3-сынып ІV тоқсан математика І нұсқа

3-сынып  ІV тоқсан   математика тест

 

1.Қалып қойған санды тап: 104 — 40=8 ·

А) 9                                        С) 7

В) 8                                        Д) 6

 1. Теңдеуді шеш: х+(345-15)=856

А) 526                                    С) 562

В) 330                                    Д) 652

 1. Салыстыр: 1 т – 683 кг * 446 кг+ 165 кг

А) >

В) =

С) <

Д) дұрыс жауабы жоқ

 1. Тор ішінде 10 бас қырғауыл мен көжектер отыр. Олардың барлық аяқтарының саны 28. Қырғауыл 6 болса, көжектер нешеу?

А) 6 қырғауыл мен16 көжек

В) 6 қырғауыл мен 3 көжек

С) 6 қырғауыл мен 8 көжек

Д) 6 қырғауыл мен 4 көжек

 1. Өрнекті шығар: 90·6=?

А) 480

В)540

С) 560

Д) 504

 1. Асқардың 600 теңге ақшасы болды. Ол 44 теңгеден 2 дәптер және 36 теңгеден 3 қалам сатып алды.Осыларды сатып алғаннан кейін Асқарда қанша ақша қалды?

А) 404

В) 400

С) 440

Д) 40

 1. Қолайлы тәсілмен есепте: 950-(310-150)=?

А) 970

В) 907

С) 790

Д) 709

 1. Салыстыр: 23·3 * 100 — 24·2

А) <

В) >

С) жауабы жоқ

Д) =

 1. Тік төртбұрыштың ұзындығы 28 см, ал ені 12 см. Тік төртбұрыштың периметрін тап.

А) 16

В) 40

С) 80

Д) 30

 1. Әріпті өрнектің мәнін тап:

с·3,  мұндағы   с=21,23,13,12

А) 63, 69, 39, 36.

В) 63, 96, 93, 63.

С) 61, 26, 33, 66.

Д) 16, 62, 16, 36.

 

 1. Есепте: (28 дм + 5 дм)·3=?

А) 33 дм

В) 99 дм

С) 15 дм

Д) 84 дм

 1. Қандай сан 5-тен 8 есе көп болады?

А) 13

В) 3

С) 40

Д) 48

 1. Бөлінгіші – 18, бөліндісі – 9. Бөлгішті тап.

А) 162

В) 92

С) 3

Д) 2

 1. 6 санына 17 мен 9-дың айырмасын көбейт. Көбейтінді қанша болды?

А) 63

В) 48

С) 56

Д) 54

 1. Бір күнтізбе 25 теңге тұрады. Осындай 4 күнтізбе қанша тұрады?

А) 100 тг

В) 80 тг

С) 820 тг

Д) 75 тг

 1. Қалдықпен бөлуді орынды: 19:3=?(қалд. ?)

А) 5 (қалд. 4)

В) 7 (қалд. 0)

С) 6 (қалд. 1)

Д) 3 (қалд. 3)

 1. Теңдеу құр және оны шеш: 32 мен а-ның көбейтіндісі 70 және 6 сандарының айырмасына тең.

А) 5

В) 4

С) 3

Д) 2

 1. 1000 санынан 780 саны қаншаға кем?

А) 220

В) 320

С) 202

Д) 302

 1. Есепте: 320·3=?

А) 360

В) 960

С) 306

Д) 906

 1. Теңдеуді шеш: х:3=250+60

А) 390

В) 903

С) 930

Д) 309

3-сынып  ІV тоқсан   математика   ІІ нұсқа

 

1.Амалдарды орынды:  203·3=?

А) 906                                    С) 960

В) 609                                    Д) 690

 1. 1 м сәтен 234 тг тұрады, ал жібек одан 3 есе қымбат. Жібектің 1 метрі қанша тұрады?

А) 692 тг                               С) 502 тг

В) 702 тг                                Д) 962 тг

 1. Салыстыр: 102·2*205

А) <

В) >

С) =

Д) жауабы жоқ

 1. Қандай санды 7-ге бөлгенде 8 шығады?

А) 63

В) 54

С) 56

Д) 42

 1. 28 санын 12 мен 9 сандарының айырмасына көбейт.

А) 144

В) 228

С) 48

Д) 84

 1. Қандай санды 6 есе кемітіп, 4 санын шығартып алуға болады?

