Физика, 8 сынып Барлығы – 68 сағат, аптасына 2 сағат

Физика, 8 сынып

Барлығы – 68 сағат, аптасына 2 сағат

 


Оқулық:

Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8 – сыныбына арналған

оқулық/ Б.М.Дүйсенбаев, Г.З.Байжасарова, А.А.Медетбекова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2004.

 

Білім пен дағдыны қалыптастыру тапсырмалары:


  1. Жаңа ұғымды түсіндіру
  2. Ауызша тестпен немесе сұрақтармен жұмыс
  3. Жазбаша тестпен жұмыс
  4. Қорытынды жасау
  5. Салыстыру
  6. Жүйелендіру
  7. Қайталау
  8. Саралау, топтастыру

 

Сабақ тақырыбы Күні Мақсаты Тапсырма номері Сабақ типі Қайталау Құрал – жабдық
Білімділік Дамытушылық
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жылу құбылыстары (24 сағат)

І – тарау. Ішкі энергия (11 сағат)

1 Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия Жылулық қозғалыс ұғымы Жылу құбылыстарын сипаттау 1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау §1. №1, 2, 3 тәжірибелер Шыны түтік, жылы су құйылған стакан, марганцовка ұнтағы, қант, тұз
2 Температура. Температураны өлшеу тәсілдері Температура туралы жалпы түсінік, температураны өлшеу құралдары

 

 

 

 

Термометрді пайдалану, температураның молекула қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 1

2

 

Ауызша, тәжірибе жасау §2. 1-жат. №3, 4, 7, 8 есептер Термометр, слайдтар, интерактивті тақта
3 Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері Энергияның бір түрден екінші түрге айналуы. Ішкі энергияны өлшеу әдістері Ішкі энергияны өзгерту тәсілдерін түсіндіру 1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау §3, 4.

№2

эксперименттік тапсырма

Металл трубка, жүн мата, подшипниктер, слайдтар, интерактивті тақта
4 Жылу берілудің түрлері. Жылуөткізгіштік Жылу берілудің бір түрі жылуөткізгіштік Жылу құбылыстарын МКТ негізінде түсіндіру 1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау, виртуальды лаборатория §5. 2-жат.№6, 7, 8 Мыс, темір, алюминий сымдар, кнопкалар, спиртовка. Видеофильм, интерактивті тақта
5 Конвекция. Сәулелену Конвекция дегеніміз не?

Сәулелену дегеніміз не?

Конвекция, сәулеленуге мысалдар келтіру 1

2

4

5

8

Лекция, тәжірибе жасау § 6, 7. 3-жат. №5,6 Физикалық диктант Шам, интерактивті тақта, видеофильм
6 Табиғаттағы және техникадағы жылу берілудің мысалдары «Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Жылуөткізгіштік» тақырыптарының материалдары Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу түрлеріне мысал келтіру 1

2

4

Экскурсия §8 Интерактивті тақта, видеофильмдер
7 Жылу мөлшері. Жылу мөлшерінің бірліктері. Заттың меншікті жылусыйымдылығы. Денені қыздыруға қажетті немесе ол суығанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу. Жылу мөлшері дегеніміз не, оның белгіленуі мен өлшем бірлігін анықтау. Жылу мөлшерін есептеу формуласы Жылу мөлшерінің температураға және заттың тегіне байланыстылығын көрсету, заттың меншікті жылусыйымдылығының физикалық мағынасын ашу. Жылу мөлшерін есептеуге арналған есептер шешу 1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §9, 10. 6-жат. №3, 9, 10 Су құюға арналған екі ыдыс, термометр, спиртовка, слайд, интерактивті тақта
8 №1 — зертханалық жұмыс. «Әртүрлі температурадағы суды араластырып, жылу мөлшерін есептеу» «Жылу мөлшері» тақырыбының материалдары Денені қыздыруға қажетті немесе ол суығанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу. 1

2

4

 

