2014-2015 оқу жылында фармакология пәнінен фармацевтика факультетінің студенттеріне арналған ЕМТИХАН ТЕСТТЕРІ

2014-2015 оқу жылында фармакология пәнінен фармацевтика факультетінің студенттеріне арналған ЕМТИХАН ТЕСТТЕРІ

Тест №1. Фармакодинамика түсінігіне жатады:

 1. препараттың рецепторларға әсері
 2. дәрілік заттың бауырға өзгеріске ұшырауы
 3. экскреция
 4. препараттың сіңуі
 5. элиминация

Тест № 2. Дәрілік заттардың асқорыту жолдарында негізгі сіңу механизмі:

 1. сүзілу (жасуша аралық саңылаулар арқылы өту)
 2. пиноцитоз
 3. пассивті диффузия
 4. белсенді тасымалдану
 5. жеңілдетілген диффузия

Тест № 3. Дәрілік заттың резорбтивті әсерін айтады:

 1. қанға сіңгеннен кейін
 2. рецептордың тітіркенуіне байланысты
 3. рецептордың тежелуіне байланысты
 4. енгізу жерінде
 5. бүйрек өзекшелеріндегі реабсорбциядан кейін.

Тест № 4. Дәрілік заттың биотрансформациясы келесі түсінікке кіреді:

 1. фармакокинетика
 2. фармакодинамика
 3. әсер ету мезанизмі
 4. әсер ету түрі
 5. синергизм

Тест № 5.  Фармакодинамикалық өзара әсерлесу байқалатын саты:

 1. сіңірілу
 2. таралу
 3. биотрансформация
 4. шығарылуы
 5. рецептормен өзара әсерлесуі

Тест № 6. Дәрілік заттардың пассивті тасымалдануына тән:

 1. белгілі қосылыстарға талғамдылығы
 2. бір транспорттық механизмге екі заттың бәсекелес болу мүмкіндігі
 3. концентрация градиентіне қарсы тасымалдану мүмкіндігі
 4. энергия жұмсамай
 5. неорганикалық иондар қатарындағы гидрофильді полярлы молекулалардың, қанттардың сіңірілу

Тест № 7. Ағзадағы заттардың синтезі қиындаған немесе мүлдем болмаған жағдайда орын басу мақсатында қолданылатын фармакотерапияның түрі:

 1. орын алмастырушы
 2. симптоматикалық
 3. патогенетикалық
 4. этиологиялық
 5. алдын алу

Тест № 8. Екі дәрілік заттың әсері әр затты бөлек алғандағы әсерден жоғары болуы:

 1. қосарланған әсер
 2. аддитивті әсер
 3. күшейтілген әсер
 4. тікелей әсер
 5. жанама әсер

Тест № 9.  Қатты дәрілік қалыптар:

 1. таблеткалар
 2. пластырлар
 3. жағылмалар

4.суспензиялар

 1. линименттер

Тест № 10. Жұмсақ дәрілік қалыптар:

 1. таблеткалар
 2. тұндырмалар
 3. гранулалар
 4. микстуралар
 5. пасталар

Тест № 11. Жағылманың пастадан айырмашылығы:

 1. консистенциясы бойынша
 2. қолдану тәсіліне байланысты
 3. түсі бойынша
 4. сақталу ерекшелігіне байланысты
 5. шығарылу ерекшеліктеріне

Тест № 12.  Фармакодинамика оқытады:

 1. дәрілік заттардың локализациясын, фармакологиялық әсерін және әсер ету механизмін
 2. дәрілік заттың сіңуін, таралуын
 3. адамның дәрілік затқа генетикалық детерменделген реакциясын
 4. дәрілік заттардың метаболизмін және экскрециясын
 5. науқастардың дәрімен емдеу принципін

Тест № 13. Дәрілік затты қайта енгізгендегі сезімталдылықтың жоғарылауы:

 1. бейімделу
 2. дәріге тәуелділік
 3. сенсибилизация
 4. кумуляция
 5. идиосинкразия

Тест №14.  Энтералды енгізу жолдарына жатады:

 1. трансдермалдық
 2. тері астына
 3. сублингвальды
 4. көк тамырға
 5. ингаляциялық

Тест №15. ГЭТ арқылы дәрілік заттардың тасымалдану механизмі:

 1. сүзілу
 2. сорылу
 3. пиноцитоз
 4. пассивті диффузия
 5. жеңілдетілген диффузия

Тест №16. Бір рет қабылдауға арналған дәрілік заттың мөлшері:

 1. курстық мөлшер
 2. улы мөлшер
 3. табалдырық мөлшері
 4. орташа емдік мөлшері
 5. бір реттік мөлшер

Тест № 17. Минимальды улы және минимальды емдік мөлшердің арасындағы диапазон:

 1. орташа тиімді мөлшер
 2. элиминация коэффициенті
 3. жартылай шығарылу кезеңі
 4. емдік әсердің кеңдігі
 5. емдік индекс

Тест № 18. Дәрілік затқа тез бейімделу аталады:

 1. идиосинкразия
 2. кумуляция
 3. сенсибилизация
 4. тахифилаксия
 5. антагонизм

Тест № 19. Дәрілік затты қайта қабылдауға деген құштарлық аталады:

 1. кумуляция
 2. бейімделу
 3. идиосинкразия
 4. дәріге тәуелділік
 5. сенсибилизация

Тест №20.   Аэрозолды енгізу жолы:

 1. тері астына
 2. ректалды
 3. пероралды
 4. ингаляциялық
 5. көк тамырға

Тест №21. АІЖ – нан липофильді полярлы емес дәрілік заттардың сіңірілу жолы:

 1. белсенді тасымалдану
 2. фильтрация
 3. пассивті диффузия
 4. пиноцитоз
 5. мұндай сіңірілу жолы жоқ

Тест №22. Алғашқысында бауырлық тосқауылдан өтетін дәрілік заттардың енгізу жолы:

 1. сублингвальды
 2. пероралды
 3. ректалды
 4. суббукалды
 5. ингаляциялық

Тест №23. Бүйрек арқылы оңай шығатын заттар:

 1. полярлы емес, липофильді
 2. полярлы, гидрофильді
 3. полярлықтың қатысы жоқ
 4. ірі молекуласы бар қосылыс
 5. кез-келген физико-химиялық қасиеттері бар заттар

Тест №24. Биожеткіліктілік:

 1. бағасы бойынша қол жетерлік
 2. препараттың бастапқы дозасымен салыстырғандағы қан сарысуына түсетін заттың белсенді мөлшері
 3. қан плазмасының белоктарымен байланысқан препараттың мөлшері
 4. бауырға жеткен препарат мөлшері
 5. ГЭТ арқылы өткен препарат мөлшері

Тест №25. Қандағы препараттың концентрациясын екі есе төмендетуге қажет уақыт:

 1. жартылай өмір сүру уақыты
 2. жартылай таралу уақыты
 3. әсер ету ұзақтығы
 4. латентті кезең
 5. метаболизм ұзақтығы

Тест №26. Адамның биологиялық ритміне тәуелді фармакологиялық әсерді зерттейтін фармакология бөлімі:

 1. фармакокинетика
 2. фармакодинамика
 3. фармакотерапия
 4. фармакогенетика
 5. хронофармакология

Тест №27. Дәрілік заттың қан айналымға түспей ағзадан шығым кетуі:

 1. клиренс
 2. жүйеге дейінгі элиминация
 3. жүйелік элиминация
 4. экскреция
 5. биотрансформация

Тест №28.  Кешен түзілуіне алып келетін дәрілік заттың рецептормен туыстастығы:

 1. антагонизм
 2. идиосинкразия
 3. тахифилаксия
 4. аффинитет
 5. синергизм

Тест №29.  50 % науқаста емдік әсерді алу үшін қажетті дәрілік заттың мөлшері:

 1. минимальды әсер етуші мөлшер
 2. улы мөлшер
 3. тәуліктік мөлшер
 4. орташа тиімді мөлшер
 5. орташа өлімге алып келетін мөлшер

Тест №30. Дәрілік заттарды жұптастырып қолданғанда байқалатын құбылыс:

 1. бейімделу
 2. кумуляция
 3. сенсибилизация
 4. синергизм
 5. дәріге тәуелділік

Тест №31.  Заттарды қайталап қолданған кезде әсерінің төмендеуі:

 1. дәріге тәуелділік
 2. сенсибилизация
 3. бейімделу
 4. кумуляция
 5. синергизм

Тест №32.  Ағзада әсердің «жинақталуы»:

 1. психикалық тәелділік
 2. физикалық тәуелділік
 3. функционалдық кумуляция
 4. материалдық кумуляция
 5. тахифилаксия

Тест №33. Абстиненция синдромы пайда болады:

 1. дәріге психикалық тәуелділік кезінде
 2. идиосинкразияда
 3. дәріге физикалық тәуелділік!
 4. бейімделуде
 5. сенсибилизацияда

Тест №34. Генетикалық энзимопатияларға байланысты дамитын дәрілік заттарға тән емес реакциялардың дамуын белгілейтін термин:

 1. сенсибилизация
 2. идиосинкразия
 3. тахифилаксия
 4. сенситизация
 5. абстиненция

Тест №35. Сезімтал рецепторларды  дәрілік заттар ынталандырған соң пайда болатын әсер:

 1. жанама
 2. резорбтивті
 3. жергілікті
 4. негізгі
 5. рефлекторлы

Тест №36. Энергия жұмсамайтын , тасымалдаушының көмегімен жүзеге асатын және концентрация градиенті бойынша жүретін сіңу механизмі:

 1. пассивті диффузия
 2. жеңілдетілген диффузия
 3. белсенді тасымалдану
 4. сүзілу
 5. пиноцитоз

Тест №37. Жұптастырып қолданғанда кейбір әсерлердің күшейуі немесе әлсіреуі аталады:

 1. синергизм
 2. антагонизм
 3. сенсибилизация
 4. сенситизация
 5. синергоантагонизм

Тест №38. Екі затты енгізгенде жалпы әсері жеке алған әсерлердің қосындысына тең:

 1. аддитивті синергизм
 2. Күшейтілген синергизм
 3. синергоантагонизм
 4. функционалды синергизм
 5. абстиненция

Тест №39. Екі затты қолданғанда жалпы әсері жеке әсерден артық болуы аталады:

 1. аддитивті синергизм
 2. синергоантагонизм
 3. күшейтілген синергизм
 4. антидотизм
 5. тахифилаксия

Тест № 40. Заттарды жұптастырып қолданғанда жағымсыз әсерлердің пайда болуы аталады:

 1. дәріге тәуелділік
 2. идиосинкразия
 3. сәйкессіздік
 4. синергизм
 5. бейімделу

Тест №41. Тасымалдаушы көмегімен концентрация градиенті бойынша, энергия жұмсамай сіңірілу механизмі:

 1. пассивті диффузия
 2. жеңілдетілген диффузия
 3. активті транспорт
 4. фильтрация
 5. пиноцитоз

Тест №42. Ауырудың алдын алу үшін дәрілік заттарды қолдану аталады:

 1. этиотропты ем
 2. орын басушы ем
 3. алдын алу емі
 4. Патогенетикалық емі
 5. Симптоматикалық ем

Тест №43. Аллергиялық  реакциялар байқалуы мүмкін:

 1. кез келген мөлшер диапазонында
 2. Емдік мөлшерде
 3. Токсикалық мөлшерде
 4. Леталды мөлшерде
 5. Емдік мөлшерден төмен дозада

Тест №44. Біріктірілген препараттарды қолданғанда, кейбір әсерлердің күшейтуі, ал басқа әсерлерінің әлсіреуі аталады:

 1. синергизм
 2. антагонизм
 3. сенсибилизация
 4. сенситизация
 5. синергоантагонизм

Тест №45. Екі затты бірге енгізгенде дамитын әсер заттарды жеке қолданғандағы дамитын әсерден жоғары болуы:

 1. аддитивті синергизм
 2. синергоантагонизм
 3. күшейтілген синергизм
 4. антидотизм
 5. тахифилаксия

Тест №46. Дәрілік заттарды жұптастырғанда дамитын жағымсыз өзара әсерлесу аталады:

 1. дәріге тәуелділік
 2. идиосинкразия
 3. сәйкессіздік
 4. синергизм
 5. бейімделу

Тест №47. Аурудың дамуының негізгі механизмдерін тежеуге бағытталған ем:

 1. этиотропты ем
 2. алдын алушы ем
 3. орынбасушы ем
 4. патогенетикалық ем
 5. симптоматикалық ем

Тест № 48. Аурудың жағымсыз белгілерін жоюға бағытталған ем:

 1. этиотропты ем
 2. алдын алушы ем
 3. орынбасушы ем
 4. патогенетикалық ем
 5. симптоматикалық ем

Тест №49.   Ауруды алдын алуға бағытталған ем:

 1. этиотропты ем
 2. орынтасушы ем
 3. профилактикалық ем
 4. патогенді ем
 5. симптоматикалық ем

Тест № 50.  Дәрілік заттың улы әсері байқалады:

 1. емдік мөлшерден төмен мөлшер
 2. емдік мөлшерде
 3. емдік мөлшерден жоғары мөлшерде
 4. өлімге алып келетін мөлшерде (летальдық)
 5. мөлшердің кез-келген диапозонында

Тест №51.  Балалардың түрлі ақаулармен туылуына алып келетін дәрілік заттардың әсері аталады:

 1. канцерогенді
 2. мутагендік
 3. фетотоксикалық
 4. тератогенді
 5. мутагендік

Тест №52. Қатерлі ісіктің дамуына алып келетін дәрілік заттың әсері аталады:

 1. фетотоксикалық
 2. мутагендік
 3. эмбриотоксикалық
 4. тератогендік
 5. канцерогендік

Тест №53. Жүктіліктің 3-ші аптасына дейін органогенездің бұзылыстарына алып келмейтін дәрілік заттың әсері аталады:

 1. канцерогендік
 2. мутагендік
 3. эмбриотоксикалық
 4. фетотоксикалық
 5. тератогендік

Тест №54.  Жүктіліктің 12-ші аптасынан кейін,  органогенездің бұзылыстарына алып келмейтін дәрілік заттардың  әсері:

 1. канцерогендік
 2. мутагендік
 3. эмбриотоксикалық
 4. фетотоксикалық
 5. тератогендік

Тест №55. Генетикалық ақпараттың  тұрақты зақымдалуын туғызатын дәрілік заттың әсері аталады:

 1. канцерогендік
 2. мутагендік
 3. эмбриотоксикалық
 4. фетотоксикалық
 5. тератогендік

Тест № 56. Дәрілік заттың фармакокинетика түсінігіне жатады:

 1. аллергиялық реакция
 2. коньюгация
 3. әсер ету түрлері
 4. біріншілік фармакологиялық реакция
 5. әсер ету механизмі

Тест №57. Ішке қолдануға болатын препараттар:

 1. АІЖ шырышты қабатына күшті тітіркендіргіш әсер көрсететіндер
 2. Кышқылға тұрақты
 3. АІЖ ферменттерімен бұзылатындар
 4. ульцерогенді (асқазанның ойық жарасын шақырады) әсері бар заттар
 5. газ тәрізді дәрілік қалыптар

Тест №58.  Дәрілік заттардың фармакодинамикалық өзара әсерлесуіне кіреді:

 1. қанмен тасымалдану барысында өзара әсерлесуі
 2. метаболизм процесінде өзара әсерлесуі
 3. арнайы рецепторлармен байланысу барысында өзара әсерлесуі
 4. енгізген жерден сіңірілу кезіндегіөзара әсерлесуі
 5. ағзадан шығу кезіндегі өзара әсерлесуі

Тест №59. Мөлшерленген дәрілік қалыптар:

 1. жағылмалар
 2. тұндырмалар
 3. қайнатпалар
 4. пасталар
 5. драже

Тест №60.  Мөлшерленген дәрілік    қалып:

 1. жағылмалар
 2. тұндырмалар
 3. қайнатпалар
 4. таблеткалар
 5. пасталар

Тест №61. Дәрілік заттардың енгізу жолдарын, сіңірілу механизмін, ағзада таралуын, биотранформацияны және шығарылуын зерттейтін фармакологияның бөлімі:

 1. фармакокинетика
 2. фармакодинамика
 3. фармация
 4. фармакогенетика
 5. фармакотерапия

Тест №62. Резорбтивті әсер – бұл:

 1. дәрілік заттың енгізген жеріндегі әсері
 2. дәрілік заттың қанға сіңгеннен соң дамитын әсері
 3. дәрілік заттың тікелей талғамды әсері
 4. дәрілік заттың тікелей емес талғамды әсері
 5. рецептордың ынталануымен байланысты әсері

Тест №63.  Рефлекторлы әсер – бұл:

 1. дәрілік заттың енгізген жеріндегі әсері
 2. дәрілік заттың қанға сіңген соң дамитын әсері
 3. рецептордың ынталануымен байланысты дамитын әсер
 4. дәрілік заттардың бауырдан өткеннен кейінгі әсері
 5. дәрілік заттардың ағзадан шығуы кезінде пайда болатын әсері

Тест №64.  Basis – дегеніміз:

 1. заттың жағымсыз иісін, дәмін жоятын заттар
 2. дәрілік заттарға белгілі бір қалып беретін заттар
 3. дәрілік заттың сіңірілуін жақсартатын заттар
 4. дәрілік затты бұзылудан қорғайтын заттар
 5. емдік әсер көрсететін негізгі зат

Тест №65. Дәрілік заттар жанама әсер көрсетеді:

 1. уытты мөлшерде
 2. өлімге әкелетін мөлшерде
 3. емдік мөлшерде
 4. мөлшердің әр диапозонында
 5. жоғарғы уытты мөлшерде

Тест № 66. Дәрілік заттарды энтералды енгізу жолына жатады:

 1. тері ішіне
 2. тері астына
 3. артерия ішіне
 4. субарахноидалды
 5. ректальды

Тест № 67. Тұндырма дайындағанда қолданады:

 1. вазелин майы
 2. глицерин
 3. тазартылған су
 4. этил спирті
 5. шабдалы майы

 

Тест № 68. Corrigens  дегеніміз бұл:

 1. дәрілік затқа белгілі бір қалып беретін заттар
 2. дәрілік заттың жағымсыз иісін, дәмін жоятын заттар
 3. дәрілік заттың сіңірілуін жақсартатын заттар
 4. дәрілік заттың шығуын ықпал жасайтын заттар
 5. емдік әсер көрсететін заттар

 

Тест № 69.  Дәрілік заттың қайта енгізгенде агзада жинақталуы аталады:

 1. сенсибилизация
 2. бейімделу
 3. дәріге тәуелділік
 4. функционалдық кумуляция
 5. материалдық кумуляция

 

Тест № 70. Дәрілік заттың қайта енгізгенде ағзада әсерінің жинақталуы аталады:

 1. десенситизация
 2. тахифилаксия
 3. дәріге тәуелділік
 4. функционалды кумуляция
 5. материалды кумуляция

 

Тест №71.  Жұмсақ дәрілік қалып:

 1. ұнтақтар
 2. таблеткалар
 3. капсулалар
 4. гранулалар

5.пасталар

Тест №72. Жұмсақ дәрілік қалып:

 1. ерітінділер
 2. таблеткалар
 3. жағылмалар
 4. тұнбалар
 5. тұндырмалар

Тест №73.  Мөлшерленген қатты дәрілік қалып:

 1. присыпка
 2. гранула
 3. суспензия
 4. бөлінбеген ұнтақ
 5. таблеткалар

Тест №74. Аурудың алдын алатын фармакотерапия:

 1. патогенетикалық
 2. симптоматикалық
 3. профилактикалық
 4. этиологиялық

5.орынбасушы

Тест №75. Қатерлі ісіктің дамуын туғызатын дәрілік заттың әсері:

 1. тератогендік
 2. эмбриотоксикалық
 3. канцерогендік
 4. мутагендік
 5. фетотоксикалық

Тест №76. Инсулинді артық қолданғанда қолданылады:

 1. бензогексоний
 2. ретаболил
 3. кальцитрин
 4. адреналин
 5. синэстрол

Тест №77. Кураре тәрізді антидеполяризациялық миорелаксанттармен уланғанда қолданылады:

 1. атропин, холинэстеразаның реактиваторы
 2. калий хлориді
 3. прозерин, галантамин
 4. ЭДТА
 5. пилокарпин

Тест №78. Фосфоорганикалық холинэстеразаға қарсы заттармен уланғанда қолданылады:

 1. налоксон, налтрексон
 2. ацетилхолин
 3. холинэстеразаның реактиваторлары
 4. калий хлориді, ЭДТА
 5. пилокарпин

Тест № 79. Тек беткейлік анестезияда қолданылатын анестетик:

 1. кокаин
 2. лидокаин
 3. тримекаин
 4. дикаин

5.новокаин

Тест № 80. Тек беткейлік анестезияда қолданылатын анестетик:

 1. анестезин
 2. лидокоин
 3. тримекаин
 4. ультракаин
 5. новокаин

Тест №81. Дикаинді инфильтрациялық және өткізгіштік анестезияда қолданбайды, себебі:

 1. тітіркендіргіш қасиеті бар
 2. нашар ериді
 3. уытты әсері жоғары
 4. жансыздандырғаш қасиеті төмен
 5. тез ыдырайды

Тест № 82. Тежегіш әсері бар, афференттік иннервацияға әсер ететін заттар:

 1. тері және шырышты қабатты тітіркендіретін
 2. ащщылар
 3. қақырық түсіретін
 4. іш жүргізетіндер
 5. қаптаушы заттар

Тест №83. Құрамында илік заттары бар өсімдіктер әсер етеді:

 1. тітіркендіргіш
 2. күйдіргіш
 3. қармаушы
 4. сорып алушы
 5. қаптаушы

Тест №84.  Лидокаин  препаратының синонимді таңдау:

 1. дикаин
 2. анестезин
 3. промекаин
 4. ксикаин
 5. артикаин

Тест №85. Препаратты анықтау: бета-адреноблокатор, жүректің соғу жиілігін және жиырылғыштығын төмендетеді, миокардтың оттегіне қажеттілігін төмендетеді, автоматизм және атриовентикулярлық өткізгіштікті тежейді. Қан қысымын біртіндеп және тұрақты төмендетеді, ренин өндірілуін азайтады. Стенокардия, артериалдық гипертензия, тахикардияда қолданады. Жанама әсерлері: бронх тонусын жоғарылатады, бронхоспазм шақыруы мүмкін.

 1. резерпин
 2. октадин
 3. адреналин
 4. пропранолол

5.метапролол

Тест № 86. Адреналин гидрохлориді препаратының синонимін таңдау:

 1. эпинерфин
 2. норадреналин гидротартраты
 3. нафтизин
 4. галазолин
 5. клонидин

Тест № 87. Жұптастырылған бета-адреномиметикті көрсету:

 1. изопреналин (изадрин)
 2. сальбутамол
 3. формотерол
 4. салметерол
 5. беротек

Тест № 88. Шылым шегуді тоқтатқанда болатын абстиненция синдромын жою үшін қолданады:

 1. гигроний
 2. адреналин
 3. бензогексоний
 4. прозерин
 5. лобесил

Тест № 89. Шылым шегуді тоқтатқанда абстиненция көрінісін жою үшін қолданылатын препарат:

 1. гигроний
 2. табекс
 3. бензогексоний
 4. тубокурарин
 5. цититон

Тест №90. Миастения кезінде қолданатын холинэстеразаға  қарсы заттардың емдік әсері байланысты:

 1. ацетилхолин бөлінуінің күшеюімен
 2. ацетилхолин түзу қабілеттілігіне
 3. жүйке-бұлшық ет қозу берілуінің жеңілденуіне
 4. М-холинергиялық рецепторлардың ынталануына
 5. холинергиялық синапстың тежелуімен

 

Тест №91. Холинэстеразаға қарсы заттарды тағайындайды:

 1. қаңқа бұлшық еттерінің тонусы төмендегенде, парезде, салдануда
 2. ішкі мүшелердің тегіс салалы бұлшық еттер тонусының жоғарлауында, бауыр және бүйректің шаншуы
 3. ішкі мүшелердің тегіс салалы бұлшық еттер тонусының жоғарлағанда
 4. 12-елі ішек және асқазанның ойық жаралары
 5. асқорыту бездерінің секрециясының артуы, гиперсаливация

Тест №92. ФОҚ-мен (фосфоорганикалық қосылыстар) жедел уланғанда қолданылады:

 1. М-холиномиметиктер, холинэстераза реактиваторлары
 2. М-холиноблокаторлар, холинэстераза реактиваторлары
 3. өсімдік тектес іш айдайтын заттар

4.ганглиоблокаторлар

 1. адреноблокаторлар

Тест №93. Аммиак ерітіндісі қолданылады:

 1. ішке
 2. талып қалған кезінен айықтыру және тыныс алу орталығының рефлекторлы белсендіру үшін
 3. іріңді жараларды жергілікті өңдеу үшін
 4. құралдарды өңдеу үшін
 5. ауру сезімі кезінде жансыздандырғаш зат ретінде

Тест №94. ФОҚ-мен уланғанда кезде холинэстераза реактиваторлары ретінде қолданылатын препарат:

 1. атропин
 2. дипироксим
 3. ацеклидин
 4. тубокурарин
 5. эпинефрин

Тест № 95. Платифиллин қолданылады:

 1. ойық жара ауруында, бүйректің және бауырдың шаншуы кезінде
 2. ойық жара ауруында, гипотонияда
 3. қуық, жатыр, ішек атониясы кезінде
 4. тыныс алу орталығын ынталандыру үшін, наркоз кезіндегі жүректің рефлекторлы тоқтап қалуының алдын алу үшін
 5. ішек атониясы мен бронхоспазмның алдын алу үшін

Тест № 96. Жергілікті анестетиктердің әсерін ұзарту үшін ертіндіге қосуға болады:

 1. пропранолол
 2. эфедрин
 3. изадрин
 4. мезатон
 5. фенотерол

 

Тест № 97. Празозиннің әсер ету механизмі:

 1. альфа-1 және альфа-2 адренорецепторларды тежейді
 2. негізінен альфа-1 адренорецепторларды тежейді
 3. негізінен альфа-ә адренорецепторларды тежейді
 4. альфа- және бета- адренорецепторларды тежейді
 5. негізінен бета-адренорецепторларды тежейді

Тест № 98. Н-холиномиметикке жатады:

 1. ацетилхолин
 2. прозерин
 3. атропин
 4. галантамин
 5. цититон

Тест №99. Постсинапстық альфа-адренорецепторлардың қозуына байланысты болатын әсерлер:

 1. қан тамырларының тарылуы
 2. АІЖ бұлшық еттері тонусының жоғарылауы
 3. қарашықтың тарылуы
 4. бронх бұлшық еттердің босаңсуы
 5. жүрек жиырылуының әлсіреуі

Тест №100. Заттың тобын анықтау: қан тамырларды кеңейтеді, қан қысымын төмендетеді, адреналиннің прессорлы әсерінің  «бұрмалануын» шақырады. Эндоартеритте, феохромоцитомада қолданылады, осы топтың кейбір препараттары артериалды гипертензия кезінде қолданылады. Ортостатистикалық коллапс дамуы мүмкін:

 1. симпотиликтер
 2. альфа-адреномиметиктер
 3. альфа-адреноблокаторлар
 4. бетаадреноблокаторлар
 5. ганглиоблокаторлар

Тест №101.  Анестезиянын барлық түрінде қолданылатын анестетик:

 1. анестезин
 2. лидокаин
 3. белсендірілген көмір
 4. дикаин
 5. танин

Тест №102. Бета-2 адреномиметик:

 1. адреналин
 2. сальбутамол
 3. мезатон
 4. добутамин
 5. доксазин

 

Тест №103.  Альфа-адренорецепторларды басымырақ белсендіретін заттар:

 1. изадрин
 2. сальбутамол
 3. эргометрин
 4. добутамин
 5. нафтизин

Тест №104. Пропранололдың әсер ету механизмі:

 1. альфа-1 және альфа-2 адренорецепторларды тежейді
 2. бета-1 адренорецепторларды басымырақ тежейді
 3. бета-1 және бета-2 адренорецепторларды тежейді
 4. бета-2 адренорецепторларды басымырақ тежейді
 5. альфа- және бета-  адренорецепторларды тежейді

Тест №105. Затты анықтау: қан тамырларын тарылтады. АҚ жоғарылатады. Бронх  бұлшық еттері тонусына мүлдем әсер етпейді. Прессорлық әсері альфа-адреноблокаторлармен «бұрмаланбайды». Гипотензия, коллапс кездерінде қолданылады:

 1. адреналин
 2. эфедрин
 3. галазолин
 4. изадрин
 5. мезатон

Тест №106. Пирензипиннің синонимін таңдау:

 1. атропин сульфаты
 2. платифиллин гидротартраты
 3. тиотропий бромиді
 4. гастрозепин
 5. тропикамид

Тест №107. Препаратты анықтау: Н-холиномиметик. Каротидті шумақтағы Н-холинорецепторлардың қозуы нәтижесінде тыныс алу орталығын рефлекторлы түрде қоздырады, симпатикалық гиншлилердегі Н-холинорецепторларды қоздыра отырып, қан қысымын жоғарылатады, қысқа уақытта әсер етеді, көк тамырға енгізіледі. Тыныс алу орталығының рефлекторлы қозу сақталған болса, тыныс алуды қалпына келтіру үшін қолданылады:

 1. кофеин
 2. этимизол
 3. ацетилхолин
 4. кордиамин
 5. цититон

Тест №108. Препаратты анықтау: ОЖЖ-дегі құрамындағы норадреналинге әсер етпейді. Адренергиялық талшықтардың ұшындағы норадреналин қорын азайтады. Баяу және ұзақ уақыт бойы әсер етеді, бейімделу шақырмайды. Артериалды гипертензия кезінде қолданылады. Жанама әсерлер: іш өту, ортостатикалық гипотензия:

 1. октадин
 2. лабетолол
 3. атенолол
 4. пропранолол
 5. резерпин

Тест №109.  Кураре тәрізді заттардың бұлшық еттерді босаңсыту әсері байланысты:

 1. ретикулярлы формацияға тікелей тежеуші әсермен

2.сүйек бұлшық еттерінің жасушаларында орналасқан М-холинорецепторлардың тежелуімен

 1. холинергиялық талшықтардың ұшында орналасқан эфферентті мүшелер жасушаларының тежелуімен
 2. қаңқалық бұлшық еттерінің жасушаларында орналасқан Н-холинорецепторлардың тежелуімен
 3. парасимпатикалық және симпатикалық ганглийлер нейрондарының тежелуімен

Тест №110. Бензогексонийдің антигипертензивті әсері байланысты:

 1. миотропты спазмолитикалық әсерге
 2. кальций каналдарының тежелуі
 3. симпатикалық ганглийлердің тежелуіне
 4. ангиотензинге айналдырушы ферменттің тежелуіне
 5. тамырқозғалтқыш орталықтың тежелуі

Тест №111. Басқарушы гипотензия үшін қолданылатын қысқа уақытқа әсер ететін зат:

 1. Бензогексоний
 2. Галазолин
 3. Гигроний
 4. Дитилин
 5. Тубокурарин

Тест №112. Жүйке талшықтары ұштарын тітіркендіргіш әсерден сақтайтын заттар тобы:

 1. қаптаушы заттар
 2. тітіркендіргіш заттар
 3. қақырық түсіретін заттар
 4. жергілікті жансыздандырғыш заттар
 5. іш жүргізетін заттар

Тест №113.  Деполяризацияға қарсы миорелаксанттардың антагонисті ретінде қолданылады:

 1. прозерин
 2. пентамин
 3. тубокурарин
 4. атропин
 5. жаңадан дайындалған цитратты қан

Тест №114. Бета-1 адренорецепторлардың ынталануымен байланысты дамитын әсер:

 1. жүректің жиырылғыштығы әлсіреуімен
 2. брадикардия
 3. бронх бұлшық еттерінің босаңсуымен
 4. қан тамырлардың кеңеюімен
 5. жүрек автоматизмінің жоғарылауы және атриовентикулярлы өткізгіштіктің жеңілдеуімен

Тест №   115.Симпатомиметиктерге (тікелей емес адреномиметиктерге) жатады:

 1. добутамин
 2. норадреналин
 3. изадрин
 4. нафтизин
 5. эфедрин

Тест №116. АҚ жедел төмен түсуі кезінде қолданылатын зат (жарақат, хирургиялық кірісулер, улану кездерінде):

 1. сальбутамол
 2. фенотерол
 3. мезатон
 4. нафтизин
 5. добутамин

Тест №117. Лабетололдың әсер ету механизмі:

 1. альфа-1 және альфа-2 адренорецепторларды тежейді
 2. альфа-1 адренорецепторларды ерекше тежейді
 3. бета-2 адренорецепторларды ерекше тежейді
 4. альфа- және бета- адренорецепторларды тежейді
 5. бета-1 адренорецепторларды ерекше тежейді

