Қаратпасөз

3 сынып     қазақтілі

Тақырыбы:  Қаратпасөз

Мақсаты    мен міндеттері:   оқужәнежазудағдыларынқалыптастасқан, жекетұлғаныңқалыптасуы мен дамуынамүмкіндікжасау.

1.Білімділік:сауатты жазудағдыларынқалыптастыру; қаратпасөзтуралытүсініктерінқалыптастыру;

2.Дамытушылық:сөйлемдерді сауаттыжазабілуқабілеттеріндамыту;  сөйлеммүшелерінажыратабілуқабілеттеріндамыту;

3.Тәрбиелік:ұқыптылыққа, ұйымшылдыққатәрбиелеу;

Сабақтүрі  :жаңасабақ

Көрнекіліктер:кесте;, суреттер, қималыкарточкалар., сызбалар.

Әдіс-тәсілдер:жұптық, топтық, өзіндік

Сабақбарысы

1.Оқыту үрдісініңмаңыздылығы: СабаққадайындықтарынтексеруҮйтапсырмасынтексеру.

2.Жаңа тапсырмалардықалыптастыру:

Дәптерменжұмыс

Каллиографиялық минут: әріпэлеметтерінжазу.

Балам-ау, күнібойықайдажүрсің? Беріжүр, Аян ,мынажақтажидек бар.

Айдын, кітаптыберші.

-Сөйлемдердітақтағажазу, назараудару ,тынысбелгілерінқою.

Осы сөйлемдердіңұқсастығынеде? Қандайерекшеліктері бар?

1 жаттығуоқу, талдау.

2жаттығудағы сөйлемдердісалыстыр:

Арайлым, сен кітапханағабардың ба?- Арайлымкітапханаға барды.

Тілдебіреудіңназарынаударуүшінқолданылатынсөздердіқаратпасөздейді. Қаратпасөзүтірарқылыажыратылады.

Суреттербойыншақаратпасөзі бар сөйлемдеройла, тынысбелгілерінқой.

 

Қаратпасөзсөйлеммүшесі бола алмайды, оғансұраққойылмайды. Қаратпасөздібастауыштанажыратабілукерек.

Сергітусәті:

3.Жаңа білімдібекіту:

Ата, туғанөлкемсөздердібірдеқаратпасөз, екіншіжағдайдабастауышболатындайсөйлемқұрапжаз.

Ата, үйгеқайтайық.- Атаауылғакелді.

Туғанөлкем, неткенсұлуедің.- Меніңтуғанөлкемтамаша!

13 жаттығуөлеңдіоқы. Өлеңмазмұнынасәйкескелетінқаратпасөзі бар сөйлемсызбасын тап.

Балақай

-Бүлдіргентереміз, балақай.

-Алақай!

-Атжарыскөреміз, балақай.

-Алақай!

-Айғаұшыпбарамыз, балақай.

-Кел ,ағашжарамыз, балақай.

 

4.Үйге тапсырма:  104бет 3 жаттығу, 107 бет 12 жаттығу.