5-6 сыныптардағы математика курсын және 7-сыныптағы алгебра курсын қайталау

5-6 сыныптардағы математика курсын және 7-сыныптағы алгебра курсын қайталау. (6 сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ Мер-зімі 2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

 

 

3 Оқытуда

қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек көздер
1 5-6 сыныптардағы математика курсын және 7-сыныптағы алгебра курсын қайталау 3 5-6 сыныптардағы математика курсын және

7-сыныптағы алгебра курсын қайталау арқылы білімдерін пысықтау.

Жүректен жүрекке,топтас-тыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

қайталау арқылы білімдері пысықталады,да-мытады Ашық журнал,Жетістік баспалдағы Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқытуды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасымо-ва,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектепб,

2008ж

2 Есептер шығару 3 ББҮкестесі,топ-тастыру, түртіп алу жүйесі. қайталау арқылы білімдері қорытынды жасайды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы

І-тарау

Квадрат түбірлер  (23 сағат) тарауы. І-ТОҚСАН

   

1.Сабақтың тақырыбы

 

сағ

 

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Квадрат түбір 2 Квадрат түбір-лердің қасиеттерін қолда-нып,өр-нектерді түрлендіру дағды-сын қалып-тастыру. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадрат түбірдің қасиеттерін қолданады,дамыта-ды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқыту және оқу

 

 

www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектепб,

2008ж

2 Нақты сандар туралы ұғым 3 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Нақты сандар туралы ұғымды меңгереді,талқы-лайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Квадрат түбір, квадрат түбірдің жуық мәні 6 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадрат түбір, квадрат түбірдің жуық мәнін есеп-тейді,қолданады Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттері 5 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін қолданып,формуласын дәлелдейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 1-бақылау жұмысы 1
6 Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру 3 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе-тең түрлендіреді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
7 У =  функциясы , оның қасиеттері мен графиктері 1 ББҮкестесі,топ-тастыру, түртіп алу жүйесі. У =  функциясы , оның қасиеттерін қолданып, графиктерін салады. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
8 2-бақылау жұмысы 2 Кубизм Алған біліміне есеп береді Ашық журнал,Жетістік баспалдағы

ІІ-тарау . 8 сынып.Алгебра.

Квадрат теңдеулер (31  сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Квадрат теңдеу және оның түрлері 4 Квадрат теңдеулерді шешуге уйрету. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадрат теңдеу және оның түрлерін салыстырады,ше-шеді,тұжырымдай-ды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқытуды басқару және көшбасшы-

лық,оқушылар-дың жас ерекшеліктері-

не сәйкес оқыту

және оқу

www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп  б,

2008ж

2 Квадрат теңдеудің түбірлерінің формулалары 6 Кубизм,

Автор орындығы

Квадрат теңдеудің түбірлерінің формулаларын дәлелдейді,шешу-де жеңілдетеді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Виет теоремасы 4 Джиксо,

топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Виет теоремасын қолданады,үлгі-лейді. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
5 3-бақылау жұмысы 1 ББҮкестесі,

Кубизм, семантикалық карта

 

Алған біліміне есеп береді Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
6 Рационал теңдеу 5 Джиксо,бағыттал-ған оқу,болжау кестесі.

 

Рационал теңдеуді шешеді,дамытады. Ашық журнал,жетістік баспалдағы
7 Квадрат теңдеуге келтірілген теңдеулер 3 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Квадрат теңдеуге келтірілген теңдеулердің түбірлерін табады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
8 Мәтінді есептерді квадрат теңдеулер арқылы шығару 5 Джиксо,

Кубизм, семантикалық карта

 

Мәтінді есептерді квадрат теңдеулер арқылы шығарады,қорытындылайды. кері әсер парағы,

ашық журнал

9 4-бақылау жұмысы 1 Кубизм,

Автор орындығы

Алған біліміне есеп береді. Ашық журнал,жетістік баспалдағы
10 Қосымша сағат 2 ББҮкестесі,

Кубизм, семантикалық карта

 

