Физика, 8 сынып Барлығы – 68 сағат, аптасына 2 сағат

Физика, 8 сынып

Барлығы – 68 сағат, аптасына 2 сағат

 

Оқулық:

Физика және астрономия: Жалпы білім беретін мектептің 8 – сыныбына арналған

оқулық/ Б.М.Дүйсенбаев, Г.З.Байжасарова, А.А.Медетбекова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2004.

 

Білім пен дағдыны қалыптастыру тапсырмалары:

  1. Жаңа ұғымды түсіндіру
  2. Ауызша тестпен немесе сұрақтармен жұмыс
  3. Жазбаша тестпен жұмыс
  4. Қорытынды жасау
  5. Салыстыру
  6. Жүйелендіру
  7. Қайталау
  8. Саралау, топтастыру

 

Сабақ тақырыбыКүніМақсатыТапсырма номеріСабақ типіҚайталауҚұрал – жабдық
БілімділікДамытушылық
123456789
Жылу құбылыстары (24 сағат)

І – тарау. Ішкі энергия (11 сағат)

1Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. ДиффузияЖылулық қозғалыс ұғымыЖылу құбылыстарын сипаттау1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау§1. №1, 2, 3 тәжірибелерШыны түтік, жылы су құйылған стакан, марганцовка ұнтағы, қант, тұз
2Температура. Температураны өлшеу тәсілдеріТемпература туралы жалпы түсінік, температураны өлшеу құралдары

 

 

 

 

Термометрді пайдалану, температураның молекула қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі1

2

 

Ауызша, тәжірибе жасау§2. 1-жат. №3, 4, 7, 8 есептерТермометр, слайдтар, интерактивті тақта
3Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдеріЭнергияның бір түрден екінші түрге айналуы. Ішкі энергияны өлшеу әдістеріІшкі энергияны өзгерту тәсілдерін түсіндіру1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау§3, 4.

№2

эксперименттік тапсырма

Металл трубка, жүн мата, подшипниктер, слайдтар, интерактивті тақта
4Жылу берілудің түрлері. ЖылуөткізгіштікЖылу берілудің бір түрі жылуөткізгіштікЖылу құбылыстарын МКТ негізінде түсіндіру1

2

4

Ауызша, тәжірибе жасау, виртуальды лаборатория§5. 2-жат.№6, 7, 8Мыс, темір, алюминий сымдар, кнопкалар, спиртовка. Видеофильм, интерактивті тақта
5Конвекция. СәулеленуКонвекция дегеніміз не?

Сәулелену дегеніміз не?

Конвекция, сәулеленуге мысалдар келтіру1

2

4

5

8

Лекция, тәжірибе жасау§ 6, 7. 3-жат. №5,6 Физикалық диктантШам, интерактивті тақта, видеофильм
6Табиғаттағы және техникадағы жылу берілудің мысалдары«Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Жылуөткізгіштік» тақырыптарының материалдарыТабиғаттағы және техникадағы жылу берілу түрлеріне мысал келтіру1

2

4

Экскурсия§8Интерактивті тақта, видеофильмдер
7Жылу мөлшері. Жылу мөлшерінің бірліктері. Заттың меншікті жылусыйымдылығы. Денені қыздыруға қажетті немесе ол суығанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу.Жылу мөлшері дегеніміз не, оның белгіленуі мен өлшем бірлігін анықтау. Жылу мөлшерін есептеу формуласыЖылу мөлшерінің температураға және заттың тегіне байланыстылығын көрсету, заттың меншікті жылусыйымдылығының физикалық мағынасын ашу. Жылу мөлшерін есептеуге арналған есептер шешу1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§9, 10. 6-жат. №3, 9, 10Су құюға арналған екі ыдыс, термометр, спиртовка, слайд, интерактивті тақта
8№1 — зертханалық жұмыс. «Әртүрлі температурадағы суды араластырып, жылу мөлшерін есептеу»«Жылу мөлшері» тақырыбының материалдарыДенені қыздыруға қажетті немесе ол суығанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу.1

2

4

 

