8 сынып (кіру сынағы)

8 сынып (кіру сынағы)

І деңгей

 

  1. Көрсетілген амалды орындап, көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер:

А) (4а2b-3ab2)+(-a2b+2ab2)

Ә) (5p-4q)(2p-2q)

Б) 2x2-x(2x-5y)-y(2x-y)

 

  1. Бөлшектерді периодты ондық бөлшектерге айналдырып, оны жүзден бірге дейінгі дәлдікпен жуықтаңдар. Жуық мәндердің абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін табыңдар:

А)

Ә)

 

  1. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер:

А) a3-2a2-2a+4

Ә) 6a3-21a2b+2ab2-7b3

Б) x3-12+6x2-2x

В) c4-2c2+c3-2c

 

 

ІІ деңгей

 

  1. Теңбе – теңдікті дәлелдеңдер:

А) a5-1=(a-1)(a4+a3+a2+a+1)

Ә) a5-b5=(a-b)(a4+a3b+a2b2+ab3+b4)

 

  1. Теңдеуді шеш:

24-(3у+1)(4у-5)=(11-6у)(2у-1)+6

 

 

ІІІ деңгей

 

2а(а2+3b2) өрнегі екі көпмүшенің кубтарының қосындысы түрінде жазыңдар

 

 

 

 

 

 

8 сынып (кіру сынағы)

 

І деңгей

 

  1. Көрсетілген амалды орындап, көпмүшені стандарт түрге келтіріңдер:

А) 7m(3m+2n)-3m(7n-2m)

Ә) (y2-3y)+(3y-2y2)-(4-2y2)

Б) (a2-2ab)(a2-5ab+3b2)

 

  1. Бөлшектерді периодты ондық бөлшектерге айналдырып, оны жүзден бірге дейінгі дәлдікпен жуықтаңдар. Жуық мәндердің абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін табыңдар:

А)

Ә)

 

  1. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңдер:

А) –y6-y5+y4+y3

Ә) 16ab2-10c3+32ac2-5b2c

Б) c3+ac2-4a-4c

В) 2x3+xy2-2x2y-y3

 

 

ІІ деңгей

 

  1. Теңбе – теңдікті дәлелдеңдер:

А) a5+1=(a+1)(a4-a3+a2-a+1)

Ә) a5+b5=(a+b)(a4-a3b+a2b2-ab3+b4)

 

  1. Теңдеуді шеш:

(3х-1)(2х+7)-(х+1)(6х-5)=16

 

 

ІІІ деңгей

 

2b(3a2+b2) өрнегін екі көпмүшенің кубтарының айырмасы түрінде жазыңдар