


2. Оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылымы

 

8-сынып курсы үшін әлеуметтік-техникалық, оқу-еңбек және әлеуметтік-мәдениеттік салалары қамтылған оқу бағдарламасына төмендегі оқу тақырыптары енгізілген:

1)       «Менің Отаным — Қазақстан», «Қазақ халқының салт-дәстүрлері», «Қазақстанның географиялық жағдайы», «Экология мәселелері (біздің елімізде және тілін үйреніп отырған елде)» (23 сағат);

2)       «Ғылыми-техникалық прогресс», «Қазақстанның ғылыми ұйым-дары», «Ғылым адамзаттың игілігі үшін», «Туынды» (13 сағат);

3)       «Білім», «Мектеп және білім беру ұйымдарының түрлері», «Қазақстандағы және АҚШ-ғы білім беру жүйесі», «Мамандық» (28 сағат);

4)       «Жануарлар және өсімдіктер әлемі (біздің елімізде және тілін үйреніп отырған елде)», «Релефь, АҚШ-тың экономикалық және географиялық жағдайы» (40 сағат);

5)       «Ағылшын тілді елдер», «АҚШ-тың саяси-әлеуметтік құрылымы», «АҚШ-тың атақты адамдары және олардың әлемдік мәдениет пен өркениетке қосқан үлестері» (32 сағат).

8 сыныпта лексикалық бірліктер көлемі стандарт бойынша 250 және 130 өнімді лексикалық минимумдар қосылады: олардың ішінде көп қолданыстары тұрақты сөз тіркестері, бағалау лексикасы,  ағылшындардың дәстүрін суреттейтін сөйлеу этикетіндегі клишелер.

Оқушылар төмендегідей  жаңа сөзжасам құрылымдарын меңгере білуге тиісті.

Жаңа сөз жасам түрлері 1)  етістіктер аффиксы –ify, en-;     зат есім – ance;-ence; 2)  қос сөздер: сын есім + сын есім 3)   қысқарған өздер: the USA, the UK.

Лексикалық минимумның орфографиясы. Мысалы exemplifying-especially, particularly, for example, such as, reason: because, due to, since, as. Предлогтар: from, to, at, in, by, into, on, off, out, out of.

Сонымен қатар жаңа грамматикалық құрылымдарды меңгеру жалғастырылады: Present Continuous Passive, Past Continuous Passive Tense, Past Future Perfect Continuous Active,  Could+ Perfect Infinitive, Should+ Perfect Infinitive, Need+ Perfect Infinitive;  Second Conditional; Participle One, төл сөз бен төлеу сөз; есім сөздер that, which. where, when; If only, I wish.

Оқытудың коммуникативтік бөлімі бойынша оқушылар диалогтық сөйлеуді әрі қарай бірдеңені сұрай білу, біреуден сұрағанына жауап беру, іс-әрекетке қызығушылығын білдіріп, сөйлесу дағдыларын дамытуға тиісті. Өзінің ойын 70-80 сөз көлемінде айта және жаза білуі керек.

Өзінің бірдеңеден алған әсерін білдіру, арманын, ойын, қалауын жеткізе білу. Кітаптың немесе фильмнің желісін айтып бере алу, өз ойын білдіру.

 

 


3. Оқу-тақырыптық жоспар

 

І тоқсан (36 сағат)

р/с Сабақтың тақырыбы Сағат саны Ескерту
  1.     Менің отаным – Қазақстан 23  
1 1 Менің отаным — Қазақстан 1  
2 2 Тәуелсіз Қазақстан 1  
3 3 Нөлдік бақылау жұмысы 1  
4 4 Қазақстанның географиялық жағдайы 1  
5 5 Қазақстанның географиялық жағдайы 1  
6 6 Қазақстандағы туризм 1  
7 7 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 1  
8 8 Қазақ халқының салт-дәстүрлері және қолөнері 1  
9 9 Қазақ халқының салт-дәстүрлері және қолөнері 1  
10 10 Қазақ халқының ақын-жазушылары 1  
11 11 Қазақ халқының ұлттық тағамдары 1  
12 12 Қазақтың ұлттық ойындары 1  
13 13 Қазақстандағы және менің өмірімдегі спорт 1  
14 14 Қазақстанның олимпиада чемпиондары 1  
15 15 Астана – Қазақстанның бас қаласы 1  
16 16 Алматы – Қазақстанның мәдени астанасы 1  
17 17 Қазақстандағы ірі қалалар 1  
18 18 Қазақстандағы ірі қалалар 1  
19 19 Менің туған қалам (ауыл) 1  
20 20 Қазақстандағы экология мәселесі 1  
21 21 Қазақстандағы және Ұлыбританиядағы дәстүрлі мерекелер 1  
22 22 Қазақстандағы және Ұлыбританиядағы дәстүрлі мерекелер 1  
23 23 Қайталау «Қазақстан және қазақ халқы» 1  
  2.     Ғылыми-техникалық прогресс 13  
24 24 Ғылым және ғылымның дамуы 1  
25 25 Қазіргі заманғы жаңа технологиялар 1  
26 26 Қазақстандағы ғылыми ұйымдар 1  
27 27 Ғылымның адамзатқа әкелген пайдасы 1  
28 28 Атақты өнертапқыштар 1  
29 29 Әлемдік өнер туындылары 1  
30 30 Қазақстандағы өнер туындылар 1  
31 31 Қазақстандағы ірі өнеркәсіптер 1  
32 32 Ғылыми-техникалық прогресс  және экологиялық проблемалар 1  
33 33 Табиғатты қорғау және экологиялық мәселелерді шешу 1  
34 34 Бақылау жұмысы №1 1  
35 35 Қазақстандағы және ағылшын елдеріндегі ғалымдар 1  
36 36 Қайталау «Ғылыми-техникалық прогресс» 1  
 