Тест №118.  Затты анықтау: ОЖЖ холинорецепторларды тежейді. Паркинсонизмді емдеу үшін қолданылады, әсіресе нейролептиктерді қолдануға байланысты болған экстрапирамидтік бұзылыстар кезінде:

 1. леводопа
 2. циклодол
 3. мидантан
 4. бромокриптин
 5. депренил

Тест №119. Препаратты анықтау: орын алмастырушы амидтерге жатады, анестезияның барлық түрлерінде және қарыншалық аритмияларда қолданады:

 1. новокаин
 2. анестезин
 3. лидокаин
 4. дикаин
 5. бупивакаин

Тест №120. Анестезинге тән:

 1. анестезияның барлық түрінде қолданылады
 2. инфильтрациялық анестезияда қолданылады
 3. суда нашар ериді
 4. суда жақсы ериді
 5. тек өткізгіштік анестезияда қолданылады

Тест №121. Жергілікті анестетиктердің әсерін күшейтетін және ұзартатын  фактор:

 1. қышқыл орта
 2. тамыр кеңейткіш заттар
 3. тамыр тарылтқыш заттар
 4. анестетиктерді қолдану аймағындағы қабыну үрдістері
 5. парааминобензой қашқылының қатысуы

 

Тест №122. Төмендегі препараттың ықпалынан сульфаниламидтердің бактерияға қарсы белсенділігі сақталады:

 1. бупивакаиннің
 2. анестезиннің
 3. новокаиннің
 4. парааминобензой қышқылының
 5. дикаиннің

Тест №123. Новокаинге тән:

 1. жоғарғы улылық
 2. төменгі улылық
 3. инфильтрациялық анестезия кезінде әсер ету ұзақтығы екі сағат
 4. өткізгіштік анестезия кезінде әсері 3-6 минутқа созылады
 5. терминалды анестезия үшін қолданылады

Тест №124. Изопреналин препаратының халықаралық аты:

 1. изадриннің
 2. добутаминнің
 3. сальбутамолдың
 4. фенотеролдың
 5. сальметеролдың

Тест №125. Органикалық емес қармаушы заттар:

 1. белсендірілген көмір
 2. негізі висмут нитраты
 3. аммиак ерітіндісі
 4. танин
 5. крахмалдың шырышы

Тест №126. Органикалық қармаушы заттар:

 1. белсендірілген көмір, тальк
 2. негізі висмут нитраты
 3. ментол, қыша, аммиак ерітіндісі
 4. танин, емен қабығының қайнатпасы
 5. крахмалдың шырышы, черника тұндырмасы

Тест №127. Қаптаушы заттар:

 1. крахмалдың шырышы
 2. белсендірілген көмір
 3. аммиак ерітіндісі
 4. емен қабығының қайнатпасы
 5. негізі висмут нитраты

Тест №128. Тітіркендіргіш заттар:

 1. крахмал шырышы
 2. тальк
 3. ментол
 4. танин
 5. белсендірілген көмір

Тест №129. Сорып алушы заттар:

 1. белсендірілген көмір, тальк
 2. негізі висмут нитраты, магний трисиликат
 3. ментол, қыша қағазы, аммиак ерітіндісі
 4. танин, емен қабығының қайнатпасы
 5. крахмал шырышы, танальбин

Тест №130. Сорып алушы заттардың әсер ету механизмі:

 1. Рецепторлық түзілуді тежеу
 2. Шырышты қабаттың беткей қабатындағы белоктар коагуляциясы
 3. Шырышты қабыққа қорғаныш қабатын түзу
 4. Жүйке талшық ұштарын таңдап қоздыруы
 5. химиялық қосылыстарды сорып алып, сезімтал жүйке ұштарын тітіркенуден сақтайды

Тест №131.  Тітіркендіргіш заттардың әсер ету механизмі

 1. Шырышты қабаттың беткей қабатындағы белоктар коагуляциясы
 2. Шырышты қабыққа қорғаныш қабатын түзу
 3. Рецепторлық түзілуді тежеу
 4. Сезімтал жүйке талшық ұштарын таңдап қоздыруы
 5. Na және K иондары үшін жүйке талшықтың мембранасының өткізгіштігін төмендетеді

Тест №132. Анестетик – күрделі эфир:

 1. лидокаин
 2. новокаин
 3. бупивакаин
 4. тримекаин
 5. ультракаин

Тест №133. Ұзақ уақыт әсер ететін анестетик:

 1. лидокаин
 2. дикаин
 3. бупивакаин
 4. тримекаин
 5. новокаин

Тест №134. М-холинорецепторлардың орналасуы

 1. парасимпатикалық ганглийлердің нейрондары
 2. симпатикалық ганглийлердің нейрондары
 3. қаңқалық бұлшықекттердің жасушалары
 4. бүйрек үстінің милық қабатының хромафинді жасушалары
 5. ОЖЖ нейрондары, холинергиялық талшықтардың ұзындығы эффекторы мүшелердің жасушалары

Тест №135. Асқазанның М-холинорецепторлардың таңдамалы тежейді:

 1. пирензепин
 2. скополамин
 3. ипратропиум бромиді
 4. метацин
 5. платифиллин

Тест №136. Атропин немес құрамында атропині бар өсімдіктермен уланғанда байқалатын көріністер:

 1. тахикардия, мидриаз, кимыл және сөйлеу қозғыштығы
 2. температураның төмендеуі, брадикардия, қан қысымының төмендеуі
 3. миоз, сілекей бездерінің секрециясының жоғарылауы
 4. тыныс алудың тежелуі, бронхоспазм
 5. қимыл белсенділігінің артуы, АІЖ тонусының артуы

Тест №137.  Дитилиннің әсер ету механизмі:

 1. қозғалтқыш жүйке ұштарындағы ацетилхолин синтезінің бұзылуы
 2. постсинапстық мембрананың гиперполяризациясы
 3. постсинапстық мембрананың тұрақты деполяризациясы
 4. постсинапстық мембрананың тұрақтануы
 5. ацетилхолиннің гидролиз жылдамдығының артуы

Тест №138. Адренорецепторлардың орналасқан жері:

 1. симпатикалық ганглийлердің нейрондары
 2. адренергиялық талшықтардың ұштарындағы эффекторлы мүшелердің жасушалары
 3. парасимпатикалық ганглийлердің нейрондары
 4. каротидті шумақтар
 5. бүйрекүсті безінің милы қабатының хромаффинді хасушалары

Тест №139. Бронхоспазм кезінде аэрозоль түрінде қолданылатын селективті емес М-холиноблокатор:

 1. изадрин
 2. адреналин
 3. платифиллин
 4. ипратропиум бромиді
 5. метацин

Тест №140. Бронхтардың холинорецепторларын басымырақ тежейтін, аэрозоль түрінде қолданылатын М-холиноблокатор:

 1. Норадреналин
 2. Адреналин
 3. Прозерин
 4. Тиотропий бромиді
 5. Празозин

Тест №141. Селективті альфа-1-адреноблокатор:

 1. норадреналин
 2. адреналин
 3. прозерин
 4. ипратропиум бромиді
 5. празозин

Тест №142. Ішек және қуық атониясы кезінде қолданылатын М-холиномитетик:

 1. фентоламин
 2. норадреналин
 3. лабеталол
 4. атропин
 5. ацеклидин

Тест №143. Артериялық қысым күрт төмендеген жағдайда қолданылады(коллоапс):

 1. фентоламин
 2. норадреналин
 3. лабеталол
 4. атропин
 5. ацеклидин

Тест №144. Бүйрек, бауыр және ішек шаншулары кезінде қолданылатын зат:

 1. изадрин
 2. дитилин
 3. добутамин
 4. атропин
 5. адреналин

Тест №145. Кардиотоникалық зат ретінде қолданылатын бета-1-адреномиметик:

 1. изадрин
 2. норадреналин
 3. добутамин
 4. аттенолол
 5. адреналин

Тест №146. Бета-2-адреномиметиктерді қолдануға көрсеткіштер:

 1. артериалды гипертензия
 2. қуық асты безінің гиперплазиясы
 3. психоздар
 4. басқарушы гипотензия
 5. бронх демікпесі

Тест №147. Көз түбін қарау үшін, бүйрек, ішек, бауыр шаншуында, бронх демікпесінде, асқазанның және 12-елі ішектің ойық жарасында, холинэстеразаға қарсы заттармен уланғанда қолданылады:

 1. сальбутамол
 2. атропин
 3. ипраропиум бромиді
 4. пирензепин
 5. изадрин

Тест №148. Қармаушы заттардың негізгі әсер механизмі:

 1. рецепторлық түзілуді тежеу
 2. шырышты қабатта қорғаныш қабатын түзу
 3. жүйке ұштарын тітіркенуден қорғау үшін химиялық қосылыстарды сорып алу
 4. шырышты қабаттың беткей қабатында белок коагуляциясы
 5. импульстің өткізгіштігін бұзу

Тест №149. Қаптаушы заттардың әсер механизмі:

 1. шырышты қабатта қорғаныш қабатын түзу
 2. шырышты қабаттың беткей қабатында белок коагуляциясы
 3. рецепторлық түзілуді тежеу
 4. жүйке ұштарын тітіркенуден қорғау үшін химиялық қосылыстарды сорып алу
 5. импульстің өткізгіштігін бұзу

Тест №150. Тітіркендіргіш заттарды қолданады:

 1. тәбетті жоғарылату үшің
 2. көру қабілетін жоғарылату үшін
 3. терінің қан тамырларын кеңейту үшін
 4. бульбарлы орталықтың рефлекторлы стимуляциясы үшін
 5. илік әсерді алу үшін

Тест №151.  М-холиномиметиктерді қолдануға көрсеткіштер:

 1. миастения, бүйректің шаншуы
 2. бүйректің шаншуы, гиперасцитті гастрит, пилороспазм
 3. глаукома, ішек парезі, қуықтың атониясы, гипосаливация
 4. жедел панкреатит, бауыр шаншуы, асқазан және 12-елі ішектің ойық жара ауруы
 5. бронъх демікпесі, қаңқа бұлшықеттерінің парезі

Тест №152  Холинэстеразаға қарсы заттарды қолдануға көрсеткіштер:

 1. қарашықтың тарылуы, брадикардия
 2. бронх демікпесі, қан қысымының жоғарылауы
 3. ішкі мүшелердің тегіс салалы бұлшықеттерінің тонусының жоғарылауы, бүйрек және бауыр шаншуы, тырысу синдромы
 4. асқазан және 12-елі ішекің ойық жара ауруы, гиперасцитті гастрит
 5. параличтер, парездер, қуық және ішек атониясы, глаукома

Тест №153. Суксаметоний иодиді синонимі:

 1. тубокурарин хлориді
 2. пипекуроний бромиді
 3. атракурий хлориді
 4. дитилин
 5. диоксоний

Тест №154. Орталық паралич, полиомиелиттен кейінгі қалдық жағдайлар кезінде қолданылатын зат:

 1. пилокарпин
 2. галантамин
 3. скополамин
 4. ациклидин
 5. дипироксим

Тест №155. Адреналинді қолдануға қарсы көрсеткіштер:

 1. анафилаксиялық шок
 2. бронх демікпесі
 3. гипогликемия
 4. гипертензия
 5. жергілікті анестетиктермен бірге

Тест №156. Пирензепинді негізінен өолданады:

 1. бронхоспазмды жою үшін
 2. асқазан және 12-елі ішекің ойық жара ауруы, гиперасцитті гастрит
 3. ішек пен бауырдың шаншуы
 4. жүректің рефлекторлы тоқтап қалуының алдын алу үшін наркозға арналған эфирді қабылдаудан бұрын тағайындалады
 5. брадикардияны тоқтату үшің

Тест №157. Дәрілік заттың тобын анықтау: глаукомада, полиомиелиттен кейінгі қалдықтарда, неврологиялық бұзылыстарда, миастенияда, қуық пен ішек атониясында, деполяризацияға қарсы мирелаксаннтардың антогонистері ретінде қолданылады.

 1. М-холиномиметиктер
 2. М-холиноблокаторлар
 3. Н-холиноблокаторлар
 4. адреномиметиктер
 5. холинэстеразаға қарсы заттар

Тест №158. Дәрілік заттың тобын анықтау: қарашықтарды тарылтады, аккомадация спазмын шақырады, көзішілік қысымын төмендетеді, ішектің, бронхтардың тегіс бұлшықеттер тонусын арттырады, бездер секрециясын арттырад, ганглийлердегі және жүйке-бұлшықеттерінің синапсында қозудың берілуіне әсер етпейді. Глаукомада қолданылады. Осы заттармен уланған кезде атропинді тағайындайды.

 1. М-холиномиметиктер
 2. М-холиноблокаторлар
 3. ганглиоблокаторлар
 4. Н-холиномиметиктер
 5. холинэстеразаға қарсы заттар

Тест №159. Затты анықтау: ОЖЖ тежейді, қарашықты кеңейтеді, аккомодация параличін шақырады, тегіс салалы бұлшықеттердің тонусын арттырады, бездер секрециясын төмендетеді, ауа және теңіз ауруларының алдын алу үшін қолданылады.

 1. скополамин
 2. атропин
 3. прозерин
 4. ацеклидин
 5. платифилин

Тест №160. Клонидин препаратының синонимін атаңыз:

 1. фенелэфрин
 2. нафтизин
 3. галозолин
 4. клофелин
 5. прозерин

Тест №161. Галотан препаратының синонимі болып табылады:

 1. фторотан
 2. наркозға арналған эфир
 3. азоттың шала тотығы
 4. тиопентал натрий
 5. кетамин

Тест №162. Дитилиннің ұзаққа созылған әсерін жою үшін қолданылады:

 1. армин
 2. прозерин
 3. жаңа цитратты қан
 4. физостигмин салицилаты
 5. галантамин

Тест №163. Затты анықтау: көлденең – жолақ бұлшықеттерді босаңсыту үшін қолданады. Жүйке-бұлшықеттік берілуді тежейді, апноэні тез шақырады, әсер ету ұзақтығы 20-40мин. Жанама әсерлері: қан қысымының төмендеуі, бронхоспазм. Холинэстеразаға қарсы заттар  оның антогонистері болып табылады.

 1. миллектин
 2. ацетилхолин
 3. дитилин
 4. бензогексоний
 5. тубокурарин

Тест №164. Холинэстразаға қарсы әсері қайтымсыз зат:

 1. галантамин
 2. прозерин
 3. дипироксим
 4. армин
 5. изонитрозин

Тест №165. Салдану, парез, миастения кезінде қолданылады:

 1. карбахолин
 2. ацктихолин
 3. галантамин
 4. ацеклидин
 5. атропин

Тест №166. Қуық және  ішек атониясын емдеу мен алдын алу үшін қолданылады:

 1. атропин
 2. прозерин
 3. платифиллин
 4. бензогексоний
 5. доксазозин

Тест №167. Ипратропий бромиді қолданылады:

 1. ішек моторикасын жоғарылату үшін
 2. наркоз кезінде жүректің рефлектлорлы тоқтап қалуының алдын алу үшін
 3. теңіз және әуе ауруларында
 4. бронхоспазмда
 5. асқазанның ойық жара ауруында

Тест №168. Дәріханада жоқ, үлкен тырысу ұстамасының алдын алуға арналған карбамазепин препаратын алмастыруға болады

 1. этосуксимитпен
 2. финлепсинмен
 3. диазепаммен
 4. нитразепаммен
 5. фторотанмен

Тест №169. Заттар тобын анықтау: қарашықты кеңейтеді, көзішілік қысымды жоғарылатады, аккомодацияның салдануын шақырып, бронх және асқорыту безінің секрециясын төмендетеді, ішкі ағзалардың тегіс салалы бұлшықеттердің тонусын төмендетеді, тахикардия байқалады. Көз түбін зерттеу үшін, бүйрек, бауыр және ішек шаншуларында, бронхиальды демікпеде, асқазанның және он екі елі ішектің ойық жара ауруында қолданылады.

 1. М-холиномиметиктер
 2. М-холиноблокаторлар
 3. холинэстеразаға қарсы заттар
 4. ганглиоблокаторлар
 5. адреномиметиктер

Тест №170. Фармакотерапиялық маңыздылығы бар М-холиномиметиктердің әсері:

 1. қарашықтың тарылуы және көзішілік қысымның төмендеуі
 2. аккомодация спазмы
 3. сілекейдің көп бөлінуі
 4. бронхиальды бездердің секрециясы күшеюі
 5. бронх тегіс салалы бұлшықеттерінің тонусының жоғарылауы

Тест №171. Ацетилхолин клиникада қолданылмайды, себебі:

 1. М- және Н-холинорецепторларды қоздырады
 2. өте қысқа уақытта әсер етеді, себебі МАО-мен тез бұзылады
 3. өте қысқа уақытта әсер етеді, себебі ацетилинэстеразамен-мен тез бұзылысқа ұшырайды
 4. өте ұзақ уақытта әсер етеді, себебі нейроналды қайта ұсталуға аз ұшырайды
 5. өте қысқа уақытта әсер етеді, себебі КОМТ-пен тез бұзылады

Тест №172. Басқарылатын гипотензияда қолданылады:

 1. гигроний
 2. дитилин
 3. празозин
 4. тубокурарин
 5. атропин

Тест №173. Холинэстеразаға қарсы заттардың  деполяризацияға қарсы миорелаксанттардың миопаралитикалық әсерін:

 1. әлсіретеді
 2. күшейтеді
 3. ұзартады
 4. бұрмалайды
 5. әсер етпейді

Тест №174. Наркозға арналған эфирдің және фторотанның деполяризацияға қарсы миорелаксанттардың әсері ықпалы:

 1. әлсіретеді
 2. күшейтеді
 3. қысқартады
 4. әсер етпейді
 5. бұрмаланады

Тест №175. Альфа-адренорецепторларды ерекше белсендіреді:

 1. адреналин
 2. фенилэфрин
 3. клонидин
 4. пропранолол
 5. изадрин

Тест №176. Бета 1 және бета 2 адренорецепторларды тежейді ( селективті емес бета адреноблокаторлар):

 1. метапролол
 2. пропранолол
 3. лабеталол
 4. изадрин
 5. атенолол

Тест №177. Ішкі симпатомиметикалық белсенділігі бар таңдамалы  емес бета-адреноблокатор:

 1. пропранолол
 2. метапролол
 3. оксопреналол
 4. лабеталол
 5. атенолол

Тест №178. Альфа-адренорецепторлардың әсерін адреналиннің прессорлық әсері

 1. күшейтеді
 2. ұзартады
 3. төмендейді
 4. бұрмаланады
 5. өзгермейді

Тест №179.  Артериальды гипертензиясы мен жыпылықтау аритмиясы бар науқаста бронхоспазмның ұстамасы анықталды. Артериальды гипертензиясы мен жыпылықтау аритмияны емдеу үшін қандай топтағы препараттар қолдану қажет?

 1. альфа-адреноблокаторлар
 2. симпатолитиктер
 3. селективті бета-адреноблокаторлар
 4. селективті емес бета-адреноблокаторлар
 5. альфа және бета адреноблокаторлар

Тест №180. Фенотеролды қолдануға көрсеткіштері:

 1. бронхиаьды демікпе және бронхоспазммен бірге жүретін басқа да тыныс алу жолдарының аурулары
 2. атриовентикулярлы өткізгіштіктің бұзылысы
 3. әлсіз босану кезінде миометрияның жиырылу белсенділігін жоғарлатуы
 4. контрацептив ретінде қолдану
 5. асқазан –ішек жолдарының атониясы

Тест №181.  Дәрілік затты анықтау: операция кезінде көлденең жолақты бұлшықетті босаңсыту үшін қолданылады. Жүйке-бұлшықеттік өткізгіштікті бұзады. Әсер ету ұзақтығы 5-10 мин. Холинэстеразаға қарсы заттар оның әсерін күшейтеді. Жанама әсерлері: наркоздан кейінгі кезеңде бұлшықеттердің ауырсынуы, жүрек артитмиялары, көзішілік қысымның жоғарылауы.

 1. пентамин
 2. тубокурарин
 3. пипекуроний
 4. дитилин
 5. атракурий

Тест №182. Стенокардия кезінде бета-адреноблокаторлардың фармакотерапиялық әсер ету механизмі:

 1. тәждік қантамырлардың кеңеюі жіне микардқа оттегі келуінің жоғарылауы
 2. брадикардия, диастоланың ұзаруы, нәтижесінде тәждік қан айналым жоғарылайды
 3. жүректің жиырылу күшінің төмендеуі, жүректің лақтыру күшінің төмендеуі
 4. миокардттың оттегіге қажеттілігінің жоғарылауы
 5. шеткі қан тамырлардың тарылуы

Тест №183. Альфа және бета адренорецепторларды белсендіретін зат:

 1. адреналин
 2. фенатерол
 3. добутамин
 4. изадрин
 5. норадреналин

Тест №184. Селективті бета-2 адреномиметиктер:

 1. адреналин, норадреналин
 2. изадрин, мезатон
 3. эфедрин, добутамин
 4. нафтизин, галозалин
 5. фенотерол, сальбутамол

Тест №185.  Изадринді қолдануға көрсетулер:

 1. гипотония, коллапс
 2. жүректің ишемиялық ауруы, тахиаритмия
 3. бронхоспазм, атриовентикулярлық блокада
 4. аллергиялық ринит
 5. артериалды гипертензия

Тест № 186.  Альфа және бета-адреноблокатор:

 1. празозин
 2. фентоламин
 3. метапролол
 4. пропранолол
 5. лабеталол

Тест № 187. Пропранололдың жанама әсерлері:

 1. атриовентикулярлы өткізгіштіктің бұзылысы, жүрек жетіспеушілігі, бронхоспазм
 2. тахикардия, мазасыздану діріл
 3. деппресия, мұрынның шырышты қабығының ісінуі, асқазан безі секрециясының жоғарылауы
 4. ортостатикалық коллапс, тахикардия
 5. енгізген жердегі тіннің өлеттенуі

Тест № 188. Дәрілік затты анықтау: жүрек жиырылу жиілігін және күшін төмендетеді, автоматизмді тежейді. Бастапқы енгізуде қан тамырлардың тонусы жоғарылайды, ал ұзақ уақыт қолданғанда – төмендейді. Стенокардия кезінде, жүректік тахиаритмияларда , артериальды гипертензияда қолданылады. Жанама әсерлері: бронхоспазм, атриовентикулярлы өткізгіштіктің бұзылысы, жүрек әлсіздігі.

 1. Резерпин
 2. Пропранолол
 3. атенолол
 4. метопролол
 5. октадин

Тест № 189. Заттың тобын анықтау: артериальды қан қысымын төмендетеді, аяқтың қан айналымын жақсартады. Н- холинорецепторларды тежейді, М- холинорецепторларға әсер етпейді. Гипертониялық кризде, басқарылатын гипотензияда, өкпе ісінуінде қолданылады.

 1. альфа-адреноблокаторлар
 2. бета-адреноблокаторлар
 3. симпатолитиктер
 4. деполяризацияға қарсы миорелаксанттар
 5. ганглиоблокаторлар

Тест № 190.  Көз түбін зерттеу үшін, бүйрек, бауыр және ішек шаншуларында, бронхиальды демікпеде, асқазанның және он екі елі ішектің ойық жара ауруында, холинэстеразаға қарсы заттармен уланғанда қолданылады:

 1. сальбутамол
 2. пирензепин
 3. ипратропиум бромиді
 4. ацеклидин
 5. атропин

Тест № 191. М-холиномиметиктер  көзішілік қысымды төмендетеді, себебі олар:

 1. мидриаз шақырады, көзішілік сұйықтықтың ағымын жақсартады
 2. миоз шақырады, көзішілік сұйықтықтың ағымын жақсартады
 3. аккомодация спазмын шақырады
 4. аккомодация параличін шақырады
 5. көзішілік сұйықтықтың түзілуін төмендетеді

Тест № 192. Пилокарпинмен уланғанда атропинді қолданған кездегі антогонизмнің түрі:

 1. химиялық өзара байланысу
 2. физикалық өзара байланысу
 3. конкурентті антогонизм
 4. конкурентті емес антогонизм
 5. физико-химиялық өзара байланысу

Тест № 193. М-холиномиметиктермен уланғанда қолданылады:

 1. рпозерин
 2. галантамин
 3. атропин
 4. физостигмин
 5. цититон

Тест № 194. Тікелей емес адреномиметик (симпатомиметик):

 1. фенотерол
 2. нафтизин
 3. эфедрин
 4. добутамин
 5. изадрин

Тест № 195. Иммуномодуляциялық әсері бар антибиотик:

 1. кларитромицин
 2. гентамицин
 3. цефтриаксон
 4. доксициклин
 5. ампициллин

Тест № 196. Дәрілік затты анықтау: альфа- адреномиметик. Тамырларды тарылтып, артериальды қан қысымын жоғарылатады, рефлекторлы брадикардия шақыруы мүмкін. Жүрекке және бронхтардың тонусына әсер етпейді. Артериальды қысым жедел төмендегенде, ринитте жергілікті, жергілікті анестетиктердің әсерін ұзарту үшін қолданылады.

 1. эфедрин
 2. адреналин
 3. добутамин
 4. нафтизин
 5. мезатон

Тест № 197. Препаратты анықтау: парааминобензой қышқылының туындыларына жатады, нашар ерігіштігіне байланысты терминальды анезтезия үшін жағылмалар, суппозиториялар, пасталар түрінде қолданылады, ішке ұнтақ, таблетка түрінде асқазан ауырығанда және құсуда қолданылады.

 1. танин
 2. новокаин
 3. анестезин
 4. лидокаин
 5. дикаин

Тест № 198. Препаратты анықтау: бета-адреноблокатор. Жүректің жиырылу жиілігі мен күшін төмендетеді, миокардтың оттегіге қажеттілігін төмендетеді, автоматизмді, атриовентикулярлы өткізгіштікті тежейді.  Артериальды қысымды біртіндеп, тұрақты түрде төмендетеді, ренин өндірілуін тежейді. Стенокардияда, гипертониялық ауруда, тахикардияда қолданылады. Жанама әсері: бронхтардың тонусын жоғарылатады.

 1. резерпин
 2. октадин
 3. лабетолол
 4. пропранолол
 5. метапролол

Тест №199.  Препаратты анықтау: жүрек жұмысын жоғарылатады, бронхтар тонусын төмендетеді. Бронхоспазм кезінде қолданылады. Жанама Әсерлері: тахикардия, жүрек аритмиясы, тремор, бас ауыруы.

 1. фенотерол
 2. сальметерол
 3. изадрин
 4. сальбутамол
 5. добутамин

Тест №200. Препаратты анықтау: алмастырылған амидтер тобына жататын жергілікті анестетик, анестезияның барлық түрінде қолданылады, сонымен қатар аритмияға қарсы зат ретінде қолданылады.

 1. новокаин
 2. лидокаин
 3. дикаин
 4. танин
 5. анестезин

Тест №201  Холинэстеразаға қарсы зат:

 1. ацеклидин
 2. пилокарпин
 3. атенолол
 4. метопролол
 5. прозерин

Тест №202. Кардиоселективті бета1-блокатор:

 1. ацеклидин
 2. пилокарпин
 3. цититон
 4. метопролол
 5. прозерин

Тест №203.  Дәрілік затты анықтау: альфа 1- және альфа 2 -бета 1 адренорецепторларды қоздырады. Айқын, бірақ ұзақ емес артериальды қан қысымын жоғарылатады, венозды тамырды тарылтады. Тері астына енгізгенде инъекция орнында тамыр спазмы және тіндердің өліеттенуі мүмкін. Жедел артериальды қысым төмендеген жағдайларда (жарақат, хирургиялық араласу) қолданылады

 1. адреналин
 2. норадреналин
 3. изадрин
 4. эфедрин
 5. мезатон

Тест №204.  Дәрілік затты анықтау: тікелей емес адреномиметик.  Жүрек қызметін ынталандырады, артериальды қан қысымды жоғарылатады, бронхолитикалық әсер шақырады, ішек перистальтикасын төмендетеді, қарашықты кеңейтеді, гипергликемия шақырады. Бронхиальды демікпеде және гипотонияда қолданылады.

 1. адреналин
 2. резерпин
 3. прзерин
 4. эфедрин
 5. пропронолол

Тест №205. Инфильтрациялық және өткізгіштік анестезияда қолданылатын анестетик:

 1. новокаин
 2. адреналин
 3. бензогексоний
 4. флуоксетин
 5. анестезин

Тест №206. Коллапс, гипогликемиялық естен тану және жүрек соғысы тоқтаған кезде қолданылатын препарат:

 1. норадреналин
 2. адреналин гидрохлорид
 3. бензогексоний
 4. флуоксетин
 5. эфедрин

Тест №207. Шылым шегуден бас тартқан кезде абстиненция көрінісін жою үшін қолданылатын дәрілік заттардың тобы:

 1. М–холиномиметиктер
 2. М-холиноблокаторлар
 3. Н-холиномиметиктер
 4. ганглиоблокаторлар
 5. адреномиметиктер

Тест №208.  Бронхоспазмды жою үшін аэрозоль түрінде қолданылатын М-холиноблокатор:

 1. парензепин
 2. ипратропий бромиді
 3. атропин
 4. скополамин
 5. платифиллин

Тест №209. Прокаиннің синонимі:

 1. новокаин
 2. лидокаин
 3. маркаин
 4. тримекаин
 5. пиромекаин

Тест №210.  Ксикаиннің синонимі:

 1. новокаин
 2. лидокаин
 3. маркаин
 4. анестезин
 5. тримекаин

Тест №211. Бупивакаиннің синонимі:

 1. ксикаин
 2. маркаин
 3. ультракаин
 4. анестезин
 5. пиромекаин

Тест №212. Эпинефриннің синонимі:

 1. норэпинефрин
 2. ксикаин
 3. пропранолол
 4. бупивакаин
 5. адреналин

Тест №213. Дәріханада өткізгіштік анестезия үшін қолданылатын  бупивакаин болмаған жағдайда қандай затпен алмастыруға болады:

 1. дикаинмен
 2. белсендірілген көмірмен
 3. танинмен
 4. лидокаинмен
 5. анестезинмен

Тест №214. Глаукоманы емдеу үшін қолданылатын дәріханада ацеклидин болмаған жағдайда қандай затпен алмастыруға болады:

 1. галантамин гидробромиді
 2. пилокарпин гидрохлориді
 3. атропин
 4. метацин
 5. адреналин

Тест №215. Дәріханада атропин сульфаты болмаған жағдайда бүйрек шаншуын жою үшін қандай затпен алмастыруға болады:

 1. цититон
 2. платифиллин гидротартраты
 3. адреналин
 4. прозерин
 5. норадреналин

Тест №216. Дәріханада платифиллин гидротартраты болмаған жағдайда бүйрек шаншуын жою үшін қандай затпен алмастыруға болады:

 1. цититон
 2. атропин сульфаты
 3. адреналин
 4. прозерин
 5. норадреналин

Тест №217. Бронхиальды демікпеде қолданылатын метацинді М холиноблокатормен алмастыруға болады:

 1. дикаин
 2. атропин сульфаты
 3. адреналин
 4. изадрин
 5. эфедрин

Тест №218. Барбитураттар тобына жататын ұйықтатқыш заттардың әсерінен ұйқы құрылымының өзгеруі байланысты :

 1. баяу ұйқы фазасынын қысқаруына
 2. жылдам ұйқы фазасынын ұзаруына
 3. жылдам ұйқы фазасынын қысқартуына
 4. жылдам ұйқы фазасынын ұзаруына, бірақ баяу ұйқы фазасын қысқартады
 5. баяу ұйқы фазасын ұзаруына

Тест №219. Морфинді бөліп алатын өсімдік:

 1. дәрілік шүйгіншөп
 2. меруертгүл
 3. кадімгі итжидек
 4. ұйықтататын көкнәр
 5. көктемгі жанаргүл

Тест №220. Морфиннің фармакологиялық әсерлері:

 1. анальгетикалық, жөтелге қарсы, эйфория, брадикардия, миоз
 2. анальгетикалық, дене қызуын төмендететін, қабынуға қарсы
 3. анальгетикалық, психостимуляторлық, спазмолитикалық
 4. антипсихотикалық, гипотермиялық, құсуға қарсы
 5. анксиолитикалық, миорелаксанттық, спазмолитикалық

Тест №221. Эйфорияны, бейімделуді, дәрілік тәуелділікті шақыратын, ал енгізуді тоқтатқан кезде – абстиненция дамитын дәрілік зат:

 1. пилокарпин гидрохлориді
 2. морфин гидрохлориді
 3. парацетамол
 4. ацетилсалицил қышқылы
 5. кеторолак

Тест №222. Наркотикалық анальгетик, пиперидиннің туындысы, ауру сезімді басу белсенділігі морфиннен 2-3 есе төмен, әсер ету ұзақтығы 3 сағат, тыныс алу орталығын біршама тежейді, спазмогенді әсері морфиннен төмен. Миометрияның жиырылу белсенділігін жоғарылатады, АІЖ-нан жақсы сіңеді,

 1. буторфанол
 2. фентанил
 3. налоксон
 4. промедол
 5. омнопон

Тест №223.  Анальгетик, пиперидин туындысы, анальгетикалық белсенділігі өте жоғары, морфиннің әсерінен 100 есе жоғары, әсер ету ұзақтығы қысқа (20-30 минут), тыныс алуды айқын тежейді, вена ішіне енгізгенде қысқа уақытта тыныс тоқталуы мүмкін  (ересек адамдарда 2 минутқа дейін). Нейролептанальгезияда қолданылады:

 1. фентанил
 2. ацетилсалицил қышқылы
 3. парацетамол
 4. буторфанол
 5. промедол

Тест №224.  Ацетилсалицил қышқылын қабылдау кезінде ульцерогенді әсерді жою үшін қолданылады:

 1. крахмал шырышы
 2. белсендірілген көмір
 3. анестезин
 4. емен қабығының қайнатпасы
 5. тальк

Тест №225.  Нашақор бірден морфин қабылдауын тоқтатқаннан кейін мына белгілер байқала бастады: жас ағу, мұрыннан су ағу, тершеңдік, қолының дірілдеуі, жүрек айну, қалтырау, мазасыздану, қоқу, тітіркендіргіштік, ашуланшақтық, қорқынышты түс көру. Бұл көрініс қалай аталады?

