Математикадан бастауышқа арналған тест тапсырмалары

Математикадан бастауышқа арналған тест тапсырмалары

1.Жеті миллиард төрт мың екі жүз алты санының цифрмен жазылуын көрсет

А) 7004206                                   Ә)700000426

Б)7000004206                               В)700004206

 

 1. Мына 600720 санында барлығы қанша ондық бар?

А)600 ондық                                           Ә)600720ондық

Б)60072 ондық                                        В) 6007 ондық

 

 1. Разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазылған санды көрсет

А)29728═29700+28                                  Б)29728═20000+9000+700+20+8

Ә)29728═29000+700+28                          В)29728═20000+9700+28

 

 1. 444 шығу үшін қай санды 4-ке көбейту керек?

А) 100                       Ә)111                    Б)400                      В) 222

 

 1. Тура теңсіздікті тап.

А) 4245  <    867                          Ә)4245 ═   867                                 Б)4245>  867

 

 1. 1км 30м 7 сантиметрді миллиметрмен  өрнектеп  көрсет

А)1003700мм                               Ә) 13700мм

Б)1030070мм                                В) 100307 мм

 

 1. Есепте: 32т7ц:3+56т4ц88кг:46

А) 1т3ц37кг                               Ә) 12т 1ц 28кг

Б)2т3ц18кг                                 В) 11т 2ц 40кг

 

 1. Баған түрінде дұрыс жазылған мысалды тап

А)    7200                  Ә)  672                    Б)   1028                                  В)  2004

х        6                  х     30                      х         300                               х      200

 

 

9.Белгісіз  санды  тап.       с:8═24+16

А) с═40                             Ә) с═320                  Б) с═360                             В) с═300

 

 1. Салыстыр. 7 т 5 ц және 7 т 50 кг.

А) 7 т5 ц═7 т50кг                           Ә) 7 т 5ц> 7т 50кг                  Б) 7т5ц< 7т50кг

 

 1. Шаршының қабырғасы 25см. Оның периметрін тап.

А) 50см                  Ә) 75см                      Б) 100см                        В) 125см

 

 1. 24 санының квадратын  тап.

А) 48                              Ә) 576                      Б) 480                         В) 57

 

 1. Жеңіл машина 5 сағатта  300 км жүрді.  Сондай  жылдамдықпен  540 км  жолды  неше сағат  жүреді?

А)  6 сағ                      Ә) 10 сағ                              Б)  9сағ                         В) 4 сағ

 

 1. 1 тәулік қанша  секунд  болады?

А) 86040с                             Ә) 86400с                     Б) 86004 с                          В)  84600с

 

 1. Ұзындығы 7 см, ені 4см,биіктігі 5см параллелепипедтің   көлемін тап.

А) 39 см3                       Ә) 140 см2              Б) 140 см                     В) 140 см3

 

 

 

 

 

 

 

Математика   №3           31.01.14ж

 

 1. 62 км  8м-де  қанша метр бар?

А)  628 м                         Ә) 6280 м                         Б) 6208 м                    В) 62008м

 

 1. Үй  жиһаздарын сататын  дүкеннен 30 адам әрқайсысы  4  сөреден және  20 адам әрқайсысы  8

сөреден сатып  алды.  Барлығы  қанша  кітап  сөресі сатылған?  Осы есепке    құрылған

өрнекті тап.

А)  30+20·4·8                           Б) 30·4+20·8

Ә) 30·4·20·8                             В) 30+4·20+8

 

 1.   Өрнектің  мәнін  тап.   240:60+140·20-150

А)  2605                    Ә) 2804                        Б) 2650                            В) 2560

 

 1.   2км-дің  төрттен бір бөлігін тап.

А) 600м                     Ә) 500м                 Б)  250м                     В) 400 м

 

 1.     Теңдеуді тап.

А) 240+30═270                                      Б) 90·4═х·15

Ә) 36+с                                                   В) 10+5>10-9

 

 1.    Мәні 37 болатын  өрнекті  тап.

А) 630:210              Ә) 760: 380              Б) 15540:420               В) 6300:90

 

 1.    Жеңіл  машина  5 сағатта  300 км жүрді.  Сондай  жылдамдықпен  540  км жолды неше сағат

жүреді?