ІІ тоқсан (28 сағат)

  3.     Білім 28  
37 1 Мектеп. Мектептің түрлері 1  
38 2 Менің мектептегі күн тәртібім 1  
39 3 Қазақстандағы білім беру жүйесі және мектептері 1  
40 4 Қазақстандағы білім беру жүйесі және мектептері 1  
41 5 Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беру 1  
42 6 Бастауыш білім беру 1  
43 7 Орта білім беру 1  
44 8 Арнаулы орта білім беру 1  
45 9 Жоғарғы білім беру 1  
46 10 Қосымша білім беретін ұйымдар 1  
47 11 «Болашақ» бағдарламасы бойынша шет елде білім алу 1  
48 12 «Болашақ» бағдарламасы бойынша шет елде білім алу 1  
49 13 АҚШ-тағы білім беру жүйесі және мектептер 1  
50 14 АҚШ-тағы білім беру жүйесі және мектептер 1  
51 15 Қазіргі заманғы мектептер 1  
52 16 Болашақ мектептер 1  
53 17 Білім және ғылым 1  
54 18 Әлемдегі ең әйгілі оқу орындары 1  
55 19 Әлемдегі ең әйгілі оқу орындары 1  
56 20 Назарбаев мектептері 1  
57 21 Назарбаев университеттері 1  
58 22 Мамандықтар. 1  
59 23 Менің болашақ мамандығым 1  
60 24 Қазіргі заманғы мамандық түрлері 1  
61 25 Менің ата-анамның мамандығы 1  
62 26 Бақылау жұмысы №2 1  
63 27 Ең ерекше мамандықтар 1  
64 28 Қайталау «Білім» 1  
 

ІІІ тоқсан (40 сағат)

  4.     Жануарлар және өсімдіктер әлемі 28  
65 1 Фауна 1  
66 2 Фауна 1  
67 3 Флора 1  
68 4 Флора 1  
69 5 Қазақстандағы өсімдіктер және олардың түрлері 1  
70 6 Қазақстандағы өсімдіктер және олардың түрлері 1  
71 7 Қазақстандағы жануарлар және олардың түрлері 1  
72 8 Қазақстандағы жануарлар және олардың түрлері 1  
73 9 Өсімдіктер және жануарлар әлемін қорғау 1  
74 10 Қызыл кітап 1  
75 11 Үй жануарлары 1  
76 12 Менің сүйікті жануарым 1  
77 13 Зоопаркта 1  
78 14 Океанариум 1  
79 15 Жемістер мен көкеністер 1  
80 16 Гүлдер 1  
81 17 Бөлме өсімдіктері 1  
82 18 Табиғат және біз 1  
83 19 Табиғат құбылыстары 1  
84 20 Қазақстанның ғажайып табиғат жерлері 1  
85 21 Ағылшын тілді елдердің жануарлар әлемі 1  
86 22 Ағылшын тілді елдердің жануарлар әлемі 1  
87 23 Ағылшын тілді елдердің өсімдіктер әлемі 1  
88 24 Ағылшын тілді елдердің өсімдіктер әлемі 1  
89 25 Ағылшын тілді елдердің ғажайып табиғат жерлері 1  
90 26 Ағылшын тілді елдердің ғажайып табиғат жерлері 1  
91 27 Тропикалық жемістер мен өсімдіктер 1  
92 28 Қайталау «Жануарлар және өсімдіктер әлемі»    
  5.     АҚШ-тың экономикалық және географиялық жағдайы 12  
93 29 АҚШ рельефі 1  
94 30 АҚШ рельефі 1  
95 31 АҚШ-тың географиялық жағдайы 1  
96 32 АҚШ-тың географиялық жағдайы 1  
97 33 АҚШ-тың экономикалық жағдайы 1  
98 34 АҚШ-тың экономикалық жағдайы 1  
99 35 АҚШ-тың экология мәселесі 1  
100 36 АҚШ-тың экология мәселесі 1  
101 37 АҚШ-тың тарих беттерінен 1  
102 38 АҚШ-тың тарих беттерінен 1  
103 39 Бақылау жұмысы №3 1  
104 40 Қайталау «АҚШ-тың экономикасы және географиялық жағдайы» 1  
 

