2,5және 10 сандарына бөлінгіштік белгілері

Ашықсабақ  Математика  5- сынып

Сабақтың  тақырыбы:   2,5және 10 сандарына бөлінгіштік белгілері

Сабақтыңмақсаты:

Білімділікмақсаты:  Оқушыларды жұп, тақ сандарды ажырата білуге,санның соңғы цифрына қарап, оның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін ажырата білуге үйрету

Дамытушылықмақсаты:    Әрбір жеке тұлғанының ақыл –ойының дамуына,  адамгершілікке ұмтылып,  әдемілікті сүюге үйретуге және шығармашылық  даму  мүмкіндігіне жағдай жасау.

Тәрбиелікмақсаты:  Оқушлардың  математика  мәдениеттілігі  мен  матемтатикалық іс – әрекеттерарқылыерліке,  төзімділікке,  ұйымшылдыққа,  еңбекқорлыққатәрбиелеу.

Сабақтыңтүрі: Аукцион сабақ,  жаңа білімді меңгеру.

Сабақтыңәдісі:  Сұрақ – жауап,  топпенжұмыс,  топпен сайыс есептерін,   тапсырмалар орындату.

Сабақтың барысы: Оқушыларды сабаққа жан-жақты даярлау.Сабақ қақажетті құралдарын түгелдеп дұрыс отыруына назар аудару.

Білімдегенбиікшың,

Бақытқасеніжеткізер,

Білімдегенақылшың,

Қиындықтанөткізердейкелебәріңдібілімдіболуғашақырымын.

Сабағымыздысайыстүріндежүргіземіз. Сыныпоқушылары 2  топқабөлінеді.

І.Үйтапсырмасынтексеру

№193

2 мысық 2 минутта 2 тышқан жейді.1) 4 мысық 4-минутта нешетышқанжейді? 8-тышқан

3 мысық 3 тышқандынешеминуттажейді?  2минутта

Пысықтаусүрақтары:

 1. Көбейтіндініңберілгенсанғабөлінгіштігінқалайанықтаймыз?
 2. Қосындыныңберілгенсанғабөлінгіштігінқалайанықтаймыз?
 3. Айырмақандайжағдайдаберілгенсанғақалдықсызбөлінеді?

ІІ. Жаңаматериалдыашу

Сандардыңжазылуларыбойынша, бірсанныңекіншісанғабөлінгіштігінанықтайтынережебөлінгіштікбелгісідепаталады.

0, 2, 4, 6 және 8 цифрларыжұпцифрларыдепаталады.

1, 3, 5, 7, және 9 цифрларытақцифрларыдепаталады.

Жазылуыжұпцифрыменаяқталатын натурал сандар 2-ге бөлінеді. Жазылуы 0 цифрыменнемесе 5 цифпыменаяқталатын натурал сандар 5-ке бөлінеді. Жазылуы 0 цифррыменаяқталатын натурал сандар 10-ға бөлінеді.

ІІІ. Есептершығару

Осы тақырыпбойыншаәркімөзбілімдеңгейініс-жүзіндекөрсетіп, бәсекесаудағатүсетінзаттардысатыпалуғаатсалысып, ұқыпты, тиянақтыжауапберугеміндетті.

Бәсегесыныптағы 4 оқушықатысып, №197 есепті шығару арқылы, біреуі жеңімпаз болып, саудаға түскен қаламды жеңіп алады.

№197

1)      2-ге бөлінетін : 144,  184, 278, 520,  990,  646.

2)      5-ке бөлінетін: 415, 520, 990, 825, 975.

3)      10-ға бөлінетін: 520, 990.

Сызғыш, қалам тағы бар

Алатын қане кімдер бар

Тектен-текке бермеймін,

Білімдерді тергеймін–дейкеле мен саудағасызғыштысаламын. Бұл алдыңғы заттан қымбат, ендеше оның тапсырмасы күрделіболмақ.

№207

0, 3, 4, және 5 цифрларын пайдаланып:1) 2-ге; 2) 5-ке; 3)10-ға  бөлінетін 4) 2-ге бөлінбейтінекі таңбалы сандарды жазыңдар.

2-ге: 34, 30, 40, 54, 44, 50

5-ке:  40, 55, 30, 45, 50, 35

10-ға:  30, 40, 50               бөлінеді

2-ге бөлінбейтін   33, 43, 53,

Рүқсат жоқ, қалыс қалуға

Тырыс сатып алуға.

Сызғыш не тәйірі,

Дәптер ал деймін тағыда – дей келе саудаға қалың дәптерді саламын. Дәптер алдыңғы затқа қарағанда қымбат. Ендеше оның тапсырмасы күрделірек.

№218

Аулада мысықтар мен тауықтар жүр.олардың барлығы 8. Мысықтардың әрбір аяғында 5 тырнақ, ал тауықтардың әрбір аяғында 4 тырнақ бар.Аулада барлық мысықтар мен тауықтарда 100 тырнақ бар. Аулада неше мысық, неше тауық бар?

Жауабы : 3 мысық, 5 тауық

3∙12∙5=60           5∙2∙4=40

Бекіту сұрақтары:

 1. Қандай цифрларды жұп цифрлар деп атайды?
 2. Қандай цифрларды таұ цифрлар деп атайды?
 3. Қандай сандар 2-ге бөлінеді?
 4. Қандай сандар 5-ке бөлінеді?
 5. Қандай сандар 10-ға бөлінеді?

 

Үйге тапсырма: №198,208

Бағалау.                    Қосымша:

Ойлайық  та,  ойнайық.

Мақсаты:  Оқушылардың  математика пәніне  деген  қызығушылығын,  ойлау  қабілетін  арттыру.  Оқу  бағдарламасынан  негізгі  ереже  мен  түсініктерді  білу  бойынша  сайысады.

 • 1 км –де неше  метр  бар?  (1000м)
 • Аспан денелерінің  ішінде  ай  үлкен  бе.  Жер  үлкен  бе?     (жер)
 • 1 сағатта  неше  минут  бар?  (60 секунд)
 • Жердің күнді бір рет айналып шығуына кететін уақыт. (жыл)
 • Жердің ауа қабаты қалай аталады? ( атмосфера)
 • Натурал сандар нешеден басталады? (1-ден)
 • 1тәулікте неше сағат бар? (24)
 • Нәрселерді санауда қолданылатын сандар (натурал)
 • Қай айда 28күн бар (барлық)
 • 2адам шахматты 2сағат ойнады. Әрқайсысы қанша уақыттан ойнады?(2)
 • Шығыстан батысқа  қарай  60км/сағ  жылдамдықпен  электропойыз  келеді. Сол бағытта 50км/сағ жылдамдықпен жел соғып тұр. Пойыздың түтіні қай бағытта болды?(электропойыздың түтіні  болмайды)
 • 2-ден үлкен, 3-тен кіші сан шығу үшін екі 2-нің арасына қандайтаңба қою керек?(2,2)
 • Екі қыстақтың арасы 10 шақырым . Қырсық жолаушы күніне 2 шақырым алға жүріп , 1 шақырым кейін қайтады. Қырсық жолаушы екі араны неше күнде өтеді?(10 күн)
 • №1, №2,№3 пәтерлерде үш мысық тұрады. Олар; ақ мысық, қара мысық, және ала мысық. №1 және №2пәтерлерде қара емес мысық тұрады. Әр мысық қай пәтерде тұрады? (№3  қара мысық, №2 мысық, №1 ала мысық)