Тарау бойынша білімдерін нақтылайды кері әсер парағы,

ашық журнал

 

ІІІ -тарау.                               Квадраттық функция  (15  сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

 

Мерзімі

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Квадрат үшмүшелік 2 Квадрат үшмүше-ні көбейт-кіштерге жіктеу фармула-сын қолдану-ға,белгілі графиктердің көмегімен квадрат-тық функция-ның графигін сала білуге уйрету. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадрат үшмү-шеліктің түбірлерін табады,дамытады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-

лық,оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту

және оқу

www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұ-лова

Мектеп б,2008ж

2 Квадрат үшмүшелік көбейткіштерге жіктеу 2 РАФТ,топтастыру.

Джиксо,

 

Квадрат үшмүше-лікті көбейткіш-терге жіктейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Квадраттық функция. у = ах2 + п  және  у = а(хт)2 функциялары және олардың графиктері. 4 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадраттық функция. у = ах2 + п  және  у = а(хт)2 функциялары және олардың графиктерінің шешімін табады. Ашық журнал,жетістік баспалдағы
4 у = ах2 + bx + c (мұндағы  а ≠ 0)  функциясы, оның қасиеттері және графигі. 5 ББҮкестесі,

Кубизм, семантикалық карта

Джиксо,

 

у = ах2 + bx + c функциясы, оның қасиеттері және графигін тұжырымдайды,

анализ жасайды.

Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 5-бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
6 Қосымша сағат 1 Кубизм,

Автор орындығы

Тарау бойынша білімін қорытындылайды.

 

ІV-тарау.      Квадрат  теңсіздіктер  (12 — сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

 

Мерзімі

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Квадрат теңсіздік. Квадрат теңсіздіктерді квадраттық функцияның графигі арқылы шығару. 4 Квадрат теңсіздіктер-ді квадраттық функцияның графигі арқылы шешуді уйрену. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Джиксо,

 

Квадрат теңсіздіктерді квадраттық функцияның графигі арқылы шығарады,түрін өзгертеді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқытуды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Интервалдар әдісі.

 

 

 

3 Джиксо,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Интервалдар әдісі бойынша есептің шешімін табады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Есептер шығару

 

 

 

 

3 ББҮкестесі,

Кубизм, семантикалық карта

 

Интервалдар әдісін қолданып,есептің жауабын талдайды.
4 6-бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

 

Алған біліміне есеп береді. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
5 Қосымша сағат 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Тарау бойынша білімін қорытындылайды Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау

 

V-тарау. Ықтималдықтар теориясы туралы алғашқы мағлұматтар және математикалық статистика (5 сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика туралы ұғым 2 «Ықтимал-дық», «оқиғаның ықтимал-дығы»математикалық статистика ұғымдары-мен танысып,

статистикалық мәліметтерге топтау және талдау жүргізуді үйрету.

Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Джиксо,

 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика туралы ұғымды талқылайды,жасы-рын мағынаны көреді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқытужәне оқу www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Статистикалық мәліметтерді талдау және топтау 3 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Статистикалық мәліметтерді талдайды және топтайды, анализ жасайды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы

 

Жылдық қайталау(10 сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Квадрат түбірлер 2 Жыл бойында өтілген тақырыптарды қайталап,қорытындылау. Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық

 

Квадрат түбірлер тарауын қорытындылайды,

қорғайды.

Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқытужәне оқу www.45 menut

«Алгебра»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Алгебра»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Мәліметтерді талдау 1 Жүректен жүрекке,топтасты-ру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Мәліметтерді талдап, тұжырымдайды. Ашық журнал,жетістік баспалдағы
3 Квадрат теңдеулер 1 ББҮкестесі,

Кубизм, семантикалық карта

 

Квадрат теңдеулерді шешуде тиімді әдістерді үлгілейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Квадраттық функция 2 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Квадраттық функцияны шешуде жасырын мағынаны көреді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 Квадрат теңсіздіктер

 

2 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Квадрат теңсіздіктердің шешімін табуда анализ жасайды.