ІV тоқсан (32 сағат)

  6.     Ағылшын тілді елдер 32  
105 1 Ұлыбритания 1  
106 2 Ұлыбритания еліне саяхат    
107 3 Канада 1  
108 4 Канаданың халқы    
109 5 Австралия 1  
110 6 Австралия – ағылшын тілді ел    
111 7 Жаңа Зеландия 1  
112 8 Жаңа Зеландия еліне саяхат    
113 9 Ирландия 1  
114 10 Ирландия – сәттілік аралы    
115 11 Америкаға саяхат 1  
116 12 Бүгінгі штаттар 1  
117 13 АҚШ-тың үлкен қалалары 1  
118 14 АҚШ-тың үлкен қалалары    
119 15 АҚШ-тың рәміздері 1  
120 16 АҚШ-тың саяси-қоғамдық құрылымы 1  
121 17 АҚШ-тағы ақша (қаржы) жүйесі 1  
122 18 АҚШ-тағы саяси партиялар 1  
123 19 АҚШ-тағы басқару жүйесі 1  
124 20 АҚШ-тағы Қазақстан елшілігі 1  
125 21 АҚШ-тың атақты адамдары және олардың әлемдік мәдениетке қосқан үлестері 1  
126 22 Бенджамен Франклин – Америкарның қоғам қайраткері және ғалым 1  
127 23 Джордж Вашингтон – АҚШ-тың тұңғыш президенті 1  
128 24 Барак Обама – АҚШ-тың 44-інші президенті 1  
129 25 Уильям Шекспир – ағылшын драматургы және ақыны 1  
130 26 Чарльз Диккенс және оның әлемдік әдебиетке қосқан үлесі 1  
131 27 Марк Твен көрнекті ағылшын жазушысы 1  
132 28 АҚШ-тағы өнер мен мәдениеттің дамуы 1  
133 29 Бақылау жұмысы №4 1  
134 30 Қайталау «Ағылшын тілін меңгеретін елдер» 1  
135 31 Қайталау «АҚШ-тың қоғамдық саяси құрылымы» 1  
136 32 Қайталау «АҚШ-тың атақты адамдары және олардың еңбектері» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Білім мен біліктілікке қойылатын талаптар

 

Оқушылар:

 • тақырып ауқымындағы қатысымдық жағдаяттарға қажетті актив және пассив сөздерді біледі;
 • қысқа монолог құрайды;
 • қысқа мәтіннің мазмұнын көрнекілік негізінде жеткізеді;
 • сәлемдесу, қоштасу, алғыс айту, кешірім сұрау және басқа да тілдік этикеттерді қолданады, сұхбатқа қатысады (тақырып бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді);
 • қарапайым мәтіндерді есту барысында танып және оның негізгі мазмұнын ажыратады;
 • хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің интонациясын мағынасына қарай түсінеді;
 • ағылшын тілінің барлық  дыбыстары мен  дыбыс тіркестерін дыбыстай алады және  оларды  естігенде  бір-бірінен ажыратады (бағдарлама шеңберінде);
 • ауызша сөйлесімде 8 сынып тақырыптарының шеңберінде үш сала бойынша (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу-еңбек) лексикалық  бірлікті қолданады;
 • who, what, when, where, how much сұрақтарын қолданып сұрақ қояды және оған жауап береді;
 • коммуникативті мәселеге сәйкес сөз/сөйлем орындарын толықтыру тапсырмаларын жасайды;
 • орта білім беру деңгейінде әр түрлі жағдаяттарда ағылшын тілді ортадағы сөйлеу этикасын біледі және қолданады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пайдаланылған әдебиеттер

 

 1. Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған «Тіл және әдебиет» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламасы – Астана, 2013.
 2. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал – Ағылшын тілі мектепте, 2010-2012.
 3. Голицынский Ю.Б. Пособие по разговорной речи, — Санк-Петербург: Каро, 2004.
 4. Кауфман М.Ю., Кауфман К.И. Страницы британской истории, — Огнинск: Титул, 2004.