Практикалық, зертханалық  жұмыс Су құятын ыдыс, термометр, спиртовка
9 «Денелердің меншікті жылусыйымдылығын анықтау» тақырыбына есептер шығару «Заттың меншікті жылусыйымдылығы» тақырыбының материалы Берілген тақырыпқа есептер шығару 1

2

4

Практикалық сабақ 2011 тесттен 1-22, 2-23, Интерактивті тақта, есептер жазылған слайдтар
10 Отын энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы. Отын энергиясы ұғымын, заттардың жануының физикалық негізін түсіндіру Меншікті жану жылуының физикалық мағынасын ашу 1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §11. 7-жат. №7, 8 Видеофильм, интерактивті тақта
11 Механикалық және жылу процесіндегі энергияның сақталу және айналу заңы Механикалық және жылу процесіндегі энергияның сақталу және айналу заңын түсіндіру Жану жылуын есептеуге арналған есептер шығару 1

2

4

Лекция, прктикалық жұмыс §12. Слайд, интерактивті тақта
ІІ – тарау. Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі (7 сағат)

 

12 Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу және қатаю температурасы. Заттың күйлері туралы білімдерін еске түсіре отырып, бір заттың қандай күйлерде болатынын айту. Жылу құбылыстарының мәнін ашу Газдың, сұйықтың қатты дененің молекулалық құрылысын анықтау 1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, тәжірибелік жұмыс §13. 8-жат. №5, 6, 7, 8 Суы бар ыдыс, мұз кесектері
13 Балқу және қатаю кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі. Меншікті балқу жылуы Кристалдық денелердің балқу және қатаю графиктерін, меншікті балқу жылуының физикалық мағынасын түсіндіру Балқу жылуы формуласын жаттап, оны есеп шығаруда қолдану 1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс Физикалық диктант  §14. 9-жат. №4, 5 Слайдтар, интерактивті тақта
14. Булану және конденсация Булану және конденсация прцестерінің физикалық мағынасын ашу Булану және конденсация процестерін МКТ негізінде түсіндіру 1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §15 10-жат. №7, 8 Суы бар ыдыс, спиртовка, слайдтар
15 Қаныққан және қанықпаған булар. Ауаның  ылғалдылығы Қаныққан және қанықпаған булардың ерекшеліктеріне тоқталу Ауа ылғалдылығын есептеуге арналған формулаға сәйкес есептер шығару 1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §16, 17 Ыстық және салқын сулар, қақпағы бар екі шыны ыдыс
16. Қайнау. Меншікті булану жылуы. Булану процесінің негізгі ерекшеліктерін, қайнау процесін түсіндіру. Қайнау және булану кезіндегі жылу мөлшері формуласымен таныстыру Қайнау процесін МКТ негізінде түсіндіру. Тақырыпқа сай есептер шығару 1

2

4

Тәжірибе жүргізу сабағы, прктикалық жұмыс §18. 11-жат. №4, 8 Колба, спиртовка, су
17 «Булану және конденсация. Ауа ылғалдылығы. Қайнау. Меншікті булану жылуы» тақырыптарына есептер шығару Өткен тақырыптағы формулаларды есеп шығаруда қолдану Формулаларды дұрыс қорытып шығаруға үйрену 1

2

4

Тестпен жұмыс Тест тапсырмалары Сұрақтар, Формулалар жазылған слайдтар
18 Бақылау жұмысы Өткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеру Формулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру 3

4

5

8

Білім тексеру сабағы Тест тапсырмалары Бірнеше варианттан тұратын тест парақтары
ІІІ – тарау. Жылу машиналары (6 сағат)
19 Термодинамиканың 1-заңы. Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысы Термодинамиканың 1-заңын тұжырымдау. Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысын тәжірибе бойынша түсіндіру Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысының формуласымен танысу, есептер шығару 1

4

6

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §19, 20 Слайдтар
20 Жылу процесінің қайтымсыздығы. Термодинамиканың 2-заңы. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының жұмыс істеу принципі Жылу процесінің қайтымсыздығы. Термодинамиканың 2-заңын тұжырымдау Жылу қозғалтқыштарымен олардың жұмыс істеу принципімен танысу 1

