Есептеуіш техникасының даму тарихы. ЭЕМ-нің қоғам өміріндегі ролі. ЭЕМ-ді қолдану аймақтары

Тақырыбы: Есептеуіш техникасының даму тарихы. ЭЕМ-нің қоғам өміріндегі ролі. ЭЕМ-ді қолдану аймақтары

Сабақмақсаты:          1) Оқушыларды ЕТ-нің даму тарихы мен оныңқұрылуыныңнегізгі

принциптеріментаныстыру.

 

2) ЭЕМ-нің даму кезеңдерін, буындарынтүсіндіру,

айырмашылықтарын ажырата білуге үйрету.

 

3) ЭЕМ-нің қоғам өміріндегі ролін түсіндіру. ЭЕМ-діқолдануаумақтарытуралы ой-өрісінкеңейту.

 

Сабақкөрнекілігі:     ЕТла суреттері, кроссворд

Сабақтүрі:                 Дәстүрлі

Сабақәдісі:                 Пікірлесіп-түсіндіру

Сабақтипі:                 Жаңабілімдімеңгретусабағы

Сабақбарысы:                       Ұйымдастырукезеңі

Үйтапсырмасынтексеру

Жаңасабақтүсіндіру

Жаңасабақтыбекітугесұрақтар, тапсырмалар

Үйгетапсырма

Сабақтықорытындылау

 

Сәләматсыңдарма?

Үйтапсырмасыбойыншасұрақтар:

 1. Компьютер негізгіқұрылғыларыната?
 2. Жүйелікблоктынміндеті?
 3. Монитордынміндетіжәнемумкіншілігі?
 4. Пернетақта не үшінқажет?

 

ЖаңсабақЕсептеуіштехникасының даму тарихы. ЭЕМ-ніңқоғамөміріндегіролі. ЭЕМ-діқолдануаймақтары.

 

Жаңа түсініктер:

Есептеуіш техниканың даму тарихы

Есептеуіш техника дамымай тұрып адамдар қол саусақтарын,тастарды,ағаш таяқшаларды пайдаланды.

Есепшоттың пайда болуы деректерге қарағанда Қытай немесе Египетте 2000-5000 жылдар шамасында балған. Бұл санау құралдарын «абак» деп атаған.

Есепшот Ресей де XVI-XVII ғасырларда пайда болған

XVII ғасырдың аяғында  шотландиялық Джон Непер  логорифм түсінігін енгізді.логорифм кестесін құрды.

1761 ж.Ағылшын Д.Робертсон логарифм сызғышын жасады. Мұндай идеяны Исаак Ньютон  ұсынған.

1642 жылы француз математиці Блез Паскаль 19 жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасын жасады.

1694 ж неміс математиці Лейбниц Паскаль механикалық есептеу машинасын арифмометрі құрды.Есептеуіш техниканың XIX ғасырдан қарқындап дами бастады.

1833 жылы алғашқы есептеуіш автоматтың авторы ағылшын оқымыстысы Чарлз Бэббидж аналитикалық машинаның жобасын жасады.Он казіргі кезде компьютердің атасы деп атайды.

Дүние жүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Бэйббидж машанасына бағдарлыма жасаушы Ада Лавлейс бірінші бағдарламалаушы деп аталынған.

XIX ғасырдың соңында американдық Герман Халлериат есепші перфарциялық машинасын құрды.Холлериат 7 жыл бойы пайдаланылды. Холлериат  есепші-перфорациялық машинаны жасайтын фирманың негізін қалады. 1944 американ математигі   Говард айкен Горвард Марк-1 автоматты есептеуіш машинасын құрды.

 

Бірінші  электронды машиналар  1946 жылы  Пенсильван университетінде ЭНИАК деп аталды, 1949 жылы  EDSAC  машинасы құрастырылды.

 

Бұрынғы Кеңестер Одағында бірінші ЭЕМ 1947-48 жылдары академик Лебедевтің басшылығымен жасалды. Оны МЭСМ деп атады.

Ал 1952-53 жылдары оның жетілдірілген түрі БЭСМ (Большая Электронная Счетная Машина) өндіріске қосылды, ол секундына 10000 амал орындай алды.

 

ЭЕМ буындары:

Бірінші буында – бірінші электрондық машиналар 1940-1955 жылдар, электрондық лампаларды пайдаланған.

Екінші буынға 1955 жылдан бастап, жартылай өткізгіштер, транзисторлар пайда бола бастады.

Үшінші буынға – интегралдық негізінде құрылған  ЭЕМ-дер.Қазіргі кездегі компьютерлер төртінші  буынға жатады.

Төртінші буынға —  ЭЕМ –лар қолданылуда.

Бесінші буындағы  компьютерлер әлі шыққан жоқ. ЭЕМ-ді жасау ісі қолға алынуда.

Сабақты  бекіту сұрақтары:

 1. Бірінші электронды-есептеуіш машина қалай аталған? Ол қай жылы жасалды?
 2. Бұрынғы Кеңестер Одағында бірінші ЭЕМ қай жылдары жасалды? Оны кім жасады?
 3. ЭЕМ буындарын атаңдар. Олардың бір-біірнен йырмашылығы неде?
 4. Қазіргі дербес компьютерлер қай буынға жатады?

 

Үйге  тапсырма:  Есептеуіш техникасының даму тарихы.

 

 

 

КРОССВОРД

 

Тігінен:

 1. КСРО-дағыбірінші ЭЕМ.
 2. Біріншіэлектрондық компьютер.
 3. Гректердіңежелгісанауқұрыл.
 4. Санау-перфорациялықмашинасынжарыққашығарушы.
 5. Компьютер ойындарындағы дисплей экранындажылжымалыобьектілердібасқаратынқұрылғы.
 6. ЭЕМ-нің І буыныныңэлементікбазасы.

Көлденеңінен:

 1. Бағдарламаменбасқарылатынаналитикалықмашинаның авторы.
 2. Қосатынмашинаныойлаптапқанадам.
 3. Лейбництіңмеханикалықсанаумашинасы.
 4. ЭЕМ-нің ІІ буыныныңэлементтікбазасы.

 

 

НЕ?КАЙДА?ҚАШАН?
1Қолсаусақтары, тастар, белгілеулер, түйіншектер БарлықжердеКөнезаманда
2Абак2000-5000 жылбұрын.
3Логарифмдіксызғыш
4 Паскаль машинасы
5Арифмометр
6 Аналитикалық машина
7Бэббидж машинасынаарналғанбағдарлама
8 Есепші-перфорациялық машина
9«Марк-1» электро-механикалықсанауышмашинасы
10 ENIAC
11EDSAC-Нейманныңархитектурасыменжасалған ЭЕМ
12 МЭСМ
13 БЭСМ