 

Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
6 Бақылау жұмысы  №6 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Жыл бойына алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
7 Қайталау 1 8-сынып курсын пысықтайды,қоры-тындылайды.

 

 

 

 

 

Геометрия  8-сынып І-ТОҚСАН7-сынып геометрия курсын қайталау( 4 сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 7-сынып геометрия курсын қайталау 2 7-сынып геометрия курсын қайталап,пысықтау. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Т кестесі

7-сынып геометрия курсын қайталап, қорытындылайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқытуды басқару және көшбасшы-лық,оқушылар-дың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Есептер шығару 2 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Қарлы кесек ойыны.

7-сынып геометрия курсын қайталап, тақырыптарды талқылап,қорғай-ды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы

 

І-Тарау . Төртбұрыштар (18 сағат)

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

 

Мерзімі

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Төртбұрыштың анықтамасы. Дөңес төртбұрыштар. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. 1 Төртбұрыш-тар және оның түрлері-мен,элемент-терімен та-ныстыру.Олардың қа-сиеттерін қолданып,

теоремаларды дәлелдеу және есептер шығаруды меңгерту.

Жүректен жүрекке,топтасты-ру,

кубизм,

Джиксо

Төртбұрыштың анықтамасын,дөңес төртбұрыштарды, төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын есептейді,талдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,та-лантты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушы-лардың жас ерекшелік-теріне сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Параллелограмм және оның қасиеттері. Параллелограмм белгілері 3 Жүректен жүрекке,топтасты-ру,джиксо,

кубизм,

Венн диаграмасы

Параллелограмм және оның қасиеттерін қолданып,есептерді шешіп,тұжырымдай-ды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
3 Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері 3 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо,

Т кестесі

Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттерін қолданады,талқы-лайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 1-бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 Фалес теоремасы.

Пропорционал кесінділер.

2 Т кестесі, ББҮ кестесі,семантика-лық карталар. Фалес теоремасын дәлелдейді.Пропорционал кесінділердің қасиеттерін қолданады. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
6 Трапеция 1 Жүректен жүрекке,топтасты-ру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Трапецияның қасиеттерін қолданады,дамытады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
7 Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (параллелограммдар, тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапециялар). 3 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо,

Т кестесі.

параллелограммдар, тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапецияларға өмірден мысалдар келтіріп,оларға есептеулер жүргізе алады. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
8 Үшбұрыштың және трапецияның орта сызықтары. 2 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық

 

Үшбұрыштың және трапецияның орта сызықтарының теоремаларын дәлелдеп,қасиеттерін тиімді қолданады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,
9 Үшбұрыштың тамаша нүктелері 3 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Үшбұрыштың тамаша нүктелерінің ортақ  қасиеттерін және айырмашылығын біледі.Пайдаланып есептер шығарады. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
10 2-бақылау жұмысы 1 кубизм. Алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,

 

  1. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар(15 сағат)
   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

 

Мерзімі

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы және тангенсі

 

2 Тікбұрышты үшбұрыш-тың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы байланыстарды  қолдантуды меңгерту. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы және тангенсінің берілген мәні бойынша тікбұрышты үшбұрышты салады.

 

Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Пифагор  теоремасы 3 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Пифагор  теоремасын қолданады,теоре-масын дәлелдейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары 2 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Негізгі тригоно-метриялық тепе-теңдік және оның салдарын тиімді қолданады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 3-бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндері 2 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық

 

30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндерінің кестесін қолданып,есептер шығарады. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
6 Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу. 3 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларын,

бұрыштарын және элем.табады,

тұжырымдайды.

Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
7 Тікбұрышты үшбұрыштарды салу 1 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық

 

Салу жұмыстарын эстетикалық талаптарға сай орындайды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
8 4-бақылау жұмысы 3 Алған біліміне есеп береді. Алған біліміне есеп береді. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
  1. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі (10-сағат)
   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

 

Мерзімі

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Кесіндінің ортасының координаталары. 1 Жазықтықта-ғы тікбұрышты координата-лар жүйесі туралы білімдерін кеңейту. Джиксо,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы,семантикалық карта

Кесіндінің ұштарының координаталары бойынша оның ортасының координаталарын табады,тұжырымдай-ды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқытужәне оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Екі нүктенің арақашықтығы 1 Джиксо,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Екі нүктенің арақашықтығын табады,формула-сын дәлелдейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Шеңбердің теңдеуі 2 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Шеңбердің теңдеуін және центрін табады.Кез келген нүктесінің коорд. тауып,анализ жасайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Түзудің теңдеуі. 2 Джиксо,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы,семанти-калық карта.

