Күнтізбелік жоспар Математика 3 сынып

Күнтізбелік жоспар Математика  3 сынып

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
                І тоқсан  Қайталау
1. Мың көлеміндегі натурал сандарды оқу, жазу және салыстыру,ұзындық, масса және уақыт

сияқты шамаларды салыстыру

1 1 Мың көлеміндегі натурал сандарды оқи, жаза,салыстыра білу, ұзындық, масса,уақыт сияқты шамаларды салыстыра білуге дағдыландыру.мың көлеміндегі натурал сандарды қосу

Азайту, өзара кері есептер шығару,

амалдардың орындалу тәртібінің ережелерін қолдану.Көпбұрыштың периметрін есептеу,геометр. фигураларды ажырата білу

кесте есептер
2. Теңдеулерді құру және шешу.Санды және әріпті өрнектерді құру,олардың мәнін табу 1 2 кесте Деңг тапс.
3. Көпбұрыштың периметрі.Қосынды мен қалдықты табу есептерін 1-2 амалмен шығару 1 3
4. Геометриялық фигураларды ажырата білу: кесін-ділер, түзулер,сәулелер, тік төртбұрыш (шаршы) 1 4 кесте Шығ есеп
                  Мың көлеміндегі сандар
5. Көбейту.Көбейткіштер.Көбейтінді.

Көбейтіндінің мәні

1 5 Көбейту.Көбейткіштер.Көбейтінді.

Көбейтуге берілген бір амалмен шығарылатын есептер.аудан. Фигуралардың аудандарын салыстыру.Бір амалдан тұратын санды өрнек,әріпті өрнектерді шешуді меңгерту.Көбейту, бөлу амалының компоненттерімен таныстыру.Көбейтудің мағынасын ашу,

Қосуды көбейтумен,көбейтуді қосумен алмастыра білуін бекіту.Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін және оны есеп шығаруда қолдана білуге үйрету.

Белгісіз бөлінгішті табу тәсілімен таныстыру,арифметикалық амалдардың компоненттерінің атауын бекіту. Өзара

Кері амалдарды білу негізінде белгісіз бөлінгішпен бөлгішті табуға арналған теңдеулерді шешуді үйрету.

слайд Өзіндік жұм
6. Көбейтуге берілген бір амалмен шығар. есептер 1 6
7. Фигуралардың аудандарын салыстыру 1 7
8. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті 1 8 слайд Матем диктант
9. Натурал сандарды 0-ге және 1-ге көбейту 1 9
10. Бөлу.Бөлінгіш.Бөлгіш.Бөліндінің мәні 1 10
11. Бөлі амалымен шығарылатын есептер 1 11
12. Санды өрнек (көбейту немесе бөлу) 1 12 кесте
13. Әріпті өрнек (көбейту немесе бөлу) 1 13 Деңг тапс
14. Көбейтудің белгісіз компоненттерін табу 1 14
15. Көбейту амалы бар теңдеулерді шешу 1 15
16 Белгісіз бөлінгішті табу 1 16
17. Белгісіз бөлгішті табу 1 17 кесте
18. Бөлу амалымен құрылған теңдеуді шешу 1 18 Шығ есеп
19. Көбейту мен бөлу-өзара кері амалдар 1 19
20. Екі амалдан тұратын қосу,азайту, көбейту, бөлуге берілген екі амалмен шығарылатын есептер 1 20
21. Көбейту мен бөлу амалдары арасынд. байланыс 1 21 слайд
22. Нөлді натурал санға бөлу 1 22 Нөлді натурал санға бөлу ережесімен, нөлге бөлудің мүмкін еместігімен таныстыру.Алған білімін есеп шығаруда қолдана білуге уйрету тест
23 Натурал санды 1-ге бөлу 1 23 слайд
24 Натурал санды өзіне –өзін бөлу 1 24
25. Қайталау 1 25
26. Бақылау жұмысы №1 1 26
                                Кестелік көбейту және бөлу
27. 2-ге көбейту кестесі 1 27 2-ге көбейту кестесін құрастыру ұстанымын түсіндіру,көбейтудің кестелік жағдайларын пысықтау.Мазмұны бойынша бөлудің қарапайым есептерімен таныстыру. Тең бөліктерге бөлу есептерін шығару,жарты ұғымын қалыптастыру.

Санның үштен бір бөлігін табу, 3-ке көбейту мен бөлудің кестелік тәсілдері туралы білімдерін бекіту.Белгісіз көбейткішті табу есептерімен таныстыру.шамалар ұғымын қалыптастыру.шамалар арасындағы тәуелділікке байланысты есептердің жаңа типімен таныстыру.Белгісіз көбейткішті табу есептерін шешу біліктігін қалыптастыру. Оқушылардың білімін есепке алу.

өзіндік жұм
28 2-ге көбейту 1 28 кесте
29. 2-ге бөлу кестесі 1 29
30. Бөлу амалына берілген бір амалмен шығ. есептер 1 30 Деңг тапс
31. Екіге тең бөлу (жарты) 1 31
32. Шамалар: бір заттың массасы, саны жалпы масса 1 32 кесте
33. 3-ке көбейту және бөлу кестесі 1 33
34. Үштен бір бөлік 1 34 Матем диктант
35. Белгісіз көбейткішті табуға арналған есептер 1 35
36. Белгісіз бөлінгішті, бөлгішті табуға арналған есептер 1 36
37. Шамалар арасындағы тәуелділік есептері:бір заттың массасы,заттардың саны, жалпы масса 1 37-38 слайд
38. 4-ке көбейту және бөлу кестесі 1 39
39. Төрттен бір бөлік (ширек) 1 40 тест
40. Бөлуді тексер 1 41
41. Көбейтуді тексеру 1 42
42. Қайталау 1 43
43 Бақылау жұмысы №2 1 44
44 Қайталау 1 45 тест
                      ІІ тоқсан Кестелік көбейту және бөлу
45 Ондықтар мен жүздіктерді бір таңбалы санға көбейту және бөлу 1 46 Ондықтар,жүздіктерді бір таңбалы сандарға көбейту мен бөлу тәсілдерін меңгерту..10-ға, 100-ге көбейту мен бөлуді меңгерту.екі амалмен шығарылатын жақшасыз өрнектерде амалдардың орындалу тәртібінің ережелерін түсіндіру. Үш амалдан тұратын жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу ретін түсіндіру. Үш амалдан тұратын жақшалы өрнектерде арифметикалық орындалу реті мен тәртібін уйрену

Тік төртбұрыштың периметрін табудың әр түрлі тәсілдерін меңгерту.шамалар арасындағы тәуелділікке байланысты есептер шығару жолын қалыптастыру.

5-ке көбейту және бөлу кестесін және соған сәйкес бөлу жағдайларын уйрену

кесте өзіндік жұм
46 10-ға және 100-ге көбейту және бөлу 1 47
47 Қалдықпен бөлу және оны тексеру 1 48 Деңг тапс
48 Екі амалдан тұратын жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу реті 1 49
49. Үш амалдан тұратын жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу реті 1 50 кесте Матем диктант
50 Екі амалдан тұратын жақшасы бар өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу реті 1 51
51 Үш амалдан тұратын жақшалы өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу реті 1 52
52. Тік төртбұрыштың (шаршының) периметрін табудың әр түрлі тәсілдері 1 53 тест
53. Баға,сан,құн шамалары арасындағы тәуелділік 2 54-55
54. 5-ке көбейту және бөлу кестесі 1 56 кесте тест
55. Күрделірек санның бөлігі 1 57
56. Күрделірек санды өрнектер 1 58
57. Күрделірек әріпті  өрнектер 1 59 Құрылымы неғұрлым күрделі әріпті өрнектерді құрастыру,жазу, оларды мәнін табу біліктілігін қалыптастыру.

