«Ең таза сынып» акциясы

Тақырыбы: «Ең таза сынып» акциясы

Мақсаты:Мектептіңесігінашқанжасұрпаққаадамбойындағы

қасиеттердіқастерлеп, өмірталабынасай


заңдылықтардытүсіндіру, үйрету.

Жастардыңбойындаеңбектің

еңбіріншіөмірлікқажеттілік, өмірліктабыстарғажетудіңбасты

тәсілі мен жоғарықұндылықретіндеқалыптастыру.

Әдептілік, имандылық, құндылықтарықалыптасқан


халқымыздыңасыл да абыройлы

жасұрпағынеңбексүйгіштікке, руханижаны таза адамболуға

тәрбилеу.

Акция жоспары:

І.Ашылуы

1)акция жоспарыментаныстыру

2)акция комиссия мүшелеріментаныстыру

-А.Нұриева

Еңбекжәнеэкономикалықтәрбиежетекшісі

Мүшелері:

— А.Ескайрова

— Ә.Ахбалина

-А.Нұрсұлтанова

ІІ. Бастауышсыныпаралығындасыныптазалығына рейд жүргізіп,тазалықминистрінехабарлама беру

ІІІ. 5-7 сыныпаралығындасыныптазалығына рейд жүргізіп,тазалықминистрінехабарлама беру

ІV. 8-10сынып аралығындасыныптазалығына рейд жүргізіп,тазалықминистрінехабарлама беру

  1. « Сыныптазалығы мен үшінқымбат » аттытазалықминистрініңжобақорғауы /5 – 10 сынып /

VІ.Қорытынды:

Акцияғабелсендіқатысқансыныпқа « Ең таза сынып » лентасытағылып,марапатталады.