 1. абстиненция
 2. обстипация
 3. тахифилаксия
 4. сенсибилизация
 5. әсердің күшеюі

Тест №226. Фенотиазин туындысына жататын нейролептик:

 1. аминазин
 2. дроперидол
 3. клозапин
 4. галаперидол
 5. сульперид

Тест №227. Бутирофенон туындысына жататын нейролептик:

 1. аминазин
 2. трифтазин
 3. клозапин
 4. этопиразин
 5. галаперидол

Тест №228. Тиоксантен туындысына жататын нейролептик:

 1. галаперидол
 2. аминазин
 3. хлориротиксен
 4. трифтазин
 5. клозапин

Тест №229. Затты анықтау: тыныштандырғыш және спазмолитикалық әсері бар фитопрепарат, ұйықтатқыш заттың әсерін күшейтеді. Невроздарда, ұйқы бұзылғанда, артериальды гипертензияда қолданылады.

 1. диазепам
 2. шүйгіншөп тұнбасы
 3. натрий бромиді
 4. термопсис шөбінің тұндырмасы
 5. дроперидол

Тест №230. Созылмалы алкоголизммен ауыратын науқас 5 күндік ішімдіктен кейін қорқынышты түс, мазасыздық пайда бола бастады. Науқас өзін ормандамын деп санайды және алып жәндіктер – шыбын, шегірткенің шабуылынан қорғанып, күреске шығып, көзін жоюға тырысып жатыр. Бұл науқасқа жедел көмек ретінде қандай топтағы дәрілік затты қолдануға болады?

 1. транквилизаторлар
 2. нейролептиктер
 3. седативті заттар
 4. антидепрессанттар
 5. психостимуляторлар

Тест №231. Психоседативті әсері айқын антидепрессант:

 1. пирацетам
 2. бемегрид
 3. имизин
 4. амитриптилин
 5. кофеин-бензоат натриі

Тест №232. Психостимуляторлық әсері  айқын антидепрессант:

 1. амитриптилин
 2. пирацетам
 3. бемегрид
 4. кофеин
 5. имизин

Тест №233.Депренил препаратының синонимі:

 1. левадопа
 2. мидантан
 3. циклодол
 4. селегилин
 5. бромокриптин

Тест №234. Қан тамырлардың тонусына екі түрлі әсер ететін аналептик: орталық әсердің нәтижесінде тамырдың тонусы жоғарылайды, перифериялық әсерден – төмендейді.

 1. кофеин
 2. кордиамин
 3. камфора
 4. бемегрид
 5. этимизол

Тест №235. Заттың тобын анықтау: мидың қанайналымына және зат алмасу процестеріне оң әсер етеді. Тотығу-тотықсыздану процесстерін ынталандырады, мидың ишемияға ұшыраған аймағындағы қан айналымды жақсартады. Жүйке жүйесінің әр түрлі ауруларында, әсіресе қан тамыр ауоуларымен байланысты және мидың зат алмасу процестерінің бұзылыстарында және геронтологиялық тәжірибеде қолданылады.

 1. ноотропты заттар
 2. антидепрессанттар
 3. транквилизаторлар
 4. седативті заттар
 5. психостимуляторлар

Тест №236. Морфин ұқсас әсер етеді:

 1. катехоламинге
 2. эндорфинге
 3. простагландинге
 4. Р затына
 5. гистаминге

Тест №237. Тримеперидин атты халықаралық аты бар препаратты көрсетіңіз:

 1. морфин гидрохлориді
 2. омнопон
 3. промедол
 4. пентазоцин
 5. буторфанол

Тест №238.  Дәрілік затты анықтау: айқын қабынуға қарсы, ревматизмге қарсы, ауру сезім басатын және дене қызуын төмендететін әсері бар, артриттерде, невралгияларда, бас ауруында, ревматизмде қолданылады. Жанама әсері – гастриттің асқынуы, ойық жара ауруы, асқазаннан қан кетулер, аллергиялық реакциялар, есту қабілетінің төмендеуі.

 1. парацетамол
 2. промедол
 3. омнопон
 4. фентанил
 5. ацетилсалицил қышқылы

Тест №239. Дроперидол жатады:

 1. нейролептиктерге
 2. антидепрессанттарға
 3. транквилизаторларға
 4. психостимуляторларға
 5. ноотроптарға

Тест №240. Дәрілік затты анықтау: бастапқы және негізгі наркозда қолданылады, анальгетикалық әсері үлкен емес, бұлшықеттердің айқын релаксациясын шақырады, антигипоксиялық әсері бар. Вена ішіне және ішке енгізеді, наркоздың ұзақтығы 1,5-2 сағат.

 1. тиопентал-натрия
 2. кетамин
 3. пропанидид
 4. натрия оксибутират
 5. фторотан

Тест №241. Затты анықтау: дофамиинің ізашары болып табылады, қолданғанда ОЖЖ-де дофаминнің деңгейі жоғарлайды. Паркинсонизмді емдеу үшін қолданылады.

 1. Леводопа
 2. Циклодол
 3. Мидантан
 4. Бромокриптин
 5. Депренил

Тест №242. Литий тұздары қолданылады:

 1. манияны емдеу үшін

2.невроздарда

3.маниакальді-депрессивті синдромның ұстамаларын алдын алу үшін

4.эпилепсияда

5.психомоторлы қозғыштықты тоқтату үшін

Тест №243. Науқасқа операция алдында нейролептанальгезияға жету үшін фентанил және нейролептикті қолданады, мұндай жағдайда қандай нейролептик енгізілуі тиімді:

1.аминазин

2.галоперидол

3.дроперидол

4.трифтазин

Тест №244.Дәрілік затты анықтау: ОЖЖ-де простагландиндердің синтезін төмендетеді, ауру сезімді басады, дене қызуын төмендетеді, қабынуға қарсы әсері жоқ. Бас ауруында , бұлшықет пен буын ауруларында , невралгияда, дене қызуын төмендету үшін.

1.парацетамол

2.бутадион

3.пентазоцин

4.анальгин

5.карбамазепин

Тест №245. Психостимуляторлық және аналептикалық әсері бар препарат:

1.кордиамин

2.этимизол

3.кофеин

4.фенамин

5.камфора

Тест №246. Ноотропты заттардың психотропты әсері байланысты:

1.мидың дофаминды рецепторлары ынталануымен

2.ми нейронының энергетикалық процесіне әсерімен

3.мидың адренорецепторлары  ынталануымен

4.мидың холинорецепторлары анталануымен

5.мидың холинопецепторлары тежелуімен

Тест №247. Хлорпромазиннің синонимін таңдаңыз:

1.аминазин

2.галоперидол

3.хлорпротиксен

4.сульпирид

5.респеридон

Тест №248. Препаратты анықтау:қаңқалық бұлшықеттердің реклаксациясынсыз  терең емес наркоз шақырады. Анальгетикалық әсері айқын. Оттегімен бірге қоспа түрінде қолданылады. Миокард инфарктында  ауру сезімді басу үшін наркоз шақыру үшін қолданылады:

 1. наркозға арналған эфир
 2. натрий оксибутираты
 3. азоттың шала тотығы
 4. фторотан
 5. кетамин

Тест №249. Анальгин — бұл қай препараттың халықаралық синонимі:

1.ацетилсалицил қышқылы

2.метамизол натрий

3.парацетамол

4.кеторолак

5.морфин

Тест №250. Аурухананың қабылдау бөліміне  коматозды  жағдайда науқас жеткізілді. Объективті түрде қарағанда: тері жабыны бозғылт, салқын. Тыныс алу ритмі дұрыс емес, периодтық тыныс, брадикардия, қарашығы бірден тарылған. Қандай топ препараттарымен  уланғанда осындай симптомдар дамиды:

1.наркотикалық емес анальгетиктермен

2.нейролептиктермен

3.М-холиноблокаторлармен

4.антидепрессанттармен

5.наркотикалық анальгетиктермен

Тест №251. Фенаминнің синонимі:

 1. амфетамин

2.кофеин

3.мезокарб

4.сиднокарб

5.кордиамин

Тест №252.Аралас әсер ететін аналептикке жатады:

1.кофеин

2.кордиамин

3.цититон

4.бемегрид

5.этимизол

Тест №253. Дәрілік затты анықтау: эпилепсияның үлкен тырысу ұстамаларының  алдын алу үшін қолданылады. Аритмияға қарсы әсері бар, әсіресе жүрек гликозидтерімен шақырылған  интоксикацияға байланысты  қарыншалық аритмияға әсері жақсы. Жанама әсері: қызыл иектің  шырышты қабығының өсіп кетуі:

1.карбамазепин

2.дифенин

3.фенобарбитал

4.лидокаин

5.клоназепам

Тест №254. Нейролептиктердің психозга карсы  әсер ету механизмі:

1.мезолимбиялық жүйедегі дофаминдік рецепторлардың тежелуі

2.ми бағанасының жоғарылағыш ретикулярлы формациясына әсері

3.4 қарыншада орналасқан дофаминді рецепторлардың тежелуі

4.альфа –адренорецепторлардың  тежелуі, гипоталамус орталығының тежелуі

5.опоидты рецепторлардың тежелуі

Тест №255. Пиразолон туындыларына жататын наркотикалық емес анальгетиктердің жанама әсерлері:

1.диспепсилық құбылыстар, ас қорыту жолының шырышты қабатының ойылуы, геморрагия, құлақ шуылдауы, есту қабілетінің төмендеуі

2.көп мөлшерде қолданғанда нефротоксикалық және гепатоксикалық әсер байқалуы мүмкін

 1. диспепсиялық бұзылыстар, ас қорыту жолының шырышты қабатының ойылуы, геморрагиялар, ісінулер, аллергия, лейкопения, агранулоцитоз
 2. тыныс алу орталығының тежелуі, седативті әсер, обстипация
 3. дәріге тәуелділік шақырады.

Тест №256. Транквилизаторларды қолдану:

 1. ойлау мен физикалық қабілеттілікті жоғарылату үшін

2.ми қан айналым бұзылыстарында және гипоксияға байланысты  дамыған ойлау қабілетінің жетіспеушілігінде

 1. депрессия мен субдепрессияда
 2. невротикалық және невроз тәрізді жағдайларда , ұйқысыздықта
 3. манияда, ұйқышылдықта

 

Тест №257. Тыныштандырғыш заттар:

 1. бром тұздары, сасықшөп препараттары, валериана препараттары
 2. мезокарб, кофеин, меридил
 3. аминалон, пирацетам,пантогам
 4. имизин, амитриптилин, пиразидол
 5. аминазин, трифтазин

 

Тест №258. Психостимуляторлар:

 1. мезокарб, кофеин
 2. натрий бромиді, валериана тұндырмасы
 3. аминалон, пирацетам, пантогам
 4. имизин, амитриптилин, пиразидол
 5. аминазин, трифтазин, дроперидол

 

Тест №259. Транквилизаторлар тобына жататын препараттар:

 1. имизин, амитриптилин, пиразидол
 2. аминазин, трифтазин, дроперидол
 3. кофеин, меридил, сиднокарб
 4. натрий бромиді, настойка валерианы, настойка пустырника
 5. диазепам, феназепам, мезапам

Тест №260. Антидепрессанттар:

 1. бром тұздары, сасық шөп препараттары, валериана препараттары
 2. мезокарб, кофеин, меридил, амфетамин

3 аминалон, пирацетам, пантогам

 1. аминазин, трифтазин, галоперидол
 2. имизин, амитриптилин, пиразидол

Тест №261. Имизин жатады:

 1. нейролептиктерге
 2. транквилизаторларға
 3. психостимуляторларға
 4. Антиднпрессанттарға

5.тыныштандырғыш заттарға

Тест №262. «Күндізгі » транквилизатор:

 1. мезапам
 2. феназепам
 3. нитразепам
 4. диазепам
 5. буспирон

Тест №263. Транквилизаторларды қолдануға қарсы көрсеткіш:

 1. хирургиялық операция кезінде премедикацияны жүргізу

2.невроздар

 1. ұйқысыздық
 2. нарколепсия (патологиялық ұйқышылдық)
 3. эпилепсия

Тест №264. Дәрілік зат тобын анықтау: ауру сезімді басатын, дене қызуын төмендететін, қабынуға қарсы, ревматизмге қарсы әсері бар. Невралгияларда, бұлшықет пен буын  ауруларында қолданады. Жарақат ауруларында әсері жоқ.

 1. наркотикалық анальгетиктер
 2. анальгетикалық белсенділігі бар опиоидты емес заттар
 3. эпилепсияға қарсы заттар
 4. наркотикалық емес анальгетиктер
 5. аналептиктер

Тест №265. Затты анықтау: терең наркоз шақырады,  соңынан айқын қозу кезеңі байқалады. Наркотикалық әсер кеңдігі үлкен. Тыныс жолдарының  шырышты қабатын тітіркендіреді. Өртке қауіпті:

 1. фторотан
 2. наркозға арналған эфир
 3. азоттың шала тотығы
 4. кетамин

5.пропанидид

Тест №266. Дәрілік затты анықтау: ұйықтатқыш және эпилепсияға қарсы белсенділігі бар. Бауырдың микросомальдық ферменттерінің белсенділігін жоғарылатады. Ұзақ уақыт қолданғанда кумуляция  дамуы мүмкін.

 1. фенобарбитал
 2. дифенин
 3. карбамазепин
 4. натрий вольпроаты
 5. натрий оксибутираты

Тест №267. Созылмалы алкоголизмді емдеу үшін қолданылатын препарат:

 1. тетурам
 2. метронидазол
 3. дифенин
 4. кетамин
 5. карбамазепин

Тест №268. Бензодиазепин  туындылары тобына  жататын ұйықтатқыш заттар:

 1. диазепам, феназепам
 2. фенобарбитал, дифенин, мезапам
 3. этосуксимид,клоназепам
 4. леводопа, мидантан, циклодол
 5. карбамазепин, натрий вольпроаты

Тест №269. Наркотикалық емес анальгетиктер:

 1. морфин, омнопон, фентанил
 2. кеторолак, анальгин, парацетамол
 3. парацетамол, клофелин, дифенин
 4. имизин, амитриптилин, карбамазепин
 5. натрий оксибутираты, кетамин, димедрол

Тест №270. Нейролептиктердің құсуға қарсы әсер ету механизмі:

 1. ми бағанасының жоғарылағыш ретикулярлы формациясына әсері
 2. құсу орталығындағы триггер аймағындағы дофаминдік рецепторлардың тежелуі
 3. мезолимбиялық жүйедегі дофаминдік рецепторларды тежеу
 4. альфа-адренорецепторларды тежеу, гипоталамус орталығын тежеу
 5. Н-холинорецепторларды ынталануы

Тест №271. Экстрапирамидалық  бұзылыстарды мүлдем шақырмайтын нейролептик- препарат:

 1. левомепромазин
 2. аминазин
 3. сульпирид
 4. дроперидол
 5. галоперидол

Тест №272. Дәрілік заттың тобын анықтау.

Антипсихотикалық  әсері бар, психоздарды емдеу үшін қолданылады. Жанама әсері: экстрапирамидалық бұзылыстар:

 1. транквилизаторлар
 2. антидепрессанттар
 3. Психостимуляторлар
 4. Нейролептиктер
 5. Седативті заттар

Тест №273. Дәрілік затты анықтау: фенотиазин туындысы. Антипсихотикалық әсері бар. Наркотиктердің, анальгетиктердің, ұйықтатқыш заттардың әсерін күшейтеді. Альфа-адренорецепторларды  тежейді, адреналин әсерін бұрмалайды.

 1. аминазин
 2. клозапин
 3. сульпирид
 4. фентанил
 5. галоперидол

Тест №274. Дәрілік заттың тобын анықтау: ОЖЖ-де  синапстық қозудың өтуін жеңілдетеді. Орталық жүйке жүйесіне  қозғыштық әсер етеді. Коллапс кезінде, тыныстың тежелуінде, наркотикалық және ұйықтатқыш заттармен орташа және жеңіл дәрежелі улануда қолданылады.

 1. аналептиктер
 2. антидепрессанттар
 3. ноотропты заттар
 4. литий тұзы
 5. психостимуляторлар

Тест №275. Дәрілік заттың тобын анықтау: үрей және қорқыныш сезімін жояды. Ұйқыны шақырады.  Галлюцинация  мен сандырақтауға әсер етпейді. Орталықтан әсер ету арқылы бұлшықетті босаңсытады. Невротикалық жағдайды емдеу үшін қолданылады.

 1. антидепрессанттар
 2. нейролептиктер
 3. транквилизаторлар.
 4. литий тұзы
 5. психостимуляторлар

Тест №276. Нейролептиктердің экстрапирамидалық  жүйеге әсерін әлсірететін зат:

 1. фенобарбитал
 2. налоксон
 3. циклодол
 4. бемегрид
 5. аминазин

Тест №277. Бутирофенон тобына жататын неролептиктер:

 1. мезапам, мебикар
 2. хлорпротиксен, аминазин
 3. галоперидол, дроперидол
 4. сульпирид, клозапин
 5. диазепам, феназепам

Тест №278. Бензамидтер тобына жататын нейролептик:

 1. аминазин
 2. хлорпротиксен
 3. галоперидол
 4. сульпирид
 5. клозапин

Тест №279. Дибензодиазепин туындысына жататын-нейролептик:

 1. трифтазин
 2. хлорпротиксен
 3. галоперидол
 4. сульпирид
 5. клозапин

 

Тест №280. Амфетамин синонимі

 1. Фенамин
 2. Кофеин
 3. Мезокарб
 4. Кодеин
 5. Морфин

Тест №281. Мидантанның әсер ету механизмі:

 1. орталық холиноблокаторлық әсер
 2. дофаминді рецепторлардың ынталануы
 3. моноаминоксидаза В-ны тежеу
 4. дофоминге айналу
 5. глютаматергиялық құрылымға әсері

Тест №282. Дәріханада жоқ камфораны оның суда еритін препаратымен алмастыруға болады

 1. бемегрид
 2. офеин-бензоат натриі
 3. никетамид ( кордиамин )
 4. сиднокарб
 5. сульфокамфокаин

Тест №283. Қабынуға қарсы әсер көрсетпейтін наркотикалық емес анальгетик:

 1. ацетилсалицил қышқылы
 2. парацетамол
 3. анальгин ( метамизол )
 4. 4. Промедол
 5. пентазоцин

Тест №284. Психостимуляторлардың жалпы әсер ету механизміне ортақ болып табылады:

 1. ретикулярды формацияны тежеу
 2. фосфодиэстразаның белсенділігін жоғарлату
 3. холинэстразаны тежеу
 4. ми қыртысын қоздыру
 5. ұйықтатқыш әсер

Тест №285. Хирургтың қолын залалсыздандыру үшін қолданылатын этил спиртінің концентрациясы:

 1. до 12%
 2. 30-40%
 3. 70%
 4. 95-96%
 5. 20%

Тест №286.  Хирургиялық аспаптарды залалсыздандыру үшін қолданылытын этил спиртінің концентрациясы:

 1. до 12%
 2. 30-40%
 3. 70%
 4. 95-96%
 5. 20%

Тест №287. Опиоидты рецепторлардың агонистері:

 1. ацетилсалицил қышқылы, клофелин
 2. морфин, промедол
 3. анальгин, бутадион
 4. налоксон, карбамазепин

Тест № 288. Морфиннің анальгетикалық әсер ету механизмі:

 1. шеткі сезімтал рецепторлардың тежелуі
 2. шеткі тіндерде простагландин
 3. опиоидты рецепторлармен байланысуы
 4. симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесіндегі ганглийлердің тежелуі
 5. бензодиазепиндік рецепторлармен байланысуы

Тест №289. Наркотикалық анальгетиктердің жанама әсерлері:

 1. есту қабілетінің бұзылысы, ісінулер
 2. АIЖ ойылуы, геморрагиялар
 3. Тыныстын тежелуі, обстипация ( іш қату )
 4. бауырдың микросомальды ферменттерінің индукциясы, метгемоглабиннің түзілуі
 5. экстрапирамидалық бұзылыстар, көру қабілетінің бұзылуы

Тест №290. Морфиннің арнаулы антагонисі:

 1. унитиол
 2. налоксон
 3. агропин
 4. прозерин
 5. бемегрид

Тест № 291. Аналептиктер:

 1. диазепам, мезапам, феназепам
 2. фенобарбитал, триоксазин
 3. сульфокамфокаин, кордиамин, этимизол
 4. натрия оксибутират, пирацетам, аминалон
 5. кофеин, фенамин, мезокарб

Тест № 292. Наркотикалық емес анальгетиктердің анальгетикалық әсер механизмі:

 1. ОЖЖ опиоидты рецепторларына әсері
 2. ЦОГ тежелуі, простагландин синтезінің тежелуі
 3. ауыру сезім импульсінің түзілуі және олардың жұлын мотонейрондарды деңгейінде өтуінің тежелуі
 4. фосфолипазаның мен лейкотриендердің синтезі төмендеуі
 5. гистаминдік рецепторлардың белсенділенуі

Тест № 293. Салицилат тобына жататын наркотикалық емес анальгиттердің жанама әсерлері:

 1. диспепсиялық бұзылыстар, АIЖ ойық жарасы, геморрагия, құлақта шуыл пайда болу
 2. диспепсиялық бұзылыстар, АIЖ ойық жарасы, геморрагия, лейкопения, агранулоцитоз
 3. ұзақ уақыт көп мөлшерде қоланғанда нефротоксикалық және гепатотоксикалық әсері
 4. тыныс алу орталығының тежелуі, седативті әсер, обстипация
 5. тамыр қозғалтқыш орталықтың тежелуі

 

Тест № 294. Бром тұздарының тыныштандырғыш әсері байланысты:

 1. ОЖЖ қозғыштығының төмендеуімен
 2. ми қыртысының тежелу үрдісі күшеюімен
 3. бензодиазепин рецепторларымен байланысуымен
 4. ретикулярлы формацияға тежеуші әсерімен
 5. ОЖЖ дегі холинорецепторлармен байланысумен

 

Тест № 295. Тынысты аз тежейтің тырысуға қарсы зат:

 1. магний сульфаты, фенобарбитал
 2. диазепам, натрий оксибутираты
 3. тиопентал натрий, азоттың шала тотығы
 4. натрий бромид, валерианы тұндырмасы
 5. леводома, мидантан

Тест №296. Пирацетамның негізгі әсері:

 1. аналептикалық
 2. ноотропты
 3. анальгезиялаушы
 4. ұйықтатқыш
 5. аналептикалық

Тест № 297. Фторотандық  наркоз кезінде қолданылатын прессорлық зат:

 1. адреналин
 2. норадреналин
 3. изадрин
 4. мезатон
 5. нафтизин

Тест № 298. Ноотропты заттар:

 1. бром тұздары, персен
 2. мезокарб, кофеин, меридил, этимизол
 3. аминалон, пирацетам, пантогам
 4. имизин, амитриптилин, рисперидон
 5. этаперазин, сульпирид, дроперидол

 

Тест № 299. Опоидты анальгетик:

 1. клофелин
 2. омнопон
 3. карбамазепин
 4. азот

5.димедрол

Тест №300. Паркинсонизм кезіндегі  леводопаның емдік әсері байланысты:

 1. дофаминдік рецепторлардың белсенділенуіне
 2. дофаминнің нейроналды қайта ұсталуын тежейді
 3. дофаминге айналу қабілетіне
 4. ОЖЖдегі холинергиялық үрдістердің белсенуіне
 5. ОЖЖдегі холинергиялық үрдістердің тежелуіне

Тест №301. Анальгетикалық  белсенділігі жоғары  және әсер ету  ұзақтылығы қысқа  наркотикалық анальгетик:

 1. морфин
 2. промедол
 3. пентазоцин
 4. омнопон
 5. фентанил

Тест №302. Транквилизаторлардың әсер ету механизмі:

 1. дофаминдік рецепторлардың белсенуі
 2. адренорецепторлардың белсенуі
 3. холинорецепторлардың белсенуі
 4. ГАМҚ-бензодиазепиндік рецепторлары кешенінің белсенуі
 5. серотониндік рецепторлардың белсенуі

Тест №303. Кофеиннің әсер ету механизмі:

 1. ми адренорецепторлардың белсенуі

2.аденозиндік рецепторлардың тежелуі

 1. ми холинорецепторлардың белсенуі
 2. ми дофаминдік рецепторлардың белсенуі
 3. серотониндік рецепторлардың белсенуі

Тест №304. Аналептиктермен  улану кезіндегі тырысуды жою үшін  қолданылады:

 1. эпилепсияға қарсы препараттар
 2. бензодиазепиндік қатарға жататын транквилизаторлар
 3. паркинсонға қарсы препараттар
 4. қабынуға қарсы заттар
 5. седативті заттар

Тест №305. Аналептиктердің әсер ету механизмі:

 1. мидағы адренорецепторлардың қозуы
 2. мидағы холинорецепторлардың қозуы
 3. дофаминдік рецепторлардың белсенуі
 4. мидағы серотониндік рецепторлардың белсенуі
 5. қозу үрдістерінің күшейуі немесе тежегіш механизмдердің  тежелуі

Тест №306. Ұйықтатқыш әсері жоқ  транквилизатор

 1. диазепам
 2. феназепам
 3. нитразепам
 4. мезапам
 5. триазолам

Тест №307. Халықаралық атпен аталатын никетамид препараты

 1. бемегрид
 2. кофеин-бензоат натриі
 3. этимизол

4.кордиамин

 1. цититон

Тест №308. Ұйқыға ену үрдісі бұзылған  кезде қолданылатын  препарат:

 1. кетамин
 2. триазолам
 3. тиопентал-натрий
 4. карбамазепин
 5. дифенин

Тест №309. Беткейлік ұйқы кезінде  қолданылатын зат:

 1. триазолам
 2. фенобарбитал
 3. дифенин
 4. карбамазепин
 5. этосуксимид

Тест №310. Қолдану кезінде «тез» ұйқы фазасы  жетіспеушілігін жиірек шақыратын ұйықтатқыш зат:

 1. фенобарбитал
 2. нитразепам
 3. диазепам
 4. натрий оксибутират
 5. феназепам

Тест №311. Макролидтердің әсер ету механизмі:

 1. бактерия қабырғасының компоненттері синтезін бұзады
 2. рибосома деңгейінде белок синтезін тежейді
 3. бактерияның цитоплазмалық мембранасы қызметін бұзады
 4. бактериалды жасушада энергетикалық үрдістерді тежейді
 5. бактерияның тыныс алуын бұзады

Тест №312. Адреналинмен  фармакологиялық сәйкес емес наркоздық зат:

 1. наркозға арналған эфир
 2. фторотан
 3. азоттың шала тотығы
 4. пропанидид
 5. натрий оксибутираты

Тест №313. Салицилаттар  және пиразолон туындылары:

 1. опиоиыдты рецепторлармен өзара әсерлеседі
 2. фосфолипаза А2 тежейді
 3. циклооксигеназаны тежейді
 4. холинорецепторлармен өзара әсерлеседі
 5. аденилатциклазаны тежейді

Тест №314. Мидың органикалық зақымдануы  кезінде болатын, ақыл ойдың жетіспейшілігінде  қолданылатын препараттар:

 1. аминазин,галоперидол
 2. мезокарб, фенамин
 3. пирацетам,аминалон
 4. диазепам,феназепам

5.имизин, молобемид

Тест №315. Аралас әсер көрсететін аналептик:

 1. бемегрид
 2. кофеин
 3. кордиамин
 4. цититон

5.этимизол

Тест №316. Апиынның жаңа галендік препараты:

 1. морфин
 2. промедол
 3. омнопон
 4. фентанил
 5. просидол

Тест №317. Ми және жүрек тіндерінің гипоксияға төзімділігін жоғарылататын наркозға  арналған зат:

 1. натрий оксибутираты
 2. пропанидид
 3. кетамин
 4. тиопентал-натрий
 5. азоттың шала тотығы

Тест №318. Циклодолға тән:

 1. орталық және шеткі холинорецепторларды тежейді

2.адренорецепторларды тежейді

 1. гистаминдік рецепторларды белсендіреді
 2. ацетилхолиннің синтезін азайтады
 3. серотониндік рецепторларды тежейді

 

Тест №319. Жалпы тонусты жоғарылатады:

 1. бемегрид
 2. сульфокамфокаин
 3. женьшень тұндырмасы
 4. пирацетам
 5. кофеин

 

Тест №320. Ингаляциялық емес  наркозға арналған  зат:

 1. тиопентал-натрий
 2. азоттың шала тотығы
 3. изофлуран
 4. фторотан
 5. наркозға арналған эфир

Тест №321. Опиоидты рецепторлардың агонист-антагонисті:

 1. ацетамиофен
 2. пентазоцин
 3. фентанил
 4. омнопон
 5. морфин

Тест №322. Затты анықтау. Ксантин туындысы. Шаршаған кезде ақыл оймен жұмыс істеу қабілетін арттырады, қабылдауды жеңілдетеді.Тыныс алу және тамырқозғалтқыш орталықтары қызметтерін белсендіреді.Жүрек, көлденең жолақты бұлшықеттердің  қан тамырларын кеңейтеді және құрсақ мүшелері қан тамырларын тарылтады. Жүрек қызметін белсендіреді.

 1. кофеин
 2. кордиамин
 3. лобелин
 4. бемегрид
 5. цититон

Тест №323. Аналептиктермен жедел улану кезіндегі тырысуды жою үшін тағайындайды:

 1. диазепам
 2. атропин
 3. пилокарпин
 4. кастор майы
 5. прозерин

Тест №324. Препаратты анықтау: ұйқы құрылымына аз әсер етеді.Бензодиазепиндік  рецепторлардың агонисі, химиялық құрылымы бойынша бензодиазепин туындысына жатпайды.

 1. нитразепам
 2. фенобарбитал
 3. зопиклон
 4. дифенин
 5. клоназепам

Тест №325. Препаратты анықтау:фенотиазин туындысы, психозға қарсы, тыныштандырғыш,миорелаксациялық ,құсыққа қарсы  және дене температурасын  түсіретін әсерлері бар. Психоз,жасанды гибернация, орталыққа байланысты құсу кездерінде қолданылады:

 1. дифенин
 2. этосуксимид
 3. диазепам(сибазон)
 4. аминазин
 5. мезокарб

Тест №326. Затты анықтау: фитопрепарат, аздаған  тыныштандырғыш және спазмолитикалық  әсерлері бар, ұйықтатқыш заттардың әсерлерін күшейтеді.Жүйкелік қозу, ұйқысыздық,  жүрек қан тамыр неврозы, асқазан ішек жолдары спазмы кездерінде қолданылады.

 1. валериана тұндырмасы
 2. аминазин
 3. диазепам
 4. фенобарбитал
 5. дифенин(фенитоин)

Тест № 327. Препаратты анықтау: Эпилепсияға қарсы, ұйықтатқыш, орталық миорелаксациялық және анксиолитикалық қасиеттері бар; мидағы ГАМҚергиялық үрдістерді белсендіреді, эпилептикалық статусты жою үшін қолданылады:

 1. дифенин
 2. этосуксимид
 3. диазепам
 4. ламотриджин
 5. натрий вальпроаты

Тест №328. Дәрілік паркинсонизм кезінде реттегіш зат ретінде қолданылатын препарат:

 1. мидантан
 2. леводопа
 3. циклодол
 4. селегилин(депренил)

5.бромокриптин

Тест №  329.  Препаратты анықтау:ұшқыш сұйықтық, наркотикалық белсенділігі өте жоғары, қозу кезеңі қысқа, наркоздан кейінгі оянуы тез, әсерден кейінгі есер жоқ, тыныс жолдары шырышты қабаттарын тітіркендірмейді. Препаратты өртке қаупі жоқ, қолданған кезде  жүрек аритмиясы болуы мүмкін.