Практикалық, зертханалық  жұмысСу құятын ыдыс, термометр, спиртовка
9«Денелердің меншікті жылусыйымдылығын анықтау» тақырыбына есептер шығару«Заттың меншікті жылусыйымдылығы» тақырыбының материалыБерілген тақырыпқа есептер шығару1

2

4

Практикалық сабақ2011 тесттен 1-22, 2-23,Интерактивті тақта, есептер жазылған слайдтар
10Отын энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.Отын энергиясы ұғымын, заттардың жануының физикалық негізін түсіндіруМеншікті жану жылуының физикалық мағынасын ашу1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§11. 7-жат. №7, 8Видеофильм, интерактивті тақта
11Механикалық және жылу процесіндегі энергияның сақталу және айналу заңыМеханикалық және жылу процесіндегі энергияның сақталу және айналу заңын түсіндіруЖану жылуын есептеуге арналған есептер шығару1

2

4

Лекция, прктикалық жұмыс§12.Слайд, интерактивті тақта
ІІ – тарау. Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі (7 сағат)

 

12Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу және қатаю температурасы.Заттың күйлері туралы білімдерін еске түсіре отырып, бір заттың қандай күйлерде болатынын айту. Жылу құбылыстарының мәнін ашуГаздың, сұйықтың қатты дененің молекулалық құрылысын анықтау1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, тәжірибелік жұмыс§13. 8-жат. №5, 6, 7, 8Суы бар ыдыс, мұз кесектері
13Балқу және қатаю кезіндегі ішкі энергияның өзгеруі. Меншікті балқу жылуыКристалдық денелердің балқу және қатаю графиктерін, меншікті балқу жылуының физикалық мағынасын түсіндіруБалқу жылуы формуласын жаттап, оны есеп шығаруда қолдану1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмысФизикалық диктант  §14. 9-жат. №4, 5Слайдтар, интерактивті тақта
14.Булану және конденсацияБулану және конденсация прцестерінің физикалық мағынасын ашуБулану және конденсация процестерін МКТ негізінде түсіндіру1

2

4

5

8

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§15 10-жат. №7, 8Суы бар ыдыс, спиртовка, слайдтар
15Қаныққан және қанықпаған булар. Ауаның  ылғалдылығыҚаныққан және қанықпаған булардың ерекшеліктеріне тоқталуАуа ылғалдылығын есептеуге арналған формулаға сәйкес есептер шығару1

2

4

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§16, 17Ыстық және салқын сулар, қақпағы бар екі шыны ыдыс
16.Қайнау. Меншікті булану жылуы.Булану процесінің негізгі ерекшеліктерін, қайнау процесін түсіндіру. Қайнау және булану кезіндегі жылу мөлшері формуласымен таныстыруҚайнау процесін МКТ негізінде түсіндіру. Тақырыпқа сай есептер шығару1

2

4

Тәжірибе жүргізу сабағы, прктикалық жұмыс§18. 11-жат. №4, 8Колба, спиртовка, су
17«Булану және конденсация. Ауа ылғалдылығы. Қайнау. Меншікті булану жылуы» тақырыптарына есептер шығаруӨткен тақырыптағы формулаларды есеп шығаруда қолдануФормулаларды дұрыс қорытып шығаруға үйрену1

2

4

Тестпен жұмысТест тапсырмаларыСұрақтар, Формулалар жазылған слайдтар
18Бақылау жұмысыӨткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеруФормулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру3

4

5

8

Білім тексеру сабағыТест тапсырмаларыБірнеше варианттан тұратын тест парақтары
ІІІ – тарау. Жылу машиналары (6 сағат)
19Термодинамиканың 1-заңы. Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысыТермодинамиканың 1-заңын тұжырымдау. Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысын тәжірибе бойынша түсіндіруГаз бен будың ұлғайғандағы жұмысының формуласымен танысу, есептер шығару1

4

6

Ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§19, 20Слайдтар
20Жылу процесінің қайтымсыздығы. Термодинамиканың 2-заңы. Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштарының жұмыс істеу принципіЖылу процесінің қайтымсыздығы. Термодинамиканың 2-заңын тұжырымдауЖылу қозғалтқыштарымен олардың жұмыс істеу принципімен танысу1