Түзудің теңдеуін жазады,формула-сын тұжырымдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 Есептерді шешуде координаталарды қолдану. 3 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық

 

Есептерді шешуде координаталарды қолданады,талқылай-ды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
6 5- бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Алған біліміне есеп береді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау

 

  1. Аудан (14 сағат)
   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мер-зімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Аудан туралы түсінік 1 Аудан жайлы білімдерін кеңейтіп,формулаларын қорытып,пайдаландыру Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Аудан туралы түсінік беріп,тұжырымдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талант-ты және дарынды балаларды оқыту,оқыту-ды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктері-не сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұлова

Мектеп б,2008ж

2 Тік төртбұрыштың ауданы 2 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық,

Джиксо.

 

Тік төртбұрыштың ауданын есептейді,талқылай-ды,дамытады. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Параллелограмның ауданы 2 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Параллелограмның ауданының формуласын қорытады,талдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Үшбұрыштың ауданы 3 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,Джиксо,

Венн диаграмасы

Үшбұрыштың ауданын табады.Формуласын дәлелдейді. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 Трапецияның ауданы 1 ББҮкестесі,

Кубизм,

Джигсо

Трапецияның ауданын есептейді,үлгілейді,

түрін өзгертеді.

Ашық журнал,Жетістік баспалдағы
6 Үшбұрыштар мен төртбұрыштардың аудандарын табуға арналған есептерді шешу 4 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Үшбұрыштар мен төртбұрыштардың аудандарын табуға арналған есептерді шешеді,тұжырымдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
7 6-бақылау жұмысы 1 Кубизм Алған біліміне есеп береді. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы

 

 

 

Қайталау  (6сағат)

 

   

1.Сабақтың тақырыбы

сағ

 

Мерзімі

 

2. Оқып-

үйренудің негізгі

мақсаттары

3 Оқытуда қолданылатын

әдіс-тәсілдер

4. Оқып-үйренудің нәтижесі 5. Үйрену мақсатында бағаны қоса, бағалау 6. Барлығын қосқанда 7. Негізгі дерек

көздер

1 Төртбұрыштар 1 Жыл бойында өтілген тақырыптарды қайталап,қорытынды-лау. Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Төртбұрыштар тарауын қорғайды,тұжырымдай-ды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,АКТ қолдану, диалогтық оқыту,сыни тұрғыдан ойлауға үйрету,оқыту үшін бағалау,талантты және дарынды балаларды оқыту,оқытуды басқару және көшбасшы-лық,оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу www.45 menut

«Геометрия»8 с

Шыныбеков Ә.Н

Атамұра баспасы

2012ж.

«Геометрия»8 с

А.Әбілқасы-мова,

И.Бекбоев,

А.Әбдиев,

З.Жұмағұло-ва

Мектеп б,2008ж

2 Пифагор теоремасы 1 Т кестесі,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Пифагор теоремасының формуласын қорытады,пысықтайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
3 Төртбұрыштардың ауданы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Төртбұрыштардың ауданын табуды өмірде қолдана алады,талдайды. Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
4 Жылдық бақылау жұмысы 1 Жүректен жүрекке,топтастыру,

кубизм,

Венн диаграмасы

Жыл бойына алған біліміне есеп береді Жетістік критерийлері арқылы бағалау,кері әсер парағы,бағалау
5 Қайталау 2 Т кестесі, қарлы кесек ойыны,

ұқсастық пен айырмашылық.

 

8-сынып курсын қорытып,пысықтай-ды. Ашық журнал,Жетістік баспалдағы