Суретті басуға дайындау.

Сабақтың тақырыбы: Суретті басуға дайындау.

Суретті басу

Сабақтың мақсаты: суретті принтерде басып шығаруды үйрену. Оқушылар білуі тиіс: шығару қүрылғысын, басып шығару командаларын. Оқушылар үйренуі тиіс: беттің параметрлерін баптауды, орындауды (қүжат беттерін рэсімдеу), баспаға бермес бүрын алдын ала қарап шығуды.

 

Сабақтың барысы

  • ¥йымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Білімді өзектендіру Сүрац:

Ақпаратты басып шығаратын қандай қүрылгыларды білесіңдер?

IV  Үй тапсырмасын тексеру

Суреттеріңді ашыңдар, бүтін оларды қағаз бетінде көреміз.

V    Жаңа тақырыпты түсіндіру

Қүжат беттерін рэсімдеу, баспаға беруден бүрын алдын ала қарап шығу, жүмыс кезеңде-рін интерактивті тақтада жэне проекторда пайдалануды көрсету. Мэселенің қойылуы (мәселелі сүрақ қою).

Суретті алдын ала көруді орындандар. Сурет масштабын 200% өзгертіңдер, тағы да ал­дын ала көруді орындаңдар. Масштабты өзгерту суретке эсерін тигізді ме? Беттің параметрлі терезесін ашыңдар. Сурет масштабын 99% өзгертіңдер. Басып шы-ғаруда неше беттік орын алады? Сурет көркем болатындай етіп, масштабты өзгертің-дер. Келесі сүрақтарға жауап беру үшін баспаға шығару командасы көмектеседі (Раіпі => => Печать).

  1. Компьютерлеріңде қандай принтер орнатылған?
  2. Суреттің неше көшірмесін басып шығаруға болады?
  3. Суреттің бір бетін гана басып шығаруға бола ма?

Әртүрлі суреттерді рэсімдеп, өлшемін өзгертуді оқушыларға үсыну.

VI  Сабақты бекіту

Тэжірибелік жұмысты орындау (суретті басуға жіберу)

VII Сабақты қорытындылау
УШОқушылар білімін бағалау
IX Үй тапсырмасы

  • 19, бақылау сүрақтарына жауап беру. Тест жауаптары:

 

12345
АВААА