4

8

Зерттеу сабағы§21, 22. 12-жат. №3, 4Бу машиналарының түрлері бар суреттер, слайдтар
21Іштен жанатын қозғалтқышІштен жанатын қозғалтқыштың жұмыс істеу принципімен танысуІштен жанатын қозғалтқыштың қолданылуы туралы баяндау1

2

4

Зерттеу сабағы§23. РефератСлайдтар, суреттер
22Бу және газ турбиналары. Реактивті қозғалтқыштар. Тоңазытқыш машиналарБу және газ турбиналарының қолданылуын зерттеу. турбореактивті қозғалтқыштардың бұрандалы реактивті қозғалтқыштан айырмашылығын анықтау.Тоңазытқыш машиналардың жұмыс істеу принципімен танысу1

5

68

Лекция§24, 25Слайдтар, суреттер
23Жылу қозғалтқыштарының ПӘК. Техниканың дамуындағы жылу қозғалтқыштарының ролі. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау. Айдағы, Шолпандағы және Марстағы термодинамикалық жағдайЖылу қозғалтқыштарының ПӘК-ін анықтайтын формуламен танысу.Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау тәсілдері туралы ой бөлісу1

4

6

8

Ауызша түсіндіру, зерттеулер нәтижесінде ой бөлісу сабағы§26, 27. 13-жат. №5Слайдтар, суреттер, газет – журнал материалдары
24Бақылау жұмысыӨткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеруФормулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру3

4

5

8

Білім тексеру сабағыТест тапсырмаларыБілімдерін тексеруге арналған билеттер
Электр құбылыстары (23 сағат)

ІҮ – тарау. Электр өрісі (6 сағат)

25Денелердің электрленуі. Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңдарыЭлектрлену құбылысы мен зарядталған денелердің өзара әрекетін түсіндіруЗарядтың екі тегін анықтау1

2

4

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру§28. №1,2 тапсырмаларВидеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта, эбонит таяқша, жүн мата
26Электроскоп. Электрөткізгіштер және электр тогын өткізбейтіндер. Атом құрылысы. Элементар электр зарядыЭлектроскоп құрылысымен танысу, электр тогын өткізетіндер мен өткізбейтіндер туралы түсіндіруЭлектр зарядтарының бөлінгіштігін, элементар зарядты анықтайтын тәжірибелермен таныстыру, атом құрылысын түсіндіру1

2

4

6

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру§29, 30.Видеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта, электроскоп
27Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі. Кулон заңыКулон заңының физикалық мағынасын ашуКулон күшінің формуласын есеп шығаруда пайдалануға үйрету1

2

4

5

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ§31. 14-жат. №7, 8Видеофильмдер, слайдтар, интерактивті тақта
28Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі.Электр өрісі, электр өрісі кернеулігі ұғымдарының физикалық мағынасын ашуЭлектр өрісінің кернеулігі формуласын есеп шығаруда дұрыс қолдануға үйрету1

2

45

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ§32. 15-жат. №5, 6слайдтар, интерактивті тақта
29Потенциал және потенциалдар айырымы. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланысПотенциал және потенциалдар айырымы туралы түсінік қалыптастыру. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланысты көрсететін формуланы қорытуФормуланы есеп шығаруда дұрыс пайдалануға үйрену1

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ§33. 16-жат. №3, 4, 7слайдтар, суреттер, интерактивті тақта
30Конденсаторлар. Есеп шығару. Қорытындылау сабағыКонденсатор дегеніміз не? Конденсатор электрсыйымдылығын есептеуге арналған формуламен танысу. Өткен тақырыптарды қорытындылап, есептер шығаруКонденсатордың электрсыйымдылығының формуласын есеп шығаруда дұрыс пайдалану. Формуланы қорытып шығаруға үйрету3

4

7

ауызша түсіндіру, практикалық сабақ§34. 17-жат. №2Конденсатор түрлерінің суреттері, слайдтар, интерактивті тақта
31Бақылау жұмысыӨткен тарауды толығымен қайталау, білімдерін тексеруФормулаларды практикада қолдану дағдысын қалыптастыру3

