Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу. Практикум

Сабақтың тақырыбы: Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу. Практикум

 

Сабақтың мақсаты: компьютерге дыбыс жазуды, оны пайдалануды үйрену.

Оқушылар білуі тиіс: дыбыспен жүмыс істегенде программаның оңай жіктелуін, ды­быс жазу программасының қызметін.

Оқушылар үйренуі тиіс: микрофон, қүлаққапты қосуды, дыбыс жазу программасында дыбыс жазуды, дыбыс реттегішті пайдалануды, \¥іпао\у8-та дыбыс қондырғысын реттеуді, мэтіндік күжатқа дыбыс орнатуды.

 

Сабақтың барысы

  • Үйымдастыру кезеңі
  • Сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою
  • Білімді өзектендіру Сүрацтар:

 

  1. Дыбыспен жүмыс жасау үшін қажетті қүрылғыларды атап шығыңдар.
  2. Дыбыспен жүмыс істейтін қандай программаларды білесіңдер? Негізгі функциялар-ды атап шығыңдар.

IV   Жаңа тақырыпты түсіндіру

Бірнеше ойнатқыштар, музыкалық редакторларды корсету. Жазба (запись) жасамас бү-рын не істеу керек? Қүлаққап (наушник), бағандар, микрофонды қосып, дауыс қаттылы-ғын реттеу. Әр жүмыс кезеңдерін оқушылар кітапқа қарап, өз бетімен орындай алады. Ережеге көңіл аудару: егер қүлаққаппен жүмыс істесеңдер, дауыс қаттылығын бәсеңде-тіп, одан кейін оны біртіндеп ілгерілетіңдер.

V      Тақырыпты бекіту

Компьютерде тэжірибелік тапсырманы орындау.

VI     Қорытындылау

Тэжірибелік жүмысты тексеріп, сүрақтарды талқылап, бағалау.

VII   Үй тапсырмасы

Оқулык бойынша сүрақтарға жауап беру. Тест жауаптары:

 

12345
сСОА