Информатика пәнінен 9-сыныпқа арналған тест сұрақтары

                                          Информатика пәнінен  9-сыныпқа арналған тест сұрақтары

(+-пен дұрыс жауаптары белгіленген)

 

І нұсқа

 1. Паскаль тілінде мына мысалдың мағынасын жазыңыз. B= A+10

А) A+10:B

Б) B:=A+10  +

В) B:=A+B

С) A:=B+10

Д) 10+A:=B

 

 1. INTEGER операторы қандай типке жатады?

А)  нақты

Б) бүтін +

В) логикалық

С) тіркестік

Д) мәтіндік тәрізді тип

 

 1. Мына программаны орындағанда A=5, B=4, A=b+4 жауабы неге тең?

А) A:=5; B=9;

Б) A:=4; B:8;

В) F:=8; B:=7;

С) A:=5;B;=4

Д) A:=8; B:=4  +

 

 1. Енгізу операторын көрсетіңіз.

А) NRITE.

Б) GOTO.

 1. B) IF… THEN
 2. C) READ +
 3. D) TEXT.

 

 1. 5. FOR…TO… ДО бұл қандай операторлар?

А) шартты көшіру

Б) шартсыз көшіру

В) циклдің шартты ауысуы.

С) Қайталану циклінің алдын-ала белгілі саны. +

Д) Қайталау циклі.

 

 1. REAL операторы қандай типке жатады?

А) бүтін

Б) логикалық

В) нақты +

С) тіркестік

Д) мәтіндік тәрізді тип

 

 1. 7. BOOLEAN операторы қандай типке жатады?

А) бүтін

Б) тіркестік

В) мәтіндік тәрізді тип

С) логикалық +

Д) нақты

 

 1. 8. Мына операторларды орындағанда х айнымалысы неге тең?

х:=4;

While x<6 do

Begin

х:=x+1;

х:=x+5:

End;

A)10

Б) 8

 1. B) 5 +
 2. C) 7
 3. D) 13.

 

 1. 9. STRING операторы қандай типке жатады?

А) тіркестік +

Б) бүтін

 1. B) мәтіндік тәрізді тип
 2. C) логикалық

Д) нақты

 1. Мына теңдеудегі х айнымалысы неге тең. х:=4; n:=0;

repeat

x:=x+n*n;

n:=n+1;

until n>1;

 1. A) 4

Б) 8 +

 1. B) 10

C)12

 1. D) 16

 

 1. 11. ТЕХТ операторы қандай типке жатады?

А) тіркестік

Б) бүтін

В) логикалық
С) нақты
Д) мәтіндік тәрізді тип +

 

 1. ARRAY операторы қандай типке жатады?

А) жазбалар
Б) файл
В) массив +

С) жиындар
Д) тип

 

 1. 13. RECORD операторы қандай типке жатады?

А) файл
Б) жиындар
В) массив
С) жазбалар +
Д) тип

 

 1. 14. SET операторы қандай типке жатады?

А) массив

Б) жазбалар

В) файл
С) тип
Д) жиындар +

 

 1. 15. FILE операторы қандай типке жатады?

А) тип
Б) жазбалар
В) файл +
С)  массив
Д) жиындар

 

 1. CHAR операторы қандай типке жатады?.

А) символдық +
Б)  логикалық
В) бүтін типтер
С) нақты типтер
Д) массив

 

 1. Сан мәтіндері мен мәтін түріндегі сөз тіркестерін мән ретінде қабылдай алатын тұрақтар айнымалылар тағы басқа осы тәрізді құрылымдар немесе солардың адрестері.

А) деректі енгізу

Б) деректер +

В) операциялар
С) амалдар
Д) нәтижені алу

 1. Мына формула Паскаль тілінде қалай жазылады?

 

 

А) if (a>b) and (a>e) then d:=a else if (d>a);

Б) if (x>0) and (x<2) then y:=sqr(cos(x) else y:=1-sqr(sin(x));  +

 1. B) if (x<0) and (x>2) then y:=sqr(cos(x) else y:=1+sqr(sin(x));
 2. C) if (x<0) and (x>2) then y:=sqr(cjs(x) else у:=1+sqr(sin(x));
 3. D) if (x>0) and (x<2) then y:=sqr(cos(x) else y:=1+sqr(sin(x));
 4. Бастапқы деректерді пернетақтадан, дискіге  немесе енгізу шығару порттарынан енгізу арқылы жузеге асырылады.

А) деректер

Б) цикл

В) деректерді енгізу+

С) натиже  алу

Д) көмекші программа

 

 1. 20. Берілген жане есептелген мәндерді меншіктеу.соларды өңдеу салыстыру операцияларын орындайды.