А)  6 сағ                 Ә)  10сағ                  Б) 9сағ                 В) 4 сағ.

 

 1.     Сөзбен  жазылған  сандарды цифрлармен жазып көрсет.

Қырық  бес  миллион  алты   жүз елу  үш мың жеті  жүз   жиырма бір.

А) 450653721                        Б) 45053721

Ә) 45653721                          В) 456053721

 

 1.    600 минут неше сағат болады?

А)  100сағ                 Ә)10сағ                    Б) 60сағ                  В) 6сағ

 

 1. 8 санының  кубын тап.

А) 64                 Ә)  510                     Б) 464                         В) 512

 

 1.      9 санының  квадратын  тап.

А) 18                  Ә) 81                    Б) 27                         В) 45

 

 1. 10000 метр  қанша  километр  болады?

А) 100км               Ә)  1000км                      Б) 1км           В)  10км

 

 1. 504 кг  сәбіздің  үштен  бір  бөлігі  неше  килограмм  болады?

А) 252 кг                 Ә) 302 кг                   Б) 260 кг          В)  168 кг

 

 1. Тік  ұшақ  320 км/сағ  жылдамдықпен  4  сағатта қанша  километр  ұшады

А) 1028 км               Ә) 1280 км            Б) 2180 км          В) 1820 км

 

 1. Велосипедші  12 км/сағ жылдамдықпен  2 сағат жол жүрді.  Осы  жолды 4 км/сағ

жылдамдықпен  жаяу  адамға  қанша  уақыт  керек? Есептің  шешуі  болатын  өрнекті  тап.

А) 12:2·4═24сағ                             Б) 12·4:2═24сағ.

Ә) 12·(2·4)═96сағ                          В)  (12·2):4═6сағ

 

Математика  № 4               3.02.14ж

 

 1. Мәні  8100     болатын  өрнекті  тап.

А)  90·90+200                           Б) 80·90+800

Ә)  70·80+2500                         В) 80·80+2300

 

 1. 480  метрдің  сегізден  бір  бөлігін  тап.

А) 40м                 Ә) 60м                     Б) 62 м                           В)  48м

 

 1.   Есептің  шешуі  болатын  өрнекті  тап.

Екі  қаладан  бір  мезгілде  қарама-қарсы  екі  жеңіл  машина   шықты. Бірінші машина  70км/сағ

жылдамдықпен,екінші машина  65 км/сағ  жылдамдықпен      жүріп       3сағаттан  кейін  кездесті.  Олар

қанша километр  жол  жүрді?

А) 70+65                      Ә) 70-65               Б) (70+65)·3             В) (70-65)·3

 

 1.    Перпендикуляр түзуін  тап.

А)                             ә)                                                                                                в)

 

 

 

 

 

 1. Есепте 3 ай  12 тәул.  + 5 ай  15 тәул. —  4 ай 23 тәул.═

А) 5 ай  4 тәул.                            Б)  4 ай  5 тәул.

Ә) 4 ай 4 тәул.                             В)  4 ай  3 тәул.

 

 1. Есептің  шешуі  болатын  өрнекті  тап.

Екі  күнде  мұражайға  бірдей  топтарға  бөлініп  180 оқушы  келді. Бірінші күні  мұражайда  5 топ,

екінші  күні  4 топ  оқушы  болды. Әр топтың қанша  оқушы  болды?

А) 180: (5·4)                           Б) 180- (5·4)

Ә) 180:( 5+4)                          В) 180+(5·4)

 

 1. 6-ға  бөлгенде  қалдық  қалатын  өрнекті  тап.

А)  294:6                    Ә) 792:6                       Б) 972:6                    В)  729:6

 

 1.    999999-дан  1-еуі  артық  санды  көрсет

А)    100000                 Ә) 10000000          Б)  1000000                 В) 100000000

 

 1.     Рим цифрымен жазылған  санды  көрсет.

А)  6                           Ә) 66                         Б) VІ                      В)  18

 

 1. Қосындылардың  мәнін тап.

400000+30000+5000+800+60

А) 403586                      Ә) 435086             Б) 435860                           В) 43560

 

 1. Қосынды  11979-ға  тең  болатын  өрнекті  тап.

