Бақылау жұмысы Тақырыбы : Кеңістіктегі векторлар

Геометрия

Бақылау жұмысы

Тақырыбы : Кеңістіктегі векторлар


1- нұсқа                                                                                          2- нұсқа

1- деңгей

1) Келесі векторлардың координаталарын жазыңдар :

 

2) Векторларды координаттық  i,j,k   векторлары бойынша жіктеңдер :


 

3) Векторлардың координаталарын табыңдар : а+в;  2а-в;  а+0,5в

 

4) Векторлар жұбы коллиенар бола ма ?

 

 

2- деңгей

5) М нүктесі АВ кесіндісінің ортасы :

а) А(0;3;-4), В(-2;2;0) болса,онда М нүктесінің координаталарын есептеп тап

ә)А(14;-8;5),М (3;-2;-7) болса, онда В нүктесінің координаталарын есептеп тап

6) АВ векторының ұзындығын есептеп табыңдар :

А(-1;0;2),В(1;-2;3)                                                   А(-35;-17;20),В(-34;-5;8)

7)а) а=mi+3j+4k,  b =4i+mj-7k  векторлары берілген .m-нің қандай мәнінде  а және в векторлары  перпендикуляр.

7) ә) а=3i-5j+k  және b= j-5k   векторлары берілген. а және b  векторларының скаляр көбейтіндісін табыңдар

 

3- деңгей

8) Төбелері А(1;-1;3)   В(3;-1;1)  және С(-1;1;3)  нүктелері болатын үшбұрыштың

а)  бұрыштарын                                                                  ә) периметрін

табыңдар.