Әлемнің жарығын сыйладың сен маған

Әлемнің жарығын сыйладың сен маған

Кештіңмақсаты:Аналармерекесіқарсаңындаасыланалардықұттықтау, оқушылардыңбойынаадамгершілікдегенасылқасиеттісіңіру.

Кештіңкөрнекілігі:шарлар, ұлағаттысөздержазылған плакат, орамалдар.

Кештіңбарысы

Күйойнаптұрады, екібастаушыортағашығады.

  1. Бастаушы:Құрметті- асыланалар,

Қадірлі- ұстаздар,

Қырмызықызғалдақ- қыздар!

2.Бастаушы. Қарастынанқылтиыпшыққанқызғалдақтайболып, келіпқалған, гүлдейқұлпырғанмерекелеріңіз, күнмерекелеріңізқұттыболсын!

Архат

С.Дилназ

1.Бастаушы:

Анамменіңсүйіктім
Текөзіңетабынам.
Қасымдажүрсеңбиікпін,
Алыстасаңсағынам.
2.Бастаушы:

Мәпелейді, әлдилейді, бағады.
«Құлыным» депқұшағынаалады
Өзгеге де, өзіне де жауапты
Барлығынақалайуақыттабады?!

Диар
Ғ.Дильназ

Айымгүл

1.Бастаушы:

Айналайын анашым
Аялайсың, бағасын
Сен үшін балалармен
Ән шырқайық бәріміз
2.   Бастаушы:

Сіздерден өскен балалар,

Батырлар мен даналар.

Құттықтаймыз мейраммен,

Аяулы асыл аналар!

Енді, аяулыасыланаларымыздыортағашақырамын.  Сыныптыңаналарынекітопқабөліп, «Өлеңніңжалғасынайт» ойынынойнатуарқылы, өнерлерінтексеремін.

Ойынныңшарты: Біртоптыңаналарыөлеңдібастайды, екіншітоптыңаналарыжалғастырыпкетуікерек, келесідекерісіншеекінші топ аналарыәнайтады да бірінші топ жалғастырукерек. Ерекшекөзгетүскенана «Әнші, ана!»дипломыменмарапатталады
Даулет

Әйгерім

 

Амангелді Аружан

Ән: Қыздар тобы «Анашым»

Ортаға үш қыз бен аналарын шығарамын да «Көзіңді жұм да таны» ойынын ойнатамын.

Ойынның мақсаты: Аналардың тапқырлығы, байқампаздығын анықтау.

Ойынның шарты: Аналардың көзі байланады, қыздардың орындары ауыстырылып қойылады да көзі байланған қыздардың аналары, өз қызын қалай да болса танып алуы керек. Жеңімпаз ана «Тапқыр ана!» дипломымен марапатталады.

1.Бастаушы:

«Бала, бала, бала» деп,

Бізді өсірген анашым.

Гүлге толып, құшағың,

Бақытты бол, анашым.

2.Бастаушы:

Қамымды ойлар күн- түні,

Анам- менің көктемім.

Ақтай алсам, үмітін,

Арманымажеткенім

Ескендір

Жұпар

Ойын:

Тағы да ортаға 3 ананышақырып «Су тасы» ойынынойнатамын.

Ойынныңмақсаты: Аналарымыздыңептіліктерінтексеру

Ойынныңшарты: Екіорындыққакесегеқұйылған су қойылады, келесібеттеекіорындықта бос кеселертұрады. Аналарқасықпентасып, біріншікеседегі суды төкпей, шашпайекіншікесегеқұюкерек. Суды әдемітасығанана«Ептіана» дипломынаиеболады.

Би «Gentlmen» қыздар тобы

1.Бастаушы:

Аналар өмір жүрегі,

Балалар оның тірегі.

Өмір бойы аймалар,

Анамызды сүйеміз!

2.Бастаушы:

Ана біздің күніміз,

1.Бастаушы:

«Бала, бала, бала» деп,

Бізді өсірген анашым.

Гүлге толып, құшағың,

Бақытты бол, анашым.

2.Бастаушы:

Қамымды ойлар күн- түні,

Анам- менің көктемім.

Ақтай алсам, үмітін

Арманыма жеткенім.

 

Азамат

Милена

Асем

Мерхат

Аружан

1.Бастаушы:

Аналар өмір жүрегі,

Балалар оның тірегі.

Өмір бойы аймалар,

Анамызды сүйеміз!

  1. Бастаушы:

Ана біздің күніміз,

Ананың біз гүліміз.

Ұландарды қуантып,

Ұзақ өмір сүріңіз

1.Бастаушы.

«Бала, бала, бала» деп,

Біздіөсіргенанашым.

Гүлгетолып, құшағың,

Бақытты бол, анашым.

  1. Бастаушы:

Қамымдыойларкүн- түні

Анам- меніңкөктемім.

Ақтайалсам, үмітін,

Арманымажеткенім.

Сыныптың аналарын екі топқа бөліп, ортаға шығарамын да «Мақалдың жалғасын айт» ойынын ойнату арқылы, білгірліктерін тексеремін.

Ойынныңшарты:Біртоптыңаналарымақалбастайды, екіншітоптыңаналарыжалғастырыпкетуікерек, келесідекерісіншеекінші топ аналарымақалайтады да бірінші топ жалғастырукерек. Ерекшекөзгетүскенана «Мақалшы, ана!» дипломыменмарапатталады

«Породия» орындайтынұлдартобы

Ортаға үш ананы шығарып «Шынықсаң, шымыр боларсың!» ойынын ойнатамын.

Ойынның мақсаты: Аналарымыздың спортқа деген бейімін байқау.

Ойынның шарты: Жерге үш қатар газет төселеді де ортаға шыққан үш ана сол газеттердің үстімен жылдам жүріп келесі бетке өтуі керек те келесі беттегі есепті шығарып кері қайтуы қажет. Алғашқы боп жеткен ана «Спортшы ана» дипломына ие болады.

Ән «Қыздар-ай» орындайтын Абай Нұрғиса

1.Бастаушы:

Аналар- әрқашан да әнболып,

Күнболып, жүреберіңіздер!

2.Бастаушы:

Мерекелеріңізмерекегеұлассын!

Кеш аяқталды.