Заттың күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру

Сабақ тақырыбы: Заттың күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру

Компенттілігі: информационндық

Деңгейі  2


Аспект : Информацияны алу және  зерделлеу

Стимул : Егер тапсырманы  орындасан білесін : қатты,суйық,газ заттар  бар екенінің

Міндетті тапсырма: 16 параграфты Муқият оқып кестені толтыр

Заттың күйі Молекуллардың орналысуы Молекулалардың қозгалысы Молек-ң өзара әсерлесуі Қассиеттері
1 Қатты
2 Сұйық
3 газ

Сүрақтарға жауап бер;

1.Ашық ыдысты газбен толтыруға болады ма?


2.Қатты дененің айырмашылығын ата

3.Стакандағы суйықты  кумарға куйса көлемі  өзгередіме?

Модульдік жауабы:

Заттың күйі Молекуллардың орналысуы Молекулалардың қозгалысы Молек-ң өзара әсерлесуі Қассиеттері
1 Қатты Кристал торда белгілі ретпен жақын орналысуы Тепе-теңдік Бір-бірімен жақсы тартылады және тебінеді Пішінін мен көлемін сақтау
2 Сұйық Бейберекет ,арақашыктығы үлкен каттыға карағанда Бейберекет Тартылады жіне тебінеді Аққыштық, көлемін сақтау және пішінін оңай өзгерту
3 газ Беәберекет , үлкен арақашықта Барлық жаққа шашрайды,бей берекет Әлсіз тартылады , тебінбейді Газдың тұрақты көлемі мен пішіні болмайды. Олар берілген көлемді түгелдей алады.

 

 

2

  • Жоқ газ молекулалары  -Олар берілген көлемді түгелдей алады. Әлсіз тартылады ,
  • Катты денелер көлемін сақтайды
  • Суйық заттар көлемін сақтайды және пішінін оңай өзгертеді

Бағалау критерийясы :

Кестенің 1 строкасын толтыру  — — 3 үпай

Кестенің 2 строкасын толтыру  — — 6 үпай

Кестенің 3 строкасын толтыру  — — 9 үпай

Сүрақтарға Жауаптар   2 үпай  ——6үпай

Бағалау

< 5>  15 үпай

<4>  13-15

,,3   ,,    8-12

,,2,,1-7