4

8

Зерттеу сабағы §21, 22. 12-жат. №3, 4 Бу машиналарының түрлері бар суреттер, слайдтар
21 Іштен жанатын қозғалтқыш Іштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу принципімен танысу Іштен жанатын қозғалтқыштың қолданылуы туралы баяндау 1

2

4

Зерттеу сабағы §23. Реферат Слайдтар, суреттер
22 Бу және газ турбиналары. Реактивті қозғалтқыштар. Тоңазытқыш машиналар Бу және газ турбиналарының қолданылуын зерттеу. турбореактивті қозғалтқыштардың бұрандалы реактивті қозғалтқыштан айырмашылығын анықтау. Тоңазытқыш машиналардың жұмыс істеу принципімен танысу 1

5

68

Лекция §24, 25 Слайдтар, суреттер
23 Жылу қозғалтқыштарының ПӘК. Техниканың дамуындағы жылу қозғалтқыштарының ролі. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау. Айдағы, Шолпандағы және Марстағы термодинамикалық жағдай Жылу қозғалтқыштарының ПӘК-ін анықтайтын формуламен танысу. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау тәсілдері туралы ой бөлісу 1

4

6

8

Ауызша түсіндіру, зерттеулер нәтижесінде ой бөлісу сабағы §26, 27. 13-жат. №5 Слайдтар, суреттер, газет – журнал материалдары
24 Бақылау жұмысы Өткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеру Формулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру 3

4

5

8

Білім тексеру сабағы Тест тапсырмалары Білімдерін тексеруге арналған билеттер
Электр құбылыстары (23 сағат)

ІҮ – тарау. Электр өрісі (6 сағат)

25 Денелердің электрленуі. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңдары Электрлену құбылысы мен зарядталған денелердің өзара әрекетін түсіндіру Зарядтың екі тегін анықтау 1

2

4

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру §28. №1,2 тапсырмалар Видеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта, эбонит таяқша, жүн мата
26 Электроскоп. Электрөткізгіштер және электр тогын өткізбейтіндер. Атом құрылысы. Элементар электр заряды Электроскоп құрылысымен танысу, электр тогын өткізетіндер мен өткізбейтіндер туралы түсіндіру Электр зарядтарының бөлінгіштігін, элементар зарядты анықтайтын тәжірибелермен таныстыру, атом құрылысын түсіндіру 1

2

4

6

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру §29, 30. Видеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта, электроскоп
27 Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Кулон заңы Кулон заңының физикалық мағынасын ашу Кулон күшінің формуласын есеп шығаруда пайдалануға үйрету 1

2

4

5

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ §31. 14-жат. №7, 8 Видеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта
28 Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісі, электр өрісі кернеулігі ұғымдарының физикалық мағынасын ашу Электр өрісінің кернеулігі формуласын есеп шығаруда дұрыс қолдануға үйрету 1

2

45

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ §32. 15-жат. №5, 6 слайдтар, интерактивті тақта
29 Потенциал және потенциалдар айырымы. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланыс Потенциал және потенциалдар айырымы туралы түсінік қалыптастыру. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланысты көрсететін формуланы қорыту Формуланы есеп шығаруда дұрыс пайдалануға үйрену 1

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ §33. 16-жат. №3, 4, 7 слайдтар, суреттер, интерактивті тақта
30 Конденсаторлар. Есеп шығару. Қорытындылау сабағы Конденсатор дегеніміз не? Конденсатор электрсыйымдылығын есептеуге арналған формуламен танысу. Өткен тақырыптарды қорытындылап, есептер шығару Конденсатордың электрсыйымдылығының формуласын есеп шығаруда дұрыс пайдалану. Формуланы қорытып шығаруға үйрету 3