А) деректерді енгізу +

Б) нәтиже алу

В) цикл

С) операциялар немесе амалдар

Д) деректер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен  9-сыныпқа арналған тест сұрақтары

(+-пен дұрыс жауаптары белгіленген)

ІІ нұсқа

 

 1. Аралық немесе қорытынды мәліметтерді экранға дискіге енгізу –шығару порттарына жазу.

А) нәтиже алу (шығару)+

Б) операциялар

В)  амалдар

С)  цикл

Д)  деректер

 

 1. 2. Егер х= 0,05, онда 70 жолға көшеміз осы жол программада қалай жазылады?
 2. A) IF X:=0.00 THEN GOTO 70;

Б) FOR X:= 0.05 GOTO 70

 1. B) IF X:=0.05 THEN GOTO 70 +
 2. C) IF X:=0.05, THEN GOTO 70
 3. D) FORX:=0.05 THEN GOTO 70

 

 1. 3. Белгілі бір көрсетілген шарттың орындалуына байланысты командалар жиыны атқарылады. Әйтпесе олар аттап өтіледі немесе

басқа командалар жиыны орындалады.

А)  цикл

Б)  дерек енгізу

В)  көмекші программа

С)  шартты түрде атқарылу+

Д)  түсініктеме

 

 1. 4. Белгілі бір шартты орындалған жағдайда көрсетілген командалар

жиыны бірнеше рет қайталанып атқарылады.

А) амал

Б) оператор

В) енгізу

С) массив

Д)  цикл +

 

 1. Алдын ала қандайда бір атаумен аталғанкомандалар тобы.о

олар программаның  кез келген жерінен атауын көрсету  арқылы шақырылып атқарыла береді.

А)  көмекші программа +

Б)  түсініктеме

В)  цикл

С)  массив

Д)  жиындар

 

 1. Программа жолдары соңында немесе оның түйінді сөздер

арасында қазақша (орысша) түсінік беретін  пішінді  жақшаға алып жазылған сөз тіркестері.

А)  Цикл

Б)  Массив

В)  Жиындар

С)  түсініктеме+

Д)  Көмекші программа

 

 1. Паскаль тілі қай жылы қолданысқа енген?

А) 1981-1980

Б) 1968-1971+

В)  2000-2006

С) 1970-1971

Д) 1881-1880

 

 1. ; e2a+b; lnx; ; cos x Мына өрнектерге қандай функциялар қолданылады?

А) ABS,EXP, COS, SQR, ROUND

Б) SQRT, EXP, LN, ABS, COS +

В) SQR, SIN CHR, TRUNC, COS

С) EXP, PRED, DO, ABS, SIN

Д) ARCTAN, EXP, SUCC, SQRT, LN

 

 1. Паскаль тілін қай ғалым ұсынған?

А) Фортран

Б) Бейсик

В) Паскаль

С) Никлаус Вирт+

Д) Дарвин

 

 1. Программаның элементтерін жазуда қолдануға болатын симболдар жиынтығы… дейміз?

А)  Цикл

Б)  Массив

В)  Жиындар

С)  түсініктеме

Д)  Тілдің алфавиті+

 

 1. Программада түсініктеме бергенде қандай белгі қолданылады?

А)  [ ]

Б)  { }+

В)  ++

С)  (**)

Д)  :=

 

 1. Программада айнымалының мәнін меншіктеуде қандай белгі қолданылады?

А)  [ ]

Б)  { }

В)  ++

С)  (**)

Д)  := +

 

 1. 13. Мына программа орындалғанда экранда жауабы қандай болады?

CLS;

S;=0;

FOR I:=1TO 10 DO

S:=S+1;

WRITE(S);

 1. A) Экран бос болады.

Б) 55 +

 1. B) 10
 2. C) 156
 3. D) 1 10 55

 

 1. Программада массив өлшемін белгілеуде қандай белгі қолданылады?

А)  [ ] +

Б)  { }

В)  ++

С)  (**)

Д)  :=

 

 1. Идентификатор деп нені атаймыз?

А)  егер

Б)  тұрақты

В)  атау+

С)  көшу

Д)  таңдау

 

 1. Берілген есептің шешілу жолын анықтайтын алгоритмнің арнайы машиналық тілде жазылуы.

А)  егер

Б)  тұрақты

В)  атау

С)  көшу

Д)  программа+

 

 1. Программаның басында өңделуге берілген мәлметтер.

А)  алғашқы берілгендер+

Б)  тұрақты

В)  атау

С)  көшу

Д)  таңдау

 

 1. Программаның басында мәні анықталған және орындалу процесінде осы мәнді өзгеріссіз қалатын шама.