Квадрат см. Аудан бірлігі ұғымымен таныстыру. Фигураның ауданын тауға берілген есептерді шығаруды уйрену.

Санның бөлігін табу үшін бүтінді бөлшектерге бөл керектігін меңгерту.

Алған білімін есеп шығаруда қолдана білуге уйрету.

7-ге көбейту кестесін құру,соған сәйкес бөлу жағдайларын меңгерту.

8-ге көбейту кестесін құрастыру.соған сәйкес бөлу жағдайларын қарастыру.

Екі  үш амалдан тұратын көбейту бөлу есептерін шығара білуге үйрету.

9-ға көбейту мен бөлудің кестелік жағдайларын ұғыну. Алған білімін есепке алу.

Өзінд жұм
58. Көбейту мен бөлуге берілген есептер 1 60 слайд
59. Аудан бірлігі-квадрат сантиметр 1 61
60. Тік төртбұрыштың (шаршының) ауданы 2 62-63 тапсырмалар
61. Палетканы пайдаланып,фигураның ауданын есептеу 1 64
62. 6-ға көбейту және бөлу кестесі 1 65
63. Санның бөлігін табуға арналған есептер 1 66 слайд
64. Қайталау 1 67
65. Бақылау жұмысы №3 1 68 Шығ есеп
66. 7-ге көбейту және бөлу кестесі 2 69-70
67. Санды бөлігі бойынша табуға арналған есептер 1 71
68. Санды бірнеше есе арттыру және кеміту 3 72-74
69. 8-ге көбейту және бөлу кестесі 1 75
70. Көбейтуге,бөлуге берілген есептер.Оларды салыстыру,түрлендіру 1 76 Тест
71. 9-ға көбейту және бөлу кестесі 1 77 кесте
72. Қайталау 1 78
73. Бақылау жұмысы №4 1 79
74. Қайталау 1 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                              

 

                        Математика  3 сынып    Т.П.Кучер,  Ә.С.Акрамова,  Г.И.Кукарина,  А.Қ.Әділбекова

 

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
                    ІІІ тоқсан  Ауызша көбейту және бөлу
1. Геометриялық фигураларды латын әріптерімен белгілеу 1 81 Балаларды геометриялық фигураларды белгілеуге қызмет ететін латынның бас әріптерінің жазылуымен таныстыру. Есе үлкен немесе кіші санды табу ережесімен таныстыру.Бір сан екінші саннан неше есе артық немесе кем екенін табудың қарапайым есептерін  шығара білуді уйрету. Көбейту мен бөлудің қасиеттерін есеп шығаруға пайдалана білуін жетілдіру. Фигуралардың көлемдерін салыстыруға уйрету..Бірнеше текшеден тұратын геометриялық фигураларды салыстырудың ортақ әдісімен таныстыру. Көбейту мен бөлудің қасиеттерін есеп шығаруға пайдалана білуін жетілдіру. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін есеп шығаруда қолдану.

Тура теңдіктердің қасиеттері негізінде қарапайым теңдеулерді шешу біліктілігін қалыптастыру.

Қарапайым есептер негізінде қарапайым теңдеулерді құру және оларды тура теңдіктердің қасиеттерін пайдаланып шығару біліктілігін бекіту.

Разрядтық қосылғыштарға жіктеу арқылы екі таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу біліктілігін қалыптастыру

Қолайлы қосылғыштарға жіктеу арқылы екі таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу біліктілігін жетілдіру.екі таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу біліктілігін қалыптастыру

 

 

 

Екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту біліктілігін жетілдіру.

Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту бөлуді уйрету

 

 

 

Екі таңбалы санды бір таңбалы санға разрядтан аттамай жазбаша көбейту тәсілін бекіту

 

 

Үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай жазбаша көбейту

 

 

 

 

Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту бөлу  тәсілімен таныстыру

 

 

 

Үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлумен таныстыру

Алған білімін оқу әрекетінде, оө білімін есепке алуда қолдана білуге

уйрету.

 

 

 

 

 

Жыл бойы өткен білімдерін қайталау ,пысықтау,тиянақтау,

жинақтау,есепке алу

кесте тапсырмалар
2. Натурал сандарды еселік салыстыру 1 82
3. Бір сан екінші саннан неше есе артық немесе кем

екенін табуға арналған есептер

1 83
4. Санды көбейтіндіге көбейту.Натурал сандарды көбейтудің терімділік қасиеті 1 84 Деңг тапс
5. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеті 1 85
6. Нөлмен аяқталатын сандарды көбейту және бөлу 1 86 кесте
7. Фигуралардың көлемдерін салыстыру 1 87
8. Текшелерден құрастырылған кейбір геометрия-лық  фигуралардың көлемдерін салыстыру 1 88 Матем диктант
9. Таңдап алынған өлшем бойынша сыйымдылық-ты салыстыру 1 89
10. Көбейтудің қасиеттерін қолдану 1 90
11. Қайталау 1 91
12. Қосындыны санға көбейту (көб. үлест. қасиеті) 3 92,93,94 слайд Өзінд жұмыс
13. Разрядтық қосылғыштарға жіктеу арқылы екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту 5 95-99
14. Тура теңдіктердің қасиеттері 1 100
15. Тура теңдіктер қасиеттері негізінде қарапайым

теңдеулерді шешу

1 101
16. Қарапайым теңдеулер құруға арналған есептер 2 102-103
17. Қайталау 1 104 тест
18. Санның кубы.Санның үшінші дәрежесі 1 105 слайд
19. Көлем бірлігі-куб см.Сыйымдылық бірлігі-литр 1 106
20. Қосындыны санға бөлу 2 107-108
21. Разрядтық қосылғыштарға жіктеу арқылы екі

таңбалы сандарды бір таңбалы санға бөлу

2 109-110
22. Қолайлы қосылғыштарға жіктеу арқылы екі таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу 2 111-112 Инт. тақта Шығ есеп
23. 2-3 амалмен шығарылатын қосу,азайту,

көбейту,бөлу амалдарына берілген есептер

2 113-114
24. Таңдау әдісімен екі таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу 1 115
25 Қайталау 2 116-117 слайд
26. Бақылау жұмысы №5 1 118
27. Ондықтарды ондықтарға ауызша бөлу 1 119
28. Екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейту 2

2

120-121

122-123

тапсырмалар
29. Жүздіктерді жүздіктерге ауызша бөлу 1 124 кесте
30. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту 3 125-127
31. Қайталау 2 128,130
32. Бақылау жұмысы 1 129
ІV-тоқсан  Жазбаша көбейту және бөлу
33. Қайталау 1 131 тест
34. Екі таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай жазбаша көбейту 2 132-133
32. Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (130*2) 1 134
33. Үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай жазбаша көбейту (102*4) 2 135-136
34. Екі таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап жазбаша көбейту 3 137-139 слайд
35. Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (260*2) 1 140 Өзіндіе жұмыс
36. Үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап жазбаша көбейту 3 141-143
37. Қайталау 1 144
38. Әрбір разряд бірліктері сол санға бөлінетін екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу 1 145 Деңг. тапс
39. Екі таңб. санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу 1 146
40. Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (260:2) 1 147
41. Әрбір разряд бірліктері сол санға бөлінетін үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу 2 148

149

кесте
42. Қайталау 1 150 тест
43. Бақылау жұмысы №7 1 151
44 Жоғары разряд бірліктері осы санға бөлінбейтін үш таңбалы санды бір таңб. санға жазбаша бөлу 2 152

153

45. Бөліндінің мәнінде нөлі бар болатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (216:2) 3 154-156
46. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазб. бөлу 1 157 слайд
47 Қайталау 1 158
48. Бақылау жұмысы №8 1 159 тест
49. Қайталау 1 160
50. Мың көлеміндегі натурал сандарды және сәйкес шамаларды оқу,жазу,салыстыру.Натурал сандарды кестелік қосу ,азайту,көбейту,бөлу.

