«Геометрия -8» оқулығындағы материалдарды оқып үйренудің тақырыптық күнтізбелік жоспары.

«Геометрия -8» оқулығындағы  материалдарды оқып үйренудің  тақырыптық күнтізбелік жоспары.

     Авторлары:  A.Әбілқасымова, И.Бекебоев,  А.Абдиев,  З.Жұмағұлова

рет№ Сабақ,№  

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны Уақыт мерзі мі Мерзімінің өзгеруі Негізгі ұғымдар, түсініктер Өткенді қайталау Білім, білік, дағдыларын бақылау түрі Үй тапсырмасы
I-тоқсан (18 сағат)
I-тарау.Төртбұрыштар
1 1 §1. Төртбұрыштар туралы түсінік. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 1 Дөңес, дөңес емес төртбұрыштар Түзу, кесінді, жазықтық
2 2 §2. Параллелограмм және оның қасиеттері 1 Параллелограмм  оның қасиеттері Параллель түзулер, үшбұрыштар теңддігі
3 3 Есептер шығару 1 §1-2
4 4 §3.Тіктөртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері 1 Ромб, тіктөртбұрыштың кеңейтілген анықтамасы квадрат және олардың қасиеттері Бұрыш, тікбұрыш, перпендикуляр
5 5 Есептер шығару 1  

§3

6 6 Есептер шығару 1
7 7 §4.Фалес теоремасы 1  

Фалес теоремасы, кесіндіні бөлу

Пропорция, тең кесінд. Бұрыш, параллель түзу.
8 8 Есептер шығару 1 §4
9 9 §5.Трапеция 1 Трапеция, оның түрлері Параллель түзу., параллелграмм, ромб
10 10 Есептер шығару 1 §5
11 11 §6.Үшбұрыштың, трапецияның орта сызықтары 1 Үшбұрыштың, трапецияның орта сызықтары параллель түзулердің қасиет.,Фалес теорем.
12 12 Есептер шығару 1 §6
13 13 §7.Үшбұрыштың тамаша нүктелері 1 Үшбұрыштың тамаша нүктелері, ауырлық центрі, ортцентр Үшбұрыш, үшбұрыш биіктігі, биссектриссасы., медианасы
14 14 Есептер шығару 1 §7
15 15 Тест жұмысы №1 1  

 

Өтілген ұғымдар

 

 

I-тарау бойынша қайталау

Тест жұмысы
16 16 Қайталау 1
17 17 Бақылау жұмысы, (тоқсандық) №1 1 Бақылау жұмысы
18 18 Пысықтау 1
II -тоқсан (14 сағат)
II-тарау.Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы байланыстар
1 19 §8.Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі 1 Тригонометриялық өрнектер, синус, косинус, тангенс, котангенс Тікбұр. үшбұрыш, катет, гипотенуза
2 20 Есептер шығару 1 §8
3 21 §9.Пифагор теоремасы 1  

Пифагор теоремасы

Тікбұрышты үшбұрыш, перпендикуляр, көлбеу, сүйір бұрыш косинусы
4 22 Есептер шығару 1 §9
5 23 §10.Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер 1 Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер Сүйір бұрышт., синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі
6 24 Есептер шығару 1 §10
7 25 §11. 300, 45және 600 бұрыштары үшін синустың, косинустың, тангенстің және котангенстің мәндері 1 300, 45және 600 бұрыштары үшін синустың, косинустың, тангенстің және котангенстің мәндері Бір бұрышы 300 –қа тең үшбұрыш, Пифагор теоремасы
8 26 Есептер шығару 1  

§11

9 27 §12. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу 1 Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу Синус, косинус, тангенс, котангенс
10 28 Тест жұмысы 1  

 

 

Өтілген ұғымдар

 

 

 

II-тарау бойынша қайталау

Тест жұмысы
11 29 Қайталау 1
12 30 Бақылау жұмысы,  (тоқсандық) №2 1 Бақылау жұмысы
13 31 Қатемен жұмыс 1
14 32 Пысықтау 1
III -тоқсан (20 сағат)
III-тарау. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар әдісі
1 33 §13. Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Кесінді ортасының координаталары 1 Нүктенің координаталары, кесінді ортасының координаталары  

Сан осі, нүкте координаталары

2 34 Есептер шығару 1 §13
3 35 §14.Екі нүктенің арақашықтығы 1 Екі нүктенің арақашықтығын табу формуласы Пифагор теоремасы, тікбұрышты координаталар жүйесі
4 36 Есептер шығару 1 §14
5 37 §15.Шеңбердің теңдеуі 1  

Шеңбердің теңдеуі

Шеңбер, радиус, жанама
6 38 Есептер шығару 1 §15
7 39 §16.Түзудің теңдеуі 1 Түзудің теңдеуі, бұрыштық коэффициент Түзу, параллель түзул,қатынас, пропорция
8 40 Есептер шығару 1 §16
9 41 Бақылау жұмысы, №3 1 Өтілген ұғымдар III-тарау бойынша қайталау
IV-тарау. Төртбұрышардың аудандары
10 42 §17.Фигураның ауданы туралы ұғым 1  

Жай фигураның ауданы

Түзу, кесінді, бірлік кесінді, аудан бірлігі
11 43 Есептер шығару 1 §17
12 44 §18.Тіктөртбұрыштың ауданы 1 Тіктөртбұрыштың ауданы формулалары Тітөртбұрыш. Жай фигураның ауданы
13 45 Есептер шығару 1 §18
14 46 §19.Параллелограммның ауданы 1 Параллелограмм ның  ауданы формуласы Паралелограмм, үшбұрыштар теңдігінің белгілері
15 47 Есептер шығару 1 §19
16 48 Қайталау 1  

 

 

Өтілген ұғымдар

 

 

 

IV-тарау бойынша қайталау

17 49 Тест жұмысы 1
18 50 Қайталау 1
19 51 Бақылау жұмысы (тоқсандық)№4 1
20 52 Пысықтау 1
                                                                                                                     IV-тоқсан(16 сағат)
1 53 §20.Үшбұрыштың ауданы 1 Үшбұрыштың ауданы формулалары, Герон формуласы Үшбұрыш биіктігі, орта сызығы
2 54 Есептер шығару 1  

§20

3 55 Есептер шығару 1
4 56 §21.Трапецияның ауданы 1 Трапецияның ауданын табу формулалары Трапеция, табаны,трапецияның орта сызығы
5 57 Есептер шығару 1 §21
Қайталау
6 58 Қайталау есептері 1  

 

 

Өтілген ұғымдар

 

 

 

 

8-сынып геометрия курсы бойынша қайталау

7 59 Есептер шығару 1
8 60 Өткенді қайталау 1
9 61 I-тарау бойынша қайталау 1
10 62 II -тарау бойынша қайталау 1
11 63 III -тарау бойынша қайталау 1
12 64 IV-тарау бойынша қайталау 1
13 65 Сынақ 1
14 66 Қайталау 1
15 67 Қорытынды бақылау жұмысы 1
16 68 Пысықтау 1