А)  5846+6130            Ә)  547+6321            Б) 5847+1632                         В) 5847+6132

 

 1. Айырма  222224-ке  тең  болатын  өрнекті  тап.

А) 230001-7707                 Ә) 230001-777                    Б) 230001-7770                В) 230001-7777

 

 1. Бөлінді  5385-ке тең  болатын  өрнекті  тап.

А) 21450:4                Ә)  21540:4                   Б) 25140:4                В) 21405:4

 

 1. Көбейтінді  1232585-ке тең  болатын  өрнекті  тап.

А)  72500·17           Ә) 72505·17                Б) 75205·17                      В) 75520·17

 

 1. Санды  өрнекті  тап.

А)  а·700+2100                                    Б) 5·309-999

Ә) 272·с                                                В) 3·700+2100:х

 

 

Математика  № 5           1.02.14ж.

 

 1. Көбейтудің  қандай  заңдылықтары  орындалған.  500·228═228·500

А)  ауыстырымдылық                         Б) үлестірімділік

Ә)  терімділік                                       В) ешқандай заңдылық  орындалмаған

 

 1. Есептің  шешуі  болатын  өрнекті  тап.

Нан  заводы күн  сайын  бірдей  мөлшермен  өнім шығарады.  Ол 6 күнде  1500 т нан пісіреді. 30  күнде

неше тонна нан пісіреді?

А) 1500:6:30          Ә) 1500·6:30              Б) 1500:30:6                         В) 1500:6·30

 

 1. Теңдеудің шешуін  тап.

96: к+72═88

А) 16                     Ә) 8                             Б) 6                             В) 9

 

 1. Жаяу адам 3 сағатта  12км жол  жүрген  болса. Ол  қандай  жылдамдықпен  жүрген?

А) 2км/сағ                    Ә) 5 км/сағ                  Б) 4км/сағ                       В) 3 км/сағ

 

 1. Ұшақтың жылдамдығы  810 км/сағ. Ол 4 сағатта   неше км  ұшады?

А) 3420 км                  Ә) 3240км                     Б) 3024км                   В) 3204 км

 

 1. Поезд жолда 5 сағат  болып, барлығы 350км жол жүреді. Поезд қандай  жылдамдықпен  жүрген?

А) 60км/сағ             Ә) 70км/сағ                      Б)  65км/сағ                В) 90км/сағ

 

 1. 248  санының  квадратын тап.

А) 64501                   Ә) 60154                     Б) 61405                         В)  61504

 

 1. 28  санының  кубын  тап.

А) 21925                   Ә) 21952                 Б)  21295                 В) 21529

 

 1. АВ кесіндісіне  тиісті  емес  нүктені  тап.
 • В

С●                Д●

А●

А) А                               Ә) С                        Б)  Д                 В)Д

 

 1. 1 километрдің бестен  бір бөлігін  тап.

А) 500 м                                Ә) 400м                               Б) 200м                      В)  100м

 

 1. Шаршының  периметрі  28 см.  Осы  шаршының  ауданын тап.

А) 7 см2                            Ә)  49 см2                     Б)  49см                             В)  56 см2

 

 1. Тура  теңдікті  тап.

А) 720:9<90                 Ә)  160·4═600                   Б)  600:5═120                   В) 720:6>90

 

 1. Есептің шешуі болатын  өрнекті тап.

Бір жүйектен  25 капуста, ал екіншісінен  15 капуста алынды.  Осы капустаның  барлығын әр себетке 8

капустадан бөліп салды. Қанша себет керек болды?

А)  15+25:8                           Ә) 25+15:8                     Б) 25:8+15                       В) (25+15):8

 

 1. Санның кубы көбейтінді түрінде  жазылғанын тап.

А) 153═15·15                Ә) 153═15 ·15 · 15                Б) 153═15·3                В) 153═15+15+15

 

 1. Есепке құрылған  өрнекті тап.

Үй жиһаздарын  сататын  дүкеннен  30 адам әрқайсысы 4 сөреден және 20 адам әрқайсысы 8 сөреден

сатып алды.  Барлығы қанша кітап  сөресі  сатылған?

А) 30+20·4·8                                Б) 30·4·20·8

Ә) 30·4+20·8                                В) 30+4·20+8