Мұрат, Шортанбай, Дулат жырларын салыстыру.

1-топ.

Мұрат, Шортанбай, Дулат жырларын салыстыру.

 

МұратДулатШортанбай
 

Асылзада баласы

Дәулеті кетіп қолынан,

Қоңсысына құл болды.

Асылсыздың баласы

Ақшасына сүйеніп,

Айтқан сөзі пұл болды.

Шыр көбелек айналып,

Замананың адамы,

Заманың мұндай сұм болды.

 

Осындай заман кез болды,

Ер дегенің ез болды.

Қамқа, торғын бөз болды,

Саф алтының жез болды.

 

Мынау ақыр заманда

Алуан-алуан жан шықты.

Арам, араз хан шықты,

Қайыры жоқ бай шықты.

Сауып ішер сүті жоқ,

Мініп көрер күші жоқ

Ақша деген мал шықты.

 

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1.Үш ақынның толғаныстарын мұқият оқы.

2.Олардың үндестігі неде?

  1. Қандай проблеманы көтеріп отыр?

2-топ

Мұрат – Махамбет дәстүрін жалғастырушы.

 

МұратМахамбет
 

Бірсіндеп садақ асынған,

Біріндеп жауды қашырған,

Қорамсаққа қол салған,

Қозыжауырын оқ алған.

Атқан оғы шырқырап,

Еділден өтіп жоғалған.

 

Беркініп садақ асынбай,           а

Біртіндеп жауды қашырмай,    а

Білтеліге доп салмай,              а

Қорамсаққа қол салмай,          а

Атқан оғы жоғалмай…            а

 

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1.Екі ақынның өлеңдерін оқып, өршілдік рухын салыстырыңдар.

  1. Өлең құрылысына талдаңдар.

 

1-топ. «Үш қиян» толғауына талдау жасайды.

 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар:

  1. Мұрат ақынның тіл шеберлігіне көңіл бөліңдер.
  2. «Үш қиян» толғауындағы астарлы, бейнелі сөздерге мән беріңдер.
  3. Әдемі теңеулер мен айшықты метафораларды атаңдар.