Натурал сандарды кестеден тыс қосу,азайту,

көбейту,бөлу.есеп шығару.

10 161,162

166,164

165,166

167,168

169,170

тест
51. Қорытынды бақылау жұмысы №9 1

                                                  Ана тілі   3 сынып  Т.Әбдікәрімова,  С.Рахметова,  Б.Қабатай

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
                   І тоқсан    І.  «Талаптан да білім мен өнер үйрен»
1 Әліппенің атасы (А.Байтұрсынов жинағынан) 1 1 Халқымыздың асыл мұрасы болып келген сөз мәнерін,тілін болашақ ұрпаққа жеткізу,олардың сана-сезімін,дүниетанымын кеңейтіп, ой дәлдігіне,сөз жүйелігіне,тіл тазалығына төселдіру.Оқушыларды таза сөйлеуге,сөздік қорын дамытуға,ой-өрісін кеңейту.Әр мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістерін жан-жақты шығармашылық ойлану,іздену міндеттері жүктеліп, сөз мәніне,мағынасына ерекше көңіл бөлу, сөз құдіретін ұғындыру.тарауда өнер,білім, мәдениет туралы жазылған шығармалар оқушылардың білімін дамытып, ой-өрісін кеңейтеді. сурет Мән оқу
2. А.Байтұрсынұлы.Оқуға шақыру. 1 2
3. С.Мәуленов.Дала жұлдызы 1 3 Мазм айту
4. Ы.Алтынсарин. Өнер,білім бар жұрттар. 1 4 буклет
5. М.Әуезов  Әке арманы 1 5
6. А.Құнанбаев. Адам болам десеңіз 1 6 Жатқа айту
7. МДулатов Қырдан келген жас қазақ 1 7
8. М.Жұмабаев. Ауылға келген мұғалім 1 8
9. М.Гумеров. Күмән 1 9
10. Қ.Мырза Әли Мұғалима 1 10 шығарма
11. Н.Ғабдуллин. Дос сөзі 1 11 сурет
12. Б.Ысқақов Кім жүйрік? 1 12
13. Т.Молдағалиев Мамандық таңдау 1 13 Сурет салу
14 Қ.Аманжолов.Ұшқыш болғым келеді. 1 14
15. Р.Босилек Жақсылардың жақсысы 1 15
16. Ш.Құдайбердіұлы Адамдық- борышың

«Өз біліміңді тексер».Бөлімге байланысты сурет сал немесе шығарма жаз

1 16 тест тест
17. Мазмұндама 1 17
             ІІ.Маужырап барқыт қоңыр күз…
18. Т.Жароков.Ауыл күзі 1 18 Жыл мезгілдерінің бір-бірінен  айырмашылығы мен ерекшеліктері бар. Әр мезгілдің өзіне тән тіршілігі

Ерекшелігі,табиғаттағы өзгерістер,адам еңбегі күздің табиғаттағы өзгерістерін,ұқсастықтарын көптеп кездеседі.Әр күзде жемісін жинап

Қыста оның рақатын көретіндігі айтылып,әңгімеленеді.

сурет Сурет салу
19. И.Бази. Жеміс бағында 1 19
20 Ә.Табылдиев.Күздің кереметі 1 20 буклет шығарма
21 Е.Салықлв. Күзгі орманның көріністері 1 21
22. И.Крылов. Шегіртке мен құмырсқа 1 22 Сурет салу
23. Егінші мен қасқыр (литва ертегісі) 1 23
24. Ғ.Қайырбеков. Комбайншы. 1 24
25 В.Сухомлинский. Қатқан нан 1 25
26 І.Жансүгіров.Малта «Өз біліміңді тексер» Шығарма жаз немесе бөлімге байланысты сурет сал 1 26 тест тест
27. Шығарма 1 27
              ІІІ. «Туған елім, туған жерім»
28 Астана –бас қала 1 28 Тараудын аты сол бөлімнің мазмұнын ашыға бағытталады.

Тарау мазмұнында еліміздің рәміздері, тілі, жерінің картасы,елі, Отаны,халқы туралы материалдар берілген. Әр тақырыптың мазмұн-мағынасы түсіндіріледі,бүкіл еліміздің тарихы, халықтың бірлігі, достығы туралы әңгімеленіп оқушының қорытынды пікірі тыңдалады.

слайд Жатқа айту
29. Еліміздің рәміздері:Ту. Елтаңба. Әнұран. 1 29
30. Ш.Құдайбердіұлы. Бостандық таңы атты 1 30 Мән оқу
31 М.Мақатаев Үш бақытым 1 31 сурет
32. Д.Әбілев Туған тілім 1 32 Мән оқу
33. С.Сейфуллин Туған ел 1 33
34 Б.Соқпақбаев Сен ұйықтап жатқанда 1 34
35. С.Мәуленов. Мен елімді сүйемін.Өз біліміңді тексер

Шығарма жаз немесе бөлімге байланысты сурет сал

1 35 тест тест
36. Қайталау 1 36
                       ІІ тоқсан «Ата бабам тарихы – менің тарихым»
37. Халық қорғаны (ел аузынан) 1 37 Ежелгі қазақ жерінде өткен шапқыншылықтар жайында Қабанбай, Бөгенбай, Кенесары, Наурызбай батырлардың ерліктерін баяндап, халқымыздың тарихынан тағылым бере отырып,баланың бойындағы патриоттық сезімін ояту қажет. Батырлар мен билердің суреттерін көрсетіп, жоңғар шапқыншылығын бірліктің арқасында жеңгендігін,батылдықтың,батырлықтың,өжеттіліктің арқасында жеңіске жеткені баяндалады. Халқымыздың қадір тұтар дастандары, щежіре жырлары бүгінгі ұрпаққа берер өнегеден кем емес. Әр халық өз батырнамасында ата-бабасының ерліктерін мадақтаған. слайд сурет
38. Алмас қылышты ардагер 1 38
39. М.Әбсемет. Ақжолтай Ағыбай батыр 1 39
40. Қ.Жұмалиев. Махамбет пен Жақия 1 40 шығарма
41. Н.Байғанин. Амангелді батырым 1 41
42. З.Шашкин. Азаттық жолында 1 42
43. Б.Майлин. Күлпаш 1 43 сурети буклет
44. С.Торайғыров. Кедей 1 44
45. Ш.Мұртаза.Интернат қоймасы 1 45
46. Т.Кәкішев. Мәңгі жасар өмір 1 46
47. Н.Айтов  Нұркен 1 47
48. М.Ғабдуллин. Батыр Бауыржан 1 48
49. Н.Ғабдуллин. Комбаттың әңгімесі 1 49 слайд
50. М.Тәнекеев. Қажымұқан 1 50
51. К.Қазыбаев. Ту тіккен Рақымжан 1 51
52 К.Табей. Ол ақын болар ме еді? 1 52
53. М.Шаханов Төрт ана. Өз біліміңді тексер.