А) 30

В) 24

С) 36

Д) 18

 1. 5 сәбіз бен 3 қияр 84 теңге тұрады. Ал 3 қияр мен 2 сәбіз 39 теңге тұрады. Демек, бір қияр мен бір сәбіз қанша тұрады деп ойлайсыңдар?

А) Қияр – 15 тг, сәбіз – 3 тг

В) Қияр – 25 тг, сәбіз – 5 тг

С) Қияр – 10 тг, сәбіз – 2 тг

Д) Қияр – 30 тг, сәбіз – 10 тг

 1. Теңдеуді шеш: х·8=620+60

А) 70

В) 7

С) 90

Д) 60

 1. Қалып қойған сандарды орнына қой:

24 дм · 2=?

А) 84 дм

В) 28 дм

С) 44 дм

Д) 48 дм

 1. Теңдеуді шеш: 14 · х=20 · 7

А) 140

В) 20

С) 10

Д) 14

 

 

 

 1. Амалды орында: 320·3=?

А) 80

В) 50

С) 960

Д) 690

 1. Өрнектің мәнін тап: 56 : 8

А) 7

В) 9

С) 6

Д) 8

 1. Өрнектің мәнін тап:

а·2+125=? Мұндағы а=204

А) 533

В) 535

С) 335

Д) 353

 1. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені одан 2 есе қысқа. Осы тік төртбұрыштың ауданын тап?

А) 16 см2

В) 24 см2

С) 80 см2

Д) 32 см2

 1. Айжанның 1000 тг ақша болды. Ол дүкеннен 423 тг-ден 2 кітап алды. Айжанда қанша ақша қалды?

А) 154 тг                               С) 415 тг

В) 514 тг                                Д) 541 тг

 1. Дұрысын тап:

1)  134            2)  122            3)   321           4)  233

х    2                х    4                х     3               х    3

862                 422                  963                 966

А) 1

В) 2

С) 3

Д) 4

 1. Есепте: 26·32 =?

А) 234                        С) 432

В) 324                        Д) 423

 1. Сан қатарын жалғастыр: 1, 8, 16, … , …, 40.

А) 21, 36

В) 24, 28

С) 32, 40

Д) 24, 32

 1. Тиісті санды тауып, орнына қой:

96 мин=    сағ      мин

А) 2 сағ 6 мин

В) 1 сағ 36 мин

С) 2 сағ 36 мин

Д) 1 сағ 6 мин

 1. Өрнектің мәнін тап: 600-34·5+240=?

А) 500                                     С) 450

В) 400                                    Д) 550

 

3-сынып  ІV тоқсан   математика   ІІІ нұсқа

 

1.189-дан кейін санды белгіле.

А) 188                                    С) 190

В) 198                                    Д) 180

 1. 260-тан бұрын келетін санды белгіле.

А) 261                                    С) 270

В) 259                                    Д) 215

 1. 5 жүздік және 7 ондық және 8 бірліктен тұратын санды көрсет.

А) 578

В) 678

С) 570

Д) 615

 1. 45 санында неше ондық бар?

А) 5

В) 40

С) 9

Д) 4

 1. Тура емес теңдік тап.

А) 175·4=700

В) 318·3=945

С) 325:5=65

Д) 720:4=170

 1. Егер бөлгішті …. санына көбейтсек, бөлінгіш шығады.

А) бөлінді

В) көбейтінді

С) көбейткіш

Д) азайғыш

 1. 17 және 24 сандарының арасында неше жұп сан орналасқан?

А) 7

В) 10

С) 8

Д) 3

 1. 35:4 амалын орындағанда қалатын қалдықты тап.

А) 1

В) 3

С) 2

Д) 5

 1. Квадрат қабырғаларының ұзындығының қосындысы 20 см. Бір қабырғаның ұзындығын есепте.

А) 10 см

В) 5 см

С) 80 см

Д) 4 см

 1. Салыстыр. > белгісі қойылатын өрнекті көрсет.