4

7

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ §34. 17-жат. №2 Конденсатор түрлерінің суреттері, слайдтар, интерактивті тақта
31 Бақылау жұмысы Өткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеру Формулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру 3

4

5

8

Білім тексеру сабағы Тест тапсырмалары Білімдерін тексеруге арналған билеттер
Ү – тарау. Тұрақты электр тогы (13 сағат)
32 Электр тогы. Ток көздері Электр тогының бар болуының шарттары Электр тогының физикалық табиғатын түсіндіру 1

2

4

6

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру §35. №6 Гальвани өмірбаяны, гальвани элементтері суреттері, слайдтар
33 Ток күші. Амперметр Ток күшін анықтайтын формуланы және ток күшінің өлшем бірлігімен таныстыру Ток күшін есептеуге арналған есептер шешу 1

3

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §36. Тест тасырмалары Есептер жазылған слайдтар. А.Ампер өмірбаяны мен суреті бейнеленген слайдтар
34 Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі Электр кернеуі анықтамасы және оны есептейтін формула. Электр тізбегін құрастыру Кернеуді есептеуге арналған есептерді шешу, кернеуді вольтметрмен өлшеуді үйрену 1

2

4

 

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §37. №3 тапсырма,136 бет Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар. Втртуальды лаборатория программасы
35 №2 — зертханалық жұмыс. «Электр тізбегін құрастыру және  ток күші мен кернеуді өлшеу» «Ток күші. Кернеу» тақырыптарының материалдарынтолық игеру Тізбекті дұрыс құрастыра білуге және ток күші мен кернеуді мультиметрмен немесе амперметр, вольтметрлермен өлшеуге үйрету. Electronica бағдарламасымен виртуальды зертхана жүргізу 5

6

4

Зертханалық сабақ §36, 37. тест тапсырмалары Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар. Втртуальды лаборатория программасы
36 Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Электр кедергісі Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын түсіндіру Ом заңына арналған есептер шығару 1

2

4

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §38. 18-жат. №5, 6 Electronica  программасы. Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар, реостат, шамдар.
37 №3 – зертханалық жұмыс. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын тексеру §36, 37, 38 параграфтар материалдары Electronica  бағдарламасын қолдануға машықтандыру, микросхемамен тізбек бөлігіне арналған Ом заңын тексеру 2

4

6

Зертханалық сабақ §36, 37, 38. Тест тапсырмалары Electronica  программасы. Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар, реостат, шамдар.
38 Меншікті кедергі. Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік Меншікті кедергі, электр кедергісінің температураға тәуелділігі Асқын өткізгіштік ұғымдарын түсіндру Меншікті кедергіні есептеуге арналған формуланы жаттап, есептер шығарту 1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §39, 40. 19-жат. №4, 5, 6 Реостат, Electronica  бағдарламасы
39 Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тәсілдерін және олардың кедергісін, кернеуін, ток күшін есептеуге арналған формулаларын түсіндіру Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауға есептер шығару 1

3

4

5

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §41. 20-жат. №3, 6 Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
40 №4 – зертханалық жұмыс. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды үйрену. Есептер шығару Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тақырыбының материалдарын толығымен меңгерту Параллель жалғанған  және тізбектей жалғанған тізбек құрастыру 3

4

5

Зертханалық , практикалық сабақ §41. тест тапсырмалары, билеттер Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
41 Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңы Токтың жұмысы мен қуатын есептеуге арналған формуланы, Джоуль – Ленц заңын түсіндіру Тақырыпқа сай есептер шығарту, формуланы қорытып шығыаруға, өлшем бірліктерді дұрыс пайдалануға үйрету 1

2

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §42. 21-жат. №3, 5, 7 Слайдтар, интерактивті тақта
41 №5 – зертханалық жұмыс. Токтың жұмысы мен қуатын өлшеу §42 параграф материалдарын меңгерту, есептер шығрту Токтың жұмысы мен қуатын өлшеуді үйрету 3