 1. Фторотан
 2. наркозға арналған эфир
 3. пропанидид
 4. кетамин
 5. натрий оксибутираты

Тест №330. Пирацетамға тән әсер:

 1. физикалық жұмыс істеу әсерін жоғарлатады
 2. психостимуляторлық және аналептикалық әсерлерін жұптасуы
 3. бас миының интегративті функциясын белсендіреді, оқуға және есте сақтау қабілетіне оң әсер етеді
 4. қорқыныш, мазасыз сезімін жойып, ішкі қысымды төмендетеді
 5. психоздын продуктивті симптоматикасын жояды.

Тест №331. Препаратты анықтау: эпилепсияға қарсы, ұйықтатқыш және тыныштандырғыш қасиеттері бар, мидағы ГАМК- ергиялық үрдістерді белсендіреді; бауырдың микросомалды ферменттерінің индукциясын айқын шақырады:

 1. ламотриджин
 2. дифенин
 3. карбамазепин
 4. фенобарбитал
 5. натрий вальпроаты

Тест №332. Вещества, применямые для усиления терапивтического действия и уменьшения побочных эффектов леводопы:

 1. антихолиноэстразное средство
 2. ингибиторы периферической декарбоксилазы
 3. ингибиторы моноаминоксидазы
 4. М- холиноблокаторы
 5. адреномеметики

Тест №333. Определить препарат: применяется в акушерской практике для обезболивания родов, как снотворное при нарушении засыпания, а также для профилактики и лечения гипоксического отека мозга.Используют для вводного наркоза в случаях, когда больного целесообразно усыпить в палате.Назначается внутривенно, внутрь.

 1. Фторотан ( галотан )
 2. эфир для наркоза
 3. натрия оксибутират
 4. кетамин
 5. азота закись

Тест №334  Затты анықтау: дофаминнің ізашары болып табылады, қолданған кезде ОЖЖ-де дофаминнің мөлшерін жоғарылатады.Паркинсонды емдеуде қолданылады.

 1. мидантан
 2. леводопа
 3. циклодол
 4. селегилин ( депренил )
 5. бромокриптин

Тест №335. Препаратты анықтау: айқын емес психоседативті антиманиакалды әсер көрсетеді, латенттік кезеңі ұзақ және емдік әсер кеңдігі аз; маниакалды жағдайлардың алдын алу және емдеу үшін қолданылады.

 1. аминазин ( хлорпромазин )
 2. амитриптилин
 3. лития карбонат
 4. имизин ( имипрамин )
 5. флуоксетин

Тест №336. Препаратты анықтау: ингаляциялық емес наркозға арналған зат, көк тамырға енгізген кезде 5-10 минут әсер етеді, «диссоциативті анестезия» шақырады, ауыру сезімін айқын басады, галлюцинация шақыруы мүмкін.

 1. фторотан
 2. тиопентал натрий
 3. кетамин
 4. пропанидид
 5. изофлуран

Тест №337. Эпилептикалық статус кезінде қолданылады:

 1. этосуксимид
 2. натрий вальпроаты
 3. диазепам
 4. клоназепам
 5. дифенин

Тест №338. Препаратты анықтау: наркозды көк тамырға енгізгеннен кейін 1-2 минуттан кейін шақырады, наркоздың әсер ету ұзақтылығы шамамен 30 минут, май тіндерінде қорға жиналады, бауыр қызметі бұзылған кездері қолдануға болмайды.

 1. кетамин
 2. пропанидид
 3. тиопентал натрий
 4. азоттың шала тотығы
 5. фторотан (галотан)

Тест №339. Дене қызуын түсіретін зат ретінде өте кеңінен қолданылады, қабынуға қарсы әсері жоқ наркотикалық емес анальгетик:

 1. анальгин
 2. индометацин
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. парацетамол
 5. бутадион

Тест №340. Мидағы  глутаматергиялық үрдістерді тежейтін паркинсонға қарсы зат:

 1. циклодол
 2. селегилин(депренил)
 3. 3. бромокриптин
 4. мидантан
 5. леводопа

Тест №341. Эпилепсияға қарсы заттар бұл:

 1. фенобарбитал, леводопа
 2. фенобарбитал,дифенин, бромокриптин
 3. фенобарбитал,дифенин,селегилин,этосуксимид
 4. фенобарбитал,дифенин,этосуксимид,карбамазепин

5.фенобарбитал, бромокриптин,топиромат

Тест №342. Карбидопаның әсер ету механизмі:

 1. МАО-А тежейді
 2. ағзада карбидопаның ложный медиаторына айналады
 3. шеткі дофа-декарбоксилазаны тежейді
 4. МАО-В тежейді
 5. КОМТ тежейді

Тест №343. Кофеин болып табылады:

 1. дибензодиазепин туындысы
 2. ксантин туындысы
 3. пиперидин туындысы
 4. фенилалкиламин туындысы

5.МАО тежегіші

Тест №344.  Паркинсонға қарсы зат ретінде қолданылады:

 1. дофаминдік рецепторлардың тежегіштері
 2. литий тұздары
 3. МАО-ның арнаулы емес тежегіштері
 4. МАО – В тежегіштері
 5. адреноблокаторлар

Тест №345.  ГАМК – ергиялық жүйені белсендіретін эпилепсияға қарсы препарат:

 1. дифенин
 2. этосуксимид
 3. ламотриджин
 4. клоназепам
 5. карбамазепин

Тест №346.  Эпилепсияның үлкен ұстамасының алдын алуға арналған заттар:

 1. фенобарбитал, этосуксимид
 2. фенобарбитал, дифенин
 3. фенобарбитал, этосуксимид, дифенин, диазепам
 4. фенобарбитал, этотуксимид, карбамазепин, натрий вальпроаты
 5. фенобарбитал, леводопа

 

Тест №347.  Бір уақытта ұйықтатқыш және эпилепсияға қарсы әсері бар:

 1. Этосуксимид
 2. Фенобарбитал
 3. Ламотриджин
 4. Карбамазепин (финлепсин)
 5. Дифенин (фенитоин)

Тест №348.  Миоклонус – эпилепсия кезінде тиімді:

 1. дифенин
 2. этосуксимид
 3. клоназепам
 4. фенобарбитал
 5. карбамазепин

Тест №349.  Леводопаға тән:

 1. норадреналинді жинақтайды
 2. мида және шеткі тіндерде дофаминнің синтезін жоғарылатады
 3. дофаминнің биотрансформациясын баяулатады
 4. МАО – В тежейді
 5. дофаминдік рецепторларды тікелей емес белсендіреді

Тест №350.  Депрессияға және тыныштандырғыш ісерлер шақырады, моноаминдердің нейроналды қайта ұсталуын таңдамасыз тежейді ( норадреналиннің және серотониннің ):

 1. амитриптилин
 2. карбонат литий
 3. флуоксетин
 4. мапротилин
 5. пиразидол

Тест №351.  Моклобемидтің депрессияға қарсы әсері байланысты:

 1. норадреналин және серотониннің нейрональды қайта ұсталуының тежелуіне
 2. МАО – А тежелуіне
 3. МАО – В тежелуіне
 4. адренорецепторларға тікелей қоздырғыш әсеріне
 5. орталық М  — холинорецепторлардың тежелуіне

Тест №352.  Затты анықтау: дофаминнің ізашары болып табылады, препаратты қолданған кезде ОЖЖ де дофамин деңгейі жоғарылайды. Паркинсонизмді емдеу үшін қолданылады:

 1. мидантан
 2. леводопа
 3. циклодол
 4. селегилин
 5. бромокриптин

Тест №353.  Паркинсонға қарсы заттарды анықтап көрсет:

 1. леводопа, дифенин
 2. леводопа, селегилин, фенобарбитал
 3. леводопа, бромокриптин, этосуксимид, селегилин
 4. леводопа, бромокриптин, селегилин, циклодол
 5. леводопа, фенобарбитал, топирамат

Тест №354.  Индометацинді қолдануға болмайды:

 1. ревматизм кезінде
 2. асқазанның ойық жарасы кезінде
 3. тендовагинит кезінде
 4. артриттер кезінде
 5. миозиттар кезінде

Тест №355.  Препаратты анықтау: антигипертензивті заттарға жатады, ангиотензиналмастырушы ферменттің тежегіші болып табылады:

 1. каптоприл
 2. дигоксин
 3. дигитоксин
 4. атропин
 5. верапамил

Тест №356.  Жүректің ишемиялық ауруы кезінде қолданылатын затқа жатады:

 1. дигоксин
 2. резерпин
 3. ацеклидин
 4. изосорбид динитраты
 5. изониазид

Тест №357.  Каптоприл жатады:

 1. ганглиоблокаторларға
 2. симпатолитиктерге
 3. жүрек гликозидтеріне
 4. антиангиналды заттарға
 5. ангиотензиналмастырушы

Тест № 358.  Натрия нитропруссид жатады:

 1. вазодилататорларға
 2. симпатолитиктерге
 3. жүрек гликозидтеріне
 4. антиангиналды заттарға
 5. ганглиоблокаторларға

Тест №359. Кардиотоникалық затты анықтау: жүрек гликозиді, асқазан – ішек жолдарынан нашар сіңеді, қан сарысуының белоктарымен мүлдем байланыспайды, тек көк тамыр ішіне енгізіледі, жоғары әсері көк тамырға енгізген соң 30-90 минуттан соң байқалады.Өзгермеген күйінде зәрмен шығарылады.

 1. Дигитоксин
 2. Дигоксин
 3. Строфантин К
 4. Добутамин
 5. Амринон

Тест №360.  Ангиотензинге айналдырушы ферменттің ингибиторы:

 1. каптоприл
 2. магния сульфат
 3. дибазол
 4. клофелин
 5. дигоксин

Тест №361.  Бета-адренорецепторларды тежейтін антигипертензивті зат:

 1. клофелин
 2. бензогексоний
 3. дибазол
 4. магний сульфаты
 5. пропранолол

Тест №362.  Жүректің ишемиялық ауруында қолданылатын бета-адреноблокатор:

 1. Верапамил
 2. Гидралазин
 3. Дибазол
 4. Метопролол
 5. Дигитоксин

Тест №363.  Атеросклероз кезінде қолданылатын заттардың тобы:

 1. кардиотониялық заттар
 2. эндотелиотропты заттар
 3. антиангинальды заттар
 4. гемостатиктер
 5. психостимуляторлар

Тест №364.  Форсирленген диурезде қолданылатын диуретиктер

 1. маннит
 2. индапамид
 3. спиронолактон
 4. триамтерен
 5. гидрохлортиазид

Тест №365.  Препаратты анықтау: бүйрек өзекшелерінің қуысында осмостық қысымды жоғарылатады,  көк тамыр ішіне енгізіледі, форсирленген диурезде зәр айдағыш зат және ми ісінуінде сусыздандырушы зат ретінде қолданылады:

 1. фуросемид
 2. гидрохлотиазид
 3. спиронолактон
 4. маннит
 5. триамтерен

Тест №366.   Артериалды қысымды жоғарылату мақсатында қолданылады:

 1. адреномиметиктер
 2. адреноблокаторлар
 3. ксантиндер
 4. симпатолитиктер
 5. бета-адреноблокаторлар

Тест №367. Стенокардия ұстамасын тоқтату үшін қолданылатын органикалық нитраттар:

 1. амиодарон, кордарон
 2. ішке қолдануға арналған изосорбид динитратының таблеткасы
 3. мезатон, норадреналин
 4. нитроглицерин мен изосорбид динитратының аэрозолі
 5. нитроглицериннің пластырі

Тест № 368.  Валидолдың антиангиналды әсердің механизмі:

 1. Миотропты тәждік кеңейткіш әсері
 2. Рефлекторлы тәждік кеңейткіш әсері
 3. Жүрек жұмысын азайту арқылы миокардтың оттегіне қажеттілігін төмендету
 4. Жүрек жиырылу жиілігін төмендету
 5. Тәждік тарылтқыш рефлекстерінің орталық тізбегін тежеу

Тест № 369.  Бета-блокаторлардың антиангиналды әсердің механизмі:

 1. миотропты тәждік әсер
 2. рефлекторлы тәждік кеңейткіш әсер
 3. жүрек жұмысын азайту арқылы миокардтық оттегіге қажеттілігін төмендету
 4. диастоланы қысқарту арқылы тәждік тамырларға оттегінің түсуін жоғарылату
 5. шеткі тамырлардың тарылуы

Тест № 370.  Тыныс алуды тілекей  ынталандыратын затка  жатады:

 1. коргликон
 2. этимизол
 3. сальбутамол
 4. кордиамин
 5. цититон

Тест № 371.  Өкпне ісінуінде қолданылатын заттар:

 1. гастропротекторлар
 2. Н1-гистаминоблокаторлар
 3. көк тамырларды кеңейтетін
 4. резистивті тамырларға (артерия) әсер етуші вазодиляторлар
 5. тыныс алу орталығын ынталандыратындар

Тест № 372.  Ішектің барлық бөлімдеріне әсер ететін іш айдағыш заттар:

 1. фенольфталеин, изофенин
 2. магний сульфаты , кастор майы
 3. крушина қабығынан алынатын препараттар, рауғаш тамыры
 4. сенна жапырағының препараттары, сенадексин
 5. мизопростол, бисокодил

Тест № 373.  Аритмияға қарсы   зат – 1А топшасына жататын натрий каналдарының блоктары:

 1. лидокаин
 2. дифенин
 3. пропранолол
 4. амиодарон
 5. новокаинамид

Тест № 374.  Препаратты анықтау: фенилалкиламин туындысы – кальций каналын тежейди, антиангиналды және аритмияға қарсы әсерлері бар, стенокардия ұстамасының алдын алу үшін, сонымен қатар жүрек тахиаритмиясында қолданылады

 1. нифедипин
 2. пропранолол
 3. верапамил
 4. дилтиазем
 5. амиодарон

Тест № 375.  Ұзақ емдеуге арналған антиангиналды заттар ретінде қолданылатын кальций каналдарының блокаторлары:

 1. верапамил
 2. амидарон
 3. винпоцетин
 4. пропранолол
 5. циннаризин

Тест № 376.  Әлсіз диуретикалық әсері бар зәр айдағыш зат:

 1. фуросемид(лазикс)
 2. оксодолин
 3. спиронолактон
 4. гидрохлортиазид
 5. индапамид (аифон)

Тест № 377.   Тек қарыншалық тахиаритмияларда  қолданылатын затқа жатады:

 1. верапамил
 2. лидокаин
 3. пентамин
 4. амиодарон
 5. жүрек гликозидтері

Тест № 378.  Брадиаритмияны жоятын препараттар:

 1. атропин, изадрин, эфедрин
 2. пропранолол, метопролол, атенолол
 3. верапамил, дилтиазем
 4. дигоксин, дигитоксин, строфантин
 5. дизопирамид, новокаинамид,амиодарон

Тест № 379.  Өт қышқылдарының секвестранттарына жататын гиполипидемиялық зат:

 1. холестирамин
 2. пробукол
 3. арахиден
 4. клофибрат
 5. ловастатин

Тест № 380.   Препаратты анықтау: антиангиналді заттарға жатады, тіл астына қолданғанда 1-3 минуттан  кейін әсер етеді, әсері 15-20 минутқа созылады, стенокардия ұстамаларын тоқтату үшін қолданылады, негізгі жанама әсері – бас ауру

 1. нитроглицерин
 2. изосорбид динитраты
 3. изосорбида мононитрат
 4. верапамил
 5. пропранолол

Тест № 381.  Брадиаритмияларда және жүрекше –қарыншалық тосқауылда қолданылатын препараттар:

 1. атропин, изадрин, эфедрин
 2. пропранолол, метопролол, атенолол
 3. верапамил, дилтиазем, дипиридамол
 4. дигоксин, дигитоксин, строфантин К
 5. амиодарон, новокаинамид, хингамин

Тест № 382.  Жүрекшелік және қарыншалық тахиаритмиялар кезінде қолданылатын зат:

 1. верапамил
 2. лидокаин(ксикаин)
 3. дифенин(фенитоин)
 4. амиодарон
 5. лидокаин(прокаин)

Тест № 383.  Магний сульфатын ішке тағайындағанда байқалатын әсерлер:

 1. іш айдағыш әсер көрсетеді
 2. қақырық түсіруші әсер етеді
 3. гипотензивті
 4. тырысуға қарсы
 5. ОЖЖ белсендіреді

Тест № 384.  Өкпе ісінуінде қолданылатын заттар:

 1. наркотикалық анальгетиктер
 2. антиаритмиялық заттар
 3. қақырық түсіруші заттар
 4. өт айдағыш
 5. бета-адреноблокаторлар

Тест № 385.  Асқазан бездерінің экскреторлық қызметінің жеткіліксіздігінде қолданылатын орынбасушы заттар:

 1. пирензепин
 2. трипсин
 3. пепсин
 4. «Аллахол»
 5. оксафенамид

Тест № 386.   Бронхиалды демікпе ұстамаларын тоқтату үшін қолданылатын заттар:

 1. этил спирті
 2. опоидты анальгетиктер
 3. бетта 2-адреномиметиктер
 4. аллергия және қабыну медиаторларының мес жасушаларынан босап шығуын тежейтін заттар (кетотифен, кромолин натрий)
 5. муколитикалық заттар

Тест № 387.  Триметазидин атымен дәріханада бар препарат:

 1. пропранолол
 2. дилтиазем
 3. валидол
 4. предуктал
 5. Алинидин

Тест № 388.  Висмуттың үшкалий дицитраты келесі атпен шығарылуы мүмкін

 1. сукралфат
 2. мизопростол
 3. де-нол
 4. гастрозепин
 5. ксеникал

Тест № 389.  Асқазан сөлінің тұз қышқылын көмірқышқыл газын түзу арқылы бейтараптайтын антацидтік зат.

 1. магний тотығы
 2. «Алмагель»
 3. алюминий гидрототығы
 4. тұндырылған кальций карбонаты
 5. магний үшсиликаты

Тест № 390.  Дәрілік заттармен уланғанда, жүктілікке байланысты құсуда қолданылатын құсуға қарсы зат:

 1. апоморфин гидрохлориді
 2. димедрол
 3. «Аэрон» таблеткасы
 4. этаперазин
 5. Скополамин

Тест № 391.   Ішектің барлық бөлімлеріне әсер ететін іш айдағыш зат:

 1. изафенин
 2. фенолфталеин
 3. итшомырт(крушина) қабығының препараты
 4. сенна жапырағының препараты
 5. кастор майы

Тест № 392.   Бронхиальды демікпеде қолданылатын ингаляциялық глюкокортикоид:

 1. кромолин натрий
 2. кетотифен
 3. беклометазон дипропионаты
 4. Ипратропиум бромид
 5. Эуфиллин

Тест № 393.  Өкпе ісінуінде көбікті  басушы зат ретінде қолданылады:

 1. беклометазон дипропионаты
 2. кромолин натрий
 3. азоттың шала тотығы
 4. этил спирті
 5. сальбутамол

Тест № 394.  Генле ілмегінің жоғарылаған бөлімінің өне бойына әсер ететін зәр айдағыш («ілмектік диуретиктер») зат:

 1. гидрохлортиазид
 2. фуросемид
 3. триамтерен
 4. спиронолактон
 5. маннит

Тест № 395.  Калийсақтаушы диуретик:

 1. индапамид(арифон)
 2. диакарб
 3. спиронолактон
 4. фуросемид(лазикс)
 5. гидрохлортиазид(дихлотиазид)

Тест № 396.  Маннитке тән:

 1. альдостеронның антагонисі болып табылады
 2. натрий иондарының реабсорбциясын қамтамасыз ететін ферменттік жүйені тежейді
 3. бүйрек өзекшелерінің қуыстарында осмостық қысымды жоғарылатады
 4. өкпенің токсикалық ісінулерінде дегидротациялаушы зат ретінде қолданылады
 5. қан қысымын төмендету мақсатында үнемі қолданылады

Тест № 397.  Дәрілік заттармен уланғанда форсирленген диурез үшін қолданылады:

 1. гидрохлортиазид
 2. строфантин
 3. клофелин
 4. фурасемид
 5. спиронолактон

Тест № 398.  Жүрек гликозидтерімен уланған кезде унитиол қолданылады:

 1. арнайы антидене ретінде
 2. кальцийді ағзадан шығару үшін
 3. гиперкалиемияны жою үшін
 4. сульфгидрильді топтардың донаторы ретінде
 5. гликозидтердің ішектен сіңірілуін азайту үшін

Тест № 399.  Жүрек гликозидтерінің кардиотоникалық әсер ету механизмі:

 1. кардиомиоциттер мембранасының Na,K — АТФазасының белсенділенуі
 2. жасушаішілік натрий иондарының мөлшерінің төмендеуі
 3. натрий-каьций алмасу механизмдерінің белсенденуі нәтижесінде жасушаішілік кальций иондарының мөлшерінің жоғарылауы
 4. сакроплазматикалық ретикулумдардан босап шығу нәтижесінде жасушаішілік кальций иондарының мөлшерінің жоғарылауы
 5. жасушаішілік калий ионы мөлшерінің жоғарылауы

Тест №400.  Адренергиялық типті гликозид емес кардиотоникалық заттарға жатады:

 1. амринон
 2. метопролол
 3. эфедрин
 4. добутамин
 5. пропранолол

Тест № 401.  Жүрек гликозидтерімен уланғаннан кейігінгі болатын қарыншалық аритмия кезінде қолданылатын зат:

 1. новокаинамид
 2. хинидин
 3. нитроглицерин
 4. этмозин
 5. дифенин

Тест № 402.   Миокард инфаркты нәтижесінде дамыған қарыншалық  тахиаритмияда қолданылатын зат:

 1. верапмил
 2. дигоксин
 3. дилтиазем
 4. лидокаин
 5. Дигитоксин

Тест № 403.  Сублингвальды қолданатын нитроглицеринге тән:

 1. әсері ұзартылған түрі болып саналады
 2. әсері 30-60 минуттан кейін басталады
 3. әсер ету ұзақтығы 8-12 минут
 4. әсер ету ұзақтығы 3-5 сағат
 5. стенокардия ұстамасын жою үшін қолданылады

Тест №404.  Дәріханада индапамид келесі атпен бар:

 1. фозиноприл(моноприл)
 2. лозартан(козаар)
 3. омапатрилат
 4. гидрохлортиазид
 5. арифон

Тест №405.  Жүректің ишемиялық аураында дәрілік емдеудің негізгі бағыттары:

 1. жүректің жұмысын және миокардтың оттегіне қажеттігін азайту
 2. жүректен қан айналуын (қанның минуттық көлемін) арттыру
 3. тәждік қан ағымын төмендету
 4. артериялық қысымды жоғарылату
 5. айналымдағы қанның көлемін жоғарылату

Тест №406.  Миокард инфарктінде ауыру сезімін басу үшін қолднаылады:

 1. нитроглицерин (тіл астына немесе көк тамырға)
 2. ацетилсалицил қышқылы
 3. дигитоксин
 4. морфин гидрохлорид көк тамырға
 5. эфедрин гидрохлориді

Тест №407.  Клофелиннің гипотензивті әсер ету механизмі:

 1. сопақша мидың нейрондарының альфа-2-адренорецепторларын ынталандырып, тамыр қозғалтқыш ортаалықты тежейді
 2. симпатикалық нервтерден эфференттік импульстердің түсуінің азаюы
 3. ганглиоблокаторлық әсер
 4. жүректің жиырылу жиілігін және жұмысын азайтады
 5. қан тамырларының жалпы шеткі кедергісін азайтады

Тест №408.  Ангиотензинге айналдырушы ферменттің тежегіші:

 1. празозин
 2. анаприлин
 3. эналаприл
 4. дипиридамол
 5. дилтиазем

Тест № 409.   Резистивті және сиымды қан тамырларына бір мезгілде әсер ететін миотропты гипотензивті зат:

 1. нитроглицерин
 2. гидралазин
 3. нитропруссид натрий
 4. миноксидил
 5. диазоксид

Тест №410. Салуретиктердің антигипертензивтік әсері байланысты:

 1. жүректің жиырылу күші мен жиілігі жоғарлауына
 2. айналымдағы қанның көдемі азаюына
 3. прессорлық заттардың әсері жоғарлауына
 4. депрессорлық заттардың әсері төмендеуіне
 5. ренин өнімінің жоғарылауына

Тест №411.  Бронхиалды демікпе ұстамаларын тоқтататын зат:

 1. зафирлукаст
 2. адреналин гидрохлориді
 3. ацетилцистеин
 4. кетотифен
 5. кромолин-натрий

Тест №412.  Бронхиалды демікпенің ұстамаларын алдын алуға арналған зат:

 1. изадрин(изопреналин)
 2. адреналина гидрохлорид
 3. метацин
 4. кетотифен
 5. сальбутамол

Тест №413.  Рефлекторлы әсер ететін тыныс алу аналептигі:

1.бемегрид

2.кофеин- бензоат натриі

3.кордиамин (никетамид)

4.цититон

5.этимизол

Тест №414. Препаратты анықтау: М-холиноблокатор, асқазанның М1-холиноблокаторларынтаңдамалы тежейді, асқазанның ойық жараларында қолданылады:

1.пирензепам

2.платифилин

3.скополамин

4.атропин

5.метоцин

Тест №415. Гипертониялық ауруларда кеңінен қолданылатын зәр айдағыш зат:

1.мочевина

2.маннит

3.гидрохлортиазид

4.клофелин (клонидин)

5.дибазол

Тест №416. Подаграға қарсы препарат:

 1. ацетисалицил қышқылы
 2. фурасемид
 3. клофибрат
 4. аллопуринол

5.викасол

Тест №417. Аллопуринолға тән:

1.калий сақтаушы диуретик

2.урикозуриялық затқа жатады

3.зәр қышқылының түзілуін тежейді

4.подаграның жедел ұстамаларында қолданылады

5.осмостық диуретик болып таылады

Тест №418. Ішке қабылданған магний сульфаты әсер көрсетеді:

1.іш жүргізетін әсер

2.тырысуға қарсы әсер

 1. гипотензивті әсер

4.гипертензивті әсер

5.зәр айдағыш әсер

Тест №419. Тек қарыншалық аритмияда қолданылады:

1.верапамил, хинидин сульфаты, дифенин

 1. дифенин, лидокаин
 2. лидокаин, дифенин, верапамил
 3. дифенин, верапамил
 4. дифенин, лидокаин, амиодарон

Тест №420. Препаратты анықтау: ішке енгізгенде іш айдайтын әсер көрсетеді, парентеральды енгізгенде гипотендивті және және тырысуға қарсы әсерлер көрсетеді. Жедел дамыған іш қатуларда, химиялық заттармен уланғанда, эклампсияда, гипертониялық кризде қолданылады:

1.магний  тотығы

2.натрий сульфаты

3.оксафенамин

4.магний сульфаты

5.изафенин

Тест № 421. Сарысу алмастырғыш ерітінділер:

1.улардың тіндерден қан сарысуына бөлінуіне ықпал етеді

2.қан сарысуының және оның жеке компоненттерінің жетіспеушілігінің орнын толтырады

3.құрамы бойынша қан сарысуына ұқсамайды

4.улардың өт қапшығында  жиналуына әсер етеді

5.аз мөлшерде енгізіледі

Тест №422. Қабынуға қарсы және аллергияға қарсы әсері бар бронхиалды демікпе ұстамасын алдын алу үшін қолданылатын заттар:

1.ипратропий бромид, атропин сульфаты

2.беклометазон дипропионаты , кромолин- натрий, кетотифен

3.кетотифен, преднизолон,эуфиллин

 1. эуфиллин, кромолин- натрий

5.адреналин, ипратрпий бромиді (атровент), кетотифен

Тест №423. Дезинтоксикациялық заттар:

1.қан сарысуының және оның жеке компоненттерінің орнын толтырады

2.бронх демікпесінде қолданылады

 1. құрамы бойынша қан сарысуына жақын

4.улардың бүйрекпен шығарылуына ықпал етеді

5.аз мөлшерде енгізіледі

Тест №424. Подаграның жедел ұстамасында қолданылады:

1.добутамин

2.дигоксин

3.индометацин

4.аллопуринол

5.антуран

Тест №425. Препаратты анықтау: жүректің жиырылу күші мен жиілігін, жүрекішілік өткізгіштігін, миокардтың оттегіге қажеттілігін төмендетеді. Бронхтың тонусына емдік мөлшерде мүлде әсер етпейді. Артериялық гипертензияда, стенокардия, журек аритмиясында қолданылады:

1.амиодорон

2.пропранолол

3.эналаприл

4.новокаинамид

5.атенолол

Тест № 426. 0,9% натрий хлориді ерітіндісі:

1.жүрек гликозидтерімен уланғанда қолданылады

2.гипертониялық ерітінді болып табылады

3.гипотониялық  ерітінді болып табылады

4.дезинфекциялашы зат ретінде қолданылады

5.ағзаның сусыздануында қолданылады

Тест № 427. Беклометазон дипропионаты болып табылады:

1.М-холиноблокаторлар

2.миотропты спазмолитик

3.глюкокортикоид

4.бета2-адреномиметик

5.гистаминовых рецепторлардың тежегіші

Тест №428. Эуфиллин жатады:

1.М-холиномиметикке

2.миотропты спазмолитик

3.глюкокортикоидқа

 1. бета2-адреномиметик

5.серотониндік рецепторлардың тежегішіне

Тест №429. Сальбутамол қай топтың препараты болып табылады:

1.М-холиноблокатор

2.миотропты спазмолитик

3.глюкокортикоидтар

 1. бета2-адреномиметик

5.бета-1 және 2-адреномиметик

Тест №430. Ипратропия бромиді топқа жатады:

1.М-холиноблокатор

2.альфа-адреноблокатор

3.глюкокортикоидтар

 1. бета1-адреномиметик

5.гистаминовых рецепторлардың тежегіші

Тест №431. Жүйелік антацидті зат:

1.магний тотығы

2.кальций карбонаты

 1. алюминий гидрототығы

4.алмагель

5.натрий гидрокарбонаты

Тест №432. Препаратты анықтау: жүрек гликозиді, ішке тағайындалады, 95% сіңіріледі, қан сарысуы белоктарымен 90% байланысады, бауырда биотрансформацияға ұщырайды, 2-3 апта ішінде толығымен ағзадан шығарылады. Жүректің созылмалы жетіспеушілігінде қолданылады.

1.дигоксин

2.строфантин

3.дигитоксин

4.коргликон

5.жанар гүл шөбінің тұнбасы

Тест №433. Кодеин фосфаты болып табылады:

 1. жедел жүрек жетіспеушілігі кезінде қолданылатын жүрек гликозиді

2.орталықтан әсер ететін әсер ететін жөтелге қарсы зат

3.орталық альфа2-адреномиметик

4.өсікдік тектес өт айдағыш зат

5.гистаминге қарсы зат

Тест №434. Жүгері шашақтары

1.созылмалы жүрек жетіспеушілігі кезінде қолданылатын жүрек гликозиді

2.шеткі әсер ететін жөтелге қарсы зат

 1. орталық альфа2-адреномиметик

4.өсімдік тектес өт айдағыш зат

5.қабынуға қарсы зат

Тест №435. Препаратты анықтау: тез дамитын және күшті зәр айдағыш әсері бар. Гипертониялық кризде, өкпе ісінуінде, ми ісінуінде, химиялық заттармен жедел улануда қолданылады

1.маннит

2.гидрохлортиазид

3.фуросемид

4.диакарб

5.триамтерон

Тест №436. Препаратты анықтау: антиангиналды зат болып табылады. Сублингвальды қабылдағанда әсері 1-2 минуттан кейін басталады және 15-20минутқа созылады. Стенокардия ұстамасын тоқтату үшін қолданылады. Негізгі жанама әсері- бастың ауруы.

1.нифедипин

2.пропранолол

3.нитроглицерин

4.верапамил

5.амиодарон

Тест № 437.  Препаратты анықтау: күшті диуретик. Ішке, көк тамырға және бұлшық етке тағайындалады. Көк тамырға енгізгенде әсері 3-4 минуттан кейін басталады және 1-2 сағатқа созылады. Бүйректік қан айналымды жақсартады, ангипертензивті әсер көрсетеді. Жүрек және бүйрек жетіспеушілігі әсерінен дамыған ісінулерде тағайындалады.

