Математикадан 5-класқа арналған емтихан тапсырмалары

Математикадан 5-класқа арналған емтихан тапсырмалары

I-нұсқа.

№1.Амалды орындаңдар:

№2.Теңдеуді шешіңдер:

(х-4,7)*7,3=38,69

№3.Өрнекті ықшамдап,сандық мәнін табыңдар:

2 , мұндағы х=0,5

№4.

Шыны құрамының  бөлігі құм.Қалғанының  бөлігі әк.Шыны құрамының қандай бөлігі әк?

№5.

Үшбұрыштың бір қабырғасы 11,6см,екінші қабырғасы одан 3,2см қысқа,ал үшінші қабыр-ғасы алғашқы екі қабырғасының қосындысының 60%-іне тең.Үшбұрыштың периметрін табыңдар.

II-нұсқа.

№1.Амалды орындаңдар:

№2.Теңдеуді шешіңдер:

(3,6-а)*5,8= 14,5

№3.Өрнекті ықшамдап,сандық мәнін табыңдар:

, мұндағы у=1,2

№4.

320 компьютердің -ін мекемелер сатып алды.Қалғанының -і мектептерге жіберілді.Мек-тептерге неше компьютер жіберілді?

№5.

Саяхатшылар бірінші күні 64,8 км жол жүрді,ал екінші күні оның -ін жүрді,ал үшінші күні бірінші күнгіден 20% кем жүрді.Саяхатшылар 3 күнде қанша жол жүрді?

 

 

 

Математикадан 5-класқа арналған емтихан тапсырмалары.

I-нұсқа.

№1.Амалды орындаңдар:

№2.Теңдеуді шешіңдер:

163,2:х+18,31=42,31

№3.Өрнекті ықшамдап,сандық мәнін табыңдар:

, мұндағы х=3;у=9.

№4.

Сынып бөлмесінің өлшемдері 8 м х 5  х 3м.Бөлмедегі ауаның 78%-і азот,21%-і-оттегі. Сынып бөлмесіндегі азоттың,оттегінің көлемдері қанша?

№5.

АВС үшбұрұшының АВ қабырғасы 3 см,ВС қабырғасы одан 2 есе ұзын,ал АС қабырғасы ВС-дан 1,5 см есе ұзын.АВС үшбұрышының периметрін тап.

 

II-нұсқа.

№1.Амалды орындаңдар:

№2.Теңдеуді шешіңдер:

14,85: х-3,57=1,38

№3.Өрнекті ықшамдап,сандық мәнін табыңдар:

, мұндағы х= ; у=4.

№4.

Мадина 145 санын 60%-ке арттырып,оның 25%-ін есептеп тапты.Мадина қандай санды есептеп тапты?

№5.

АВС үшбұрұшының АВ қабырғасы 5,7 см,ВС қабырғасы одан 1,2 есе ұзын,ал АС қабыр-ғасы 0,9 см қысқа.АВС үшбұрышының периметрін тап.