А)  егер

Б)  тұрақты+

В)  атау

С)  көшу

Д)  таңдау

 

 1. Программаның орындалу барысында мәні өзгере алатын шама.

А)  егер

Б)  тұрақты

В)  айнымалы+

С)  көшу

Д)  таңдау

 

 1. Нұсқаулардың машиналық тілде жазылуы.

А)  егер

Б)  тұрақты

В)  атау

С)  оператор+

Д)  таңдау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика пәнінен  9-сыныпқа арналған тест сұрақтары

(+-пен дұрыс жауаптары белгіленген)

ІІІ нұсқа

 1. Программаның орындалатын бөлімінде жазылған операторлар тізбегі.

А)  егер

Б)  тұрақты

В)  атау

С)  көшу

Д)  программа денесі+

 

 1. Көмекші программа қандай түрлерге бөлінеді?

А)  процедуралар және функциялар+

Б)  тұрақты және тұрақсыз

В)  атау және айнымалы

С)  көшу және өшіру

Д)  программа денесі

 

 1. Процедуралар мен функциялардың қандай түрлері бар?

А)  процедуралар және функциялар

Б)  стандартты және пайдаланушылар+

В)  атау және айнымалы

С)  көшу және өшіру

Д)  программа денесі

 

 1. Программаның орындалатын бөлімін не деп атаймыз?

А)  процедуралар және функциялар

Б)  тұрақты және тұрақсыз

В)  операторлар бөлімі+

С)  көшу және өшіру

Д)  программа денесі

 

 1. Операторлар қандай топтарға бөлінеді?

А)  процедуралар және функциялар

Б)  тұрақты және тұрақсыз

В)  атау және айнымалы

С)  қарапайым және күрделі+

Д)  программа денесі

 

 1. Шартсыз көшіру операторы қандай?

А)  COPY

Б)  GOTO+

В)  BEGIN

С)  VAR

Д)  REAL

 

 1. Қойылған шартқа байланысты екі немесе екіден көп тармақтары бар алгоритмді не дейміз?

А)  процедуралар және функциялар

Б)  сызықты алгоритм

В)  тармақталған алгоритм+

С)  қайталану алгоритм

Д)  программа денесі

 1. Таңдау операторы қалай жазылады?

А)  COPY

Б)  GOTO

В)  BEGIN

С)  CASE+

Д)  REAL

 

 1. Алдын- ала берілген шарттытексеру арқылы циклды ұйымдастыруға қандай операторды қолданамыз?

А)  COPY

Б)  GOTO

В)  BEGIN

С)  VAR

Д)  WHILE+

 

 1. WHILE операторы неше бөліктен тұрады?

А)  1

Б)  2+

В)  3

С)  4

Д)  5

 

 1. Берілген шартқа тәуелді бірнеше рет қайталанып орындалатын оператор.

А)  циклдің денесі+

Б)  шарт

В)  циклдің басы

С)  циклдің соңы

Д)  әзір

 

 1. While операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы қандай?

А)  циклдің денесі

Б)  шарт

В)  циклдің басы

С)  циклдің соңы

Д)  әзір+

 

 1. Do операторының алгоритмдік тілдегі сәйкес командасы қандай?

А)  орында+

Б)  шарт

В)  циклдің басы

С)  циклдің соңы

Д)  әзір

 

 1. Паскаль тілінде меншіктеу қандай белгімен қойылады?

А)  “/”

Б)  “-”

В)  “+”

С)  “:=”+

Д)  “?”

 

 1. Тұрақтыны сипаттау қызметші сөзі қандай?

А)  COPY

Б)  GOTO

В)  BEGIN

С)  VAR

Д)  CONST+

 

 1. Қай бөлімде айнымалының аты, типі хабарланады?

А)  COPY

Б)  GOTO

В)  BEGIN

С)  VAR+

Д)  WHILE

 

 1. Паскальда берілгендердің типтерін неше топқа бөлеміз?

А)  5

Б)  4

В)  3

С)  2+

Д)  1

 

 1. Бір атаумен белгіленіп, бір өлшеммен өлшенетін шамалардың реттелген тізбегі не деп атаймыз?

А)  атау

Б)  белгі

В)  жиым+

С)  жиын

Д)  тип

 

 1. Бүтін х санының абсолют шамасы.

А)  abs(x)+

Б)  sqr(x)

В)  trunc(x)

С)  round(x)

Д)  succ(x)

 

 1. Бүтін х санының квадраты.

А)  abs(x)

Б)  sqr(x)+

В)  trunc(x)

С)  round(x)

Д)  succ(x)