А) 6 дм 6 см * 6 дм 7 см

В) 5 ц * 600 кг

С) 2 сағ 5 мин * 180 мин

Д) 5 ц 7 кг * 5 ц 7 кг

 

 

 1. 53 нені білдіреді? (бестің кубы)

А) 5 қосылғыш ретінде үш рет алынған

В)  3 қосылғыш ретінде бес рет алынған

С) 5 көбейткіш ретінде үш рет алынған

Д) 3 көбейткіш ретінде бес рет алынған

 1. мәні 10-ға тең болатын өрнекті тап.

А) (579-509)·9

В) 630:70+70:70

С) 107·3-21:3

Д) 505:5-20·5

 1. Дүкенде әрқайсында 20 кг 4 жәшік сәбіз және әрқайсы 10 кг-нан болатын 3 жәшік сатты. Барлығы неше килограмм болатын көкөніс сатылды?

А) 35 кг

В) 37 кг

С) 110 кг

Д) 210 кг

 1. Қаптан 38 кг бидай алғаннан соң, онда 8 кг бидай қалды. Қапта барлығы қанша килограмм бидай болған?

А) 46 кг

В) 30 кг

С) 16 кг

Д) 47 кг

 1. 480:8=?

А) 15

В) 7

С) 6

Д) 60

16.Салыстыр:1тәул+60мин * 25сағ+5мин

А)

В) <

С) =

Д) ?

 1. Жазуға қай өрнек сәйкес келеді?

46 мен 8-дің қосындысынан 40 пен 8 сандарының айырмасын азайтқанда 22 болады.

А) (46-8)-(40-8)=22

В) (46+8)-(40-8)=22

С) (46+8)+(40-8)=22

Д) (46-8)-(40+8)=22

 1. 7 жүздік пен 7 ондықты қос.

А) 0                                        С) 770

В) 77                                      Д) 14

 1. Бөлінгіш 42-ге, мәні 6-ға тең. Бөлгішті тап.

А) 36                                      С) 48

В) 7                                        Д) 252

 1. Тура теңдік тап.

А) 142=100+40+4

В) 150=100+5

С) 305=300+5

Д) 423=400+200+3

 

3-сынып  ІV тоқсан   математика   ІV нұсқа

 

1.Теңдеуді шеш: а·8=320

А) 50                          С) 40

В) 20                          Д) 60

 1. 4 тәулікте неше сағат бар?

А) 48

В) 95

С) 72

Д) 96

 1. Сауыншы бірінші күні 20 л сүт сауды, ал екінші, үшінші күндері 25 литрден сауды. Сауыншы барлығы неше литр сүт сауды?

А) 75 л

В) 45 л

С) 70 л

Д) 90 л

 1. (40+2)·3=?

А) 320

В) 126

С) 280

Д) 160

 1. 540: 6=?

А) 90

В) 80

С) 30

Д) 70

 1. (718+42)+(800-540)=?

А) 1160

В) 1020

С) 890

Д) 920

 1. Салыстыр: 1сағ 15 мин * 65 мин

А) <

В) >

С) =

Д) ?

 1. 62:2=?

А) 31

В) 32

С) 42

Д) 41

 1. Өрнек құр және шеш:

25 пен 35-тің қосындысын 2 есе арттыр.

А) 130

В) 120

С) 100

Д) 60

 1. Сыныпта 18 ұл және 14 қыз бала бар. Олар төрт топқа бөлінді. Бір топта неше оқушы бар?

А) 5

В) 6

С) 8

Д) 9

 

 

 

 1. 64 санында неше ондық және бірлік бар?

А) 4 онд. 6 бірл.

В) 6 онд. 4 бірл.

С) 60 онд.

Д) 64 онд.

 1. Теңдеуді шеш: 350:х=70

А) 6

В) 5

С) 7

Д) 50

 1. Тік төртбұрыштыі ұзындығы 8 см, ал ені одан 2 есе қысқа. Осы тік төртбұрыштың периметрін тап:

А) 24

В) 26

С) 36

Д) 48

 1. (280·2)+40=?

А) 600

В) 590

С) 440

Д) 480

 1. Есепте: 50·3=?

А) 120

В) 53

С) 150

Д) 80

 1. Салыстыр: 1 м 20 см …*2дм 5 мм

А) >

В) <

С) =

Д) ?

 1. 20 м 10 см+5 м 25см=?

А) 25 м 15 см

В)  35 м 25 см

С) 25 м 35 см

 1. (60:2)+(25:5)

А) 30

В) 35

С) 45

Д) 42

 

 1. 64:8=?