1.гидрохлортиазид

2.индапамид

3.спиронолактон

4.фуросемид

5.маннит

Тест № 438. Тыныс алуды тікелей ынталандыратын препараттар:

1.добутамин

2.цититон

3.этимизол

4.сальбутамол

5.кордиамн

Тест № 439. Орталыққа әсер ететін жөтелге қарсы зат:

1.кодеин фосфат

2.либексин

3.настой травы термопсиса

4.амброксол

5.трипсин кристаллический

Тест № 440. Магний тотығы, аллюминий гидрототығы жатады:

1.М-холиноблокаторларға

2.гастропротекторларға

3.антацидті заттарға

4.өт айдайтын заттарға

5.тәбетті төмендететін заттарға

Тест № 441.  Жүйелік антацидті зат:

1.алюмини гидроокись

2.натрия гидрокарбонат

3.магний сульфаты

4.алмагель

5.маалокс

Тест № 442. Өттің түзілуін ынталандыру үшін қолданылады:

1.омепрозол, ранитидин

2.алмагель,магния окись

3.алюминия гидроокись, натрия гидрокарбонат, маалокс

4.цветки бессмертника песчаного, кукырызные рыьца

 1. атропина сульфат, пирензепин

Тест № 443. Жүрек гликозидтерінің қолдану көрсекіштері:

1.қарыншалық тахиаритмиялар

2.жүректің ишемиялық ауруы

3.гипертониялық криз

4.жүректің созылмалы жетіспеушілі

5.артериялық гипертензия

Тест № 444. Фуросемид жатады:

1.кабоангидраза ингибиторларына

2.ілмектік диуретиктерге

3.альдостеронның антогонистері

4.осмостық диуретиктерге

5.тиазидтік диуретиктерге

Тест № 445. Негізгі антиангинальды заттарға жатады:

 1. симпатолитиктер
 2. бета- адренаблокаторлар
 3. органикалық нитраттар
 4. мембрананы тұрақтандырушы заттар
 5. кальций каналдарының блокаторлары

Тест № 446. Тері мен шырышты қабаттар арқылы нашар сіңетін глюкокартикостероидтар:

 1. гидрокортизон
 2. преднизолон
 3. дексаметазон
 4. флуметазона пивалат
 5. триамцинолон

Тест № 447.  Димедрол:

 1. мес жасушаларынан аллергия медиаторларларының шығарылуын тежейді
 2. лимфоциттердің пролиферациясын тежейді
 3. асқазанда протонды насосты тежейді
 4. гистаминдік Н-2 рецепторларды тежейді
 5. ОЖЖ тежейді

Тест № 448. Седативті және ұйықтатқыш  әсерлер көрсететін гистаминге қарсы зат:

 1. диазолин
 2. кромолин-натрий
 3. индометацин
 4. супрастин
 5. лоратадин

Тест № 449 Диклофенак-натрий:

 1. стероидты қабынуға қарсы заттарға жатады
 2. алларгияға қарсы әсер көрсетеді
 3. иммуностимуляторлық әсер көрсетеді
 4. циклооксигеназаны тежейді
 5. бронхты кеңейтетін әсер ететін заттар

Тест № 450.  Қан ұюын жоғарлататын заттар:

 1. гепарин
 2. викасол
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. тромбоксан
 5. гепарин

Тест № 451. Протромбин және проконвертин түзілуіне ықпал етеді:

 1. неодикумарин
 2. викасол
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. тромбоксан
 5. гепарин

Тест №452. Жергілікті қан кетуді тоқтату үшін қолданылады:

 1. викасол
 2. фибриноген
 3. гепарин
 4. тромбин
 5. неодикумарин

Тест № 453. Суда еритін витаминдерді ата:

 1. токоферол ацетаты
 2. цианокобаламин
 3. эргокальциферол
 4. аскорбин қышқылы
 5. ретинол

Тест № 454. Майда еритін витаминдер:

 1. токоферол ацетаты
 2. цианокобаламин
 3. эргокальциферол
 4. рутин
 5. ретинол

Тест № 455. Препаратты анықтау: майда еритін витаминдерге жатады, кальций және фосфор алмасуына қатысады. Рахитті емдеу және алдын алу үшін, сүйектің кейбір ауруларында ( остеодистрофия), қалқанша маңы безі жетіспеушілігінде қолданылады:

 1. токоферол ацетаты
 2. цианокобаламин
 3. рутин
 4. эргокальциферол
 5. ретинол

Тест № 456.  Препаратты анықтау: суда еритін витаминдерге жатады, антиоксиданттық қасиеті бар, эндогенді стероидтардың түзілуіне қатысады, антидене, интерферон түзілуін, фагоциттердің қызметін  ынталандырады, тамырлардың қабырғаларын қатайтады. Темірдің ішектен сорылуын, оның гемге енуін, фоль қышқылының тетрагидрофолий қышқылына айналуын қамтамасыз етеді:

 1. пиридоксин
 2. фоль қышқылы
 3. аскорбин қышқылы
 4. рутин
 5. рибофлавин

Тест № 457. Препаратты анықтау: майда еритін витаминдерге жатады. Оның жеткіліксіздігінде қанда тромбиннің және басқа да қан ұю факторларының мөлшері азаяды, қан аққыштық және геморрагиялық диатез дамиды. Геморрагияға қарсы әсері бар, тікелей емес антикоагулянттардың антагонисі болып табылады…

 1. никотин қышқылы
 2. ретинол
 3. фитоменадион (викасол)
 4. фоль қышқылы
 5. рутин

Тест № 458. Препаратты анықтау: майда еритін витаминдерге жатады. Арнайы емес иммунитетке  қатысады, шырышты қабаттың және терінің регенерациясын және дифференцировкасын ынталандырады, эпидермистің патологиялық мүйізделуіне жол бермейді, қасаң қабаттың құрғауын, өт және зәр шығару жолдарында тас түзілуін азайтады.  Көздің қараңғыда көруін қамтамасыз етуші родопсин пигментінің синтезіне қатысады:

 1. цианокобаламин
 2. токоферол
 3. викасол
 4. рибофлавин
 5. ретинол

Тест № 459. Препаратты анықтау: суда еритін витаминдерге жатады. Амин қышқылдарыны ңішектен сорылуына, олардың қан ағымынан тіндерге тасымалдануына, трансаминдену, дезаминдену, декарбоксилдену реакцияларына, гем және простогландиндер синтезіне қатысады. Туберкулезге қарсы препарат- изоникотин қышқылының гидразидімен (изониазид) ұзақ емделу оның жетіспеушілігіне әкеледі:

 1. аскорбин қышқылы
 2. пиридоксин
 3. тиамин
 4. викасол
 5. эргокальциферол

Тест № 460. Антиоксиданттық әсері бар витаминдік препарат:

 1. эргокальциферол
 2. цианокобаламин
 3. ретинол ацетат
 4. токоферол ацетаты
 5. тиамин бромиді

Тест № 461.  Қалқанша бездің гипофункциясы кезінде қолданылатын гормоналды препараттар:

1.инсулин

 1. 2. паратиреоидин
 2. 3. l-тироксин
 3. 4. мерказолил
 4. 5. тестостерон пропионаты

Тест № 462. Калқанша бездің гиперфункциясы кезінде қолданылатын гормоналды препарат:

 1. 1. трийодтиронин
 2. 2. тиреокомб
 3. 3. l-тироксин
 4. мерказолил
 5. тетрайодтиронин

Тест № 463. Инсулин қолданылады:

 1. бронх демікпесінде
 2. стенокардияда
 3. артериялық гипертензияда
 4. асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасында
 5. қант диабетінде

 

Тест № 464. Инсулин келесі ағзаның гормоны болып табылады:

 1. гипофиздің алдыңғы бөлігінің
 2. бүйрек үсті безі қыртысты қабатының
 3. қалқанша маңы безінің
 4. аналық жыныс безінің
 5. ұйқы безінің

Тест № 465. Препаратты анықтау: қабынуға қарсы белсенділігі гидрокортизоннан  бес есе жоғары. натрий, калий, хлор иондарының және судың шығарылуына әсер етпейді. жанама әсерлері: бұлшық ет атрофиясы, тәбеттің жоғарылауығ депрессиялық жағдай.

 1. преднизолон
 2. гидрокортизон
 3. беклометазон дипропионаты
 4. триамцинолон
 5. инсулин

 

Тест №466. Белсенділігі жоғары  және жанама әсері аз стероидты емес қабынуға қарсы зат:

 1. индометацин
 2. бутадион
 3. ибупрофен
 4. диклофенак натрий
 5. ацетилсалицил қышқылы

Тест № 467. Кортикостероидтарды беруді бірден тоқтатуға болмайды, себебі:

 1. психика тежеледі

2.артериалды қан қысымы төмендейді

 1. гипергликемия дамиды
 2. бүйрек үсті безінің жетіспеушілігі дамиды
 3. остеопороз дамиды

Тест № 468. Жедел және баяу типті аллергиялық реакцияларда қолданылатын препараттар:

 1. антигистаминдік заттар
 2. антисеротониндік заттар
 3. антибрадикининдік заттар
 4. цитостатиктер
 5. глюкокортикоидтар

Тест № 469.  Препаратты анықтау: иммунодепрессантқа жатады. хинолин туындысы, қабынуға қарсы әсері бар, коллагеноздарды емдеуде қолданылады:

 1. хингамин
 2. циклоспорин
 3. азатиоприн
 4. циклофосфан
 5. меркаптопурин

Тест № 470. Препаратты анықтау: тимустың  препараттарына жатады. Т-лимфоциттердің саны мен қызметін, белсенділігі төмендеген т-киллердің қызметін қалыптастырады. иммунодепрессивтік жағдаларда қолданылады.

 1. т-активин
 2. l-тироксин
 3. кортикотропин
 4. трийодтиронин
 5. мерказолил

Тест № 471.  Препараттардын топты анықтау: ішке қабылданады, әсері біртіндеп дамиды, қанның in vivo ұюына қарсы әсер етеді, кумуляцияланады, к витамині оның антагонисі болып табылады:

 1. тікелей әсер ететін антикоагулянттар
 2. тікелей емес әсер ететін антикоагулянттар
 3. антиагреганттар
 4. фибринолитикалық заттар
 5. агреганттар

Тест № 472. Препаратты анықтау: суда еритін витаминдерге жатады, антиоксиданттық әсері бар, вирустық инфекцияларға ағзаның төзімділігін арттырады, үш валентті темірді екі валенттіге айналдырады, темір жетіспеушілік анемияларда қолданылады.

1.токоферол

2.никотинами

3.цианокоболамин

4.аскорбин қышқылы

5.тиамиді

Тест № 473. Жүйке- бұлшықеттік берілудің бұзылысы келеді витаминнің жетіспеушілігіне байланысты:

1.никотинқышқылының

2.рибофлавиннің

3.фолий қышқылының

4.тиаминнің

5.аскорбин қышқылының

Тест № 474. Стероидты емес қабынуға қарсы препараттың негізгі әсер ету механизмі:

1.циклооксигеназа ферментін тежейді

2.фосфолипаза ферментін тежейді

3.МАО ферментін тежейді

4.КОМТ ферментін тежейді

5.холинэстераза ферментін тежейді

Тест № 475. Аминокапрон қышқылының негізгі әсер ету механизмі:

1.кальций иондарын байланыстырады

2.тромбиннің белсенділігін тежейді

3.профибринолизиннің фибронолизинге айналуын тежейді

4.бауырда протромбиннің синтезін тежейді

5.протомбиннің тромбинге ауысуын бұзады

Тест № 476. Гепариннің негізгі қасиеттері:

1.қаннң ұюына қарсы және антиагрегациялық әсер көрсетеді

2.тромбоциттердің агрегациясына ықпал етеді

3.ішке қолданғанда тиімді

4.қанның ұюын жоғарылатады

5.фибринолиздің жоғарылауынан болған қан кетуді тоқтатады

Тест № 477.  АІЖ-нан улы заттардың сіңірілуін тежеуге бағытталған  шаралар:

1.форсирленген диурез, унитиолды енгізу

2.функционалды антогонисттерін тағайындайды

3.гемодиализ, гемосорбция

4.асақазанды шаю, белсендірілген көмір тағайындау

5.периотеналды диализ, ЭДТА енгізу

Тест № 478. Анаболикалық стероидқа жатады:

1.преднизолон

2.реатаболил

3.дезоксикартикостерон ацетаты

4.триамцинолон

5.беклометазон

Тест № 479. Қантсыз диабетте қолданылатын препарат:

1.десмопрессин

2.окситоцин

3.инсулин

4.метформин

5.бутамид

Тест № 480. Қалқанша безі қызметі төмендегенде қолданылатын препарат:

1.мерказолил

2.трийодтиронин

3.препараты иода в больших дозах

4.дийодтирозин

5.калия перхлорат

Тест № 481. Гипохромдық анемияда қолданылатын препарат:

1.натрия нуклеинат

2.цианокоболамин

3.железа лактат

4.имифос

5.пентоксил

Тест № 482. Гиперхромдық анемияда қолданылатын препарат:

1.натрия нуклейнат

2.цианокоболамин

3.железа лактат

4.коамид

5.пентоксил

Тест № 483. Лейкопоэзді ынталандыру үшін қолданылады:

1.натрия нуклеинат

2.ферковен

 1. цианокоболамин

4.железа лактат

5.коамид

Тест № 484. Тікелей әсер ететін антикогулянтқа жатады:

1.неодикумарин

2.тромбин

3.гепарин

4.викасол

5.фенилин

Тест № 485. Фибринолитик заттарға  жатады:

1.гепартин

2.дипиридамол

3.викасол

4.стрептокиназа

5.контрикал

Тест № 486.   Тікелей емес антикогулянттардың әсет ету механизмі:

1.кальций иондарын байланыстырады

2.тромбиннің белсенділігін тежейді

3.протромбиннің тромбинге айналуын бұзады

4.профибринолизиннің фибринолизинге айналуын тежейді

5.бауырда протромбин синтезін тежейді

Тест № 487.  Препаратты анықтау: иммунитетті күшті ынталандырады, макрофагтардың белсенділігін жоғарлатады, антигилминттік белсенділігі бар, Т-лимфоциттердің ізашарының жетілуін ынталандырады.

1.пирогенал

2.нуклеинат натрия

3.интерферон

 1. лезамизол

5.Т – активин

Тест № 488.  Қантсыз диабетте қолданылатын препарат:

1.окситоцин

2.питуирит

3.инсулин

4.интермедин

5.десмопрессин

Тест № 489. Затты анықтау: қандағы қантты азайтады, тері астына, бұлшық ет ішіне , кейде көк тамырға енгізіледі. Әсері 15 минуттан кейін басталады. Әсер ету ұзақтығы 4-6 сағат.

1.глибенкламид

2.метформин

3.инсулин-ленте

4.инсулин – ультраленте

5.инсулин

Тест № 490. Глюкокортикостероидтардың аллергияға қарсы әсер механизмі байланысты:

1.лейкотриендерді және тромбоциттерді белсенділейтін факторлардың түзілуін жоғарылатуымен

2.Н2- гистаминдік рецепторларды тежеумен

3.мес жасушасы мембраналарының тұрақтануымен

4.қабыну және аллергия медиаторларының босап шығуын төмендетумен

5.холинэстераза ферментін тежеумен

Тест № 491. Аскорбин қышқылының жанама әсерлері:

1.инсулярлы аппараттың қызметін тежеу

2.сілтілік несептің жоғарылауы

3.липидтердің асқын тотығуы жоғарылауы

4.қан тамырлары қабырғаларының өткізгіштігі жоғарылауы

5.тауық соқырлық

Тест № 492. Гестагендік препаратқа жатады

 1. этинилэстрадиол
 2. эстрон
 3. прогестерон
 4. эстрадиол
 5. синестрол

Тест № 493. Эритропоэзді тежейтін препарат:

1.фолий қышқылы

2.ферковен

3.коамид

4.натрий нуклеинаты

5.имифос

Тест № 494. Лейкопоэзді ынталандыру үшін қолданылатын зат:

1.ферковен

2.цианокоболамин

3.коамид

4.натрия нуклеинат

5.викасол

Тест № 495. Тікелей әсер ететін антикогулянттардың  әсер ету механизмі:

1.бауырда протромбин және проконвентин синтезін тежейді

2.тромбиннің белсенділігін тежейді

3.протромбиннің тромбинге айналуын бұзады

4.кальций иондарын байланыстырады

Тест № 496.  Гепариннің антогонисі:

1.ацетисалицил қышқылы

2.протамин сульфаты

3.викасол

4.фибринолизин

5.коамид

Тест № 497. Темір препаратының жанама әсерлері:

1.қан кетулер

2.ульцерогенді әсер

3.пирогенді әсер, аллергиялық реакциялар

4.обстипация (іш қату), тісте қара жолақтардың пайда болуы

5.невриттер

Тест № 498. Гиперхромды анемияда қолданылатын заттар:

1.ферковен, коамид

2.рибофлавин, пиридоксин

3.натрия нуклеинат, метилурацил

4.цианкоболамин, кислота фолиевая

5.железа закисного сульфата

Тест №499.  Фибринолиз ингибиторы:

1.фенилин

2.контрикал

3.дипиридамол

4.гепарин

5.кислота ацетилсалициловая

Тест №500. Кардиотоникалық әсері бар витаминдік препарат:

1.рибофлавин

 1. цианкоболамин

3.аскорбиновая кислота

4.тиамин хлорид

5.никотиновая кислота

Тест №501. Пиридоксин  уытты әсерін жояды:

1.туберкулезге қарсы заттардың (ИНҚГ туындылары)

2.М-холиномиметиктердің

3.анальгетиктердің

4.антихолинэстеразалық заттардың

5.жергілікті анестезиялаушы препараттардың

Тест №502. Антиоксиданттық қасиеті бар витаминдік препарат:

1.рибофлавин

2.викасол

3.тиамина бромид

4цианкоболамин

5.аскорбиновая кислота

Тест №503. Қан тамыр өткізгіштігін төмендететін витаминдік препарат:

1.ретинол

2.токоферол

3.пиридоксин

4.эргокальциферол

5.аскорбин қышқылы

Тест №504. Жүйке-бұлшық еттік берілудің бұзылыстары қай витаминнің жеткіліксіздігінде байқалады

1.никотин қышқылы

2.рибофлавин

3.фолий қышқылы

4.цианкоболамин

5.тиамин бромид

Тест №505. Көздің қараңғыға бейімделуін жақсартатын витаминдік препарат:

 1. цианкоболамин

2.ретинола ацетат

 1. никотин қышқылы

4.викасол

5.фолиевая кислота

Тест №506. Аскорбин қышқылының синергисті болып табылатын витаминдік препарат:

1.рутин

2.рибофлавин

3.тиамин  бромид

4.цианкоболамин

5.пиридоксин

Тест №507. Д витаминінің гипервитаминозына тән көріністер:

 1. ергежейлілік

2.кальцидің бүйрекке , қан-тамырға, өкпеге қорға жиналып қалуы

3.ұйқы безінің аралшықтарының зақымдануы

 1. балаларда еңбегінің кеш бітісуі

5.кальцийдің сүйектерде жиналуы

Тест №508. Инсулинді мөлшерден тыс енгізгенде қолданылады:

1.адреналин

2.бутамид

3.глибутит

4.норадреналин

5.унитиол

Тест №509.  Курартәрізді антидеполяризациялаушы миорелаксанттармен уланғанда

қолданылатын препараттар:

 1. Атропин, холинэстеразаның реактиваторлары
 2. Калий хлориді, унитиол
 3. Прозерин, галантамин
 4. ЭДТА (тетрасірке қышқылының динатрий тұзы)
 5. Дифенин, лидокаин

 

Тест №510.  Наркотикалық анальгетиктермен уланғанда қолданылады:

 1. налоксон
 2. атропин
 3. лидокаин
 4. унитиол
 5. пентазоцин

Тест №511. Үлкен молекулалы сарысуалмастырушы ерітінділерге жатады:

 1. полиглюкин
 2. натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісі
 3. энтеродез
 4. женьшень тұндырмасы
 5. калий хлоридінің ерітіндісі

 

Тест №512 Қабынуға қарсы пиразолон туындыларының жанама әсерлері:

 1. аяқ-қолдың тері жабындыларының жаралануы
 2. остеопороз
 3. диурездің күшеюі
 4. лейкопения
 5. тромбоцитопения

 

Тест № 513. Инсулинге тәуелді емес қант диабетінде қолданылатын препарат:

 1. суинсулин
 2. суспензия инсулинына лонг
 3. глюкагон
 4. глибенкламид
 5. моносуинсулин

 

Тест № 514. Препаратты анықтау: үшвалентті темірді еківаленттіге тотықтырады, АІЖ темірдің сіңірілуін жақсартады:

 1. аскорбин қышқылы
 2. цианкобаламин
 3. темір лактаты
 4. фоль қышқылы
 5. имифос

Тест №515. Препаратты анықтау: антикогулянт, әсері енгізу бойына байқалады, 3-6 сағатқа созылады, кумуляция болмайды, антиагреганттық, қабынуға қарсы, иммунодепрессивті әсер тән, in vivo және in vitro әсер етеді.

 1. неодикумарин
 2. варфарин
 3. гепарин
 4. аминокапрон қышқылы
 5. викасол

 

Тест № 516. Препаратты анықтау: синтетикалық антифибринолитикалық препарат, плазминогеннің плазминге өтуін тежейді. Ішке және көк тамырға тағайындалады.

 1. контрикал
 2. протамино сульфат
 3. адроксон
 4. аминокапрон қышқылы
 5. викасол

 

Тест № 517. Гипофиздің алдыңғы бөлігі гормондарының препараттары:

 1. окситоцин, вазопрессин
 2. инсулин, бутамид
 3. панкреатин, пепсин
 4. тиротропин, гонадотропин менопаузный
 5. прогестерон. Ретаболил

 

Тест № 518. Гестагендік препараттар:

 1. тестостерона пропионат, метилтестостерон
 2. этинилэстрадиол
 3. прогестерон, оксипрогестерона капронат
 4. феноболин, ретаболил
 5. кломифена цитрат

 

Тест №519. Стероидты емес қабынуға қарсы заттардың жанама әсері:

 1. ульцерогенді әсер
 2. гипотензивті әсер
 3. аритмияға қарсы әсер
 4. иммуностимуляторлық әсер
 5. гипергликемиялық әсер

 

Тест № 520. Аллергиялық реакциялардың алдын алу үшін қолданылатын препарат:

 1. преднизолон
 2. димедрол
 3. кетотифен
 4. гидрокартизон
 5. лоратодин

 

Тест № 521. Викасолдың әсер ету механизмі:

 1. кальций иондарын байланыстырады
 2. тромбиннің белсенділігін төмендетеді
 3. тромбиннің протромбинге айналуын тежейді
 4. бауырда протромбиннің өндірілуін ынталандырады
 5. протеолитикалық ферменттерді тежейді

 

Тест № 522. Тек жергілікті қолданылатын глюкокортикоид:

 1. гидрокортизон

2.дексаметазон

 1. флуметазона пивалат
 2. триамцинолон
 3. преднизолон

 

Тест № 523. Минералокортикоидтардың антогонисі:

 1. гидрокортизон
 2. кортикостерон
 3. спиронолактон
 4. триамцинолон
 5. дексаметазон

 

Тест № 524. БAЗ бөлінуін тежейтін препараттар:

 1. глюкокортикоидтар
 2. бета-адреноблокаторлар
 3. М-холиномиметиктер
 4. альфа-адреноблокаторлар
 5. иммуностимуляторлар

 

Тест № 525. Препаратты анықтау: қабынуға қарсы стероидты зат, резорбтивті әсер көрсетпейді:

 1. преднизолон
 2. флуметазона пивалат
 3. триамциналон
 4. гидрокортизона ацетат
 5. дексаметазон

 

Тест № 526. «Бактеростатикалық әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз:

 1. дәрілік заттардың бактериялардың өлуін қамтамасыз ету
 2. дәрілік заттардың гельминттердің өлімін туғызатын қабілеті
 3. дәрілік заттардың вирустардың өлімін туғызатын қабілеті
 4. дәрілік заттардың бактериялдың өсуі мен көбеюін тежеуі
 5. дәрілік заттардың бактериялардың өсуі мен бөлінуін тежеуі

 

 

Тест № 527. Мелоксикам бұл:

 1. стероидты қабынуға қарсы зат
 2. стероидты емес қабынуға қарсы зат
 3. гистаминге қарсы I ұрпағының препараты
 4. иммунодепрессант
 5. гистаминге қарсы II ұрпағының препараты

 

Тест № 528. Препаратты анықтау: қабынуға қарсы зат, индолсірке қышқылының туындысы, ыстықты түсіретін, ауру сезімін басатын әсерлері бар:

 1. преднизолон
 2. индометацин
 3. диклофенак-натрия
 4. пироксикам
 5. мелоксикам

 

   Тест №  529 . «Бактероцидтік әсер» терминіне дұрыс анықтама берініз:

 1. дәрілік заттарың саңырауқұлақтарды өлімге әкелу қабылеті
 2. дәрілік заттардың микробтардың өлімін шақыруы
 3. дәрілік заттардың вирустардың өлімін шақыруы
 4. дәрілік заттардың бактериялардың өсуі мен көбеюін тежеуі
 5. дәрілік заттардың саңырауқұлақтардың өсуі мен көбеюін тежеуі

Тест № 530 Кетотифеннің әсер ету механизмі:

 1. дофаминдік рецепторларды тежейді
 2. серотониндік рецепторларды тежейді
 3. мес жасушаларының мембранасын тұрақтандырады
 4. лизосомальді мембрананы тұрақтандырады
 5. лейкоциттердің мембранасын тұрақтандырады

 

Тест № 531. Флуметазона пивалаты:

 1. стероидты қабынуға қарсы зат
 2. стероидты емес қабынуға қарсы зат
 3. гистаминге қарсы I ұрпағының препараты
 4. иммунодепрессант
 5. гистаминге қарсы II ұрпағының препараты

 

Тест № 532. Вирусқа қарсы әсері бар иммуностимулятор:

 1. преднизолон
 2. циклоспорин
 3. диазолин
 4. метилурацил
 5. интерферон

 

Тест № 533. Қабынуға қарсы әсері бар алтын препараты:

 1. кризанол
 2. бронхомунал
 3. хингамин
 4. пеницилламин
 5. метилурацил

 

Тест № 534. Иммунодепресивті әсері бар препараттар:

 1. левамизол, интерферон
 2. Т-активин, циклоспорин
 3. хингамин, пеницилламин
 4. кризалон, лизоцим
 5. метилурацил, бронхомунал

 

Тест № 535. «Бактероцидтік әсер» терминіне дұрыс анықтама берініз:

 1. дәрілік заттарың саңырауқұлақтарды өлімге әкелу қабылеті
 2. дәрілік заттардың микробтардың өлімін шақыруы
 3. дәрілік заттардың вирустардың өлімін шақыруы
 4. дәрілік заттардың бактериялардың өсуі мен көбеюін тежеуі
 5. дәрілік заттардың саңырауқұлақтардың өсуі мен көбеюін тежеуі

 

Тест № 536. Аминогликозидтер тобының антибиотиктерінің әсер ету механизмі:

 1. бактериялардың ДНК-гиразасын тежейді
 2. микроб жасушаларында рибосомамен байланысып, белок синтезін тежейді
 3. ПАБҚ бәсекелес антогонисі болып табылады
 4. бактериялардың жасуша қабырғасындағы пептидгликандардың биосинтезін бұзады
 5. цитоплазматикалық мембрананың қызметін бұзады

 

Тест № 537. Препаратты анықтау: антикоагулянт, in vivo және in vitro әсер етеді, әсері жылдам басталады, 3-6 сағатқа созылады, кумуляцияға ұшырамайды:

 1. ацетилсалицил қышқылы
 2. синкумар
 3. гепарин
 4. стрептодеказа
 5. викасол

 

Тест № 538. Препаратты анықтау: белоктық құрылымы иммуностимулятор, Т-лимфоциттердің жіктелуін ынталандырады, иммунитеттапшылық жағдайларда қолданылады:

 1. левамизол
 2. Т-активин
 3. преднизолон
 4. кризанол
 5. циклоспорин

 

Тест № 539. Аминогликозидтерге тән жанама әсер:

 1. бронхоспазм
 2. ототоксикалық әсер
 3. кристаллурия
 4. тырысулар
 5. гепотоксикалық

 

Тест № 540.. Әсер ету спекторы тар антибиотик:

 1. уназин
 2. бензилпенициллиннің нартий тұзы
 3. тиенам
 4. цефтриаксон
 5. кларитромицин

 

Тест №541. Бициллиндердің бензилпинициллин натрий тұзынан ерекшелігі:

 1. әсер ету спектрі кең
 2. қышқылға тұрақты
 3. ұзақ әсер етеді
 4. пенициллиназаға тұрақты
 5. ет ішіне, ішке енгізіледі

 

Тест № 542. Туберкулез микобактериясының тұрақтылығы келесі препаратты тағайындағанда тез дамиды:

 1. рифампицинді
 2. биойхинолды
 3. этамбутолды
 4. изониазидті
 5. бактримді

 

Тест № 543. Туберкулезді емдегенде стрептомицин сульфаты тағайындалады:

 1. ішке
 2. тері астына
 3. бұлшық етке
 4. ректалды
 5. артерия ішіне

 

Тест № 544. Туберкулезді  емдеу үшін парентеральды енгізеді:

 1. изониазид
 2. рифампицин
 3. стрептомицин
 4. этамбутол
 5. пиразинамид

 

Тест № 545. Оксалинді шырышты қабыққа жергілікті қолданған кезде әсер шақырады:

 1. қармаушы әсер
 2. жансыздандырғыш әсер
 3. тітіркендіргіш әсер
 4. күйдіргіш әсер
 5. сорып алушы әсер

 

Тест № 546. Препаратты анықтау: антисептиктер тобына жатады, жарақат алған тіндерге қолданғанда каталазаның әсерінен молекулалық оттегіні бөледі, иіс кетіруші және қабынуға қарсы әсерлер тән:

 1. этил спирті
 2. фурацилин
 3. иодтың спирттегі ерітіндісі
 4. сутегінің асқын тотығы
 5. аммиак ерітіндісі

 

Тест № 547. Линкозамидтер қолданылады:

 1. дизентерияда
 2. остеомиелитте
 3. сальмонеллезде
 4. іш сүзегінде
 5. туберкулезде

 

Тест № 548. Көк ірің таяқшасына әсер етеді:

 1. гентамицин
 2. эритромицин
 3. биццилин-5
 4. бензилпинициллиннің натрий тұзы
 5. ремантадин

 

Тест № 549. Ұзақ әсер ететін пенициллин препараттарының тобына жатады:

 1. бинзилпинициллинн натрий тұзы
 2. бензилпинициллинн новокаин тұзы
 3. бинзилпинициллинн калий тұзы
 4. ампициллин
 5. оксациллин

 

Тест № 550. Лямбиозды емдеу үшін қолданылады:

 1. бинзилпинициллинн натрий тұзы
 2. аминохинол
 3. фурациллин
 4. салюсурьмин
 5. левамизол

 

Тест № 551. Пенициллиназа өндіретін стафилакоктармен шақырылған аурулары кезінде қолданылады:

 1. оксациллин
 2. бициллин
 3. эритромицин
 4. ампициллин
 5. карбенициллин

 

Тест № 552. Ішек қуысына әсер ететін сульфаниламид:

 1. сульфадиметоксин
 2. сульфапиридазин
 3. бактрим
 4. сульфацил натрия
 5. фталазол

 

Тест № 553. Триметроприммен жұптастырылған сульфаниламид:

 1. сульфадимезин
 2. сульфапиридазин
 3. этазол
 4. бактрим
 5. фталазол

 

Тест № 554. Сульфаниламидтердің әсер ету механизмі:

 1. ПАБҚ-мен бәсекелес антогонизм
 2. цитоплазматикалық мембрананың өткізгіштігін бұзады
 3. нуклеин қышқылының синтезін бұзады
 4. белок синтезін рибосома деңгейінде бұзады
 5. жасуша мембранасының белок синтезін бұзады

 

Тест № 555. Сульфаниламидтердің ағзадағы метаболиттік трансформациясының негізгі жолы:

 1. бауырда ацилдену
 2. бауырда трансетилдену
 3. глюкурон қышқылымен конъюгациялану
 4. асқазан ішек жолында гидролиздену
 5. бауырда тотығу, тотыұсыздану

 

Тест № 556. Микробқа қарсы зат – нафтиридин(хинолон) туындысы

 1. уросульфан(сульфакарбамид)
 2. фуразолидон
 3. нитроксолин(5-нок)
 4. циппрофлоксацин(цифран, ципробай)
 5. налидикс қышқылы

 

Тест № 557. Микробқа қарсы зат – фторхинолон туындысы:

 1. хиниофон, хингамин
 2. фуразолидон, фурациллин
 3. нитроксолин, (5-НОК), линезолид(зивокс)
 4. офлоксацин, ципролоксацин
 5. хнгамин, налидикс қышқылы

 

Тест № 558. Препаратты анықтау: триметоприммен жұптастырылған сульфаниламид, бактерицидтік қасиет тән:

 1. уназин
 2. бактрим
 3. сульфасалазин
 4. фталазол
 5. сульфален

 

Тест № 559. Препаратты анықтау: 8-оксохинолин туындысы, қанға жақсы сіңеді, несепте жоғары концентрациясы түзіледі:

 1. налидикс қышқылы
 2. офлоксацин
 3. фурациллин
 4. нитроксолин
 5. хиниофон

 

Тест № 560. Препаратты анақтау: антибиотик-азалид, лейкоциттерге жиналады және онымен бірге қабыну ошақтарына тасымалданады, ұзақ әсер етеді:

 1. эритромицин
 2. оксациллин
 3. азитромицин
 4. ампициллин
 5. левомицитин

 

Тест № 561. Препаратты анықтау: туберкулезге қарсы препарат, ИНҚГ-туындысы, миколь қышқылының және пиридоксальфосфаттың синтезін тежейді, суда нашар ериді:

 1. ПАСК
 2. стрептомицин сульфаты
 3. изониазид
 4. этамбутол
 5. рифампицин

 

Тест № 562. Препаратты анықтау: антибиотик-аминогликозид, АІЖ наар сорылады, туберкулезді емдеу үшін қолданылады, тек парентеральді енгізіледі.