Шығарма жаз не бөлімге байланысты сурет сал

1 53 тест тест
54. Мазмұндама 1 54
               «Туған жерге қыс келді»
55. Абай. Қыс. 1 55 Казақ әдебиетінде Абай қысқа жан бітіре,оқушының алдына адам бейнесін елестететін, сезімге ерекше әсер ететін шығармаОлеңді мәнерлеп, н,ақышына келтіре оқуға,қарасөзбен баяндап беруге үйрету.Оқуды өмірмен, еңбекпен ұштастыра түсіндіру оқушылардың алған білімдерінің тиянақты болуына септігін тигізеді. сурет сурет
56. М.Әуезов. Боран 1 56
57. С.Сейфуллин. Қызыл шұнақ 1 57
58. С.Шаймерденов. Қар. 1 58 шығарма
59. З.Шүкіров. Арпалыс 1 59 буклет
60. Қар астындағы ұялар (аңшының әңгімесі) 1 60
61. А.Пушкин. Қысқы кеш. 1 61 Өлең жазу
62. М.иманжанов Қысқы кеш. 1 62
63. М. Жұмабаев. Аққала.Қоян 1 63. слайд
64. Өз біліміңді тексер. Шығарма жаз немесе

бөлімге байланысты сурет сал

1 64 тест

        

                                                 

 

 

 

 

 

                                Ана тілі   3 сынып  Т.Әбдікәрімова,  С.Рахметова,  Б.Қабатай

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
                 ІІІ тоқсан. «Жақсыдан үйрен»
1 Ы.Алтынсарин. Баланың айласы 1 65 Тарауда ұлтымыздың мақтаныштары Әбу насыр әл- Фараби, Құрманғазы, Дина, Абай, Ыбырай, Шоқан,жаяу Мұса,сұлтанмахмұт, Сакен, Тұрар, әнші Әміре т.б. туралы деректер берілген. Жас ұрпаққа бұл кісілер кімдер болған,қандай болғаны жайында айтып түсіндіріледі.

Бұларға арналған мәтіндердің әрқайсысының тәрбиелік мәні жоғары болып келеді.Олардың іс- әрекеті халыққа бірдей ортақ, бәрі де халқы үшін күрескендер. Әңгіме бойынша оқушылар көркем сөздің мазмұнын айтып, тақырып, образ  жөнінде түсініктерін молайту.Көркем сөздерге зейін қою барысында сөздік қорын, логикалық ой-өрісін дамыту.

сурет Сурет салу
2. Ы.Алтынсарин. Таза бұлақ 1 66
3. Ш.Құдайбердіұлы.Бір кесе меруерт 1 67
4. В.Сухомлинский. Нағыз адам 1 68
5. Абай мен Әбіш (ел аузынан) 1 69 Сахн көрініс
6. С.Бегалин. Мейірім 1 70
7. М.Шаханов. Достық өлкесінің заңы 1 71 слайд
8. В.С ухомлинский. Ақ шаш.Ғ.Орманов.Ана 1 72 шығарма
9. Б.Соқпақбаев. Шал мен бала 1 73 буклет
10 К.Оразалин. Абай шаңырағы 1 74
11. М.Сейфуллин Сәкен аға 1 75
12. Ә.Сәрсенбаев. Халыққа жеткіз күйімді 1 76 Куй тыңдау
13. М.Әлімбаев .Әнші Әміре 1 77 Ән тыңдау
14. М.Сәрсеке. Рәсім. 1 78
15. Әбілхан Қастеев 1 79 слайд Сурет салу
16. О.Бодықов. Аққұс туралы аңыз 1 80
17. Ж.Кәрменов. Әке тәлімі 1 81
18. Құстар айтысы (үнді ертегісі). Өз біліміңді тексер.

Шығарма жаз немесе бөлімге байланысты сурет сал

1 82 тест
19. Мазмұндама 1 83 тест
                       «Масатыдай құлпырар жердің жүзі»
20. Абай. Жазғытұры. І.Жансүгіров Жазғытұрым 1 84 Жаз бен күздің өзіндік белгілермен таныстыру.Жазғы қоғамдық пайдалы еңбек түрлері туралы әңгімеленеді.Табиғаттағы өзгерістер, адам еңбегі туралы оқушылар өзіндік пікірлерін ортаға салып, ой- өрісі тілі сөздік қорын дамыту. сурет сурет
21. Көктем сәні (ертегі)   Қ.Мұқышев. Көктем 1 85
22. М.Дулатов. Қош келдің,Наурыз! 1 86 шығарма
23. Ж.Жұмаханов. Ер еңбекте сыналады 1 87
24. Еңбекпен тапқан тиын (грузин ертегісі) 1 88 слайд
25. Б.Майлин. Жаңбыр. М.Төрежанов. Бұлбұлдың әні. 1 89
26. О.Сүлейменов. Тұңғыш ғарышкер 1 90
27. Қ.Аманжолов. Көктем.Өз біліміңді тексер.

Шығарма жаз не бөлімге байланысты сурет сал

1 91 тест тест
                        «Табиғат – менің  өз үйім»
28. Ы.Алтынсарин. Өзен 1 92 сурет сурет
29. Ж.Аймауытов. Торғай 1 93 Тарауда табиғаттың қыры мен сырын көрсететін мәтіндер берілген.Бүгінгі күні экологиялық тәрбие беру мәселесі бүкіл дүние жүзінде әңгіме болып, табиғатты қорғау үшін көптеген жұмыстар жүргізіліде. Экологиялық тәрбие

Бере отырып әңгіменің негізгі идеясын, эстетикалық сезімін ояту.

Сұлулықты, әдемілікті суреттей отырып әсемдікті сезінуге, оны қадірлеуге,аялауға тәрбиелеу.

30. М.Сүндетов.  Қайырымдылық 1 94
31. Ә.Қоңыратбаев.. Киіктің айласы 1 95 буклет
32. С.Мұқанов. Көкшенің көрінісі 1 96 сурет
33. С.Сейфуллин. Ақсақ киік. 1 97
34. Бүркіт. Б. Емельянов 1 98
35. И.Байзақов. Алтай аясында 1 99 слайд
36. Көжек (ертегі) 1 100 сурет
37 Б.Соқпақбаев. Қамқорлық 1 101
38. К.Сегізбай. Арқарға үлкен мүйіз неге керек? 1 102 сурет
39 Шығарма 1 103
40. А.Сейдімбек. Бетпақдала (аңыз). Өз біліміңді тексер

Шығарма жаз не бөлімге байланысты сурет сал

1 104 тест
             ІV- тоқсан  . «Жаздыгүн шілде болғанда»
41. Абай .  Жаз. М.Дулатов Шілде 1 105 Көктемгі еңбек түрлерімен таныстыра отырып, оқушылардың эстетикалық талғамын арттыру.

Отанын, елін, жерін сүюге, еңбек етуге баулу.Жаз көрінісін өздерінше әңгімелете отырып,басқа жыл мезгілдеріменен айырмашылығын, ерекшелігін салыстыра отырып оқыту.табиғаттың әдемілігі, сұлулығы адам жанын тербетіп,әдемі көркем сөздермен оқушыларды әсемдікті сүюге тәрбиелей отырып, , тілдік қорын дамыту.

слайд сурет
42 М.Дулатов Шілде 1 106
43. С.Мұқанов. Шыбынсыз жаз 1 107 шығарма
44. М.Иманжанов Таңның атуы 1 108
45. С.Сейфуллин.Дала 1 109 буклет
46 Ғ.Мүсірепов. Көлде 1 110
47. Ө.Тұрманжанов. Малсақ бала 1 111 сурет
48. М.Әуезов. Кешкі дөң басында.. 1 112
49. Ә.Нұрпейісов . Кеш 1 113
50 К.Ыдырысов. Жаңбыр. Өз біліміңді тексер

Шығарма жаз не бөлімге байланысты сурет сал

1 114 тест тест
51. Шығарма 1 115
                 «Сарқылмас қазына»
52 Бесік жыры 1 116 Шешендікті жоғары бағалайтын халқымыздың дәстүрін қалпына келтіру, сөз қадірін түсінетін ортаны қалыптастыру қазақ халқының ұлттық ерекшелігін жандыратын белгілердің бірі..Халықтың осы қасиетін жандандыру бала тілін дамыту.Соған орай әңгіме мазмұнын ашу, суретпен жұмыс жүргізу тіл дамытудың басты құралы.балалар тез ұғыну үшін ойын түрінде өткізу, оқышының шығармашылық қабілетін ашу,шеберліктерін жан жақты ашып көрсету. буклет буклет
53. Төр түлік туралы жырлар. Торы құлын. Сиыр.