А) 9

В) 8

С) 4

 

 1. (18:9) ·50=?

А) 10

В) 190

С) 100

Д) 109

3-сынып  ІV тоқсан   математика   V нұсқа

 

1.Тиісті санды тауып қой: 36·3+      =

А) 92                                      С) 100

В) 108                                    Д) 29

 1. Теңдеуді шеш: х:2=80·3

А) 240

В) 480

С) 840

Д) 280

 1. Есепте: 170·5=?

А) 580

В) 58

С) 850

Д) 85

 1. Тиісті санды тауып, орнына қой: 2ц 3кг=     кг

А) 2003 кг

В) 230 кг

С) 2030 кг

Д) 203 кг

 1. Есепті шығар:

Ақ қайың – 45 жыл

Емен — ? жыл, 3 есе артық       ? жыл

А) 180 жыл

В)  135 жыл

С) 92 жыл

Д) 6075 жыл

 1. Сандардың квадратын тап: 52, 82,  42,  72

А) 25, 56, 16, 36

В) 49, 64, 8, 10

С) 25, 64,16, 49

Д) 10,16, 8, 14

 1. Өрнектің мәнін тап: 1000+168·3

А) 694

В) 496

С) 946

Д) 964

 1. Дымбілмес пен оның достары 3 алты орынды зымыранмен Айға ұшпақшы болды. Егер зымыранда 9 орын болса, неше зымыран қажет?

А) 2 зымыран

В) 18 зымыран

С)  3 зымыран

Д) 27 зымыран

 1. Шаршының ауданы 36 см2, шаршының  енін тап.

А) 9 см

В) 4 см

С) 6 см

Д) 8 см

 1. Қалдықпен бөлуді орында: 42:8=?

А) 6 (қалд. 6)

В) 5 (қалд. 2)

С) 5(қалд. 6)

Д) 6(қалд. 2)

 

 

 1. Салыстыр: 342·2 * 1000-384

А) >                                        С) <

В) =                                        Д) ?

 1. Қосылғыш 163, қосындының мәні 400. Қосылғышты тап.

А) 337                                    С) 726

В) 336                                    Д) 335

 1. Айбек пен Торғын әрқайсысы 10 жаңғақтан терді. Айбек Торғынға өзінің жаңғақтарынан 4-ін берді. Торғынның жаңғақтары қаншаға артық болды?

А) 6 жаңғаққа

В) 8 жаңғаққа

С) 4 жаңғаққа

Д) 5 жаңғаққа

 1. х=52 болатын теідеуді көрсет.

А) х+22=52

В) 92-х=30

С) х-40=12

Д) 20+х=62

 1. Мәні 3 м 3 дм-ге тең болатын өрнекті тап.

А) 3 м 5 дм – 2 дм

В) 6 дм 7 см – 3 дм

С) 2 м1 дм+1 м 3 дм

Д) 7 дм + 6 дм

 1. 25 пен 6 сандарының қосындысынан 58 және 50 сандарының айырмасын азайтқанда 23 болады.

А) (25-6)-(58-50)=60

В) (25+6)-(58-50)=23

С) (25+6)+(58-50)=23

Д) (25+6)-(58+50)=23

 1. 5 жүздіктен 5 ондықты азайт.

А) 0

В) 45

С) 450

Д)10

 1. Салыстыр. = белгісін қайда қою керек?

А) 9·1 * 9:1

В) 6:1 * 6:2

С) 2·4 * 2+4

Д) 3+5 *  3·5

 1. Шаңғымен саяхатқа 18 қыз және олардан екі есе артық ұлдар бары. Саяхатқа барлығы қанша бала барды?

А) 36

В) 9

С) 54

Д) 27

 1. Өрнектің мәнін тап.

81:9+(13+14)+54-36

А) 90                          С) 50

В) 36                          Д) 54

3-сынып  ІV тоқсан   математика   Жауаптары

 

 

1-н2-н3-н4-н5-н
1ВВССА
2АВАДВ
3СААСС
4ДСДВД
5ВДВАА
6АВАВС
7САДСВ
8ВАВАА
9СДАВС
10АСССВ
11ВССВА
12САВВА
13ДАСАВ
14ВДААС
15ААДСА
16ССВАВ
17ДАВСС
18АДСВА
19ВВВВС
20САССД