4

5

8

Білім тексеру сабағыТест тапсырмаларыБілімдерін тексеруге арналған билеттер
Ү – тарау. Тұрақты электр тогы (13 сағат)
32Электр тогы. Ток көздеріЭлектр тогының бар болуының шарттарыЭлектр тогының физикалық табиғатын түсіндіру1

2

4

6

Жаңа сабақты ауызша түсіндіру§35. №6Гальвани өмірбаяны, гальвани элементтері суреттері, слайдтар
33Ток күші. АмперметрТок күшін анықтайтын формуланы және ток күшінің өлшем бірлігімен таныстыруТок күшін есептеуге арналған есептер шешу1

3

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§36. Тест тасырмаларыЕсептер жазылған слайдтар. А.Ампер өмірбаяны мен суреті бейнеленген слайдтар
34Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегіЭлектр кернеуі анықтамасы және оны есептейтін формула. Электр тізбегін құрастыруКернеуді есептеуге арналған есептерді шешу, кернеуді вольтметрмен өлшеуді үйрену1

2

4

 

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§37. №3 тапсырма,136 бетМикросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар. Втртуальды лаборатория программасы
35№2 — зертханалық жұмыс. «Электр тізбегін құрастыру және  ток күші мен кернеуді өлшеу»«Ток күші. Кернеу» тақырыптарының материалдарынтолық игеруТізбекті дұрыс құрастыра білуге және ток күші мен кернеуді мультиметрмен немесе амперметр, вольтметрлермен өлшеуге үйрету. Electronica бағдарламасымен виртуальды зертхана жүргізу5

6

4

Зертханалық сабақ§36, 37. тест тапсырмаларыМикросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар. Втртуальды лаборатория программасы
36Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Электр кедергісіТізбек бөлігіне арналған Ом заңын түсіндіруОм заңына арналған есептер шығару1

2

4

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§38. 18-жат. №5, 6Electronica  программасы. Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар, реостат, шамдар.
37№3 – зертханалық жұмыс. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын тексеру§36, 37, 38 параграфтар материалдарыElectronica  бағдарламасын қолдануға машықтандыру, микросхемамен тізбек бөлігіне арналған Ом заңын тексеру2

4

6

Зертханалық сабақ§36, 37, 38. Тест тапсырмаларыElectronica  программасы. Микросхема, мультиметр, амперметр, вольтметр, сымдар, реостат, шамдар.
38Меншікті кедергі. Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштікМеншікті кедергі, электр кедергісінің температураға тәуелділігі Асқын өткізгіштік ұғымдарын түсіндруМеншікті кедергіні есептеуге арналған формуланы жаттап, есептер шығарту1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§39, 40. 19-жат. №4, 5, 6Реостат, Electronica  бағдарламасы
39Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауӨткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тәсілдерін және олардың кедергісін, кернеуін, ток күшін есептеуге арналған формулаларын түсіндіруӨткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауға есептер шығару1

3

4

5

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§41. 20-жат. №3, 6Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
40№4 – зертханалық жұмыс. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды үйрену. Есептер шығаруӨткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тақырыбының материалдарын толығымен меңгертуПараллель жалғанған  және тізбектей жалғанған тізбек құрастыру3

4

5

Зертханалық , практикалық сабақ§41. тест тапсырмалары, билеттерElectronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
41Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңыТоктың жұмысы мен қуатын есептеуге арналған формуланы, Джоуль – Ленц заңын түсіндіруТақырыпқа сай есептер шығарту, формуланы қорытып шығыаруға, өлшем бірліктерді дұрыс пайдалануға үйрету1

2

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§42. 21-жат. №3, 5, 7Слайдтар, интерактивті тақта
41№5 – зертханалық жұмыс. Токтың жұмысы мен қуатын өлшеу§42 параграф материалдарын меңгерту, есептер шығртуТоктың жұмысы мен қуатын өлшеуді үйрету3

