Жануарлар әлемінің алуан түрлілігі

Сабақтың тақырыбы: Жануарлар әлемінің алуан түрлілігі

Мақсаты:1.Жануарлар әлемімен таныстыру.

Жануарлардың алуан түрлілігімен таныстырып,

тіршілік ортасымен   хабардар ету.

 1. дүниетанымын, сөйлеу тілін, есте сақтау қабілетін арттыру.
 2. табиғатты сүюге, қорғауға, ұқыптылыққа тәрбиелеу..

Сабақ типі:  «БиС» технологиясы бойынша  жаңа  тақырыпты түсіндіру.

Технология:  «БиС»  технологиясы, «Ауызша сабақ -1»  картасы .

Сабақтың көрнекілігі: матрица,  тірек  сөздер, сын тұрғысынан сұрақтар ,  қарама-қарсы  сұрақтар;

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі.(оқушылармен амандасу, сабақтың тақырыбы мен мақсатын айту)

Әдіс – тәсілі: БжС технологиясы,

ІІ. Жаңа  тақырыпты  түсіндіру.

Мұғалім  жаңа  тақырыпқа қысқаша  кіріспе  мәлімет береді.

а) Қабылдауды ұйымдастыру. Тірек  сөздермен  жұмыс.

Тақтадағы  тақырыпқа  байланысты  тірек  сөздерді  балалар

1 минут ішінде оқып, есте  сақтайды. Белгіленген  уақыт  біткен  соң  блок  жабылады. Балалар естерінде  қалған сөздерді дәптерлеріне жазады, жазып болған соң сөздердің  саны матрицаға енгізіледі, сонан  соң  блок ашылады да,  балалар  қалдырып  кеткен  сөздерді  дәптерлеріне жазып алады. Егер  оқушылар 7 сөзді  тез  есте сақтап, дәптерлеріне жазып  берсе, бұл ТКШ (төменгі көрсеткіш шектігіндегі) тапсырманы орындағаны, келесі сабақта  жоғары  АКШ (аралық көрсеткіш шектігіндегі) тапсырмаға  қарай  өту керек, яғни, келесі сабақта 14 сөз беріледі. Бұл  кезең жаңа сөзді  есте  сақтаудың бір  түрі.  ООМ-на (оқушылардың партада  отыруы бойынша )  матрицаға  бірінші  баға  енгізіледі.

Тірек сөздер: жануарлар, аңдар, құстар, балықтар, жәндіктер, қосмекенділер, жорғалаушылар,жабайы жануарлар,үй жануарлары, шөпқоректілер,  жыртқыштар, талғаусыз қоректілер.

ІІІ. Карта:. Ойлауды  ұйымдастыру.

Мәтінмен  жұмыс- 3 минут беріледі.

Балалар  мәтінді оқып, одан  тірек сөздерді  тауып, тақырып  бойынша  мазмұнын  ашуы  тиіс. Сонымен  бірге  балалар   мәтінді  көңіл  қойып  оқуға  нұсқау  алады. Себебі,  мұғалім  сабақты  сұрау  барысында  ұсақ  детальдарға  көңіл  қоятындығын  ескертеді.

Қарама – қарсысұрақтар:

 1. Жануарларқандайтоптарғабөлінеді?
 2. Аңдардықандайекітопқабөлеміз?
 3. Ағаштыңжапырағыменжәнешөппенқоректенетінжануарлардықалайатаймыз?
 4. Шөпқоректілергеқандайжануарларжатады?
 5. Ақбөкен-қандайжануар?
 6. Оныңтұмсығықандайболыпкеледі?
 7. Денесіқандай?
 8. Ақбөкендерқайдажайылады?
 9. Олар не жейді?
 10. Саршұнаққайдамекендейді?
 11. Саршұнақнеменқоректенеді?
 12. Саршұнақегістіккеқандайзиянкелтіреді?
 13. Қандайжануарлардыжыртқыштардепатаймыз?
 14. Жыртқыштарғақандайаңдаржатады?
 15. Барысқандайаң?
 16. Олқайдатіршілікетеді?
 17. Олқандайжануарлардыаулайды?
 18. Қасқырлараңдықалайаулайды?
 19. Қандайжануарлардыаулайды?
 20. Қысқаттыжылдарыолар не істейді?
 21. Аюнеменқоректенеді?
 22. Борсық пен кірпінелердіқорекетеді?
 23. Кірпіненікөрсеқорықпай бас салады?
 24. Қабаннеменқоректенеді?
 25. Талғаусызқоректілердепқандайжануарлардыатаймыз?
 26. Талғаусызқоректілергежататынжануарлардыата.
 27. Үйжануарларларыната.
 28. Шөпқоректілердегеніміз не?
 29. Барысқандайжыртқыш?
 30. Саршұнаққандайжергеқоныстанады?
 31. Түлкіқандайаңғажатады?

ІҮ. Бекітудіалғашқыұйымдастыру.

Сын  тұрғысынансұрақтарқою.

Мұғалімоқушыларғасұраққойғанкездеәдейіқатежауаптарыменбереді. Дұрысболса- «иә»,  қатеболса- «жоқ»  депжауапберуікерек. Сын тұрғысынансұраукезеңідиагностикалықболыпесептеледі.  Бұлкезеңдемәтінменжұмысістеудіңсапасыанықталады.  Бұлкезеңбалалардыңжұмысістеудеңгейін,  яғни,  оқутехникасыныңкөлемінжәнежылдамдығынкөтерудіқалыптастырады.

Сын тұрғысынансұрақтар

 1. Жануарлараңдар, құстар, балықтар, жәндіктер, қосмекенділер, жорғалаушыларболыпбөлінеді.+
 2. Аңдардыүштопқабөлеміз.-
 3. Ағаштыңжапырағыменжәнешөппенқоректенетінжануарлардышөпқоректілердейміз.+
 4. Қасқыр-шөпқоректіжануар.-
 5. Ақбөкен-жыртқышжануар.-
 6. Оныңтұмсығыетті, кеңсірігідөңес.+
 7. Денесісымбатты, аяғыжіңішке, әрімықты+
 8. Ақбөкендертаудатіршілікетеді.-
 9. Оларшөппенқоректенеді.+
 10. Саршұнақтауда, даладамекендейді.+
 11. Саршұнақетпенқоректенеді.-
 12. Саршұнақегістіккепайдакелтіреді.-
 13. Өсімдікпенқоректенетінжануарлардыжыртқыштардепатаймыз.-
 14. Жыртқыштарғақасқыр, түлкі, барысжатады.+
 15. Барыс – жабайы ,мысықтұқымдасаң.+
 16. Олдаладатіршілікетеді.-
 17. Оларқар, таутекелердіаулайды.+
 18. Қасқырлараңдыжекеаулайды.-

19.Қасқыр тек ұсақжануарлардыаулайды.-

 1. Қысқаттыжылдарыолармалғажиішабады.+
 2. Аюжаңғақпенқоректенеді.-
 3. Борсық пен кірпіталғаусызқоректілертобынажатады.+
 4. Кірпіжыландыкөрсеқорықпай бас салады.+
 5. Қабан – жыртқышжануар.-
 6. Талғаусызқоректілерөсімдікпенғанақоректенеді.-
 7. Талғаусызқоректілергеборсық пен кірпіжатады.+
 8. Түлкі, барыс, қасқыр-үйжануарларлары.-
 9. Шөпқоректілеретпенқоректенеді.-

 

 1. Барыс – ақылды, сымбатты, мықты жыртқыш.+
 2. Саршұнақ шөл далаға қоныстанады.-
 3. Түлкі – жыртқыш аңға жатады.+

 

V.Қорыту.Матрица қорытындысы бойынша оқушыларға  баға қойылады.

VI.Үйге тапсырма  беріледі.