 1. ПАСК
 2. стрептомицин сульфаты
 3. изониазид
 4. этамбутол
 5. рифампицин

 

Тест № 563. Тұмаудың алдын алуға арналған препарат:

 1. видарабин
 2. оксолин
 3. зидовудин
 4. ацикловир
 5. идоксуридин

Тест № 564.  ЖИТС емдеу үшін қолданылатын препарат

 1. амантадин (ремантадин)
 2. интерферон
 3. зидофудин
 4. 4. ацикловир
 5. идоксуридин

Тест № 565.  Препаратты анықтау: аскаридозда  тиімді имидазол туындысы, гликолиз  үрдісін бұза отырып  гельминттердің  қаңқа бұлшық етін салдандырады. Иммуностимулдеуші қасиет тән  және иммунитетті ынталандыру үшін қолданылады.

 1. фенасал (никлосамид)
 2. 2. пиперазина адипинат
 3. левамизол (декарис)
 4. мебендазол (вермокс)
 5. хлоксил

Тест № 566.  Препаратты анықтау: күшті микробқа қарсы және иіс кетіруші әсері бар. Антисептикалық, дизенфекциялаушы және мумиялаушы зат ретінде қолданады. Жоғары тершеңдікте теріні жуу үшін қолданады.

 1. формальдегид
 2. хлоргексидин
 3. күміс нитраты
 4. сутегі асқын тотығы
 5. йодтың спиртті ерітіндісі

Тест № 567. Препаратты анықтау: кең спектрлі  антибиотик. АІЖ- нан  жақсы сорылады. Риккетсиозды, амебалық дизентерияны, бруцеллоз, туляремияны емдеуге қолданылады. Препарат терінің күн сәулесіне сезімталдығын жоғарылатады (фотосенсибилизация). Тістің эмальінде жиналуға бейім.

 1. пенициллиндер
 2. макролидтер
 3. карбапенемдер
 4. тетрациклиндер
 5. левомицетиндер

Тест № 568.  Препараттың тобын анықтау: кең спектрлі  антибиотик, грам оң және негізінен грам теріс  бактерияларға бактерицидтік әсер  етеді. Жанама әсерлері – ототоксикалық  және нефротоксикалық.

 1. левомицетиндер
 2. карбапенемдер
 3. тетрациклиндер
 4. монобактамдар
 5. аминоглигозидтер

Тест № 569. Препаратты анықтау: пеницилиндер тобының антибиотигі, қанда қажетті  ұзақ емдік  концентрацияны сақтау үшін қолданылады. Ревматизм мен мерезді емдеу және алдын алу үшін қолданады,  бұлшық етке енгізіледі,  әсер ету ұзақтығы  3-4 апта. Пенициллиназамен  бұзылады.

 1. бензилпенициллин натрий тұзы
 2. бензилпенициллин новокаин тұзы
 3. бициллин 5
 4. феноксиметилпенициллин
 5. бензилпенициллин калий тұзы

Тест № 570. Препараттың тобын  анықтау: мерездің барлық түрлерінде, барлық коктарға, дифтерия қоздырғыштарына, тырысқаққа, сібір жарасына, анаэробты инфекцияларға қарсы әсер етеді. Бұлшық етке енгізгенде 3-4 сағатқа созылатын  әсер шақырады. Жанама әсерлері: аллергиялық реакциялар, анафилакциялық шок.

 1. висмут препараттары
 2. кысқа уакыт әсер ететін биосинтетикалық пенициллиндер
 3. ұзақ әсер ететін пенициллиндер
 4. монобактамдар
 5. карбапенемдер

Тест № 571. Препаратты анықтау: Жартылай синтетикалық пенциллин. Қышқылға , пеницилиназаға тұрақты. Бензилпеницилинге тұрақты стафилакоккты инфекцияларда таңдамалы антибиотик болып табылады. Жанама әсері:       аллергиялық реакциялар, диспепсиялық бұзылыстар. Ішке және парентералды  қолданылады.

 1. бициллин 5
 2. оксациллин натрий тұзы
 3. феноксиметилпенициллин
 4. бензилпенициллин натрий тұзы
 5. карбенциллин

Тест № 572. Препаратты анықтау: сульфаниламидтік препараттар, АІЖ- да нашар сіңіріледі. Ішекте біртіндеп белсенді сульфаниламидтік топтар бөлініп шығады. Дизентерияда, колитте, гастроэнтеритте,  сонымен қатар ішекке операция жасаған кезде іріңді асқынулардың алдын алу үшін қолданады.

 1. сульфадиметоксин
 2. сульфален
 3. фталазол
 4. сульфацил натрийі (альбуцид)
 5. этазол (сульфаэтидол)

Тест № 573. Препаратты анықтау: нитрофуран туындылары. АІЖ нашар сорылады. Препаратқа грамоң және грамтеріс микробтар, трихоманадалар және лямблийлер сезімтал. Сонымен қатар іш сүзегі, паратиф қоздырғыштарына сезімталдығы өте жоғары. Микроорганизмдердің сезімталдығы  баяу дамиды. Ағзаға алкоголдің әсерін жоғарылатады.

 1. фурациллин
 2. фуразалидон
 3. тетурам
 4. нитроксолин
 5. метронидазол

Тест №  574. Препаратты анықтау: көздің, терінің, ұшық ауруларында, вирустық риниттерде қолданылады, сондай-ақ тұмаудың алдын алады:

 1. ацикловир
 2. ремантадин
 3. оксолин
 4. идоксуридин
 5. мидантан

 

Тест № 575. Препараттты анықтау: вирустың әсеріне жауап ретінде донордан алынған қанның лейкоцитінен түзілетін препарат. Тұмаудың және басқа респираторлы вирусты инфекциялардың алдын-алу үшін қолданылады. Мұрын қуысына тамызу үшін және ингаляциялық жолмен тағайындалады:

 1. ганцикловир
 2. ремантадин (амантадин)
 3. оксолин
 4. интерферон
 5. мидантан

 

Тест № 576.  Препаратты анықтау: құртқа қарсы, әсіресе нематодтарға айқын әсері бар аскаридозда өте тиімді препарат, иммуностимуляторлық әсер шақырады:

 1. метронидозол
 2. пиперазина адипинат
 3. левамизол
 4. фенасал (никлозамид)
 5. интерферон

 

Тест № 577. Безгектің қоғамдық профилактикасы және рецедивтерінің алдын –алу үшін қолданылады:

 1. хлоридин
 2. примахин
 3. хингамин (хлорихин)
 4. сульфален
 5. метронидазол (трихопол)

 

Тест № 578. Жартылай синтетикалық пинициллин, көк ірің таяқшасына әсер етеді:

 1. бициллин-5
 2. бициллин-1
 3. амоксициллин
 4. ампициллин
 5. карбенициллин

 

Тест № 579.  Туберкулезге қарсы тиімділігі  орташа заттар:

 1. биохинол, калий иодиді
 2. этамбутол, стрептомицин
 3. метронидазол, хиниофон
 4. изониазид, рифампицин
 5. пинициллин, азлоциллин

 

Тест № 580.. Изониазидтің әсер ету спекторы:

 1. вирустар, қарапайымдылар
 2. грамоң бактериялар
 3. грамтеріс бактериялар
 4. туберкулез микобактериялары, алапес қоздырғыштары
 5. саңырауқұлақтар, риккетсиялар

 

Тест № 581. Мерезді емдеуде қолданылатын резервтегі антибиотиктер:

 1. бензилпинициллиндер
 2. тетрациклиндер
 3. полиенді антибиотиктер
 4. полимиксиндер
 5. аминогликозидтер

 

Тест № 582. Висмут препараттарының жанама әсерлері:

 1. аллергиялық реакциялар, іш қату
 2. қызылиектің шетіндегі күңгірт белдеу, стоматиттер, колиттер
 3. ототоксикалық, нефротоксикалық әсерлер
 4. қан түзілу бұзылыстары, лейкопения
 5. гипергликемия, іш өт

 

Тест № 583. Гризеофульвинді қолдануға көрсетулер:

 1. кандидосепсис
 2. кандидомикоздар
 3. дерматомикоздар
 4. дерматиттер
 5. терең микоздар

 

Тест № 584. Нистатинді қолдануға көрсетулер:

 1. терең жүйелік микоздар
 2. кандидомикоздар
 3. дерматомикоздар
 4. кандидосепсис
 5. іріңдң жаралы инфекция

 

Тест №585. Гризеофульвиннің әсер ету механизмі:

 1. жасуша қабырғасының ақуызы синтезінің бұзылуы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 4. нуклеин қышқылы синтезенің бұзылуы
 5. ПАБҚ-мен бәсекелес антогонизм

 

Тест № 586. Ремантадиннің әсер ету механизмі:

 1. вирустың жасушаларға адсорбциялануын, оның жасушаға енуін және депротеинизациясын тежеу
 2. ерте вирустық ақуыздар-ферметтердің синтезін тежеу
 3. нуклеин қышқылы синтезін тежеу
 4. вириондардың жинақталуын тежеу
 5. жасушаның вирусқа төзімділігін арттыру

 

Тест №587. Идосуридиннің әсер ету механизмі:

 1. вирустың жасушаларға адсорбциялануын, оның жасушаға енуін және депротеинизациясын тежеу
 2. ерте вирустық ақуыздар-ферметтердің синтезін тежеу
 3. нуклеин қышқылы синтезін тежеу
 4. вириондардың жинақталуын тежеу
 5. жасушаның вирусқа төзімділігін арттыру

 

Тест № 588. Тотықтырғыш антисептикалық зат:

 1. висмут субнитраты
 2. хлоргксидин
 3. йодинол
 4. күміс нитраты

5.Сутегі  аскын тотығы

 

Тест № 589. Калий перманганатының әсер ету механизмі:

 1. микроорганизмдер протоплазмасы ақуыздарының сусыздануы
 2. ферменттердің SH-топтарының блокадасы

3.микроорганизмдер протоплазмасының органикалық құрамдас бөліктерінің тотығуы

 1. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 2. ақуыз синтезінің бұзылысы

 

Тест № 590. Бояғыштар тобына жататын антисептикалық зат:

 1. этакридин лактаты
 2. хлоргексидин
 3. калий перманганаты
 4. резорцин
 5. новоиманин

 

Тест № 591. Антисептик – нитрофуран туындысы:

 1. формальдегид
 2. фурацилин
 3. этил спирті
 4. хлорамин Б
 5. калий перманганаты

 

Тест № 592. Бигуанидтер тобына жататын антисептикалық зат:

 1. церигель
 2. хлорофилипт
 3. хлорамин Б

4.хлоргексидин

 1. калий перманганаты

 

Тест № 593. Табиғи тектес заттар тобына жататын антисептик:

 1. шүйгіншөп (валериана) тұнбасы
 2. меруертгүл тұнбасы
 3. жусан тұнбасы
 4. календулы тұндырмасы
 5. сасықшөп тұндырмасы

 

Тест № 594. Құрамында макроциклды сақинасы бар антибиотиктер:

 1. тетрациклиндер
 2. цефалоспориндер

3.макролидтер

 1. аминогликозидтер
 2. пенициллиндер

 

Тест № 595. Полиенді антибиотик:

 1. тетрациклин
 2. стрептомицин
 3. пенициллиндер
 4. нистатин
 5. амикацин

 

Тест № 596. Аминогликозидтердің әсер ету механизмі:

 1. Жасуша қабырғасыныі ақуызы синтезінің бұзылуы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 4. нуклеин қышқылы синтезінің бұзылуы
 5. ақуыз-ферметтерінің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 597.  Цитоплазма мембранасының өткізгіштігін бұзатын антибиотиктер:

 1. тетрациклиндер
 2. пенициллиндер
 3. полиенді антибиотиктер
 4. цефалоспориндер
 5. макролидтер

 

Тест № 598. Ауыз арқылы қабылдауға арналған қышқылға тұрақты биосинтетикалық пенициллин:

 1. бензилпенициллиннің натрий тұзы
 2. бициллин-5
 3. бензилпенициллиннің новакаин тұзы
 4. феноксиметилпенициллин
 5. оксациллин

 

Тест № 599. Пенициллиназа өндіретін стафилакокктарға әсер ететін антибиотик:

 1. феноксиметилпенициллин
 2. оксациллин
 3. карбенициллин
 4. бициллин-5
 5. ампициллин

 

Тест №600. Протей мен көкірің таяқшасының кейбір түрлеріне әсер ететін пенициллин:

 1. феноксиметилпенициллин
 2. бициллин-5
 3. кабенициллин
 4. оксациллин
 5. ампициллин

 

Тест № 601. Пенициллиндердің негізгі жанама әсерлері:

 1. нефротоксикалық әсер
 2. естудің бұзылысы
 3. аллергиялық реакциялар
 4. бауыр қызметінің бұзылыстары
 5. іштің өтуі

 

Тест № 602. Энтеральді қолдануға арналған цефалоспорин:

 1. цефазолин
 2. цефотаксим
 3. цефепим
 4. цефтриоксон

5.цефалексин

 

Тест № 603. Үшінші ұрпаққа жататын цефалоспорин:

 1. цефалексин
 2. цефотаксим
 3. цефуроксим
 4. цефазолин
 5. цефепим

 

Тест № 604. Цефалоспориндердің жанама әсерлеріне жатады:

 1. бүйректің зақымдалуы
 2. аллергиялық реакциялар

3.нейротоксикалық әсер

 1. жергілікті тітіркендіргіш әсер
 2. суперинфекция

 

Тест № 605. Антибиотик – карбапенем:

 1. ванкомицин
 2. азтреонам

3.меропенем

 1. эритромицин
 2. карбенициллин

 

Тест № 606. Адамның денесінің беткейінде микроорганизмдердің өсуін тежейтін дәрілік заттар:

 1. саңырауқұлақтарға қарсы заттар
 2. дезинфекциялаушы заттар
 3. антибактериальды заттар
 4. антисептиктер
 5. химиотерапевтикалық заттар

 

Тест № 607. Қоршаған ортадағы микроорганизмдерді жоюға арналған дәрілік заттар:

 1. антисептиктер
 2. антибиотиктер
 3. антибактериалды заттар

4.дезинфекциялаушы заттар

 1. химиотерапевтикалық заттар

 

Тест № 608.  Хирургтың қолын өңдеуге, жараны өңдеуге арналған заттар:

 1. құрттарға қарсы заттар
 2. дезинфекциялаушы заттар
 3. антибиотиктер

4.саңырауқұлақтарға қарсы заттар

5.антисептиктер

 

Тест № 609. Цианидтермен уланған кезде уға қарсы зат ретінде қолданылатын препарат:

 1. хлорамин-Б
 2. калий перманганаты
 3. унитол
 4. метилен көгі
 5. настойка календулы

 

Тест № 610. Фурациллинді қолдануға көрсетулер:

 1. аспаптарды дезинфекциялау үшін
 2. лямблиозды емдеу
 3. хирургтың қолын өңдеу
 4. жаралар, тері, шырышты қабаттарды өңдеу
 5. науқастың бөліністерін өңдеу

 

Тест № 611.  Хирургтың қолын емдеу және тыныс алу орталығын рефлекторлы ынталандыру үшін қолданылатын препарат:

 1. калий перманганатының ерітіндісі
 2. бор қышқылының ертітіндісі
 3. аммиак ерітіндісі
 4. этил спирті
 5. күміс нитраты ерітіндісі

 

Тест № 612. Эритромицинді қолдану шектелген, себебі:

 1. уыттылығы жоғары
 2. АІЖ-нан нашар сіңіріледі
 3. Жанама әсерлерді жиі шақырады
 4. микроорганизмдерге тұрақтылық тез дамиды
 5. бактерицидті әсері бар

 

Тест № 613. Гликопептидтік антибиотик:

 1. полимиксин
 2. амфотерицин
 3. левомицетин
 4. нистатин
 5. ванкомицин

 

Тест № 614. Стрептомицинді қолдануға негізгі көрсетулер:

 1. дизентерия
 2. туберкулез
 3. ЖРВИ, тұмау
 4. пневмания
 5. отит

 

Тест № 615. Антибиотиктер диоксиаминофенил пропан туындысы:

 1. левомецитиндер
 2. тетрациклиндер
 3. пенициллиндер
 4. макролиттер
 5. цефалоспориндер

 

Тест №616. Құрамында аминоқанттар бар антибиотиктер:

 1. циклдық полипептидтер
 2. аминогликозидтер
 3. тетрациклиндер
 4. цефалоспориндер
 5. макролиттер

 

Тест № 617. Пенициллиндердің әсер ету механизмдері:

 1. жасуша қабырғасының ақуызы синтезінің бұзылуы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. микроорганизмер протоплазмасының коагуляциясы
 4. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 5. ақуыз-ферменттердің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 618. Цефалоспориндердің әсер ету механизмі:

 1. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 2. жасуша қабырғасының белок синтезін бұзады
 3. нуклеин қышқылы синтезінің бұзылуы
 4. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 5. II және IV топоизомераза ферменттердің тежелуі

 

Тест № 619. Макролиттердің әсер ету механизмі:

 1. жасуша қабырғасының ақуызы синтезінің бұзылуы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. ДНҚ репликациясы жіне РНҚ түзілуінің бұзылуы
 4. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 5. ақуыз-ферменттердің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 620. Левомицитиннің әсер ету механизмі:

 1. микробтар протоплазмасының ақуыздарының тотығуы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылуы
 4. нуклеин қышқылы синтезінің бұзылуы
 5. ақуыз-ферменттердің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 621. Полимиксиндердің әсер ету механизмі:

 1. жасуша қабырғасының синтезі бұзылысы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. микробтар протоплазмасының ақуызының бұзылуы
 4. ДНҚ репликациясы және РНҚ түзілуінің бұзылысы
 5. ақуыз-ферменттердің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 622. Рифампициннің әсер ету механизмі:

 1. микроорганизмдердің жасуша қабырғасының синтезі бұзылысы
 2. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 3. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылысы
 4. нуклеин қышқылы синтезінің бұзылысы
 5. ақуыз-ферменттердің SH-топтарын тосқауылдау

 

Тест № 623. Тетрациклиннің әсер ету механизмі:

 1. жасуша қабырғасының синтезі бұзылысы
 2. миколь қышқылдары синтезінің бұзылысы
 3. рибосома деңгейінде ақуыз синтезінің бұзылысы
 4. цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылуы
 5. ДНҚ поимераза мен ДНҚ репликациясын тежеу

 

Тест №624. Препараттар тобын анықтау: құрамында макроциклды сақина бар, грам оң микрофлораға, риккетсиялар мен хламидияларға қарсы бактериостатикалық әсер көрсетеді, дәріге тәуелділік тез дамиды, уыттылығы төмен, резервтегі антибиотик:

 1. цефалоспориндер
 2. пенициллиндер
 3. макролидтер
 4. левомицетин
 5. полимиксиндер

 

Тест № 625. Препаратты анықтау: сульфаниламидтерге жатады, АІЖ-нан нашар сіңеді, әсері қысқа, асқазан-ішек жолдарының инфекциясын емдеу үшін қолданылады:

 1. сульфапиридазин
 2. фталазол
 3. уросульфан
 4. сульфадиметоксин
 5. сульфален

 

Тест № 626. Препаратты анықтау: саңырауқұлақтарға қарсы антибиотиктерге жатады, ашытқы саңырауқұлақтарға қарсы тиімді, АІЖ-нан нашар сіңеді, ішке қабылданады және тері, шырышты қабаттардың кандидомикозында сыртқа қолданылады:

 1. рифампицин
 2. гризеофульвин
 3. оксалин
 4. нистатин
 5. ремантадин

 

Тест № 627. β-лактамды  антибиотиктердің әсер ету механизмін көрсетіңіз:

 1. ПАБҚ бәсекелес әсер етіп, дигидроптероатсинтетазаны тежейді
 2. микроб жасушасының рибосомасымен байланысады
 3. цитоплазма мембранасының қызметін бұзады
 4. бактериялардың ДНҚ-гиразасын тежейді
 5. бактериялардың жасуша қабырғасының пептидогликандарының биосинтезін басады

Тест №628. Ішек қабырғасы мен ішектен тыс амебаларға әсер ететін препарат:

 1. эритромицин
 2. эмитин гидрохлориді
 3. фуразолидин
 4. хингамин(хлорохин)
 5. тетрациклин

 

Тест № 629. Пенициллин тобының препараты:

 1. ампициллин
 2. сульфапиридазин
 3. хиниофон
 4. примахин
 5. хингамин

 

Тест №630. Әсері ұзақ сульфаниламидтік препарат:

 1. бициллин-5
 2. сульфапиридазин
 3. ко-тримоксазол(бактрим)
 4. фталазол
 5. хингамин(хлорохин)

 

Тест № 631. Фуразолидонның әсер ету спектрі:

 1. көкірің таяқшасы
 2. туберкулез таяқшасы
 3. трихомонадалар, лямблиялар
 4. АИВ вирусы(ЖИТС)
 5. ұсақ вирустар

 

Тест № 632. Изониазидтің әсер ету механизмі:

 1. ферменттерді тежеу, микобактериялардың зат алмасуын бұзу
 2. В- тобы дәрумендерінің синтезін бұзады
 3. Цитоплпзма мембранасының өткізгіштігінің бұзады
 4. Миколь қышқылының синтезін, ДНҚ және РНҚ түзілуін бұзады
 5. ПАБҚ-мен бәсекелес антагонизм

Тест № 633. Мерезді емдеуге арналған негізгі препараттар:

 1. Бензилпенициллиндер, бициллин-5
 2. Аминогликозидтер, метронидазол
 3. Тетрациклиндер, левомицетин
 4. Макролидтер, күміс тұздары
 5. Цефалоспориндер, сынап тұздары

Тест № 634. Висмут препараттарының спирохеталарға қарсы әсер ету механизмі:

 1. Ферменттік жүйе мен жасуша қабырғасының синтезін тежеу
 2. Цитоплазма мембранасының өткізгіштігінің бұзылысы
 3. Рибосома деңгейінде ақуыздар синтезін бұзу
 4. Спирохеталардың белок-ферменттердің SH-топтарын тежеу
 5. ПАБҚ-мен бәсекелес антагонизм

Тест №635. Саңырауқұлақтарға қарсы антибиотиктер:

 1. Стрептомицин, флуконазол, амикацин
 2. Нистатин, амфотерицин В, гризеофульвин
 3. Тербинафин, кетоконазол, кетотифен
 4. Дексаметазон, бетаметазон, флуоксетин
 5. Тетрациклин, рокситромицин, флуметазон

Тест № 636. Синтетикалық саңырауқұлақтарға қарсы препараттар:

 1. Стрептомицин, ванкомицин
 2. Тетрациклин, доксициклин
 3. Тербинафин, кетоконазол
 4. Гентамицин, уназин
 5. Нистатин, амфотерицин В

Тест № 637.  Кандидомикозды емдеуге арналған препараттар:

 1. Гризеофульвин, йодтың спирттегі ерітіндісі
 2. Стрептомицин, кларитромицин
 3. Полимиксин, линкомицин
 4. Хлоргексидин, церигель
 5. Нистатин, амфотерицин В

Тест № 638. Амингликозидтер тобына жататын антибиотикті таңдаңыз:

 1. Амоксициллин
 2. Бициллин-1
 3. Имипенем
 4. Цефтриаксон
 5. Стрептомицин

Тест № 639. Карбапенемдер тобына жататын антибиотикті таңдаңыз:

 1. Амоксициллин
 2. Бициллин-1
 3. Имипенем
 4. Цефтриаксон
 5. Стрептомицин

Тест № 640. Цефалоспориндер тобына жататын антибиотик.

 1. Амоксициллин
 2. Бициллин-1
 3. Имипенем
 4. Цефтриаксон
 5. Стрептомицин

Тест № 641. Безгектің жеке химиопрофилактикасы үшін қолданылатын заттар:

 1. Хингамин
 2. Левамизол (декарис)
 3. Примахин
 4. Метронидазол
 5. Эметин гидрохлориді

Тест №642. Амебиазды емдеуге қолданылатын заттар:

 1. Метронидазол, фуразолидон
 2. Солюсурьмин, мономицин
 3. Хлоридин, примахин, хингамин
 4. Эметин гидрохлориді, метронидазол
 5. Мебензадол (вермокс), левамизол (декарис)

Тест №643. Лямблиоз, трихомонадозды емдеуге арналған заттар:

 1. Эметин гидрохлориді, хиниофон, тетрациклиндер
 2. Солюсурьмин, мономицин, канамицин
 3. Тетрациклин, сульфадимезин, роккал
 4. Хингамин, примахин, хлоридин
 5. Метронидазол, тинидазол, фуразолидон

Тест №644. Изониозидтің метаболизмінің негізгі жолы:

 1. Тотығу
 2. Тотықсыздану
 3. Ацетилдену
 4. Глюкурон қышқылымен конъюгациялау
 5. Метаболизмге ұшырамайды

Тест №645. Туберкулезге қарсы антибиотиктер тобына жатады:

 1. Изониозид, этамбутол, пиразинамид
 2. Рифампицин, стрептомицин
 3. Бийохинол, азитромицин
 4. Метронидазол, хиниофон
 5. Пенициллин, эритромицин

 

Тест №646. Тиімділігі аса жоғары туберкулезге қарсы заттар:

 1. Изониозид, этамбутол
 2. Рифампицин, изониазид
 3. Бийохинол, ПАСК
 4. Метронидазол, хиниофон
 5. Пиразинамид, эритромицин

 

Тест №647. ЖИТС емдеуге арналған препарат:

 1. Арбидол
 2. Зидовудин
 3. Ацикловир
 4. Мидантан
 5. Ремантадин

Тест № 648. Амебалардың кез-келген орналасуында тиімді амебацид:

 1. Хиниофон
 2. Тетрациклиндер
 3. Метронидазол
 4. Эметин гидрохлориді
 5. Хингамин

Тест № 649.  Негізінен, ішектің қуысында тиімді амебоцид:

 1. Хиниофон
 2. Метронидазол (трихопол)
 3. Эметин гидрохлориді
 4. Тетрациклиндер
 5. Хингамин (хлорохин)

Тест №650. Нитроимидазол туындысы:

 1. Эметин гидрохлориді
 2. Метронидазол
 3. Фуразолидон
 4. Хиниофон
 5. Левамизол

 

Тест № 651. Токсоплазмозды емдеуге арналған заттар:

 1. Эметин гидрохлориді, хиниофон, тетрациклиндер
 2. Солюсурьмин, мономицин
 3. Хлоридин, аминохинол
 4. Хингамин(хлорохин), примахин
 5. Метронидазол, фуразолидон

Тест № 652. Жүйке-бұлшықеттік жүйені бұзатын, сондай-ақ жұмыр құрттардың энергетикалық үрдістеріне әсер етуші зат:

 1. Фенасал
 2. Хлоксил
 3. Аминоакрихин
 4. Левамизол  (декарис)
 5. Төртхлорлы этилен

Тест № 652. Әсер ету спектрі кең құрттарға қарсы зат:

 1. Пиперазин адипинаты
 2. Мебендазол
 3. Пирантел
 4. Левамизол
 5. Ивермектин

Тест № 653. Левомицетинді қолдануға көрсетулер:

 1. Туберкулез
 2. Мерез
 3. Сальмонелез
 4. Амебалық дизентерия
 5. Кандидомикоз

Тест № 654. Антибиотик – аминогликозид:

 1. Азтреонам
 2. Гентамицин
 3. Ванкомицин
 4. Ципрофлоксацин
 5. Полимиксин М

Тест № 655. Рифампицинге тән жанама әсерлер:

 1. Диспепсиялық бұзылыстар, биологиялық сұйықтықтардың қызыл түске боялуы
 2. Эйфория, ұйқысыздық, полиневриттер
 3. Көрудің бұзылыстары, аллергиялық реакциялар
 4. Аллергиялық шок, флебиттер
 5. Көрудің бұзылыстары, ототоксикалық әсер

Тест № 656. Ототоксикалық әсер көрсететін туберкулезге қарсы заттар:

 1. Рифампицин, изониазид
 2. ПАСК, офлоксацин
 3. Метронидазол (трихопол), хиниофон\
 4. Стрептомицин, канамицин
 5. Этамбутол, пиразинамид

Тест № 657. Тетрациклиндер тобына жататын антибиотик:

 1. Ванкомицин
 2. Левомицетин
 3. Доксициклин
 4. Стрептомицин
 5. Ампициллин

Тест № 658. Аталған дәрумендердің ішінен Аддисон-Бирмер анемиясында қолданылады:

 1. Ретинол ацетаты
 2. Токоферол ацетаты
 3. Никотин қышқылы
 4. Цианокобаламин
 5. Аскорбин қышқылы

Тест № 659. Препаратты анықтау: әсері кең спектрлі антибиотик. Химиялық құрылымы, әсер ету механизмі бойынша пенициллиндер тобының антибиотиктеріне ұқсас болып келеді. Пенициллиназага тұрақты. Бензилпенициллинді көтере алмаушылық кезінде қолдануға болады.

 1. Эритромицин
 2. Тетрациклин
 3. Карбеницилин
 4. Цефазолин
 5. Левомицетин

Тест № 660. Қай дәруменнің тапшылығы кезінде  Бери-Бери ауруына шалдығады?

 1. Эргокальциферол
 2. Тиамин
 3. Ретинол
 4. Пиридоксин
 5. Рибофлавин

Тест № 661. Препаратты анықтау: сульфаниламидтік препарат. Суда жақсы ериді. Жергілікті қолдануға болады. Негізінен, офтальмологиялық практикада қолданылады.

 1. Этазол
 2. Сульфапиридазин
 3. Сульфацил натрий
 4. Күміс сульфадиазині
 5. Сульфален

Тест № 662. Препаратты анықтау: ішектен тыс, бауырда және ішекте  орналасқан амебаларға әсер етеді. Ағзада жинақталады (кумуляцияланады), баяу шығарылады, жанама әсерлерді жиі шақырады. Ауыз арқылы енгізгенде асқазанның шырышты қабатының тітіркенуін шақырады (рефлекторлы сипаттағы құсу пайда болады), сондықтан, негізінен парентеральді қолданылады.

 1. Хиниофон
 2. Хингамин
 3. Эметин гидрохлориді
 4. Метронидазол (трихопол)
 5. Примахин

Тест № 663. Препаратты анықтау: хинолон туындысы. Әсер ету спектрі — грамтеpic бактериялар. Көкірің таяшасына эсер етпейді. Антибиотиктер мен сульфаниламидтер тиімсіз болғанда, несеп шыгару жолдарының инфекциялары кезінде қолданылады

 1. фуразолидон
 2. диоксидин
 3. итроксолин
 4. налидикс қышқылы
 5. офлоксацин

Тест № 664. Микробқа қарсы заттар — фторхинолон туындылары

 1. диоксидин
 2. офлоксацин
 3. нитроксолин
 4. фурагин
 5. Ципрофлоксацин

Тест № 665.  Микробқа қарсы заттар — нитрофуран туындылары

 1. фуразолидон
 2. метронидазол
 3. Интроксолин
 4. Эритромицин
 5. ципрофлоксацин

Тест № 666. Препаратты аңықтау: нитроимидазол туындысы, трихомонадоз кезінде тандау препараты болып табылады, трихомондалармен қатар, амебалар мен лямблияларға да қарсы жоятын әсер көрсетеді.

 1. Метронидазол
 2. эметин гидрохлориді
 3. аминохинол
 4. хингамин (хлорохин)
 5. фуразолидон

Тест № 667. Препаратты анықтау: бактерицидтік әсер көрсететін және әсер ету спектрi тар, тұз қышқылының әсерінен бұзылады. Жасуша қабырғасы акуызьның синтезін бұзады. 4 аптада 1 рет қолданылады.

 1. Оксациллин
 2. Пиперациллин
 3. Эритромицин
 4. Цефуроксим
 5. бициллин-5

Тест № 668. Хламидиялар, микоплазмалар, легионелалармен шакырылатын «атипті» пневмонияларды емдеу үшін колданылатын антибиотик:

 1. Гентамицин
 2. Аугментин
 3. Ванкомицин
 4. феноксиметилпенициллин
 5. кларитромнцин

Тест № 669. Препаратты анықтау: циклды полипептидтер тобына жатады. Цитоплазма мембранасынын өткізгіштігін бұзады. Негізінен грамтеріс микроорганизмдерге әсер етеді. Операция алдында ішекті санациялау үшін қолданылады.