4

5

6

Зертханалық, практикалық сабақ§42. Тест тапсырмаларыElectronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
42Электр қыздырғыш құралдар. Қыздыру шамдары. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар. Қорытындылау сабағыҚыздыру шамының құрам бөліктерін, «қысқа тұйықталу» ұғымын түсіндіруСақтандырғыштарды не үшін пайдаланатынын түсіндіру1

2

4

7

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§43, 44. 22-жат. №5, 6Слайдтар, интерактивті тақта, балқымалы сақтандырғыштар
43Бақылау жұмысы«Тұрақты электр тогы» тарауын қорытындылауӨткен тақырыптағы формулаларды практикада қолдануларын тексеру3

6

7

Білім тексеру сабағыТарауды қайталауБилеттер
ҮІ – тарау. Әр түрлі ортадағы электр тогы (4 сағат)
44Металдардағы электр тогыМеталдардағы электр тогы дегеніміз не? Онда токты тасымалдайтын бөлшектер туралы айтуМеталдардағы электр тогы электрондардың қозғалысынан туындайтынын көрсету1

2

4

 

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§45Слайдтар, интерактивті тақта
45Электролит ерітінділеріндегі электр тогы. Электролиздің қолданылуы. Электролиз заңыДиссоциация, рекомбинация, электролиз ұғымдарын түсіндіруЭлектролиз заңын тұжырымдап, есептер шығару1

2

3

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§46, 47. 22-жат. №5, 6Су, екі ыдыс, тефаль шайнек тұз, ток көзі, микросхема, шам
46Газдардағы электр тогы. Вакуумдегі электр тогы. Электронды-сәулелік түтікшеИондалу, плазма, термоэлектрондық эмиссия ұғымдарымен танысуЭлектронды-сәулелік түтікшенің құрылысы мен жұмыс істеу принципін түсіндіру1

2

45

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§48, 49. «Плазма» тақырыбына рефератСлайдтар, интерактивті тақта
47Шалаөткізгіштер және олардың электрлік қасиеттері. Шалаөткізгіштердегі электр тогы. Шалаөткізгішті диод және оның қолданылуыШалаөткізгіштердегі электр тогы дегеніміз не? Кемтіктік және электрондық қоспалық өткізгіштік туралы толық мағлұмат беруШалаөткізгіштердің негізгі қасиеттерімен таныстыру. Диод дегеніміз не және не үшін қолданамыз?1

2

4

5

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§50, 51Диодтар, слайдтар, интерактивті тақта
Электромагниттік құбылыстар (7 сағат)

ҮІІ – тарау. Магнит өрісі(3 сағат)

48Тұрақты магниттер. Тұрақты магниттердің магнит өрістері. Жердің магнит өрісі. Аспан денелерінің магнит өрістері. №6 – зертханалық жұмыс.  Тұрақты магниттердің қасиеттерін зертеуТұрақты магнит, магнит полюстері, магниттік аномалия ұғымдарымен таныстыруМагниттің негізгі қасиеттерімен танысу1

2

4

ауызша түсіндіру, практикалық , зертханалық жұмыс§52, 53.Магниттер, кішкене шегелер, суреттер, слайдтар, Electronica  бағдарламасы, интерактивті тақта
49Тогы бар түзу өткізгіштегі магнит өрісіМагнит өрісінің күш сызықтарының бағытын, токтың бағыттарын анықтауТүзу өткізгіштің бойынан ток өткізіп оның майда темір үгінділерін тартатынын бақылау1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық , зертханалық жұмыс§54Ток көзі, түзу өткізгіш, темір үгінділері, жалғағыш сымдар
50Тогы бар шарғының магнит өрісі. ЭлектромагниттерЭлектромагниттің негізгі қасиеттерімен түсіндіруЭлектромагниттік релемен танысу1

246

ауызша түсіндіру, практикалық§55слайдтар, интерактивті тақта
ҮІІІ – тарау. Электромагниттік өріс (4 сағат)
51Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Электрқозғалтқыш. Электрөлшеуіш аспаптарЭлектрқозғалтқыштың қызметі. Электрөлшеуіш аспап түрлеріТогы бар өткізгішке әрекет ететін күшті сипаттау1