4

5

6

Зертханалық, практикалық сабақ §42. Тест тапсырмалары Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
42 Электр қыздырғыш құралдар. Қыздыру шамдары. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар. Қорытындылау сабағы Қыздыру шамының құрам бөліктерін, «қысқа тұйықталу» ұғымын түсіндіру Сақтандырғыштарды не үшін пайдаланатынын түсіндіру 1

2

4

7

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §43, 44. 22-жат. №5, 6 Слайдтар, интерактивті тақта, балқымалы сақтандырғыштар
43 Бақылау жұмысы «Тұрақты электр тогы» тарауын қорытындылау Өткен тақырыптағы формулаларды практикада қолдануларын тексеру 3

6

7

Білім тексеру сабағы Тарауды қайталау Билеттер
ҮІ – тарау. Әр түрлі ортадағы электр тогы (4 сағат)
44 Металдардағы электр тогы Металдардағы электр тогы дегеніміз не? Онда токты тасымалдайтын бөлшектер туралы айту Металдардағы электр тогы электрондардың қозғалысынан туындайтынын көрсету 1

2

4

 

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §45 Слайдтар, интерактивті тақта
45 Электролит ерітінділеріндегі электр тогы. Электролиздің қолданылуы. Электролиз заңы Диссоциация, рекомбинация, электролиз ұғымдарын түсіндіру Электролиз заңын тұжырымдап, есептер шығару 1

2

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §46, 47. 22-жат. №5, 6 Су, екі ыдыс, тефаль шайнек тұз, ток көзі, микросхема, шам
46 Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше Иондалу, плазма, термоэлектрондық эмиссия ұғымдарымен танысу Электронды-сәулелік түтікшенің құрылысы мен жұмыс істеу принципін түсіндіру 1

2

45

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §48, 49. «Плазма» тақырыбына реферат Слайдтар, интерактивті тақта
47 Шалаөткізгіштер және олардың электрлік қасиеттері. Шалаөткізгіштердегі электр тогы. Шалаөткізгішті диод және оның қолданылуы Шалаөткізгіштердегі электр тогы дегеніміз не? Кемтіктік және электрондық қоспалық өткізгіштік туралы толық мағлұмат беру Шалаөткізгіштердің негізгі қасиеттерімен таныстыру. Диод дегеніміз не және не үшін қолданамыз? 1

2

4

5

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §50, 51 Диодтар, слайдтар, интерактивті тақта
Электромагниттік құбылыстар (7 сағат)

ҮІІ – тарау. Магнит өрісі(3 сағат)

48 Тұрақты магниттер. Тұрақты магниттердің магнит өрістері. Жердің магнит өрісі. Аспан денелерінің магнит өрістері. №6 – зертханалық жұмыс.  Тұрақты магниттердің қасиеттерін зертеу Тұрақты магнит, магнит полюстері, магниттік аномалия ұғымдарымен таныстыру Магниттің негізгі қасиеттерімен танысу 1

2

4

ауызша түсіндіру, практикалық , зертханалық жұмыс §52, 53. Магниттер, кішкене шегелер, суреттер, слайдтар, Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
49 Тогы бар түзу өткізгіштегі магнит өрісі Магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын, токтың бағыттарын анықтау Түзу өткізгіштің бойынан ток өткізіп оның майда темір үгінділерін тартатынын бақылау 1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық , зертханалық жұмыс §54 Ток көзі, түзу өткізгіш, темір үгінділері, жалғағыш сымдар
50 Тогы бар шарғының магнит өрісі. Электромагниттер Электромагниттің негізгі қасиеттерімен түсіндіру Электромагниттік релемен танысу 1

246

ауызша түсіндіру, практикалық §55 слайдтар, интерактивті тақта
ҮІІІ – тарау. Электромагниттік өріс (4 сағат)
51 Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Электрқозғалтқыш. Электрөлшеуіш аспаптар Электрқозғалтқыштың қызметі. Электрөлшеуіш аспап түрлері Тогы бар өткізгішке әрекет ететін күшті сипаттау 1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §56 слайдтар,  видеофильм интерактивті тақта
52 Заттың магниттік қасиеттері. Ақпарттың магниттік жазылуы Ферромагнетиктер, парамагнетиктер,диамагнетиктер ұғымдарымен танысу Ақпараттың магниттік жазылуын сипаттау 1