 1. полимиксин-М
 2. меропенем
 3. азтреонам
 4. линкомицин
 5. рифампицин

Тест № 670. Препаратты анықтау: мерезді емдеуге колданылатын негізі антибиотик. 3-4 сағат әсер етеді. Жасуша кабырғасының белок синтезін бұзады. Әсер ету типі — бактерицидтік. Негізі жанама әcеpi — аллергиялық реакциялар.

1.бицнллин-5

2.эритромицин

3.стрептомицин сульфаты

4.бензилпенициллин  натрий тұзы

5.бийохинол

Тест № 671. Препарат анықтау: химиялық құралымы бойынша          басқа саңырауқұлақтарға қарсы антибиотиктерден ерекшелігі бар. Әсер ету механизмі нуклеин қышқылының синтезін бұзады. Ішке және сыртқа дерматомикоздарды емдеуде қолданылады.

1.гризеофульвин

2.нистатин

3.кетоконазол

4.флуконазол (дифлюкан) 5.тербинафин (ламизил)

Тест № 672. Препаратты анықтау: 4- аминохинолиннің туындысы, плазмодилердің эритроцитарлы турлеріне бағытталган айқын гематошизогропты әсері бар. Препарат иммунодепрессивті және аритмияға қарсы әсер көрсетеді. Безгектің барлық түрлерінде, сонымен катар ішектен тыс амебиаз, коллогенозды емдеу ушін қолданылады.

 1. Примахин
 2. Хлоридин
 3. Солюсурмин
 4. хлоксил
 5. хингамин

Тест № 673. Цинга кезінде тағайындалатын дәрумендік препарат:

 1. эргокальциферол
 2. тиамин гидрохлориді
 3. рибофлавин
 4. аскорбин кышкылы
 5. пиридоксин

Тест № 674. Препаратты анықтау: химиялық құрамында бета-лактамды сакинасы бар монобактам тобынына жататын антибиотик. Бактерицидтік әсер көрсетеді. Микроорганизм жасуша кабырғасынын синтезін бұзады. Несен шығару жолдары, тыные алу жолдары, теpi және т.б. инфекцияларында қолданылады.

 1. полимикснн-М
 2. меропенем.
 3.  азтреонам
 4. рифампицин
 5. ванкомицин

Тест № 675. Пеллаграны емдеу үшін қандай витаминдік препаратты қолдану керек  туралы  науқасқа кеңес беріңіз.

 1. аскорбин кышкылы
 2. никотин кышкылы
 3. цианкобаламин
 4. Пиридоксин
 5. тиамин

Тест № 676. Әсер ету спектрі кең вирусқа қарсы зат

 1. Идоксуридин
 2. ацикловир
 3. Интерферон
 4. Рибавирин
 5. эндовудин

5.арбидол

Тест № 677. Препаратты анықтау: N- мегилнафталин туындысы, эргостерол синтезін бұзады. Дерматомикоздар, терінің Candida тұқымдастығының саңырауқұлақтарымен зақымдалуы және теміретке кезінде фунгицидтік әсер етеді.

 1. флуконазол
 2. амфотерицин В
 3. гризеофульвин
 4. Тербинафин
 5. кетоконазол

Тест № 678. Препаратты анықтау: гематошизотропты зат, дегидрофолатредуктазаны тежейді, дегидрофоль кышкылының алмасуын бұзады. Препараттың әсеpi баяу дамиды. Негізінен безгектің жеке химиопрофилактикасы үшін  қолданылады

 1. хингамин
 2. хлоридин
 3. солюсурьмин
 4. хлоксил
 5. метронидазол

Тест № 679. Препаратгы анықтау: әсер ету спектрі орташа, макролидтер тобына жататын антибиотик. Тұрақтылық тез дамиды. Пенициллиназаға тұрақты. Бензилпенициллинді көтере алмаушылық кезінде тиімді.

 1. Эритромицин
 2. Гентамицин
 3. Карбеннцилии
 4. Цефазолин
 5. клиндамицин

Тест № 680. Сульфаниламидтік препараттардын микробка қарсы әсер ету механизмі:

 1. жасушаішілік белок синтезін бұзады
 2. жасуша кабырғасы белок синтезін бұзады
 3. цитоплазма мембранасының өткізгіштігін бұзады
 4. парааминобензой қышқылымен бәсекелес антагонизм
 5. ферменттердің тиотоптарымен байланысу

Тест № 681.  Оба, туляремия, бруцеллезді емдеуде қолданылатын антибиотик:

 1. бензилпенициллин
 2. амнкацин
 3. тетрациклин
 4. нистатин
 5. бициллин-5

Тест № 682. Амебаға қарсы заттар:

 1. метронндазол, нитроксолин. бициллин-5
 2. метронндазол, хлоридин, диокендин, фуразолидон
 3. метронидазол, хлоридин, левамизол

4.метронилазол, хиниофон, эметин гидрохлориді, хингамин

 1. метронидазол, хиниофон, хингамин, хлоксил

Тест № 683. Мебендазолдың құрттарға қарсы әсер ету механизмі:

 1. құрттардын глюкозаны жумсауын тежеп, олардын салдануына әкеледі
 2. фумарат-редуктазаны тежеп, құрттардың метаболизмін бұзады
 3. құрттардың тотыға фосфорлануын тежеп, олардың салдануына әкеледі
 4. холинэстеразаны тежейді және құртгардағы жуйке-булшыкеттік берілуді бұзады

5.нуклеин қышкылдарының синтезшін бұзады

Тест № 684. Препаратгы анықтау: ипекакуана алкалоиды, ішектен тыс (бауырда), ішекте орналаскан амебаларга әсер етеді. Ағзада жинақталады (кумуляция), баяу шығарылады, жанама әсерлерді жиі шақырады. Ауыз арқылы еңгізгенде асказанның шырышты қабатына тітіркендіргіш әсер көрсетеді (рефлекторлы құсу пайда болады), сондыктан парентеральды жолмен тағайындалады.

1.хиниофон

 1. хингамин (хлорохин)
 2. эметин гидрохлориді
 3. метронидазол
 4. примахин

Тест № 685. Биосинтетикалық пенициллиндер негізінен әсер етеді:

 1. грамм оң бактерияларга
 2. грамм Tepic бактерияларға
 3. ішек инфекциялар тобына
 4. көкірің таяқшасына
 5. қарапайымдыларға

Тест № 686. Несеп шығару жолдарының инфекциясын емдеуге қолданылатын дәрілік зат:

 1. Нитроксолин
 2. Фуразолидон
 3. Хиноксидин
 4. Офлоксацин
 5. Ципрофлоксацин

Тест № 687. Лямблиозда қолданылатын заттар:

 1. метронидазол, мебендазол, пенициллин
 2. метронндазол, хлоксил, пирантел
 3. метронндазол, эметин гидрохлоршн, тннидазол
 4. метронндазол, фуразолидон, аминохинол
 5. метронидазол, фуразолидон, пирантел

Тест № 688.  Гликопептидтік антибиотикке жатады:

 1. рифампицин
 2. меропенем
 3. азтреонам
 4. ванкомицин
 5. линкомицин

Тест № 689.   Негізінен грам тepic микробтарға әсер ететін антибиотик:

 1. полимнксин-М
 2. линкомицин
 3. бициллин
 4. рифампицин
 5. ванкомицин

Тест № 690. Офлоксацин синонимі

 1. таривид
 2. нитросорбит
 3. клофелин
 4. энап
 5. этамбутол

Тест № 691. Клонидиннің синонимі:

 1. нитроксолин

2.этамбутол

 1. клофелин
 2. октадин

5.тубазид

Тесг№ 692. Метронидазолдың синонимі:

 1. нитроксолин

2.этамбутол

3.трихопол

 1. клофелин
 2. тубазид

Тест № 693.Изониазид  синонимі

 1. метронидазол
 2. фуразолидон
 3. трихопол
 4. тубазид
 5. ламизил

Тест № 694. Нитроксолин  синонимі:

 1. трихопол
 2. флагил
 3. тубазид
 4. ламизил
 5. 5-НОК

Тест № 695. Фенитоин  синонимі:

 1. седуксен
 2. новокаинамид
 3. Дифенин

3.нитросорбит

 1. изокет

Тест № 696. Верапамил синонимі:

 1. дифенин
 2. нитросорбит

3.дигоксин

 1. изоптин
 2. аспирин

Тест № 697.  Левофлоксациннің синонимі

 1. нитросорбит
 2. валидол
 3. таваник
 4. нитроглицерин
 5. эналаприл

Тест № 698.  Эналаприл синонимi:

 1. радедорм
 2. изокет
 3. нитросорбит
 4. клофелин
 5. энап

Тест № 699. Созылмалы жүрек жетіспеушілігінде колданылатын препарат  — дигитоксин дәріханада болмаған жағдайда, оны ауыстыруға болады:

 1. дигоксинге
 2. Шуйгіншөп (валериана) тұнбасына
 3. строфантин К-ға
 4. коргликонға
 5. персенге

Тест № 700. Тахиаритмияны емдеуде колданылатын хинидин  препаратын-дәріханада болмаған жағдайда, оны ауыстыруга болады:

 1. новокаинамид
 2. атропин сульфатына
 3. лидокаинге
 4. изадринге
 5. резерпинге

Тест № 701. Қарыншалық тахиаритмияны емдеуде қолданылатын препарат — дифенин дәріханада болмаган жағдайда. оны ауыстыруга болады.

 1. хинидинге
 2. верапамилге
 3. ксикаинге
 4. изадринге
 5. резерпинге

Тест № 702. Стенокардия ұстамасын жою үшін қолданылатын препарат — нитроглицерин дәріханада болмаған жағдайда, оны ауыстыруға болады:

 1. дипиридамолга (курантил)
 2. верапамилга
 3. изосорбид динитратына (‘тіл астына)
 4. изадринге(изопреналин)
 5. анаприлинге(пропранолол)

Тест № 703. Стенокардия устамасынын алдын алу үшін қолданылатын препарат — верапамил дәріханада болмаған жағдайда, оны ауыстыруга болады:

 1. эфедрин гидрохлоридіне
 2. дилтиаземге
 3. нитроглицеринге (тіл астына)
 4. Изадринге
 5. адреналинге

 

Тест № 704. Босануды жылдамдату үшін қолданылатын препарат — окситоцин дәріханада болмаған жағдайда, оны ауыстыруға болады

 1. эргометрин малеатына
 2. изадринге

З. Динопростонға

 1. пропранололға
 2. сальбутамолға

Тест № 705. Артериялық гипертензияны емдеу үшін  қолданылатын препарат дихлотиазид даріханада болмаған жағдайда. оны ауыстыруга болады:

1.верошпиронға

 1.   индапамидке
 2. маннитке
 3. резерпинге
 4. анаприлинге

Тест №   706. Дәрілік заттарды көктамырға енгізуге тән:

 1. емдік әсер тез дамиды
 2. емдік әсер баяу дамиды
 3. біріншілік бауыр сүзгілеуінен өтеді
 4. майлы epітінді еңгзу  мүмкіндігі
 5. емдік әсердің даму жыддамдығы ауыз арқылы еңгізгенмен тен

Тест № 707. Дәрілік заттарды бұлшықетке енгізу жолына тән.

 1. Биологиялық сүзгілеудің болмауы
 2. Жергілікті тітіркендіргіш әсері бар заттарды еңгізу мумкіндігі:
 3. ДЗ әсері тері астына еңгізгеннен гөрі тезірек дамиды
 4. ДЗ әсері тері астына еңгізгеннен гөрі баяуырақ дамиды
 5. емдік әсердің даму жылдамдығы көктамырға егізгенмен тең

Тест №708. Организмге дәрілік затты энтералді жолмен енгізудің артықшылығын керсетіңіз

 1. емдік әсердің тез дамуы
 2. биологиялық сүзгілеудін болмауы
 3. дәрілік заттарды медициналық қызметкердің көмегінсіз еңгізу
 4. дәрілік зат бауырға бармай, тікелей канға түсуі
 5. Дәріні науқасқа ессіз жағдайда енгізу мумкіндігі

Тест № 709. Дәрілік заттың «жергілікті  әсеpi» терминіне түсініктеме беріңіз.

 1. Дәрілік заттың әcepi — теpi жабындысы, шырышты қабат, тамыр эндотелиімен жанасқан жерде пайда болады
 2. Дәрілік заттың әсеріне жүйке жүйесі (ОЖЖ және ШЖЖ) қатысады
 3. Дәрілік заттың әсеpi қанға сіңірілгеннен кейін басталады
 4. Дәрілік заттың әсері таңдамалы түрде байқалады
 5. Дәрілік заттың әсері – оның белсенді метаболиті түзілгеннен кейін дамиды

Тест №  710. «Рефлекторлы әсер» терминіне түсініктеме беріңіз

 1. ДЗ әсері — онын тepi жабындысы, шырышты кабат. тамыр эндотелиімен жанасқан жерде пайда болалы
 2. ДЗ әсеріне жуйке жуйсі (ОЖЖ және ШЖЖ) қатысады
 3. ДЗ әсері қанға сіңірілгеннен кейін басталады
 4. ДЗ әсepi таңдамалы түрде байкалады, кейбір ағзаларда
 5. ДЗ әсері — оның белсенді метаболиті түзілгеннен кейін дамиды

Тест №    711. «Резорбтивті әсер» терминіне түсініктеме беріңіз

 1. ДЗ әсер етуіне жүрек-қан тамыр жүйесі қатысады
 2. ДЗ әсepi қанға сіңірілгеннен кейін немесе тікелей тамырға енгізгеннен кейін басталады
 3. ДЗ әсеріне міндітті түрде ОЖЖ қатысады
 4. ДЗ әcepi жергілікті сезімталдықты жоғалту түрінде көрінеді

 

Тест №712. I тип кант диабетімен ауыратын науқасқа құрамында инсулин бар дәрілік затты енгізу кезіндегі фармакотерапия аталады:

 1. патогенетикалық
 2. ынталандырушы
 3. этиотротпы
 4. орынбасушы
 5. паллиативті

Тест № 713. Стрептококкты пневмониямен ауыраған науқасқа антибактерналды препаратты     еңгізу кезіндегі  фармакотерапия аталады

 1. патогенетикалық;
 2. ынталандырушы
 3. этиотропты
 4. орын басушы
 5. симптоматикалық

Тест № 714. Дәрілік затты кайталап еңгізгенде  ағзада  жинақталуы аталады

 1. функционалды кумуляция
 2. материалды кумуляция
 3. сенсибилизация
 4. синергизм
 5. идиосинкразия

Тест № 715.  Дәріге тез бейімделу құбылысына сай келетін термин

 1. тахифилаксия
 2. үдемеленген синергизм
 3. жинакталған синергизм
 4. идиосинкразия
 5. антагонизм

Тест № 716. Эйфория шақыратын дәрілік затты қайталап еңгізгенде байқалатын құбылыс

 1. дәрілік аллергия
 2. күшейтілген синергизм
 3. идиосинкразия
 4. жинақталған синергизм
 5. дәріге тәуелділік

Тест № 717. Макроцитарлы анемия кезінде тиімді зат

 1. Темір лактаты
 2. ферковен
 3. эпоэтин-бета
 4. фоль қышқылы
 5. 5. метилурацил

Тест № 718.  «Идиосинкразия» терминіне түсініктеме беріңіз.

 1. ДЗ қайталап қабылдағанда емдік әсердің төмендеуі
 2. организмде ДЗ және олардың әсерлерінің жинақталуы
 3. ДЗ қайталап енгізгенде бейімделудің  тез дамуы
 4. организмнің ДЗ- ға генетикалық детерминирленген жағымсыз  реакциясы
 5. ДЗ организмнің иммунологиялық негізделген жоғары сезімталдығы

Тест №719. Шұғыл жағдайларда ( коллапс, шок) қолданылатын дәрілік затты енгізудің тиімді жолын көрсетіңіз.

 1. Ауыз арқылы
 2. Тіл астына
 3. Тік ішекке
 4. Тері арқылы
 5. көктамырға

Тест №720. Дәрігерге артикаин препаратын алмастыруға мүмкіндік беретін препарат жайлы кеңес беріңіз

 1. новокаин
 2. ксикаин
 3. бупивакаин
 4. тримекаин
 5. ультракаин

Тест № 721. Дәрігер — анестезиологқа сульфаниламидтік  препараттардың  бәсекелес антагонисті болып табылатын жергілікті анестетик жайлы  ақпарат беріңіз, себебі ол парааминобензой  қышқылы түзілгенге дейін метаболизмге ұшырайды.

 1. лидокаин (ксикаин)
 2. прокаин (новокаин)
 3. Артикаин (ультракаин)
 4. тримекаин
 5. бупивакаин

Тест №722. Науқасқа терінің зақымдалған бетіне жағуға арналған (беткей анестезия) сеппе, паста, жағылма түріндегі жергілікті анестетик  жайлы ақпарат беріңіз.

 1. лидокаин (ксикаин)
 2. бензокаин (анестезин)
 3. прокаин (новокаин)
 4. артикаин
 5. тримекаин

Тест № 723. Аталған препараттардың ішінен М- Н-холиномиметикке жатады

 1. пилокарпин
 2. галантамин гидробромиді
 3. прозерин
 4. карбахолин
 5. цититон

Тест № 724. Холиномиметик  препараттарының әсер ету механизмі.

 1. холинорецепторларды  ынталандырады
 2. мидың полисинапстық құрылымдарын тежейді
 3. норадреналин, серотонин, дофаминнің белсенділігін арттырады
 4. ГАМҚ- рецепторларды ынталандырады
 5. холинорецепторларды тежейді

Тест № 725. Глаукомада қолданылатын препарат

 1. дитилин
 2. пилокарпин гидрохлориді
 3. атропин сульфаты
 4. цититон
 5. атропин сульфаты

Тест № 726. Реанимация бөлімшесіне атропин сульфатымен уланған жасөспірім бала түсті. Уға қарсы антидот ретінде қолданылатын  холинэстеразаға қарсы препарат:

 1. пилокарпин гидрохлориді
 2. дитилин
 3. неостигмин метилсульфаты (прозерин)
 4. платифиллин гидротартраты
 5. ипратропий бромиді

Тест № 727. Дәрігерге сіреспе кезінде тырысу ұстамасын тоқтату үшін антихолинергиялық препараттар тобының қандай препаратын қолдануға болатындығы  жайлы кеңес беріңіз.

 1. пилокарпин гидрохлориді
 2. бутилскополамин бромиді
 3. неостигмин метилсульфаты
 4. дитилин
 5. азаметоний бромиді

Тест № 728. Глаукомамен зардап шегетін науқасқа қандай препаратты қолдануға  болмайтындығы  жайлы кеңес беріңіз.

 1. атропин сульфаты
 2. мезатон
 3. эпинефрин
 4. пилокарпин гидрохлориді
 5. неостигмин метилсульфаты

Тест № 729. Науқасқа ойық жараға қарсы асқазанның М1- холинорецепторларын таңдамалы тежейтін препаратты атаңыз.

 1. азаметоний бромиді
 2. неостигмин метилсульфаты
 3. пирензепин
 4. атропин сульфаты
 5. пилокарпин гидрохлориді

Тест № 730. — адреномиметиктерге жатады

 1. резерпин
 2. фенилэфрин
 3. добутамин
 4. сальбутамол
 5. адреналин гидрохлорид

Тест № 731. – адреномиметикке  жатады

 1. эфедрин гидрохлориді
 2. фенилэфрин (метазон)
 3. добутамин
 4. сальбутамол
 5. эпинефрин (адреналин)

Тест № 732. – адреномиметикке  жатады

 1. эфедрин гидрохлориді
 2. фенилэфрин
 3. добутамин
 4. салбутамол
 5. эпинефрин (адреналин)

Тест № 733.  Таңдамалы — адреномиметикке жатады

 1. эфедрин гидрохлориді
 2. фенилэфрин (метазон)
 3. добутамин
 4. формотерол
 5. эпинефрин (адреналин)

Тест № 734. Науқасты коллапс жағдайынан шығару үшін норэпинефрин препаратын қандай препаратпен ауыстыруға болатындығы жайлы дәрігерге кеңес беріңіз:

 1. резерпин
 2. фенилэфрин
 3. сальбутамол
 4. добутамин
 5. празозин

Тест № 735.   адреноблокаторға  жатады.

 1. метопролол
 2. фенотоламин
 3. пропранолол
 4. резерпин
 5. доксазозин

Тест № 736. Таңдамалы дреноблокаторга  жатады

 1. метопролол
 2. фенотоламин
 3. пропранолол
 4. резерпин
 5. доксазозин

Тест № 737. Таңдамалы адреноблокаторға жатады.

 1. метопролол
 2. изадрин
 3. доксозозин
 4. резерпин
 5. празозин

Тест № 738. Симпатолитикке жатады.

 1. атенолол
 2. эфедрин
 3. пропанолол
 4. резерпин
 5. празозин

Тест № 739.адреноблокаторлардың гипотензивтік әсерінің механизмі.

 1. айналымдағы қан көлемін азайтады
 2. айналымдағы қан көлемін арттырады
 3. жүрек шығарылымы мен рениннің секрециясын арттырады
 4. жүрек шығарылымы мен рениннің секрециясын азайтады
 5. тамырды кеңейтуші факторлардың секрециясын арттырады

Тест № 740. Гипертониялық  аурумен ауыратын науқасқа празозинді дреноблокаторлар тобына жататын қай препаратпен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз.

 1. нафазолин
 2. доксазозин
 3. каптоприл
 4. фенилэфрин
 5. резерпин

Тест № 741.Аденозиндік  рецепторлар антогонисі, миотропты әсері бар брохолитикке   жатады:

 1. лоратадин
 2. эуфиллин
 3. мизопростол
 4. сальбутамол
 5. моксонидин

Тест № 742.  Ингаляциялық емес наркоз үшін қолданылатын препаратты таңдаңыз

 1. фенобарбитал
 2. пропанидид
 3. диазепам
 4. карбамазепин
 5. фенитоин

Тест № 743. Науқасқа 1-ші ұрпақ Н1- гистамин тежегіштерінің 2-ші ұрпақ   препараттарынан фармакодинамикасы бойынша айырмашылықтары жайлы кеңес беріңіз

 1. психикалық ынталандырушы әсерінің болуы
 2. орталық холиномиметикалық әсерінің болуы
 3. адренергиялық жүйені ынталандыруы
 4. ОЖЖ тежеу мүмкіндігі
 5. глаукома кезінде қолдану

Тест № 744.  Стероидты емес қабынуға қарсы заттардың  ішінен салицил қышқылының туындысына  жатады

 1. целекоксиб
 2. диклофенак-натрий
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. индометацин
 5. пироксикам

Тест № 745. Стероидты емес қабынуға қарсы заттар тобының  фенилпропион қышқылының туындысына  жататын препарат

 1. целекоксиб
 2. ибупрофен
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. индометацин
 5. пироксикам

Тест №746. Стероидты емес қабынуға қарсы заттар тобынан индолсірке қышқылының туындысы:

 1. целекоксиб
 2. ибупрофен
 3. кеторолак
 4. индометацин
 5. пироксикам

Тест № 747.  Стероидты емес қабынуға қарсы заттар тобынан оксикамдарға жатады.

 1. целекоксиб
 2. кеторолак
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. индометацин
 5. пироксикам

Тест № 748. Стероидты емес қабынуға қарсы заттар тобынан коксибтарға жатады.

 1. целекоксиб
 2. бутадион
 3. напроксен
 4. индометацин
 5. пироксикам

Тест № 749.  Наркотикалық  емес анальгетиктер мен стероидты емес  қабынуға  қарсы заттардың  әсер ету  механизмі.

 1. циклооксигеназа ферментін тежеп, простагландиндер синтезін бұзады
 2. мидың полисинаптикалық құрылымдарын тежейді
 3. сезімталдықтың барлық түрлері және сана-сезімді тежейді
 4. опиаттык рецепторлармен әсерлеседі
 5. мембраналардың Na, K иондарына өткізгіштігін азайтып, медиаторлардың босап шығуын төмендетеді

Тест № 750. Стероидты емес қабынуға қарсы заттар тобына жататын қай препаратпен  диклофенак натрийді алмастыруға болатындығы жайлы дәрігерге кеңес беріңіз

 1. парацетамол
 2. мелоксикам
 3. ацетаминофен
 4. кодеин
 5. метамизол натрий

Тест № 751.  Баланың анасына, неліктен балаларға дене қызуын түсіретін зат ретінде ацетилсалицил қышқылы қолданылмайтындығын түсіндіріңіз.

 1. ОЖЖ ынталандырады
 2. көз ішілік қысымның жоғарылауын шақырады
 3. АҚ жоғарылауын шақырады
 4. қанның ұюын арттырады
 5. қан кетулер болады

Тест № 752. Анамнезінде асқазанның пептидтік ойық жарасы  бар науқасқа ең аз ульцерогенді әсер бар стероиды емес қабынуға қарсы заттар тобына жататын қандай препаратты ұсынасыз

 1. ибупрофен
 2. диклофенак натрий
 3. ацетилсалицил қышқылы
 4. индометацин
 5. целококсиб

Тест № 753. Ұсынылған опиоидты анальгетиктердің ішінен табиғи препаратты атаңыз:

 1. промедол
 2. омнопон
 3. кетамин
 4. фентанил
 5. пентазоцин

Тест № 754. Ұсынылған опиоидты анальгетиктердің ішінен синтетикалық препаратты анықтаңыз.

 1. морфин гидрохлориді
 2. омнопон
 3. трамадол
 4. фентанил
 5. кодеин

Тест № 755. Опоидты анальгетиктердің  әсер ету механизмін  көрсетіңіз.

 1. орталық дофаминдік Д2-рецепторларды тежейді
 2. опиаттық рецепторлармен байланысып, ауру сезімінің  медиаторларының бөлінуінтежейді
 3. ОЖЖ-де М- Н- холинорецепторларды ынталандырады
 4. ГАМК — рецепторларды белсендендіреді, ГАМК-ның тежегіштік әсерін күшейтеді
 5. Циклооксигеназа мен простагландиндер синтезін тежейді

Тест № 756. Шаншулар кезінде омнопонды қандай препаратпен алмастыруға  болатындығы жайлы дәрігерге кеңес беріңіз

 1. налоксон
 2. промедол (тримеперидин)
 3. морфин гидрохлориді
 4. кодеин
 5. апоморфин гидрохлориді

Тест № 757. Қарқынды емдеу бөлімшесінің тапсырысы бойынша опоидтық  анальгетиктерді артық енгізген кезде қолданылатын препаратты таңдап беріңіз.

 1. пропанидил
 2. пентазоцин
 3. трамадол
 4. налоксон
 5. диазепам

Тест № 758. Опоидтық анальгетиктерге тән жанама әсерді таңдаңыз

 1. тыныс орталығының тежелуі
 2. артериялық қан қысымының жоғарылауы
 3. ұйқысыздық
 4. тырысулар
 5. ульцерогенді (ойық жара туындататын)

Тест № 759. Стероидты емес қабынуға қарсы заттарға тән жанама әсер.

 1. холинолитикалық әсер
 2. гипергликемия
 3. ульцерогенді (ойық жара туындайтын) әсер
 4. жүрек өткізгіштігінің баяулауы
 5. экстрапирамидтік бұзылыстар

Тест № 760. 1-ші ұрпақ  Н1-гистаминтежегіштеріне тән жанама әсер:

 1. АҚ жоғарылауы
 2. ОЖЖ қозуы
 3. тырысулар
 4. ортостатикалық коллапс
 5. ОЖЖ тежелуі

Тест № 761. Нейролептик фенотиазин туындысына жататын препаратты таңдаңыз.

 1. аминазин
 2. хлорпротиксин
 3. дроперидол
 4. клозапин
 5. левомепромазин

Тест № 762. Нейролептиктер тобының бутирофенон туындысына жататын препаратты таңдаңыз.

 1. хлорпротиксин
 2. аминазин
 3. дроперидол
 4. клозапин
 5. левомепромазин

Тест № 763. Нейролептиктер тобының тиоксантен туындысына жататын препаратты таңдаңыз.

 1. аминазин
 2. хлорпротиксин
 3. галоперидол
 4. рисперидон
 5. трифтазин

Тест № 764.  Нейролептиктерге тән жанама әсер.

 1. көзішілік қысымның артуы
 2. ОЖЖ қозуы
 3. ұйқысыздық
 4. дәріге тәуелділік
 5. экстрапирамидтік бұзылыстар

Тест № 765. Нейролептиктердің әсер ету механизмі.

 1. орталық дофаминдік Д2- рецепторларды тежейді.
 2. мембраналардың Na, K иондарына өткізгіштігін төмендетеді
 3. дофаминдік Д1- рецепторларды ынталандырады
 4. ГАМК- рецепторларды белсендендіреді
 5. орталық серотониндік 5-НТ- рецепторларды ынталандырады

Тест № 766. « Психозға қарсы әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз.

 1. жалған түрдегі өзін-өзі жақсы сезіну жағдайы
 2. мазасыздану, қорқыныш, өзіне сенімсіздік сезімдерінің басылуы
 3. сопақша мидың тежелген орталықтарының қозуы
 4. сандырақ пен елестерді жою
 5. көңіл- күй мен тәбеттің жоғарылауы

Тест № 767. Орталық әсерлі опиоидты емес  (наркотикалық емес) анальгетик:

 1. морфин
 2. буторфанол
 3. бупренорфин
 4. парацетамол
 5. промедол

Тест № 768. Дәріханаларда бар нейролептиктердің ішінде дәрігер-психиаторға экстрапирамидалық  бұзылыстарды  шақырмайтын   препаратты ұсыныңыз.

 1. аминазин
 2. дроперидол
 3. трифтазин
 4. клозапин
 5. галоперидол

Тест № 769.  Ұсынылған транквилизатордың ішінен бензодиазепин туындысын таңдаңыз

 1. диазепам
 2. буспирон
 3. этаминал натрий
 4. хлордиазепоксид
 5. зопиклон

Тест № 770. Ұсынылған транквилизатордың ішінен серотониндік рецепторлардың антогонистерін таңдаңыз

 1. диазепам
 2. буспирон
 3. мезапам
 4. триазолам
 5. мебикар

Тест № 771. Транквилизаторларға тән жанама әсерді таңдаңыз.

 1. көзішілік қысымды жоғарылату
 2. ОЖЖ ынталандыру
 3. ұйқысыздық, психоздар
 4. ульцерогендік әсер
 5. ұйқышылдық, ОЖЖ тежелуі

Тест № 772. Транквилизаторлардың  әсер ету механизмін көрсетіңіз.

 1. орталық Д2- рецепторларды тежейді
 2. ми құрылымдарының қозғыштығын азайтады, бензодиазепендік рецепторлардың агонистері болып табылады
 3. орталық Н1- гистаминдік рецепторларды  тежейді
 4. опиаттық рецепторларды ынталандырады
 5. тыныс алу және тамырқозғалтқыш  орталықтарды ынталандырады

Тест №773. « Анксиолитикалық әсер»  терминіне дұрыс анықтама таңдаңыз.

 1. жалған түрдегі өзін-өзі жақсы сезіну жағдайы
 2. мазасыздану, қобалжу, қорқыныш  сезімдерін  басу
 3. психоздың белгілерін (сандырақ, елестеушіліктер) жою
 4. тактильдік сезімталдықты қайтымды жоғалту
 5. ауру сезімталдығын таңдамалы тежеу

Тест № 774.  Дәрігерге диазепамды  қандай препаратпен алмастыруға болатындығы жайлы  кеңес беріңіз

 1. зопиклон
 2. мелоксикам
 3. доксиламин
 4. феназепам
 5. дроперидол

Тест № 775.  Науқасқа  бензодиазепин тобының  транквилизаторларын бақылаусыз қолдану неге әкеп соғуы мүмкін болатындығы жайлы кеңес беріңіз,  себебі олар

 1. ұйқысыздықты шақырады
 2. дәрілік тәуелділікті шақырады
 3. артериялық қысымды жоғарылатады
 4. тахиаритмия шақырады
 5. тырысуларды шақырады

Тест № 776. Дәрігер науқасқа емхана жағдайында қабылдауға «күндізгі»  транквилизатор  тағайындады. Осы препаратты атаңыз.

 1. феназепам
 2. диазепам
 3. мебикар
 4. мезапам
 5. нитразепам

Тест № 777. Бензодиазепин туындыларына жататын ұйықтатқыш заттар тобының препараты.

 1. фенобарбитал
 2. нитразепам
 3. зопиклон
 4. доксиламин
 5. золпидем

Тест № 778. Циклопирроллон туындыларына жататын  ұйықтатқыш  заттар  тобының  препараттары

 1. триазолам
 2. нитразепам
 3. зопиклон
 4. доксиламин
 5. диазепам

Тест № 779. «Ұйықтатқыш  заттардың кейінгі әсер синдромы» терминіне дұрыс анықтама беріңіз.