Қой. Ешкі.

1 117
54. Ертегілер. Ажалдан құтқарған асыл сөз 1 118 буклет Сурет салу
55. Алтын балта 1 119
56. Құмырсқаның қанағаты 1 120 Сахн көрініс
57 Қарлығаштың құйрығы неге айыр? 1 121
58. Қарлығаш пен шөже торғай (мысал) 1 122
59. Аңыздар. Тамақтың иісі мен ақшаның сылдыры 1 123 слайд сурет
60. Алдардың айласы. 1 124
61. Жиреншенің баласы. Әке мен бала 1 125
62. Мазмұндама 1 126
63. Шешендік сөздер.Абылай хан 1 127 сурет
64. Төле бидік төрелігі 1 128 сурет
65. Қазыбек бидің толғауы 1 129
66 Бала Әйтекенің билігі 1 130
67 Әнет баба әңгімелері 1 131 Халқымыздың асыл мұрасы болып келген сөз мәнерін, тілін болашаққа жеткізу, олардың сана-сезімін,дүниетанымын кеңейтіп, ой дәлдігіне, сөз жүйелігіне, тіл тазалығына төселдіру.

Әр мақал-мәтелдің мазмұнын ашу, жан-жақты шығармашылық ойлану, іздену міндеттері жүктеліп, сөз мәніне, мағынасына ерекше көңіл бөлу, сөз құдіретін ұғындыру

68. Мақал-мәтел жаттап, жұмбақ шешейік

Өнер, білім туралы мақал-мәтелдер

Тәлім –тәрбие иуралы мақал-мәтелдер

1 132 буклет Жатқа айту
69 Ынтымақ,бірлік туралы мақал-мәтелдер

Батырлық,ерлік туралы мақал-мәтелдер

Жақсылық-жамандық,достық-қастық туралы мақал-мәтелдер

1 132
70 Тіл өнері туралы мақал-мәтелдер

Адам қасиеттері туралы мақал-мәтелдер

Еңбек туралы мақал-мәтелдер

1 134 буклет
71 Жұмбақтар 1 135
72 Өз біліміңді тексер.Шығарма жаз не бөлімге байланысты сурет сал 1 136 тест тест

 

 

                                                  Қазақ тілі  3 сынып    Г.И.Уәйісова., Ә.Е.Жұмабаева

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
             І  тоқсан  2 сыныпта өткенді қайталау
1. Сөз және оның мағынасы 2 1-2 2 сыныпта берілген білімді еске түсіру, қайта жүйелеу,саналы түрде ұғындыру,алған білімін өмір жағдайында пайдалана білу,орфографиялық,орфоэпиялық дағдыларын жетілдіру,сөзге дыбыстық талдай жасай білуге үйрету.Адамлардың бір-біріне қарым қатынас жасау құралы тіл екені,адамның ойы тіл арқылы, тілдегі сөздер мен сөйлемдер арқылы айтылып,белгілі болатыны туралы  түсінік беру.

Сөздерді дыбыс санына карай бағандарға топтап жазу.дыбыстардың айтылу ерекшелігін таныту. Кандай сөздерде кездесетінін,сөздердің мағынасын түсіндіріп жазуға дағдыландыру.Оқушылардың алған білімін есепке алу, өзін –өзі тексеру, жазу сауаттылығы мен тіл байлығын дамыту.

 

 

Мәтін туралы алған білімдерін тереңдетіп,мәтінге ат қою, мәтін тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтау

слайд Сөз. дикт
2. Сөз және оның құрамы 1 3
3. Сөз және оның құрылымы 4 4-7 Дыб. талдау
4. Сөз таптары 1 8
5. Зат есім 1 9 Сөз табына
6. Етістік 1 10 талдау
7. Сын есім 1 11
8. Сан есім 1 12 кесте
9. Сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің байланысы 2 13-14
10 Мәтін 1 15 Мәтін
11. Көркем жазу 1 16 жазу
12 Тіл және сөйлеу 2 17-18
13 Бақылау диктанты 1 19
14. Дыбыс және әріп 1 20
15 Э дыбысы 1 21 слайд Дыбыстық
16. В дыбысы 1 22 талдау
17. Ф дыбысы 2 23-24
18. Ч,Щ дыбыстары 1 25
19. Ц дыбысы 1 26
20. Х,Һ дыбыстары 2 27-28 тест
21. Өзіңді-өзің тексер 2 29-30
22. Бақылау диктанты 2 31-32
23. Мәтін 3 33-35 Мәтін жазу
24. Көркем жазу 1 36
 ІІ тоқсан
25. Мәтін 4 37-40 слайд ереже
26. Сөйлем және оның түрлері 2 41-42
27. Сөйлем мүшелері 1 43
28. Бастауыш 2 44-45 кесте
29. Баяндауыш 2 46-47 Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын табу.Сөйлемнен кім? Не? Сұрақтарына жауап беретін сөздер тапқызып, ол сөздердің қимыл иесі болып тұрғанын байқату.қимылды білдіретін сөздер тапқызу.

Қаратпа сөздерді мәтіннен табу, олардың тыныс белгілерімен таныстыру

 

 

Сөз дегеніміз белгілі бір заттың, құбылыстың,

сапаның,қимылдың атауы екенін, әр сөздің  өз алдында мағынасы болатынын түсіндіру

түбір мен қосымшаның жазылу ережесін меңгерту.

Заттың атын, қимылын, санын, сынын білдіретін сөздер туралы түсініктерін дамыту.Жалқы есім, жалпы есім, олардың емлесі, жекеше,көпше түрлер туралы білімдерін тереңдету.

Етістік туралы білімдерін тереңдету.

 

 

Сын есім туралы түсінігін кеңейту.Түбір мен қосымшасын ажырату,олардың бір-бірінен өзгешелігін аңғарту.

Сан есімнің түрлері,оларды өзара салыстыру,түсіндіру.

Жыл бойы өткендерін еске түсіре отырып алған білімдерін есепке алу, өзін өзі тексеру

 

 

 

 

 

Сөйлем
30 Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша 2 48-49 кесте Мүшесіне
31. Көркем жазу 1 50 талдау
32. Тұрлаулы мүшелер 1 51
33 Тұрлаусыз мүшелер 2 52-53
34. Жалаң және жайылма сөйлем 2 54-55
35. Сөйлем мүшелерінің байланысы 2 56-57
36. Қаратпа сөз 2 58-59
37. Өзіңді-өзің тексер 1 60 тест тест
38. Бақылау диктанты 2 61-62
39. Көркем жазу 2 63-64
  ІІІ тоқсан
40 Сөз және оның мағынасы 5 65-69 Сөз
41 Сөз және оның құрамы 2 70-71 Құрамына
42 Түбір сөз және туынды сөз 5 72-76 талдау
43. Түбір мен қосымшаның жазылуы 4 77-80
44. Өзіңді өзің тексер 1 81 кесте тест
45 Бақылау диктанты 2 82—83
46. Сөз таптары 1 84
47. Зат есім 3 85-87 Сөз
48. Негізгі және туынды зат есім 3 88-90 табына
49. Зат есімнің тәуелденуі 3 91-93 талдау
50. Етістік 3 94-96
51. Негізгі және туынды етістік 2 97-98 слайд
52. Болымды және болымсыз етістік 4 99-102
53. Бақылау диктанты 2 103-104
54 Көркем жазу 1 104 тест
 ІV- тоқсан
55. Сын есім 3 105-107 Сөз
56 Негізгі және туынды сын есім 4 108-111 слайд Табына
57 Сын есімнің салыстырмалы шырай жұрнағы 3 112-114 талдау
58. Көркем жазу 2 115-116
50. Сан есім 2 117-118
51. Есептік және реттік сан есім 4 119-122 кесте
52 Бақылау диктанты 2 123-124
53 Жыл бойы өткенді қайталау. 4 125-128 тест тест
57. Сөз таптары 6 129-134
64. Бақылау диктанты 2 135-136

 

Дүниетану   3  сынып      К.Жүнісқызы., Ә.Бірмағамбетов., Қ.Аймағамбетова

 

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
   І тоқсан      І. Адам ағзасы және оны күту
1 Адам табиғат перзенті.Ағза мүшелері.Денім сау болсын десең… 1 1 Адамның тіршілік етіп, өмір сүруі табиғатпен тығыз байланысты екенін түсіндіру.