5

4

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §57, 58 СД дискілер, слайдтар, суреттер
53 Электромагниттік индукция Магниттік құбылыстың электр құбылысына айналуын түсіндіру Электромагниттік индукция құбылысымен танысу 1

24

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс §59. М.Фарадейдің өмірі мен еңбегімен таныстыратын баяндама слайдтар, суреттер, видеофильм
54 Генераторлар. Трансформаторлар. Электр энергиясының алыс қашықтықтарға жеткізілуі Генераторлар, трансформаторлар денеіміз не, олардың құрылысымен танысу Электр энергиясының алыс қашықтықтарға жеткізілуін зерттеу 1

2

4

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру §60 слайдтар, суреттер
Жарық құбылыстары (9 сағат)

ІХ – тарау. Жарықтың қасиеттері (5 сағат)

55 Жарық. Жарық жылдамдығы. Жарық көздері. Күн — жұлдыз Жарық денеіміз не және ол қалай таралады? Күн мен түннің алмасу себебін түсіндіру 1

24

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру §61, 62 Видеофильм, слайд
56 Жарықтың таралуы. Күн мен Айдың тұтылуы Жарықтың түзусызықты таралуы. Күн мен Айдың тұтылуын түсіндіру 1

2

4

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру §63 Видеофильм, слайд
57 Жарықтың шағылуы. Жарықтың шағылу заңдары. Жазық айна Жарықтың шағылуы дегеніміз не? Шағылу заңдарын түсіндіру Жазық айнаның қасиеттерімен танысу 1245 Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру §64, 65 Айна, лазер, видеофильм
58 Сфералық айналар Сфералық айна түрлерімен танысу Кескіндерді салу 1

246

Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру §66 Виртуальды зертхана, ойыс, дөңес линзалар, лазер
59 Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңдары. Ақ жарықтың спектрге жіктелуі. Денелердің түстері Жарықтың сынуы, сыну заңдарын түсіндіру Ақ жарықтың призма арқылы өткенде спектрге жіктелуін көрсету 1246 Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру §67, 69. «Кемпірқосақ» баяндама Үш қырлы призма. Ақ жарық түсіретін фонарь, видеофильм
Геометриялық оптика (4сағат)
60 Линзалар. Линзаның оптикалық кұші. Линзада кескін салу Линза дегеніміз не және оның қолданылуын түсіндіру Кескіндердің үлкеюі мен кішіреюін түсіндіру 124 Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру §70, 71. 31-жат. №1 Линзалар, лазер, видеофильм
61 Жұқа линза формуласы. Линзаның сызықтық үлкейтуі. №7 – зертханалық жұмыс. Жинағыш линзаның фокустық арақашықтығын және оптикалық күшін анықтау Жұқа линза формуласымен танысу Фокустық арақашықтық пен оптикалық күшті есептеуге есептер шығару 1345 Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру, практикалық сабақ §72 Ток көзі, қыздыру шамы, кілт, өткізгіш сымдар, линза, сызғыш, экран
62 Оптикалық аспаптар. Көз – оптикалық аспап. Фотоаппарат, проекциялық аппараттар, телескоп, микроскоп құрылысы және қызметімен танысу Жақыннанкөргіштік пен алыстанкөргіштік ақаулары туралы мағлұмат беру 1247 Еркін ой бөлісу сабағы §73, 74 Видеофильмдер, слайд, лупа
63 Қорытындылау сабағы Тарау бойынша өткен материалдарды қорытындылау Алған білімдерін практкада қолдануын тексеру 47 Сайыс саб4,34ағы Тарауды қайталау Слайдтар, суреттер, видеофильмедер, зертханалық құрал – жабдықтар
Уақыт қоры — 5 сағат