2

4

6

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§56слайдтар,  видеофильм интерактивті тақта
52Заттың магниттік қасиеттері. Ақпарттың магниттік жазылуыФерромагнетиктер, парамагнетиктер,диамагнетиктер ұғымдарымен танысуАқпараттың магниттік жазылуын сипаттау1

5

4

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§57, 58СД дискілер, слайдтар, суреттер
53Электромагниттік индукцияМагниттік құбылыстың электр құбылысына айналуын түсіндіруЭлектромагниттік индукция құбылысымен танысу1

24

ауызша түсіндіру, практикалық жұмыс§59. М.Фарадейдің өмірі мен еңбегімен таныстыратын баяндамаслайдтар, суреттер, видеофильм
54Генераторлар. Трансформаторлар. Электр энергиясының алыс қашықтықтарға жеткізілуіГенераторлар, трансформаторлар денеіміз не, олардың құрылысымен танысуЭлектр энергиясының алыс қашықтықтарға жеткізілуін зерттеу1

2

4

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру§60слайдтар, суреттер
Жарық құбылыстары (9 сағат)

ІХ – тарау. Жарықтың қасиеттері (5 сағат)

55Жарық. Жарық жылдамдығы. Жарық көздері. Күн — жұлдызЖарық денеіміз не және ол қалай таралады?Күн мен түннің алмасу себебін түсіндіру1

24

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру§61, 62Видеофильм, слайд
56Жарықтың таралуы. Күн мен Айдың тұтылуыЖарықтың түзусызықты таралуы.Күн мен Айдың тұтылуын түсіндіру1

2

4

Көрнекіліктерді пайдаланып, ауызша түсіндіру§63Видеофильм, слайд
57Жарықтың шағылуы. Жарықтың шағылу заңдары. Жазық айнаЖарықтың шағылуы дегеніміз не? Шағылу заңдарын түсіндіруЖазық айнаның қасиеттерімен танысу1245Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру§64, 65Айна, лазер, видеофильм
58Сфералық айналарСфералық айна түрлерімен танысуКескіндерді салу1

246

Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру§66Виртуальды зертхана, ойыс, дөңес линзалар, лазер
59Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңдары. Ақ жарықтың спектрге жіктелуі. Денелердің түстеріЖарықтың сынуы, сыну заңдарын түсіндіруАқ жарықтың призма арқылы өткенде спектрге жіктелуін көрсету1246Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру§67, 69. «Кемпірқосақ» баяндамаҮш қырлы призма. Ақ жарық түсіретін фонарь, видеофильм
Геометриялық оптика (4сағат)
60Линзалар. Линзаның оптикалық кұші. Линзада кескін салуЛинза дегеніміз не және оның қолданылуын түсіндіруКескіндердің үлкеюі мен кішіреюін түсіндіру124Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру§70, 71. 31-жат. №1Линзалар, лазер, видеофильм
61Жұқа линза формуласы. Линзаның сызықтық үлкейтуі. №7 – зертханалық жұмыс. Жинағыш линзаның фокустық арақашықтығын және оптикалық күшін анықтауЖұқа линза формуласымен танысуФокустық арақашықтық пен оптикалық күшті есептеуге есептер шығару1345Зертханалық сабақ + ауызша түсіндіру, практикалық сабақ§72Ток көзі, қыздыру шамы, кілт, өткізгіш сымдар, линза, сызғыш, экран
62Оптикалық аспаптар. Көз – оптикалық аспап.Фотоаппарат, проекциялық аппараттар, телескоп, микроскоп құрылысы және қызметімен танысуЖақыннанкөргіштік пен алыстанкөргіштік ақаулары туралы мағлұмат беру1247Еркін ой бөлісу сабағы§73, 74Видеофильмдер, слайд, лупа
63Қорытындылау сабағыТарау бойынша өткен материалдарды қорытындылауАлған білімдерін практкада қолдануын тексеру47Сайыс саб4,34ағыТарауды қайталауСлайдтар, суреттер, видеофильмедер, зертханалық құрал – жабдықтар
Уақыт қоры — 5 сағат