Адам ағзасының мүшерімен таныстыру. Денсаулықты күте білу салауатты өмір сүру екенін түсіндіру.Жүректің негізгі қызметін атап, жаттығудың маңызын түсіндіру.Қан айналым жүйесіндегі ең негізгі мүше жүректің жұмысы оның барлық ағза үшін маңызын түсіндіру.астың адам өміріндегі маңызы туралы түсінік ұғым беру.

Тамақтану ережесі, оның адам денсаулығын сақтаудағы маңызы.

Жүйке жүйесінің қызметі,жүйке жүйесінің қызметін туралы  түсіндіру.

Көздің ,құлақтың, мұрынның, тілдің, терінің қызметі жайлы түсінік беру.

 

 

Бақылау арқылы адам қоршаған дүниені танып білу.қоршаған дүниені танып білудегі тәжиреның атқаратын ролін түсіндіру.табиғатты зерттеуде математикалық білімнің керектігін түсіндіру.ауа райына болжау жасай білуге сарамандық жұмыс арқылы оқушы ойын қалыптастыратын білім беру.Ауаның адам өміріндегі маңызын түсіндіру. Жер бетіндегі ауаның қозғалысын желдің қалыптасуы туралы түсінік беру. Жер бетіндегі тіршілік үшін судың маңызын түсіндіру.су ресурстарын

Қорғау жөнінде әңгімелеу.

Тау жыныстары жайлы түсінік беру,оларды қорғаудың маңызы

 

сурет Мақал жазу
2. Тері ағзаның қорғаныс мүшесі 1 2
Адам денесінің тірек-қимыл қозғалыс мүшелері кесте Әңгіме жазу
3. Қаңқа 1 3
4. Бұлшық ет-қимыл қозғалыс мүшелері.Бұлшық етті жаттықтырудың маызы. 1 4 Спортпен

шұғылдануц

5. Қан айналым мүшелері.Жүрек – қан айналымының негізгі мүшесі.Қан тамырлары.Қанның қызметі.

Қан кеткенде көрсетілетін алғашқы жәрдем

1 5 кесте әңгіме
6. Тыныс алу мүшелері.Өкпе және оның қызметі.

Тыныс алу гигиенасы

1 6 кесте мақал
7. Ас қорыту мүшелері және олардың қызметі. Ас қорыту жолы және астың қорытылып сіңуі.

Тамақтану гигиенасы

1 7 әңгіме
8. Жүйке жүйесі. Жүйке жүйесінің қызметі. Жүйке жүйесінің гигиенасы 1 8 кесте мақал
9. Сезім мүшелері..Көз-көру мүшесі.Құлақ –есту

мүшесі.Мұрын-иіс сезу мүшесі. Тіл-дәм сезу мүшесі.

Тері- сипап сезу мүшесі.

1 9 мақал
ІІ.Табиғат және адам
10. Табиғатты адам калай зерделейді? Бақылау әдісі.

Тәжірибе жасау.

1 10 слайд сурет
11. Математиканы пайдаланып табиғатты зерделеу.

Ауа –райы және оны болжау.

1 11 бақылау
12. Денелер.Заттар.Табиғаттағы құбылыстар. 1 12 жұмбақтар
13. Географиялық карта 1 13 карта Картамен
14. Ауа және оны қорғау.Ауаның жер бетіне таралуы 1 14 жұмыс
15 Жер бетінің ауаны жылытуы.Жел. 1 15
16 Желдің маңызы 1 16
17 Таза ауа- денсаулық кепілі 2 17-18 шығарма
ІІ тоқсан  Су және оны қорғау сурет
19. Табиғаттағы су. 1 19 әңгімелеу
20. Бұлт және тұман.Жауын-шашын. 1 20
21 Жер асты суы.Құдық 1 21 мақал
22. Өзендер.Көлдер мен тоғандар 1 22 сурет
23. Суды қорғау 1 23 шығарма
24. Тау жыныстары және оны қорғау.

Тау жыныстары деген не?

1 24
25. Тығыз тау жыныстары 1 25 Пайдалы қазбалардың адам өміріндегі маңызы.пайдалы қазбалардың түрлерін топқа бөлу.Пайдалы қазбаларды өндіру әдісімен таныстыру.

Топырақтың құрамын оның өсімдік тіршілігіндегі рөлін түсіндіру.

Топырақ түсінің және сапасының қарашірікке байланысты екендігін меңгерту. Алған білімін есепке алу, тиянақтау.

 

Өсімдіктердің көптүрлілігі, өсімдіктердің өніп-өсу жағдайын білу.Өсімдіктер құрылымының тіршілік ету ортасына қарай бейімделуін және ерекшелігін анықтау.Өсімдіктер бірлестігі жайлы түсінік беру Әр түрлі өсімдіктердің өніп-өсу уақытын анықтауға, оларға сипаттама беру арқылы ой-өрістерін кеңейту.Өсімдіктердің адам қамқорлығына мұқтаждығын, оларды қорғау жолдарымен таныстыру. Жануарлардың топқа, түрге бөлінуі жөнінде түсінік беру.

Жануарлардың табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі.жануарлардың тіршілік ортасына қалай бейімделетініне түсінік беру.

Жануарлар дүниесін қорғаудың түрлі әдіс тәсілдерінен білім беру

 

Отбасының татулығының неден тұратындығына мән беріп, «Отан отбасынан басталады» деген ұғым төңірегінде түсінік беру. Мектеп болашақтағы ересек өмірге дайындықтың баспалдағы екені жөнінде әңгімелесу.ауыл тіршілігі,

мерекелердің ерекшелігін түсіндіру

 

 

Картадан ҚР орнын табиғи иллюстрациялы материалдарды пай-

Кесте
26. Бос тау жыныстары 1 26 кесте құрастыру
27. Пайдалы қазбалар және олардың адам өміріндегі маңызы .Пайдалы қазбалардың түрлері 1 27
28 Пайдалы қазбаларды өндіру және қорғау Пайдалы қазбаларды қорғау 1 28 шығарма
29 Жер қыртысының топырақ қабаты.Топырақ ерекшелігі және құрамы 1 29
30 Топырақтың түрлері 1 30 кесте
31. Топырақты қорғау 1 31 бақылау
32. Қайталау. 1 32
ІІІ тоқсан
33. Өсімдіктер мен жануарлардың көптүрлілігі.

Өсімдіктер өсетін орта жағдайларының алуан түрлілігі

1 33 сурет бақылау
34. Өсімдіктердің сыртқы орта жағдайларына бейімділігі.Ылғал сүйгіш және су өсімдіктері.

Құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер

1 34 тәжірибе
35. Жылу сүйгіш өсімдіктер.Суыққа төзімді,жарық сүйгіш,көлеңкеге төзімді өсімдіктер 1 35 кесте
36. Өсімдіктердің топталып өсуі 1 36 сурет
37. Өсімдіктер қанша жыл тіршілік етеді? 1 37
38. Өсімдіктер дүниесі адам қамқорлығына мұқтаж 1 38 сурет
39. Жануарлардың көптүрлілігі.Жәндіктер.Құстар. 1 39 сурет
40. Балықтар.Қосмекенділер. 1 40
41. Бауырымен жорғалаушылар.Сүтқоректілер 1 41 слайд
42. Жануарлардың тіршілік ортасы.Мекен ортасына

бейімділігі

1 42 мақал
43. Жануарлардың табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі. 1 43 жұмбақтар
44. Жануарлар дүниесін қорғау 1 44 слайд
Адам және қоғам
45. Отбасының берекесі. 1 45 әңгіме
46 Қонақжай 1 46 сурет
47 Сыйластыққа себеп көп 1 47 сурет
48 Мектеп 1 48
49 Біздің ауыл немесе қала.Ауылдағы еңбек. 1 49 Сурет салу
50 Ауылдағы тәрбие көзі 1 50 сурет
51 Күнделікті өмірдегі көліктер 1 51
52 Жалпыхалықтық және кәсіптік мерекелер 1 52 кесте тест
ІV-тоқсан
53. Біздің Отанымыз-Қазақстан 1 53 сурет
54. Астана 1 54 сурет
55 Ел рәміздері 1 55 буклет
56 Мемлекеттік тіл 1 56 далана отырып түсіндіру.Әрбір азаматтың Отан алдындағы борышын және міндетін өтеу парыз екенін түсіндіру

мемлекеттік билік құрылымын,оның халыфқ үшін атқаратын қызметін түсіндіру.Оқушылардың өз елінің тарихы жайлы көзқарасын,

танымдылығын  дамыту Алаған білімін оқу әрекетінде қолдана  білуге, өз білімін есепке алу.Тиянақтау жинақтау, пысықтау

57 Егеменді ел қорғаны-Қарулы Күштер 1 57
58 Елді басқару органдары 1 58 слайд шығарма
59 Ел болу тарихымыздан 1 59
60 Қазақстан халқы 1 60
61 Ақ күрішті аймақ 1 61 сурет
62 Еліміздің інжу-маржаны 1 62
63 Өзгерген өлке 1 63 сурет
64 Астықты алқап 1 64
65 Мал шаруашылығы 1 65
66 Қазақстан-мәдениеті мен өнері өркендеген ел 1 66 буклет
67 Тесттік тапсырмалар 1 67 тест
68 Қайталау 1 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еңбекке  баулу     3 сынып       Т. Оралбекова., Қ. Дүйсебаева

Реті Сабақтың тақырыбы Сағ сабақ күні Бағдарлама талаптары Көрн.    Пәнар

байлан.

Жаттығу                                                           түрлері
 І тоқсан   Техникалық еңбек Оқушылардың көркем-шығармашылық дамуына өзгеше көзқарас ұстану,баланың танымы табиғат пен қоршаған ортаны түсінуі, шығармашылық іс-әркетін жетілдіру.

Табиғи материалдардан жұмыс істей білуін жетілдіру.Қағазбен жұмыс істеудің әдістерімен таныстыру.,шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамдарын дамыту.

Халықтық дәстүрлер туралы, заттардың әдет-ғұрыптағы рөлі мәні туралы түсініктерін кеңейту.

Халық шеберлерінің бұйымдарымен, ата- бабаларымыздың өмір салтымен таныстыру.

Ыстық ыдысқа арналған сүлгішенің қызметтік және көркемдік-эстетикалық ерекшеліктері тураы түсініктерін қалыптастыру

Ежелгі заманнан бері адам баласы өз еңбегін жеңілдетуге ұмтылып келді. Содар машиналар,самокаттар пайда болды Ұшақтардың айырмашылығы туралы әңгімелеуОлардың двигатель күшінің көмегімен қозғалатынын түсіндіру Зымыран туралы түсінік бере отырып, зымыран құрастыру әдістерін меңгерту.

Қағазбен жұмыс жасаудың әдістерін уйрету.Қызықты құрамақтарды дайындау.Әуе шары туралы түсінік беру.қызықты ойыншықтар құрастыру. Жаңа жыл шырша қарсаңында қағаздан түрлі ойыншықтар жасау әдістерін уйрету.

Өз ойынан ойыншықтар жасауға

уйрену.Шығармашылық ізденіске жетелеу

Ағаштан жасалатын бұйымдар. Ағашпен жұмыс кезінде қолданылатын аспаптармен таныстыру. Қауіпсіздік ережесін білу.Бұтақтардан құрамақтар жасау.

Қазақ халқының ұлттық киім үлгілерімен таныстыру. Орыс халқының ұлттық киім үлгілерін құрастыру. Ұйғыр халқының киім

үлгілерін моделдеу

Ермексазбен жұмыс жасауды уйрету.

Қағаздан ыдыс құрастыру. Моншақтан түрлі бұйымдар құрастыру шеберлігін дамыту. Үлгіге қарап бұйымдар жасау.

Ұсақ моншақтардан гүл құрастыру, түрлі әшекей бұйымдарын жасауға уйрету. Ою-өрнектер туралы мағлұмат беру, олардың адам өмірінде қолдану орны тралы түсінік беру. Ою-өрнек түрлерімен таныстыру.. Дорба тігу, ою тігу.

 

 

Қуыршаққа арналған киімдерді модельдеу.Қатырма қағаздан қуңырщақ қию.,оған киім үлгілерін жасау.

Табиғат тамашаларына көз сала отырып, табиғат шеберлікттің сырына қарап, әсемдікті бағалай білуге уйрету.Жасаушы, құрастыру, ойлап шығару ісімен шұғылданып, жаңалық ашушы адам. Ол әрқашан

Байқампаз, білуге ұмтылады..Содан оқушы да біртіндеп шеберлікке уйренеді

 

1. Жұмыс орнын дайындау және еңбек қауіпсіздігін сақтау ережелері 1 1 Құрал
2. Табиғи материалдармен жұмыс істеу 1 2 кесте Жабдықтар
3. Табиғи материалдардан құрастыру 1 3 Қауіпсіз
4. Схема бойынша көжек құрастыру 1 4 ережес
5. Мозаика.Дән тұқымынан мозаика құрастыру 1 5
6. Қауырсыннан құрастыру.Қайың қабығынан құрастыру 1 6 сурет
7. Қағазбен және қатырма қағазбен жұмыс істеу 2 7-8 Құралдарды
8. Терезесі бар көңілді ашықхаттар құрастыру 1 9 пайдалану
9. Қағаздан гүл жасау 1 10 кесте
10. Қағаздан қозғалатын бөліктері бар фигуралар құрастыру 1 11
11 Фольгамен жұмыс 1 12 көрме
12. Қатырма қағаздан қобдиша жасау 1 13 кесте
Тоқыма материалдармен жұмыс
13. Матамен жұмыс істеу.Матамен жұмыс істеу кезінде қажет құрал-жабдықтар 1 14 сурет Қауіпсіз
14. Ыстық ыдысқа арналған сүлгіше 1 15 ережесі
15. «Мақсатқа жету» ұжымдық жобасы.Панно жасау 1 16
16 Құрақ құрау кезіндегі үйлесім.Құрақ жылан жасау 1 17
17. Тамбурлы тігіспен тігу 1 18
 ІІ тоқсан. Техникалық модельдеу сурет
18. Самокаттан велосипедке дейінгі мағлұматтар 1 19 суреттер
19. Легоқұрастырғыш бөлшектерінен ойыншықтар құрастыру 1 20
20. Ұшу аппараттарын жетілдіру тарихынан

Ұшақтар туралы қысқаша мағлұмат

1 21 сурет слайд
21. Сурет бойынша зымыран құрастыру.