 1. невротикалық симптоматиканың өршуі
 2. ұйқышылдық, ұйқыдан тұрғаннан кейінгі шаршағыштық
 3. психомоторлық реакциялардың күшеюі
 4. тырысуға дайындықтың жоғарылауы
 5. артериалды қысымның жоғарылауы

Тест № 780. Дәрігерге ұйықтатқыш заттар тобының қандай препаратымен дәріханада жоқ золпидемді алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз.

 1. зопиклонмен
 2. нитразепаммен
 3. фенобарбиталмен
 4. доксиламинмен
 5. дифенгидраминмен

Тест № 781. Тырысуға қарсы заттардың ішінен бензодиазепин  туындысын таңдаңыз.

 1. диазепам
 2. магний сульфаты
 3. мидокалм
 4. натрий вальпроаты
 5. карбамазепин

Тест № 782. Эпилепсияға қарсы заттардың ішінен вальпрой қышқылының туындысын таңдаңыз.

 1. диазепам (сибазон)
 2. фенобарбитал
 3. мидокалм
 4. натрий вальпроаты
 5. карбамазепин (финлепсин)

Тест № 783. Тырысуға  қарсы заттардың ішінен   үштік жүйкенің невралгиясында   қоданылатын препаратты таңдаңыз.

 1. диазепам
 2. фенобарбитал
 3. мидокалм
 4. натрий вальпроаты
 5. карбамазепин

Тест № 784. Дәрігерге эпилепсияның кіші және үлкен ұстамаларының алдын алу үшін қандай препаратты қолдануға болатындығы жайлы кеңес  беріңіз

 1. фенобарбитал
 2. натрий вальпроаты
 3. диазепам (сибазон)
 4. карбамазепин
 5. фенитоин (дифенин)

Тест № 785.  Дәрігерге тырысуға қарсы  препараттардың қайсысы анксиолитиктер тобына жататындығы жайлы кеңес беріңіз.

 1. фенобарбитал
 2. карбамазепин (финлепсин)
 3. мидокалм
 4. диазепам
 5. натрий вальпроаты

Тест № 786.  Леводопаның  әсер ету механизмі.

 1. ОЖЖ- де холинергиялық үрдістерді ынталандырады
 2. ОЖЖ- де МАО-В ферментін тежейді
 3. адренорецепторларды тежейді
 4. ОЖЖ- де МАО-А ферментін тежейді
 5. ОЖЖ-де дофаминнің тапшылығын толтырады

Тест № 787.  Дәрігерге паркинсонизмге  қарсы леводопаны басқа қандай препаратпен алмастыруға  болатындығы  жайлы кеңес беріңіз.

 1. карбамазепин
 2. фенитоин
 3. карбидопа
 4. дроперидол
 5. диазепам

Тест № 788. Дәріханада  бар паркинсонизмге  қарсы  заттардың ішінен орталық холиноблокаторға  жататын препаратты таңдаңыз

 1. леводопа
 2. циклодол
 3. бромокриптин
 4. мидантан
 5. селегилин

Тест № 789. Аналептиктердің әсер ету механизмі
1.мидың гипоксияға төзімділігін арттырады, мидың қанайналымын жақсартады
2.мидың полисинапстық құрылымдарын тежейді
3.ми қыртысындағы қозу үрдістерін тежейді
4.ГАМК-рецепторларды белсендендіріп, ГАМК тежегіш әсерін күшейтеді
5.сопақша мидың тыныс алу және тамырқозғалтқыш орталықтарын ынталандырады

Тест № 790. Дәрігерге коллапс кезінде кофеинді қандай препаратпен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз
1.празозинмен
2. Сульфокамфокаинмен
3.флуоксетинмен
4.адам тамыр  тұнбасымен
5.пирацетаммен

Тест № 791. Артритпен ауыратын науқасқа жергілікті қолдану кезінде тітіркендіргіш, кыздыргыш, антисептикалық әсерлері бар аналептикті ұсыныңыз
1.кофеин-натрий бензоаты
2.кордиамин
3. сульфокамфокаин
4.камфора
5.бемегрид

 

Тест № 792. Науқасқа кофеиннің қандай әсері оны бас сақинасын емдеуге арналған жұптастырылған препараттар құрамына қосуға мүмкіндік береді
1.жүректі ынталандырушы әсері
2.ми қан тамырларын кеңейтуі, анальгетиктер-антипиретиктердің әсерлердің әсерлерін күшейту
3.сопақша мидың өмірге маңызды орталықтарын ынталандыруы
4.диурезді күшейту
5.артериялық қан қысымын жоғарылату
Тест № 793.  Ұсынылған заттардың арасынан ноотропты препаратты таңдаңыз
1.пирацетам
2.адам тамыр тұнбасы
3.сиднокарб
4.кофеин
5.пантокрин

Тест № 794. Ұсынылған заттардың арасынан тыныштандырғыш препаратты таңдаңыз
1.пирацетам
2.шүйгіншөп (валериана) тұнбасы
3.сиднокарб
4.аминалон
5.кофеин
Тест № 795. «Ноотропты әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз.
1.жалған түрдегі жақсы сезіну жағдайы
2.мазасыздану,қорқыныш сезімдерін басу
3.есте сақтау,сөйлеу, білім алу, мидың гипоксия мен стресске тұрақтылығының жақсаруы
4.психоздың өнімді белгілерін (сандырақ,елестеушілік) жою
5.ОЖЖ тежейтін заттардың әсерінің күшеюі

Тест № 796 .Дәрігер-невропатолгқа ноотропты препарат ұсыныңыз
1.диазепам
2.ламотриджин
3.пирацетам
4.сиднокарб (мезокарб)
5.кофеин
Тест № 797. Дәрігерге жедел, сонымен қатар созылмалы жүрек жетіспеушілігі кезінде қандай препаратты тағайындау тиімді болып келетіндігі жайлы кеңес беріңіз
1. Амиодарон
2. Дигоксин
3. Коргликон
4. Дигитоксин
5. Строфантин К

Тест № 798. Ұсынылған гипотензивті препараттардың арасынан а-адреноблокаторды таңдаңыз
1. Пентамин
2. Метопролол
3. Празозин
4. Резерпин
5. Пропранолол

Тест № 799. Ұсынылған гипотензивті препараттардың арасынан кардиоселективті β1-адреноблокаторды таңдаңыз
1. Бензогексоний
2. Метопролол
3. Доксазозин
4. Резерпин
5. Пропранолол
Тест № 800.  Таңдамалы емес β-адреноблокаторларға тән жанама әсер
1. Тахикардия
2. Бронхоспазм
3. АҚ жоғарылауы
4. Дәріге тәуелділік
5. Ульцерогендік әсер
Тест № 801. Ұсынылған гипотензивтік заттардың арасынан кальций өзекшелерінің тежегішін таңдаңыз
1. Лозартан
2. Верапамил
3. Каптоприл
4. Индапамид
5. Моксонидин
Тест № 802. Ұсынылған гипотензивтік заттардың арасынан ААФ тежегішін таңдаңыз
1. Лозартан
2. Омапатрилат
3. Каптоприл
4. Амлодипин
5. Моксонидин
Тест № 803. Ұсынылған гипотензивтік заттардың арасынан ангиотензиндік рецепторлардың (АТ 1) тежегішін таңдаңыз
1. Лозартан (козаар)
2. Дилтиазем
3. Фозиноприл
4. Амлодипин
5. Моксонидин
Тест № 804. Кальций өзекшелерінің тежегіштеріне тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Бронхоспазм
2. Көзішілік қысымның жоғарылауы
3.АҚ жоғарылауы
4. Миокардтың жиырылғыштығының төмендеуі
5. Іш айдайтын әсер
Тест № 805. Кальций өзекшелерінің тежегіштерінің әсер ету механизмі
1. Тәждік тамырлардың рефлекторлы кеңеюі
2. Орталық имидазольдік рецепторларды тежеу
3. Азот монооксидінің тапшылығын толтыру арқылы жасушалардағы кальций деңгейін азайтады, тамырларды кеңейтеді және жүректің жұмысын төмендетеді
4. Баяу каналдар бойынша кальций иондары ағысының тоқтауы
5. Пресинапстық саңылаудағы норадреналин қорының азаюы

Тест № 806. Дәрігерге жүрек жетіспеушілігі кезінде қандай гипотензивтік препарат қолданылатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Резерпин
2. Диазоксид
3. Фозиноприл (моноприл)
4. Празозин
5. Моксонидин

Тест № 807. Дәрігерге амлодипинді қандай аналогпен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Лозартанмен
2. Бисопрололмен
3. Моксонидинмен
4. Нормодипинмен
5. Изоптинмен
Тест № 808. Дәрігерге препараттардың қайсысы ренин-ангиотензин-альдостерондық жүйеге әсер ететіндігі жайлы кеңес беріңіз
1. Лозаратан
2. Ловастатин
3. Резерпин
4. Пентамин
5. Верапамил

Тест № 809. Гипертензивтік затты таңдаңыз
1. Папаверин гидрохлориді
2. Дофамин
3. Эуфиллин
4. Магний сульфаты
5. Натрий нитропруссиді

Тест № 810.  Миотропты әсері бар спазмолитиктердің әсер ету механизмі
1. Ангиотензиндік рецепторларды тежеу
2. Ангиотензинге айналдырушы ферментті тежеу
3. Аденилатциклазаны ынталандыру, цАМФ деңгейінің азаюы, тегіс салалы бұлшықет жасушадағы кальций деңгейінің артуы
4. Фосфодиэстеразаны тежеу, цАМФ-тың жиналуы, тегіс салалы бұлшықет жасушасындағы кальций деңгейінің азаюы
5. Пресинапстық саңылаудағы норадреналин қорының азаюы

Тест №  811. Бүйрек шашуын жою үшін қолданылатын дротаверинді келесі препаратпен алмастыруға болады.

 1. Лозартанмен (козаар)
 2. гидрохлортиазидпен (гипотиазид)
 3. нитроглицеринмен
 4. верапамилмен
 5. папаверин  гидрохлоридімен

Тест № 812. Дәрігерге бүйрек шаншуын басу үшін аталған препараттардың қайсысымен папаверин гидрохлоридімен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Лозартан (козаар)
2. Гидрохлортиазид (гипотиазид)
3. Нитроглицерин
4. Верапамил
5. Дротаверин
Тест № 813. Антиангиналды заттардың арасынан нитровазодилататорды таңдаңыз
1. Верпамил
2. Нифедипин
3. Нитроглицерин
4. Метопролол
5. Дилтиазем
Тест № 814. Антиангиналды заттардың арасынан кальций өзекшелерінің тежегішін таңдаңыз
1. Верапамил
2. Изосорбид динитраты
3. Изосорбид мононитраты
4. Метопролол
5. Нитроглицерин

Тест № 815. Антиангинальді заттардың арасынан β-адреноблокаторды таңдаңыз
1. Верапамил
2. Изосорбид динитраты
3. Триметазидин (предуктал)
4. Метопролол
5. Дилтиазем
Тест № 816. Органикалық нитраттарға тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Бронхоспазм
2. Жүрек соғысының жиілеуі
3. Гипогликемия
4. Физикалық тәуелділік
5. Ульцерогендік әсер

Тест № 817. Органикалық нитраттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Баяу кальций өзекшелерін тежеу
2. Адренорецепторларды, кальций және натрий өзекшелерін тежеу
3. Тәждік тамырлардың рефлекторлы кеңеюі
4. Жасушаларда азот монооксидінің тапшылығын толтыру
5. Миокардтағы энергетикалық зат алмасуды арттыру
Тест № 818. «Антиангинальды әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз
1. Миокардтың оттегіге қажеттілігі мен оттегінің миокардқа жеткізілуі арасындағы сәйкессіздік
2. Жүрек ырғағының қалыпқа келуі
3. Миокардқа оттегінің жеткізілуінің азаюы
4. АҚ төмендеуі
5. Миды гипоксиядан қорғау
Тест № 819. Нитраттардың әсер ету механизмі
1. Миокардтың оттегіге қажеттілігін арттырып, жеткізілуін азайтады
2. Миокардтың оттегіге қажеттілігін төмендетіп, жеткізілуін арттырады
3. Тек миокардқа оттегі жеткізілуін арттырады
4. Жүрек шығарылымын арттырады
5. Тек тәждік тамырларды рефлекторлы кеңейтеді

Тест № 820. Аталған препараттардан статиндерге жататыны
1. Нимодипин
2. Клофибрат
3. Ловастатин
4. Винпоцетин
5. Фенофибрат

Тест № 821. Нимодипинге тән жанама әсерді көрсетіңіз
1. Бронхоспазм
2. АҚ төмендеуі
3. АҚ жоғарылауы
4. Гипогликемия
5. Дәріге тәуелділік

Тест № 822. Статиндер тобына жататын антисклеротикалық препараттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Ішекте өт қышқылдары, холестеринмен байланысып, организмнен шығаруы
2. Бауырда холестериннің синтезін тежеу
3. Липопротеинлипазаның белсенділігін арттыру
4. Бос май қышқылдарының босап шығуын азайту
5. Липопероксидация үрдістерін тежеу

Тест № 823. Аталған препараттардың ішінен атеросклероз кезінде қолдануға болады
1. Дофамин
2. Папаверин гидрохлориді
3. Фуросемид
4. Фенофибрат
5. Каптоприл

Тест № 824. Ұсынылған заттардың арасынан сурфактант препаратын таңдаңыз
1. Экзосурф
2. Ацетилцистеин
3. Глауцин
4. Бромгексин
5. Калия йодид

Тест № 825. Муколитикалық препараттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Қақырықтың тұтқырлығын азайтып, оның шығарылуын жеңілдетеді
2. Асқазанның шырышты қабатының рецепторларын тітіркендіреді, бронх бездерінің секрециясын рефлекторлы түрде күшейтеді
3. Жөтел орталығын тежейді
4. Эндогенді сурфактанттың тапшылығын толтырады
5. Мұрынның шырышты қабатындағы α1-адренорецепторларды ынталандырады
Тест № 826.Анорексигенді препаратты таңдаңыз
1. Ондансетрон
2. Карнитин хлориді
3. Метоклопрамид
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Сибутрамин
Тест № 827. Құсуға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Липой қышқылы
2. Жусан шөбі
3. Метоклопрамид
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Сибутрамин

Тест № 828. Құсу шақыратын препаратты таңдаңыз
1. Морфин гидрохлориді
2. Жусан шөбі
3. Орлистат (ксеникал)
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Ондансетрон
Тест № 829. Ащыларға тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Асқазан сөлінің секрециясын күшейту
2. ОЖЖ тежеу
3. Гипотензивтік әсер
4. Ішек перистальтикасының төмендеуі
5. Тәбеттің төмендеуі

Тест №830. Метоклопрамидтің әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. ОЖЖ-де норадреналин мен серотониннің кері ұсталуын бұзады
2. ОЖЖ мен АІЖ Д2-дофаминдік және 5-НТ3-серотониндік рецепторларын тежейді
3. АІЖ-ның афферентті жүйке ұштарын тітіркендіреді
4. Құсу орталығының жіберуші аймағының дофаминдік рецепторларын ынталандырады
5. ОЖЖ-де М-холино- және Н1-гистаминорецепторларды тежейді
Тест № 831. «Анорексигенді әсер» терминінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз
1. Асқазан сөлі секрециясының төмендеуі
2. АІЖ тегіс салалы бұлшық еттері тонусының жоғарылауы
3. Құсу орталығының қозуы
4. Тәбеттің төмендеуі
5. Ас қорыту қабілетінің жылдамдауы

 1. Тест № 832. «Протондық насостың ингибиторы» — ойық жараға қарсы препаратты таңдаңыз
  Омепразол
  2. Пирензепин
  3. Висмут субцитраты
  4. Фамотидин
  5. «Алмагель»
  Тест № 833. Н2-гистаминдік тежегіштер тобына жататын ойық жараға қарсы препарат
  1. Омепразол
  2. Пирензепинт (гастрозепин)
  3. Висмут субцитраты (Де-нол)
  4. Фамотидин
 2. «Алмагель»

Тест № 834. М1-холиноблокаторлар тобына жататын ойық жараға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Омепразол
2. Пирензепин
3. Висмут субцитраты
4. Низатидин
5. «Алмагель»

Тест № 835. . Антацидтерге тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Тәбетті жоғарлатады
2. Ішек перистальтикасын күшейтеді
3. Құсуға қарсы әсер
4. Іш қату шақырады
5. Дене салмағын арттырады
Тест № 836.  «Протондық насос» тежегіштерінің әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Асқазан шырышты қабатының бетінде альбуминдік қабаттың пайда болуы
2. Н/К-АТФаза ферменті белсенділігінің тежелуі
3. Асқазан Н2-гистаминдік рецепторларының тежелуі және тұз қышқылы секрециясының төмендеуі
4. Асқазанда тұз қышқылының бейтараптануы, соның салдарынан қышқылдықтың төмендеуі
5. Асқазандағы гасриндік рецепторлармен өзара әсерлесуі
Тест № 837. «Антацидтік әсер» терминінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз
1. Асқазан шырышты қабаты белоктарының коагуляциясын шақырады
2. Асқазанда сутегі иондарының бөлініп шығуын тоқтатып, Н/К-АТФаза ферментінің белсенділігін тежейді.
3. Н2-гистаминдік рецепторларды тежейді және тұз қышқылы секрециясын азайтады
4. Асқазанда тұз қышқылын бейтараптайды, соның салдарынан оның қышқылдығы төмендейді
5. Асқазанда гистаминдік рецепторлармен өзара әсерлеседі

Тест № 838. Іш айдағыш препараттарды таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Эссенциале
3. Лоперамид (имодиум)
4. Хенодиоксихол қышқылы (хенодиол)
5. Изафенин
Тест № 839. Диареяға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Эссенциале
3. Лоперамид
4. Магния сульфат
5. Сеннаде

Тест № 840. Гепатопротекторлы препаратты таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Кодеин
3. Лоперамид
4. Эссенциале
5. Сеннаде
Тест № 841.  Дәрігер өттің секрециясы мен бөлінуін күшейтетін препарат тағайындады. Осы препаратты атаңыз
1. Лоперамид
2. Бисакодиол
3. Омепразол
4. « Аллахол» таблеткасы
5. «Алмагель»
Тест № 842.  Гиперониялық криз кезінде науқасқа тағайындауға тиімді зәр айдайтын зат
1. Триамтерен
2. Диакарб
3. Фуросемид
4. Гидрохлортиазид
5. Индапамид
Тест № 843. Несеп-тас ауруы кезінде қолданылатын препарат
1. Фуросемид
2. Кофеин
3. Эссенциале
4. Аллопуринол
5. Аминофиллин

Тест № 844. Ұсынылған препараттардың арасынан антиагрегантты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Дипиридамол
3. Аминокапрон
4. Варфарин
5. Стрептокиназа
Тест № 845. Ұсынылған препараттардың арасынан тікелей емес әсер ететін антикоагулянтты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Тиклопидин
3. Фраксипарин
4. Варфарин
5. Стрептокиназа

Тест № 846. Ұсынылған препараттардың арасынан гемостатикалық затты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Дипиридамол
3. Аминокапрон қышқылы
4. Варфарин
5. Актилизе (алтеплаза)
Тест № 847.  Ұсынылған препараттардың арасынан лейкопоэзді ынталандыратын затты таңдаңыз
1. Левамизол
2. Фоль қышқылы
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Феррум-лек
5. Глюкоза
Тест № 848. Ұсынылған препарттардың арасынан иммунитетті ынталандыратын затты таңдаңыз
1. Филграстим
2. Фоль қышқылы
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Феррум-лек
5. Ферковен
Тест № 849. Ауыз арқылы қабылданатын темір препараттарына тән жанама әсерді таңдаңыз
1. АҚ жоғарылауы, қан кету
2. Ішектің тітіркенуі, іш қату, тістің қараюы
3. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі
4. Гиперкоагуляциялық синдром
5. Гипохлоргидрия, тәбеттің артуы
Тест № 850.  Ұсынылған заттардың арасынан қалқанша без гормонын таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Окситоцин
3. Бромокриптин
4. Преднизолон
5. Мерказолил
Тест № 851.  Гипофиз артқы бөлігінің  гормондық  препаратын таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Окситоцин
3. Бромокриптин
4. Мелатонин
5. Мерказолил
Тест № 852. Ұсынылған заттардың арасынан антитиреоидты препаратты таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Паратиреоидин
3. Бромокриптин
4. Беклометазон дипропионаты
5. Мерказолил

 

Тест № 853.  Қандай антибиотиктерді қабылдау естудің төмендеуін шақыруы мүмкін
1. Ривампицин
2. Амикацин (Амикин)
3. Азитромицин ( Сумамед)
4. Клиндамицин (Кланид)
5. Доксициклин (Вибрамидин)
Тест № 854. Ұсынылған заттардың арасынан ұйқы безінің гормондық препараттарын таңдаңыз
1. Инсулин
2. Метформин
3. Глибенкламид
4. Глибутид
5. Унитиол
Тест № 855. Ұсынылған заттардың арасынан сульфонилмочевина препаратын таңдаңыз
1. Инсулин
2. Метформин
3. Глибенкламид
4. Пробукол
5. Унитиол
Тест № 856. Акромегалия кезінде тағайындалатын препарат
1. Паратиреоидин
2. Прогрестерин
3. Мерказолил
4. Бромокриптин
5. Окситоцин
Тест № 857. 1 тип қант диабетімен ауыратын балаға тағайындалатын гипогликемиялық препарат
1. Акарбоза
2. Инсулин
3. Глибенкламид
4. Глипизид
5. Метформин
Тест № 858. Ұсынылған заттардың арасынан глюкокортикостероидты таңдаңыз
1. Ибупрофен
2. Гидрокортизон
3. Кетотифен
4. Кромолин натрия
5. Магний сульфаты
Тест № 859. Ревматоидты артритті емдеуде қолданылатын глюкокортикостероидтардың фармакологиялық әсері
1. Иммунитетті ынталандырушы
2. Анаболикалық
3. Гипотензиялық
4. Гипогликемиялық
5. Қабынуға қарсы
Тест № 860. Ұсынылған заттардың арасынан эстроген препаратын таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Феноболин
Тест № 861. Ұсынылған заттардың арасынан гестагенді таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Пиоглитазон
4. Глюкагон
5. Феноболин
Тест № 862. Ұсынылған препараттардың арасынан андрогенді таңдаңыз
1. Дезоксикортикостерон ацетаты
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Триамционолон
Тест № 863. Ұсынылған препараттардың арасынан анаболикалық стероидты таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Хумулин
Тест № 864. Ұсынылған препараттардың арасынан А витаминін  таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Оксидевит
5. Викасол
Тест №865. Ұсынылған препараттардың арасынан Е витаминін  таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Викасол
Тест № 866. Ұсынылған препараттардың арасынан РР витаминін  таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Орот қышқылы
Тест № 867. Ұсынылған препараттардың арасынан К витаминін  таңдаңыз
1. Ретинол ацетет
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Викасол
Тест № 868. Ұсынылған препараттардың арасынан В 12 витаминін  таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Кальций пангаматы
4. Цианкобаламин
5. Викасол
Тест № 869. Ұшық вирусымен шақырылған терінің ауруларында қолданылатын вирусқа қарсы препарат:
1. Азидотимидин
2. Хлорохин (хингамин)
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Ацикловир
5. Метронидазол
Тест № 870.  Пеллаграны емдеу үшін қолданылатын дәрумендік препарат
1. Аскорбин қышқылы
2. Никотин қышқылы
3. Цианкобаламин
4. Пиридоксин
5. Тиамин бромиді
Тест № 871. Цинга кезінде тағайындалатын витаминдік препарат
1. Оксидевит
2. Тиамин гидрохлориді
3. Рибофлавин
4. Аскорбин қышқылы
5. Фитоменадион
Тест № 872.Тиімділігі аз туберкулезге  қарсы препарат

 1. Рифампицин
 2. ПАСК
 3. Пиразинамид
 4. Стерептамицин
 5. Изониазид

Тест № 873.ß-лактамды антибиотиктерге  тән жанама әсерді таңдаңыз

 1. Қайтару синдромы
 2. Ототоксикалық
 3. Нефротоксикалық
 4. Аллергиялық реакция
 5. Кристалургия

Тест № 874. Жүйелі микоздарды емдеу үшін қолданылаиын саңырауқұлактарға карсы препарат

 1. Нистатин
 2. Амфотерацин В
 3. Тербинафин
 4. Гризеофульвин
 5. Стрептомицин

Тест № 875.  Тотықтырғыштар тобына жататын  антисептикалық препарат

 1. Хлорамин В
 2. Йодтың спирттегі ерітіндісі
 3. Клий перманганаты
 4. Фурацилин
 5. Бриллиант көгінің ерітіндісі

Тест № 876.  Тетрациклиндерге тән жанама әсерді таңдаңыз

 1. Бронхоспазм
 2. Ототоксикалық
 3. Кристалурия
 4. Тырысулар
 5. Гепатотоксикалық

Тест № 877. Дерматит, деменция және диария қай ауруды симтомдары болып табылады

 1. Бери-бери
 2. Цинга
 3. Пеллагра
 4. Рахита
 5. Гемералопия

Тест № 878.   ҚР бақылауға алынатын наркотикалық заттарды, психотропты заттарды және прекурсорларды медициналық мақсатта қолдану ережелерін бекіту жөніндегі ДСМ бүйрығының номері:

 1. № 173 2. № 185                   3. № 181                    4. № 175                   5. № 170

Тест № 879. Құрамында наркотикалық заттары бар дәрілік заттарға жазылған рецепттер жарамды:

 1. 3күнге 2. 5 күнге 3. 7 күнге                 4. 10 күнге                  5. 15 күнге

Тест № 880. Наркотикалық заттарға рецепт жазуға арналған рецептуралық бланкта болады:

 1. мекеменің атауы және штампы, арнайы код
 2. арнайы код, бланктың номері, қорғаныс дәрежесі
 3. бланктың номері, мекеменің мөрі
 4. емдеу мекемесінің штампы мен шифры, бланктың номері
 5. емдеу мекемесінің коды мен штампы

Тест № 881. Бұйрыққа сәйкес арнайы рецептуралық бланктарды есепке алу кітабы жүргізіледі:

 1. 12 айға 2. 6 айға              3. 3 айға           4. 1 айға                      5. 15 күнге

Тест №882. Құрамында наркотикалық заттар, психотропты заттар бар дәрілік заттарға рецепт жазуға арналған арнайы рецептуралық бланкқа емдеуші дәрігермен қатар, тағы кімнің қолы қойылады:

 1. емдеу мекемесінің бас медбикесінің
 2. науқастың участкелік дәрігерінің
 3. Мекеменің кезекші дәрігерінің
 4. Емдеу мекемесінің жетекшісінің
 5. Қабылдау бөлімшесінің дәрігерінің

Тест № 883. Созылмалы аурулары бар  науқастарға арналған, құрамында наркотикалық заттар бар дәрілік заттарға жазылған рецепттер жарамды:

 1. 5 күнге 2. 15 күнге 3. 1 айға                 4. 2 айға                 5. 3 айға

Тест № 884. Өкпе ісінуін емдеуде қолданылатын наркотикалық анальгетиктер:

 1. Морфин, фентанил, таламонал
 2. Фуросемид, морфин, бензогексоний
 3. Натрий нитропруссиді, пентамин, нитроглицерин
 4. Этил спирті, преднизолон, маннит
 5. Экзосурф, бензогексоний, морфин

Тест № 885. Наркотикалық анальгетиктердің негізгі жанама әсерлері:

 1. Миоз, тахикардия
 2. Мидриаз, тыныстың тежелуі
 3. Брадикардия, мидриаз
 4. Тыныстың тежелуі, дәріге тәуелділік
 5. Дәріге тәуелділік, тахикардия

Тест № 886..   ҚР ДСМ дәрілік заттарпды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшектеп саудаға өткізу ережесін бекіту туралы қазіргі қолданыстағы бұйрығы

1) 2004 жылдың 11 ақпанындағы № 19 бұйрық

 • 2009 жылдың 16 қарашасындағы № 711 бұйрық
 • 2004 жылдың 11 ақпанындағы № 20 бұйрық
 • 2004 жылдың 28 мамырындағы № 64 бұйрық
 • 2008 жылдың 21 мамырындағы № 289 бұйрық

Тест № 887.      Наркотикалық заттарға арналған  арнаулы  рецептурлы  бланкте жазылуы мүмкін:

 1. Дәрілік заттарды шектелмеген санда
 2. Үш дәрілік заттар
 3. Төрт дәрілік заттар
 4. Екі дәрілік заттар
 5. тек бір дәрілік зат

Тест № 888.      ҚР денсаулық сақтау мекемелерінде тегін немесе жеңілдікпен босатылатын дәрілік заттарға жазылған рецепттер республиканың әкімшілік-аумақтық бірлігі (аудан, қала, облыс):

1) жазылған күнінен бастап бір ай ішінде

2) жазылған күнінен бастап үш ай ішінде

3) жазылған күнінен бастап он күн ішінде

4) жазылған күнінен бастап бір жыл ішінде

5) жазылған күнінен бастап жиырма күн ішінде

Тест № 889.      Құрамында 8-оксихинолин туындылары, улы заттар, гормондық стероидтар, клонидин, анаболикалық стероидтар бар, тегін және жеңілдікпен босатылатын дәрілік заттар босатылады

 • бір рецептуралық бланкта екі дәрілік заттың атауы жазылғанда
 • арнай рецептуралық бланкта жазылғанда
 • Бір рецептуралық бланкта бір дәрілік заттың атауы жазылғанда.
 • Бір рецептуралық бланкта үш дәрілік заттың атауы жазылғанда
 • Бір рецептуралық бланкта төрт дәрілік заттың атауы жазылғанда

Тест № 890. Арнайы тағайындау бойынша үнемі (ұзақ уақытқа) емдеуді қажет ететін науқастарға арналған дәрілік заттар (осы ереженің 28 тармағында көрсетілген жағдайлардан басқа) фармацевтика саласының қызметкері босатады

1) жазылған күнінен бастап бір айдың ішінде

2) жазылған күнінен бастап он күн ішінде

3)жазылған күнінен бастап екі ай ішінде

4) жазылған күнінен бастап үш айдың ішінде

5) жазылған күнінен бастап бір аптаның ішінде

 

Тест № 891. Келесі препараттар тізімінен фторхинолонды таңдаңыз:

 1. ацикловир
 2. левофлоксацин
 3. реаферон
 4. азидотимидин
 5. нитроксолин

Тест № 892. Дәрігерге ЖИТС инфекциясын емдеу үшін препараты ұсыныңыз:

 1. Зидовудин
 2. Интерферон
 3. Оксолин
 4. Ацикловир
 5. Арбидол

Тест № 893. Іш сүзегін емдеуге арналған антибиотик:

 1. бензилпенициллин натрий тұзы
 2. бензилпенициллин новокаин тұзы
 3. доксициклин
 4. цефтриаксон
 5. бензилпенициллин калий тұзы

Тест № 894. Тетрациклиндерді қабылдаған кезде күн сәулесі астында болуды азайту керек, себебі олар шақыруы мүмкін:

 1. катарактыны
 2. терінің қатерлі ісігін
 3. фотодерматит
 4. терінің гиперпигментациясын
 5. көрудің нашарлауын

Тест № 895.  Тетрациклиндерге тән жанама әсерді таңдаңыз:

 1. бронхоспазм
 2. ототоксикалық
 3. кристаллурия
 4. тырысулар
 5. гепатотоксикалық

Тест № 896. Келтірілген антибиотиктерден азалид -антибиотикті таңдаңыз:

 1. азитромицин
 2. кларитромицин
 3. ванкомицин
 4. рокситромицин
 5. доксициклин

Тест № 897. Келтірілген антибиотиктердің ішінен макролидті таңдаңыз:

1.полимиксин

2.кларитромицин

3.ванкомицин

4.гентамицин

5.амикацин

Тест № 898. Наркотикалық анальгетиктер өкпе ісінуі кезінде қолданылады, өйткені:

 1. кіші қанайналымындагы қысымды азайтады
 2. көбікке қарсы әсер көрсетеді

3.ауыру сезімін басады

 1. зәр айдағыш әсер көрсетеді
 2. тынысты белсендіреді

Тест № 899.  Миокард инфрактысы кезінде наркотикалық анальгетик қолданылады, себебі:

 1. Зәр айдағыш зат
 2. Ауыру сезімін басады
 3. Кардиотоникалық әсер
 4. Антигипертензивті зат
 5. Антиаритмиялық зат

Тест № 900. Дәрігерге кеңес беріңіз, дәріханада тербинафин препараты келесі атпен бар

 1. ламизил
 2. кетоконазол
 3. флуконазол
 4. дифлюкан
 5. цифран