Сендер де ғарышкер бола аласыңдар

1 22
22. Металл құрастырғыш бөлшектерімен жұмыс 1 23
23. Техника паркі және жұмысшы мамандар 1 24 сурет
24. Ақ қағаздан карнавалдық костюм құрастыру 1 25
25. «Қиял ғажайыптар» әлеміндегі тырна 1 26 көрме
26. «Жаңа жылға»  дайындық жобасы 1 27 кесте
27. Әуе шары туралы қиялға шому.қызықты ойыншықтар жасау 1 28
28. Әуеде ұшпайтын шарды пайдалану 1 29
29. Жаңа жылдық думан 1 30 безендіру
30. Ақшақар мен Аяз ата 2 31-32
ІІІ тоқсан Ағашпен жұмыс істеу әліппесі
1. Қоларамен танысу 1 33 кесте Қауіпсіз
2. Ағаш бұтақтары мен түбірінен бейнелер модельдеу 1 34 Ережесімен
3. Құрал-саймандар жұмыс үстінде 1 35 танысу
4. Бұтақтар құрамақтар жасау 1 36
Көркем еңбек Құрал
5. Ұлттық киімдер.Наурыз мерекесі алдында 1 37 сурет Жабдықта
6. Ұлттық киімдермен танысу.Қазақтың ұлттық киімі 1 38 танысу
7. Орыс халқының ұлттық киім үлгілері 1 39
8. Ұйғыр халқының ұлттық киім үлгілері 1 40 буклет
9. Ермексаздан ыдыс жасау.Ыдыс дизайны 1 41
10. Қағаздан ыдыс құрастыру 1 42
11. Өзің дизайншы,құрастырушысың! 1 43 көрме
12. Сәндік бұйымдар құрастыру.Ұсақ моншақ бастыру тарихынан 1 44
13. Шеберлерден үйренеміз! 1 45
14. Ұсақ моншақтардан гүл құрастыру 1 46
15. Ермексаздан әшекейлер жасау 1 47
16. Шеберлер жасаған заттармен танысу 1 48 буклет
17. Ұлттық бұйымдар Кілем үлгілері 1 49
18. Ою-өрнектердің қолдану орны.Ою-өрнектердің шеңбер ішінде орналасуы 1 50 көрме
19. Ою-өрнектердің жасалу жолдары.Дорба тігу. 1 51
20. Қайталау 1 52
ІУ  тоқсан буклет
21 Қуыршаққа арналған киімдерді модельдеу 1 53 буклет
22. Қатырма қағаздан қуыршақ қию 1 54
23. Дизайншы жұмысы.Дизайн дегеніміз не? 2 55-56
24. Дизайншылардан үйренеміз.Табиғат таңғажайыптары 2 57-58 буклет
25. Табиғат әлемінен заттар әлеміне.Адам-жасаушы.

Сабаннан көркем құрастыру.Сабаннан панно жасау

2 59-60 Панно жасау
26. Шиден жасалған бұйымдар.Шеберлерден үйренеміз 2 61-62
27 Музыканттар 1 63
28. Кепкен өсімдіктерден гүл шоғын құрастыру.

Гүл шоғын дайындау технологиясы.

2 64-65 сурет
29. Сымнан құрастыру. Қысқы спорт түрлері.Биші қыздар 1 66 көрме көрме
30. Интернетке саяхат.Жас шеберлер 1 67
31. Қайталау 1 68

 

 

 

 

 

 

Бейнелеу өнері   3 сынып       Н.А.Раупова., Ә.Т.Төлебиев

  І  — тоқсан  Кескіндеме
1. Жылы және суық түстер жайлы не білесің?

Түспен көңіл-күйді көрсету

1 1 Жылы және суық түстердің құпия сырлары көп.Жылы түстер заттарды үлкейтіп, ал суық түстер кішірейтіп көрсетеді.Жылы түстер жақындатып, суық түстер алыс көрінетіндігі жайында түсінік беру.қарама-қарсы түстердің үйлесімділігі жарқырап көрінеді.Қатар тұрған қарама-қарсы түстер бір бірін әсерлей түседі.Суретшілер дақтың көмегімен әр түрлі материалдың үстіңгі бетін фактурасын береді. Онымен түрлі көңіл күйді көрсетуге болады.Дақтар арқылы салған суреттер пуантилизм деп аталады.перспективалық бейнелеу туралы түсінік беру.

Екі жағы тұйықталған  композиция тұйық, жан жағы ешнәрсемен қоршалмаса ашық композиция аталатынын түсіндіру. Пропорция туралы түсінік беру. Ойыншықтар бейнесін жасауды уйрету. Ойыншықтар пропорциясымен жұмыс істеу.Әр түрлі материалдардан ойыншықтар жасау.

Алған білімдерін оқу әрекетінде қолдана білуге уйрету.

 

Әр алуан техникамен таныстыра отырып матрицалармен(қалып) жұмыс жасау.

Көркемдеуші суреттермен таныстыру.

Натюрморт түрлерімен танысып сурет салу.

Табиғаттағы сызықтарға зер салу пейзаж өнерімен танысу.

Табиғатта бақылай отырып сурет салуға үйрету.

 

Портрет түрлерімен таныстыру. Өз білімін тексеру.

 

Халық қолөнерлерінің туындылары сәндік –қолданбалы қазақ халқының қолөнер түрлерімен танысу.

Рессейдің халық шығармашылығы туындыларымен танысу

Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалармен танысу.Суретшілер шығармашылығы туралы түсінік беру.

 

сурет Сұрақ

жауап

2. Жақын түстер.Қарама-қарсы түстер 1 2
3. Қарама-қарсы түстердің ерекшеліктері.

Жақын түстер гаммасының көңіл-күйі

1 3 Сурет салу
4 Қарама-қарсы түстер гаммасының көңіл күйі.

Қарама-қарсы түстерді араластыру

1 4 слайд
5 Түс натюрморттың көңіл күйін қалай өзгертеді.

«Күзгі гүл шоғы» натюрмортының композициясы

1 5
6 Кескіндемедегі дақтың әсерлілігі.Пуантилизм деген не? 1 6 буклет тест
7 Бейнелеудің құпиялары.Перспектива.Сызықтық перспектива.

Сызықтық перспективаның ережелері.

1 7
8 Парақ бетін қалай кеңістікке айналдыруға болады? 1 8
9 Пейзаждағы сызықтық перспектива 1 9
ІІ тоқсан
10 Композиция.Ашық және тұйық композициялар. Композицияның басты бөлігі 1 10 слайд Сұрақ

жауап

11 Күзгі пейзаждың композициясын жасаймыз 1 11
12 Пропорция туралы түсінік.Таңғажайып жануарлар 1 12
13 Алуан түрлі ойыншықтар.Ойыншықтар бейнесін жасаймыз 1 13.
14 Ойыншықтың пропорциясымен жұмыс істеу. 1 14 сурет Сурет салу
15 Материалмен жұмыс 1 15
16 Қайталау 1 16 тест
ІІІ тоқсан  Жаңа техника
17 Матрицалармен жұмыс 1 17 кесте Менің
18 Иллюстрация дегеніміз не? 1 18 қолымнан
19 Натюрморт өнері.Натюрморт түрлері 1 19 буклет бәрі
20 Натюрморт құрастыру өнері.Балалар салған суреттер 1 20 келеді
21 Пейзаж өнері.Табиғаттағы сызықтар. 2 21-22
22 Байқағыштық қабілетін дамытуға арналған тапсырмалар 1 23 сурет
23 Портрет өнері.Салтанатты портрет.Камералық портрет 1 24 кесте
24 Топтық портрет. Жұптық портрет. Автопортрет 1 25
25 Балалар  автопортрет салады 1 26
ІУ тоқсан сурет
27 Сәндік қолданбалы өнер.Қазақ халқының қолөнері 1 27
28 Әже сандығындағы қазына 1 28
29 Ресейдің халық шығармашылығы 1 29 слайд
30 Сәулет өнері.Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар 1 30
31 Суретшілер шығармашылығы.Қазақстан суретшілері. 2 31-32 буклет тест
32 Ресей суретшілері.Шетел суретшілері 2 33-34